Verbind je met ons

Economisch bestuur

Staatssteun: Commissie opent diepgaand onderzoek naar Belgisch systeem van overwinstregeling

DELEN:

gepubliceerd

on

Par8033742De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend naar een Belgische belastingvoorziening, die groepsmaatschappijen de mogelijkheid biedt om hun vennootschapsbelastingschuld in België substantieel te verlagen op basis van zogenoemde ‘overwinst’-belastingrulings. In wezen staan ​​de uitspraken multinationale entiteiten in België toe hun vennootschapsbelastingschuld te verminderen met “overwinsten” die naar verluidt voortkomen uit het voordeel deel uit te maken van een multinationale groep. In dit stadium betwijfelt de Commissie of de belastingbepaling in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels, die het toekennen aan bepaalde bedrijven van selectieve voordelen verbieden die de concurrentie op de interne markt verstoren. De opening van een diepgaand onderzoek geeft geïnteresseerde derden de gelegenheid opmerkingen in te dienen. Het loopt niet vooruit op de uitkomst van het onderzoek.

Commissaris Margrethe Vestager (foto), verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid, zei: “Het Belgische belastingstelsel voor ‘overwinsten’ lijkt alleen aan bepaalde multinationale ondernemingen substantiële belastingverlagingen toe te kennen die niet beschikbaar zouden zijn voor op zichzelf staande bedrijven. Als onze zorgen worden bevestigd, Dit veralgemeende systeem zou een ernstige verstoring van de concurrentie betekenen, waar een geselecteerd aantal multinationals ten onrechte van zou profiteren. Als onderdeel van onze inspanningen om ervoor te zorgen dat alle bedrijven een eerlijk deel van de belasting betalen, moeten we dit verder onderzoeken."

Volgens de onderzochte Belgische belastingbepaling (artikel 185§2, b) Code des Impôts sur les Revenus / Wetboek Inkomstenbelastingen) kan de vennootschapsbelasting worden verlaagd met zogenaamde "overwinsten". Dit zijn winsten die in de rekeningen van de Belgische entiteit zijn geregistreerd en die zouden voortvloeien uit het voordeel deel uit te maken van een multinationale groep. Om de aftrek te kunnen toepassen, heeft een onderneming voorafgaande bevestiging nodig van de Belgische belastingdienst via een fiscale regeling. Deze regeling lijkt alleen ten goede te komen aan multinationale groepen, terwijl Belgische bedrijven die alleen in België actief zijn, geen aanspraak kunnen maken op soortgelijke voordelen.

Volgens de Belgische autoriteiten implementeert deze belastingbepaling alleen het algemene 'arm's length'-beginsel van de OESO. In dit stadium betwijfelt de Commissie echter of deze interpretatie van het OESO-beginsel geldig is.

De Commissie maakt zich zorgen dat de "overwinst" die in het kader van de fiscale uitspraken wordt beweerd, dat wil zeggen de aftrekposten die een onderneming kan claimen voor bijvoorbeeld synergiën binnen de groep of schaalvoordelen, de werkelijke voordelen van het deel uitmaken van een multinationale groep aanzienlijk overschat. De aftrekposten die worden toegekend via het systeem van de overwinstruling bedragen gewoonlijk meer dan 50% van de winst die onder de fiscale regeling valt en kunnen soms oplopen tot 90%.

Bovendien concludeert de beoordeling van de Commissie tot dusver dat het Belgische belastingstelsel voor "overwinst" niet kan worden gerechtvaardigd door de doelstelling om dubbele belastingheffing te voorkomen. De reden hiervoor is dat de aftrekposten in België niet overeenkomen met een claim van een ander land om dezelfde winsten te belasten.

Na de administratieve praktijk uit het verleden te hebben onderzocht, merkt de Commissie op dat deze fiscale uitspraken vaak worden verleend aan bedrijven die een substantieel deel van hun activiteiten naar België hebben verplaatst of die aanzienlijke investeringen in België hebben gedaan.

advertentie

De Commissie zal nu verder onderzoek doen om vast te stellen of haar twijfels gerechtvaardigd zijn.

Achtergrond

De Commissie onderzoekt de naleving van de EU-staatssteunregels van bepaalde belastingpraktijken in de lidstaten in de context van agressieve belastingplanning door bepaalde multinationals, met als doel een gelijk speelveld te garanderen. Een aantal lidstaten lijkt multinationale ondernemingen toe te staan ​​voordeel te halen uit hun belastingstelsels en zo hun belastingdruk te verlagen.

Sinds juni 2013 onderzoekt de Commissie op grond van de staatssteunregels de praktijk van fiscaleruling in de lidstaten. In december 2014breidde de Commissie dit informatieonderzoek uit naar alle lidstaten.

On 11 juni 2014heeft de Commissie op grond van de staatssteunregels formele onderzoeken geopend in respectievelijk drie zaken: Apple in Ierland, Starbucks in Nederland en Fiat Finance & Trade in Luxemburg. Op 7 oktober 2014heeft de Commissie een nieuw onderzoek geopend naar Amazon in Luxemburg. Bij de onderzoeken wordt onderzocht of lidstaten bepaalde bedrijven een selectief voordeel bieden in het kader van het afgeven van een belastingruling.

De niet-vertrouwelijke versies van de besluiten zullen onder de zaaknummers beschikbaar worden gesteld SA.37667, in de Staatssteunregister op de concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbeschikkingen op het internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd in het beursgenoteerde State Aid Weekly e-News.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending