Verbind je met ons

Blogspot

Advies: Kazachstan belang voor Centraal-Azië, de EU, China en Rusland: Relaties in progress

DELEN:

gepubliceerd

on

Langs-the-road-in-TadzjikistanDoor Politieke Analist Vira Ratsiborynska, Europees Parlement

De Centraal-Aziatische regio heeft een strategische geopolitieke locatie, een enorm economisch en energiepotentieel en een overvloed aan rijkdom aan middelen die een belangrijke factor van belang zijn voor vele leidende economische machten zoals de EU, Rusland en China.  

De Centraal-Aziatische regio heeft een rijke geschiedenis van de ontwikkeling van handel en energie betrekkingen met deze leidende krachten, die verklaart waarom deze regio is aantrekkelijk in zijn potentieel en intrigerende in haar ontwikkeling. Centraal-Azië bestaat uit vijf voormalige republieken Sovjet-Unie namelijk Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan. Kazachstan, met zijn belangrijke geografische ligging, rijke culturele en historische achtergrond en haar uitgebreide natuurlijke hulpbronnen vormt een belangrijke geostrategische troef van de Centraal-Aziatische regio.

Als het hart van Eurazië en de geopolitieke kern van de regio Kazachstan gelijktijdig onderhoudt en ontwikkelt sterke handel, energie en politieke betrekkingen met de EU, China en Rusland. Deze bevoegdheden uit te oefenen economische en politieke invloed op de post-Sovjet-republiek, die de Centraal-Aziatische markt verbindt met hun respectievelijke exportmarkten.

Handels- en energievelden vormen voor hen de prioritaire doelstellingen bij de ontwikkeling van strategische relaties, aangezien ze elk land veel mogelijkheden en verdere handelsmogelijkheden bieden. Heel vaak overlappen op deze prioritaire terreinen de belangen van de bovengenoemde leidende machten elkaar en heeft hun politieke invloed de neiging om aanzienlijk uit te breiden in een land. In Kazachstan met zijn belangrijke geografische positie is er een combinatie van Chinees leiderschap op energiegebied met Russische politieke invloed op veel andere strategische relaties.

De EU speelt een bemiddelende en zachte machtsrol in de algemene politieke en economische ontwikkeling van dit land, dat een aanzienlijk geopolitiek belang vertegenwoordigt voor de twee andere concurrerende machten in de regio - Rusland en China. Wat het handelsgebied van Rusland betreft, Kazachstan is een derde landpartner in de Russische en Wit-Russische douane-unie, een project dat slechts één stap vormt in het ambitieuze plan van Rusland om het Euraziatische project voor economische integratie verder uit te voeren. Dit handelsintegratieproject helpt Rusland om de regionale agenda van Centraal-Azië vorm te geven en helpt het land in zijn geopolitieke baan te houden.

China is ook invloedrijk op het gebied van handelsbetrekkingen met Kazachstan, aangezien de Kazachse markt een voordelige en complementaire markt voor China vormt. Deze markt is nuttig voor de Chinese markt omdat deze kan voldoen aan het groeiende Chinese verbruik van olie en gas. Op het gebied van energie en handel zijn deze twee markten met elkaar verbonden: Kazachstan is een belangrijke energieproducent terwijl China een belangrijke energieverbruiker is. Kazachstan profiteert op zijn beurt ook van goede economische banden met China, aangezien China veel zakelijke kansen creëert en buitenlandse investeringen aantrekt voor gemeenschappelijke handels- en energieprojecten met Kazachstan. Dergelijke relaties resulteren in veel tastbare economische voordelen en zijn geopolitiek cruciaal voor Kazachstan om de Russische invloed in de Centraal-Aziatische regio te compenseren.

advertentie

De EU is ook geïnteresseerd in handelsbetrekkingen met Kazachstan, aangezien meer dan 40% van de export van Kazachstan naar de EU-markt gaat. De Kazachse markt is belangrijk voor de EU vanwege de behoefte van de EU om haar bronnen voor olie- en gasvoorziening te diversifiëren. Kazachstan exporteert voornamelijk olie en gas naar de EU, terwijl het machines en fabricageproducten importeert. Voor Kazachstan blijft de EU-markt aantrekkelijk omdat de EU een cruciale investeringspartner blijft. Dit omvat de uitwisseling van beste praktijken met betrekking tot Europese knowhow en expertise en een uitwisseling van technologie. De EU ondersteunt en ontwikkelt ook de diversificatie van de Kazachse economie.

In geopolitiek opzicht zijn de handelsbetrekkingen met de EU ook erg belangrijk voor Kazachstan omdat ze een alternatief vormen voor de handelsbetrekkingen met Rusland en China. De EU onderhoudt ook goede betrekkingen op andere cruciale gebieden in de regio, zoals op het gebied van veiligheid en goed bestuur. Aangezien de Centraal-Aziatische regio voor de EU vele uitdagingen vormt die het moet aanpakken, blijft Kazachstan essentieel om deze uitdagingen aan te pakken door middel van wederzijdse inspanningen van beide partners.

De veiligheid van de Centraal-Aziatische regio en de politieke stabiliteit in elk land van de regio blijven de belangrijkste prioriteit van de betrekkingen van de EU met dit deel van de wereld. Om stabiliteit en veiligheid op het gebied van energie en handel in de hele regio te bewerkstelligen, behandelt de EU kwesties als de rechtsstaat, democratie en de bescherming van mensenrechten eerst met elk land van de regio. Voor de betrekkingen tussen Kazachstan en de EU vormen deze vragen een prioriteit, aangezien zij de dialoog over regionaal beleid combineren met bevordering van zachte macht.

Projecten zoals de bevordering van democratie en de rechtsstaat kunnen de EU helpen om Kazachstan aan te moedigen de EU-normen en waarden te benaderen en om het land stabieler en zekerder te maken in de integratieperspectieven van de EU. Dit kan de EU ook helpen bij het aanpakken van regionale veiligheidsdreigingen zoals terrorisme, drugshandel, georganiseerde misdaad en veilig grensbeheer in de hele Centraal-Aziatische regio. De betrokkenheid van Kazachstan bij een wederzijdse dialoog is van cruciaal belang voor de EU om haar zachte elektrische instrumenten en methoden met succes in Centraal-Azië te kunnen gebruiken.

Kazachstan dat de mensenrechten respecteert, zich democratisch ontwikkelt en bereid is zich in te zetten op verschillende terreinen van wederzijdse samenwerking met de EU, kan een waardevolle partner zijn voor elk land ter wereld en voor de EU als geheel. Deze onderlinge samenwerking is een uitdaging, aangezien Kazachstan nog steeds met veel ernstige tekortkomingen kampt bij de handhaving van de rechtsstaat.

Het incident in Zjanaozen in 2011 was een sprekend voorbeeld dat illustreerde dat Kazachstan zijn inspanningen moet voortzetten om de beginselen van de rechtsstaat in het land te verbeteren. In het algemeen moeten de gezamenlijke inspanningen van de EU en Kazachstan ter bevordering van de democratie en de rechtsstaat worden voortgezet om van Kazachstan de meest betrouwbare partner voor de EU en de wereld in het algemeen te maken. Daarom kunnen de onderhandelingen over een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met de EU als basis dienen voor een stabieler en betrouwbaarder partnerschap en dialoog over de rechtsstaat en democratische ontwikkelingen in het land.

Deze overeenkomst kan ook de economische betrekkingen met de EU verbeteren en zo haar handels- en investeringsuitwisselingen bevorderen. De prioriteit van de EU in haar betrekkingen met Kazachstan is het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen van veiligheid en stabiliteit door middel van de transformerende kracht van de EU, om Kazachstan dichter bij de EU te brengen en om de gebieden van gemeenschappelijke samenwerking te versterken. Daartoe moet de EU een normatieve actor blijven die economische belangen in evenwicht weet te brengen met de bevordering van normen en waarden in de regio. Kazachstan moet op zijn beurt zijn betrekkingen met de EU opbouwen op basis van echte verbintenissen die gunstig moeten blijven voor alle betrokken partijen. Kazachstan moet zich blijven inzetten voor het democratiseringsproces en de rechtsstaat, want een politiek stabiel land betekent ook een economisch welvarend land.

Respect voor mensenrechten en bestrijding van corruptie kunnen goede resultaten opleveren voor de handelsbetrekkingen met de EU en kunnen buitenlandse investeringen in Kazachstan aanmoedigen. Het bevorderen van democratische processen binnen een land kan een sleutel tot succes zijn om meer economische voordelen met de EU te behalen. Wat Rusland en China betreft, moet Kazachstan proactief blijven in de multi-vectorbenadering van zijn relaties en de ontwikkeling van verder verbeterde relaties met zijn partners effectief bevorderen.

Diversificatie van handels- en investeringsmogelijkheden en een sterke samenwerking op het gebied van handel en energie met al deze belangrijke partners moeten essentieel blijven voor de politieke en economische ontwikkeling van het land. Economische samenwerking moet hand in hand gaan met de politieke betrokkenheid van Kazachstan bij het nastreven van interne democratische ontwikkeling. Op deze manier kan Kazachstan een betrouwbare partner worden, niet alleen in handels- en energierelaties, maar ook in vele andere aspecten die van cruciaal regionaal belang zijn voor de EU, Rusland en China.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending