Verbind je met ons

Conflicten

Danjean: 'EU vertegenwoordigt een goed niveau om tot een efficiënte gemeenschappelijke aanpak te komen'

DELEN:

gepubliceerd

on

20140401PHT41422_originalDe gebeurtenissen in Oekraïne hebben de relevantie van een gemeenschappelijk en samenhangend extern beleid van de EU onderstreept. De Europese Dienst voor Extern Optreden (EAAS) werd in 2011 opgericht als een diplomatiek korps om de EU te helpen een gestructureerd en gecoördineerd extern beleid te voeren. Maar hoe goed werkt het? Arnaud Danjean (afgebeeld), een Frans lid van de EVP-fractie, schreef een rapport met aanbevelingen, dat de leden van het Europees Parlement op 3 april goedkeurden. Hij sprak over de uitdagingen en voordelen van het hebben van een gemeenschappelijk buitenlands beleid voor de EU.

Hoe kunnen we een gemeenschappelijk en samenhangend buitenlands beleid voeren als de belangen van de lidstaten zo uiteenlopen?

De uitdagingen van onze tijd zijn steeds mondialer, steeds complexer, en afzonderlijke lidstaten beschikken zelden over de diplomatieke, financiële en militaire middelen om ze allemaal op eigen kracht het hoofd te bieden. Daarom zullen we op EU-niveau een efficiënte gemeenschappelijke aanpak kunnen bereiken. Maar zelfs als de EU niet altijd en overal in actie kan komen, is het van cruciaal belang dat we de EDEO opnieuw definiëren op basis van duidelijk omschreven prioriteiten. We hebben ook sterker politiek leiderschap nodig om consensus te bereiken.

In uw resolutie stelt u dat institutionele zwakheden de EU ervan hebben weerhouden coherente maatregelen te nemen als onderdeel van haar buitenlands beleid. Hoe kunnen we dit overwinnen?

Elke keer dat de EU een missie lanceert als onderdeel van haar gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, worden we geconfronteerd met dezelfde problemen en beperkingen op het gebied van de coördinatie en planning, de logistieke ondersteuning en de samenhang van de richtlijnen.

Als er meerdere organisaties bij betrokken zijn – wat onvermijdelijk is bij een mondiale aanpak – is coördinatie van cruciaal belang. Idealiter zou dit op een minder formele manier moeten gebeuren, als een natuurlijke reflex, maar we moeten realistisch blijven. Elke instelling heeft de neiging haar eigen onafhankelijkheid te verdedigen. Daarom zullen we coördinatie moeten opleggen en een duidelijk leiderschap en beter gedefinieerde rollen moeten vestigen. Vanuit mijn standpunt zou de Hoge Vertegenwoordiger, die tevens vice-voorzitter is van de Europese Commissie, de leiding moeten nemen.

Bent u van mening dat bemiddeling en dialoog effectief zijn om situaties zoals de crisis in Oekraïne te voorkomen en vreedzaam op te lossen?

Eerlijk gezegd heb ik het diplomatieke optreden van Europa in gevallen als de crisis in Oekraïne niet geheel overtuigend gevonden. De moeilijkheden in verband met de Associatieovereenkomst werden ernstig onderschat, en daarna was er een periode van bemiddelingspogingen zonder enige significante politieke impact. Pas toen de ministers van Buitenlandse Zaken in actie kwamen, werden de EU-initiatieven doelgerichter en efficiënter.

advertentie

Hieruit blijkt dat de lidstaten de buitenlandse politiek blijven domineren, ook al zijn de inspanningen van de Hoge Vertegenwoordiger en de EDEO nuttig. Maar zij steunen alleen de besluiten en bemiddelingen waarbij de lidstaten het voortouw nemen. We moeten ook begrijpen dat bemiddeling en preventie alleen zin hebben en alleen gewicht in de schaal leggen als de EU als geloofwaardig wordt beschouwd als het gaat om bedreigingen en sancties.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending