Verbind je met ons

en sluiten hierbij het pakket Schone energie voor alle Europeanen af. Het akkoord over de “Interne markt voor elektriciteit” (Verordening) werd goedgekeurd met 544 stemmen tegen 76