Verbind je met ons

Afrika en India

EU-Afrika-top: Anticipatie hoog voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en Afrika

DELEN:

gepubliceerd

on

{0d555db0-a877-47aa-8b38-7355bfbdde4a}Een evenement op hoog niveau bespreekt welvaart en vrede

Door Maas Mboup

Staatshoofden van de Europese Unie en van het Afrikaanse continent kwamen op 2 en 3 april 2014 in Brussel bijeen voor een top op hoog niveau, met als thema 'Investeren in mensen, welvaart en vrede'. Het is de vierde keer dat een dergelijk evenement plaatsvindt. Dit jaar kwamen 80 leiders bijeen in de Belgische hoofdstad.

De belangrijkste doelstellingen waren het opnieuw op gang brengen van de samenwerking tussen de twee continenten, het aangaan van gemeenschappelijke uitdagingen en het aandringen op een nieuwe dynamiek in de betrekkingen tussen de twee blokken, vooral in een tijd waarin opkomende landen zoals China steeds prominenter worden in de wereld. fase.

De top begon met veel pracht en praal na toespraken van de belangrijkste politieke spelers uit Europa en Afrika: Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, Mohamed Ould Abdel Aziz, waarnemend hoofd van de Afrikaanse Unie en Nkozana Dlamini-Zuma, voorzitter van de Commissie voor de Afrikaanse Unie. De nadruk lag op de onderlinge afhankelijkheid van de twee continenten, die geografisch slechts 13 km van Detroit of Gibraltar gescheiden zijn en sterke culturele en historische banden hebben.

De sprekers bevestigden ook hun engagement voor de doelstellingen die zijn uiteengezet in de Afrikaans-Europese gezamenlijke strategie, aangenomen op de top van Lissabon in 2007.

De verwachtingen voor wat er op het spel stond waren bijzonder hooggespannen. De discussie ging al snel over naar de huidige situatie, de mondiale kwestie van vrede en veiligheid, een kernthema van de top in de context van de gebeurtenissen die Afrika ten zuiden van de Sahara, in het bijzonder de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), doen schudden. Het was in deze context dat er een speciale bijeenkomst werd belegd, voorgezeten door de Franse president François Hollande en Herman Van Rompuy, samen met de staatshoofden van die regio. Ban Ki Moon, secretaris van de Verenigde Naties, was ook aanwezig. Catherine Samba-Panza, president van de Centraal-Afrikaanse overgangsrepubliek, sprak over de problemen waarmee de regio te kampen heeft. De aanwezigen op de bijeenkomst beloofden een aantal maatregelen op het gebied van humanitaire interventie, evenals een gecoördineerde actie van de internationale gemeenschap om de verzoening te verbeteren en stabiliteit en vrede in de Centraal-Afrikaanse Republiek te garanderen. Dergelijke kansen en initiatieven komen op het juiste moment voor dit Afrikaanse land, dat verwikkeld is in een maandenlange burgeroorlog, met verwoestende gevolgen.

advertentie

Er blijft echter nog steeds een vraag onbeantwoord: zullen de financiële middelen die opzij worden gezet voldoende zijn om dit land uit de problemen te helpen dankzij de inspanningen van de Europese militaire macht, Eufor-RCA? Niets is zeker.

Tegen de achtergrond van dodelijke incidenten in Spanje en Italië waren de Europese en Afrikaanse leiders evenzeer bezorgd over andere cruciale zaken, zoals de kwestie van de migratie van het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika naar Europa. Vastbesloten om de tragedie van Lampedusa niet opnieuw te beleven, met een rij van 300 doodskisten van illegale immigranten, kwamen de leiders van de twee continenten overeen om de illegale immigratie effectiever te bestrijden. Hieruit volgt de goedkeuring van een actieplan voor de periode 2014-2017, dat de terugkeer en heropname omvat van mensen die illegaal in Europa leven. Het document dat na de top werd gepubliceerd, onderstreepte de positieve elementen van migratie en van de verbetering van het systeem van geldoverdrachten vanuit hun land van herkomst. Aan de andere kant is het ook een kwestie van actie ondernemen om de strijd tegen de mishandeling van mensen te consolideren en tegelijkertijd de internationale bescherming voor asielzoekers en andere ontheemden in datzelfde land te versterken. Het lijkt erop dat er een “echte vooruitgang” is geboekt in het verzoenen van Europeanen en Afrikanen, vergeleken met de laatste EU-Afrika-top in Tripoli, Libië in 2010.

Tot de andere belangrijke beslissingen die op de top werden genomen, behoorden die betreffende de klimaatverandering. Het was gemakkelijk om een ​​consensus te vinden over deze kwestie, die alle geïndustrialiseerde landen treft, evenals de meest kwetsbare delen van de wereld, met name op het Afrikaanse continent. De EU en Afrika zijn vastbesloten samen te werken in het licht van het aannemen van een overeenkomst van "billijkheid, gelijkheid en juridisch bindend" voorafgaand aan de VN-conferentie over klimaatverandering, die volgend jaar in Parijs zal worden gehouden, waarin deze beginselen voor alle partijen zullen gelden. .

Andere zaken op de agenda van de top hadden betrekking op de economie, met de nadruk op het vergroten van de groei van de investeringen tussen de twee continenten. Beide zullen proberen het ondernemingsklimaat te verbeteren door kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) toegang te geven tot krediet. Deze lijn vormde de leidraad voor de organisatoren van het EU-Afrika Business Forum, dat een dag vóór de top plaatsvond en dat honderden ondernemers en zakenmensen met verschillende achtergronden uit beide continenten samenbracht.

In overeenstemming met de Overeenkomst voor Economisch Partnerschap (EPA's) stemde de Europese Unie ermee in de onderhandelingen voort te zetten om een ​​vrije-uitwisselingsovereenkomst te sluiten, die zou kunnen leiden tot economische integratie, zowel regionaal als binnen Afrika. De staatshoofden van ECOWAS maakten van de gelegenheid gebruik om hun Europese partners te informeren over de besluiten die tijdens de bijeenkomst in Yamoussoukro waren genomen, met name over het tijdsbestek van twee maanden dat werd opgelegd - de tijd die werd gegeven om overeenstemming te bereiken over de technische details voordat een overeenkomst werd ondertekend.

De top in Brussel was geen kleine aangelegenheid, gezien het aantal discussies en de complexe aard van veel ervan. Het valt nog te bezien of de verkregen resultaten vergelijkbaar waren met de verwachte resultaten. De meningen zijn hierover verdeeld. De meer optimistische mensen zijn van mening dat de top in Brussel een keerpunt was en dat er een krachtig bondgenootschap tussen Europa en Afrika tot stand is gekomen. De meer voorzichtige mensen vragen zich af of zo'n grote bijeenkomst de doelpalen kan verleggen en daadwerkelijk tot langetermijnoplossingen kan leiden waar de Europese en Afrikaanse burgers profijt van zullen hebben. De volgende top die in 2017 op Afrikaanse bodem zal plaatsvinden, zal het moment zijn om de vorderingen en de geboekte vooruitgang te meten.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending