Europa-brede respons op Ebola-epidemie

| September 15, 2014 | 0 Reacties

Verklaring van de Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Andris Piebalgs, humanitaire hulp en crisisbestrijding, commissaris Kristalina Georgieva en volksgezondheidscommissaris Tonio Borg, na de bijeenkomst op hoog niveau om de reactie op de ebola-uitbraak in West-Afrika te coördineren.

"De EU maakt zich ernstig zorgen over de Ebola-epidemie in West-Afrika, waar de situatie blijft verslechteren. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun families en de toegewijde gezondheidswerkers die hun uiterste best doen om de verspreiding van het virus te bestrijden en voor de slachtoffers te zorgen. Vandaag (15 september) hebben we met EU-ministers besproken hoe de verdere stappen in een Europabrede reactie op de epidemie kunnen worden gecoördineerd.

"Wij verwelkomen de bijdragen die al door onze EU-lidstaten zijn betaald via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. We doen een beroep op hen om hun steun aan de regio voort te zetten en te versterken om in te spelen op dringende behoeften, zoals doeltreffende behandelingscentra, voldoende gezondheidswerkers en macro-economische stabiliteit. We zullen ook ons ​​uiterste best doen om in lijn te brengen met de prioriteiten die door de WHO zijn geïdentificeerd en gecoördineerd.

"Sinds het uitbreken van de epidemie heeft de EU verschillende keren meer respons gekregen en tot nu toe bijna € 150 miljoen toegezegd om de getroffen landen te helpen. Dit omvat het verzekeren van de behandeling van geïnfecteerde patiënten en maatregelen om de epidemie in te dammen, evenals het versterken van gezondheidszorgsystemen en het verbeteren van voedselzekerheid, water en sanitaire voorzieningen. Mobiele laboratoria in de EU worden ingezet in de regio om te helpen bij het diagnosticeren en bevestigen van cases en het opleiden van laboratoriumtechnici. Bovendien zullen Liberia en Sierra Leone via financiële steun financiële bijstand ontvangen om hen te helpen zorgdiensten te verlenen en de macro-economische stabiliteit te versterken als antwoord op bredere economische uitdagingen die uit de crisis voortvloeien.

"De EU is vastbesloten om de getroffen landen en hun ontwikkeling op de onmiddellijke en de langere termijn te ondersteunen.

"De bijeenkomst van vandaag heeft onze samenwerking en solidariteit met West-Afrika bevestigd. We bespraken ook acties om het transport in en uit de regio te vergemakkelijken.

"Wij verwelkomen de deelname van de VN aan deze bijeenkomst, waarbij inspanningen worden geleverd voor internationale coördinatie, met name door de oprichting van operationele platforms. Deze inspanningen verdienen onze volledige steun en bieden de juiste ruggengraat voor het leveren van de Europese alomvattende reactie op de ebolacrisis.

"We zijn het eens geworden over het cruciale belang van betrouwbare systemen voor medische evacuatie voor humanitair personeel en medische hulpverleners in de getroffen landen om een ​​effectieve internationale reactie ter plaatse te handhaven. Daarom hebben we afgesproken om onverwijld werk te maken van de ontwikkeling van een Europees coördinatiemechanisme voor medische evacuaties. Deelnemers aan de bijeenkomst spraken hun waardering uit voor een voorstel van Frankrijk dat de basis zou kunnen vormen voor verdere discussie over een dergelijk mechanisme.

"Ondanks het lage risico van circulatie van het virus in EU-landen, werd ook de nadruk gelegd op de noodzaak om te blijven werken aan paraatheid en coördinatie van risicobeheer."

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , , , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Ebola, EU, Europese Commissie, Wereld

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *