Verbind je met ons

Uncategorized

#ACT – Commerciële tv verwelkomt communicatie in het digitale tijdperk en roept de Commissie op zich te concentreren op zinvolle verantwoordelijkheid voor onlineplatforms

DELEN:

gepubliceerd

on

De Association of Commercial Television in Europe (ACT) is sinds 1989 de stem van de commerciële televisie in Brussel en verdedigt beleid dat mediapluralisme, inhoud van hoge kwaliteit en redactionele verantwoordelijkheid stimuleert. ACT-leden verwelkomen van harte de mededeling van vandaag over een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. schrijft ACT.

Wij steunen de drie uiteengezette pijlers en de onderliggende, op waarden gebaseerde aanpak van de Commissie. Veel van de beginselen die in deze mededeling worden uiteengezet, zijn een weerspiegeling van de uitspraken van de ACT in haar mededeling Blauwdruk voor het EU-mediabeleid 2019-2024, en met name de noodzaak om ervoor te zorgen dat wat offline illegaal is, ook online illegaal moet worden gemaakt. Dit is in overeenstemming met de politieke richtlijnen die president Von der Leyen heeft uiteengezet voor een wet op digitale diensten die “onze aansprakelijkheids- en veiligheidsregels voor digitale platforms verbetert”.

Deze komende wet op digitale diensten moet daarom de beginselen van het Europese en internationale auteursrecht hooghouden en versterken. Europa kan al voortbouwen op zijn sterke jurisprudentie ter zake door de aansprakelijkheidsregels waaraan actieve platforms onderworpen zijn verder te handhaven. Omgekeerd zou de introductie van zogenaamde “barmhartige Samaritaan”-maatregelen, die de Amerikaanse Section 230 van de Communications Decency Act (CDA) overnemen, enorm schadelijk zijn. Hierdoor zou een speciale regeling voor online ontstaan, die in strijd is met de gestelde doelstelling van de mededeling, terwijl Europa de instrumenten wordt ontnomen die het nodig heeft om de in deze mededeling genoemde uitdagingen aan te pakken.

ACT verwelkomt de ambitie van de Commissie om ervoor te zorgen dat het concurrentiekader geschikt is voor het digitale tijdperk. Daartoe moeten de mededingingsregels worden aangepast en moeten potentiële misbruiken van dominante posities op het gebied van onlinereclame en andere onlinemarkten dringend worden aangepakt. Daarnaast is ACT ook van mening dat een evenwichtige concurrentie en een gezond, pluralistisch online media-ecosysteem ex ante wetgevende maatregelen vereisen die op systemische platforms worden toegepast.

ACT omarmt een AV/Media-actieplan dat een alomvattende strategie voor de Europese audiovisuele sector opbouwt. Een dergelijk plan zou een samenhangend geheel van beleidsmaatregelen moeten opleveren die het mediapluralisme en daarmee de unieke financieringskenmerken van de AV-sector hooghouden. Nu het aantal online kijkers blijft groeien, is het urgent om potentieel misbruik van dominante posities op de advertentietechnologiemarkt te voorkomen. Bovendien moedigen we Europa aan om zijn steunmechanismen te vergroten om het aantal coproducties te vergroten. Coproducties zijn een win-winstrategie om ervoor te zorgen dat werken een bredere aantrekkingskracht hebben over de grenzen heen, terwijl de fundamentele rol van territorialiteit en exclusiviteit voor AV-financiering wordt gerespecteerd.

Tenslotte kijkt ACT ook uit naar een krachtig Democratie Actieplan. Dit plan moet zinvolle maatregelen bevatten om desinformatie op internet te bestrijden, die de democratie en de Europese waarden aantast. Als leidende stem in dit debat herinnert de ACT eraan dat de zogenoemde Code of Practice er niet in is geslaagd enige meetbare impact te hebben. Wij moedigen de Commissie daarom aan om voort te bouwen op de aanbevelingen van de High Level Expert Group en strenge verplichtingen op het gebied van gegevenstransparantie op te leggen, vergezeld van sancties, om ervoor te zorgen dat platforms niet langer profiteren van advertentie-inkomsten uit desinformatie. ACT zal blijven samenwerken met Europese beleidsmakers om ervoor te zorgen dat de principes die in deze mededeling over het digitale tijdperk worden uiteengezet, worden vertaald in consistent en impactvol overheidsbeleid.

Over de Vereniging van Commerciële Televisie in Europa (ACT)

advertentie

De Association of Commercial Television in Europe vertegenwoordigt de belangen van 27 toonaangevende commerciële omroepen die actief zijn in 27 lidstaten en daarbuiten. De bij ACT aangesloten bedrijven financieren, produceren, promoten en distribueren inhoud en diensten waar miljoenen Europeanen op alle platforms van profiteren. Bij ACT geloven we dat de gezonde en duurzame commerciële omroepsector een belangrijke rol te spelen heeft in de Europese economie, samenleving en cultuur.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending