Verbind je met ons

maritiem

Maritieme veiligheid: Raad en Parlement sluiten een akkoord om een ​​schonere scheepvaart in de EU te garanderen

DELEN:

gepubliceerd

on

Om een ​​veiligere en schonere scheepvaart in de EU te garanderen, hebben het voorzitterschap van de Raad en de onderhandelaars van het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over een herziene richtlijn inzake verontreiniging vanaf schepen, als onderdeel van het wetgevingspakket 'maritieme veiligheid'.

"Zeeën en oceanen zijn ons gemeenschappelijk goed. Deze nieuwe regels zullen de EU op de voorgrond plaatsen als het gaat om schone scheepvaart. We hebben een compromis gevonden dat schonere zeeën in Europa zal garanderen en tegelijkertijd een gelijk speelveld zal bieden voor een dynamische scheepvaartindustrie."
Paul Van Tigchelt, Belgisch vice-premier en minister van Justitie en de Noordzee

De herziene richtlijn omvat internationale standaarden in het EU-recht worden omgezet, zodat degenen die verantwoordelijk zijn voor de illegale lozingen van verontreinigende stoffen worden onderworpen aan afschrikkende, effectieve en evenredige maatregelen. sancties om de maritieme veiligheid te verbeteren en het mariene milieu beter te beschermen tegen vervuiling door schepen.

Over het geheel genomen zal het de EU voorzien van moderne instrumenten ter ondersteuning schone verzending door de EU-regels af te stemmen op internationale normen en een gelijk speelveld voor de maritieme sector te waarborgen, terwijl de implementatie en handhaving worden verbeterd via een versterkt samenwerkingskader tussen Europese en nationale autoriteiten.

Belangrijkste doelstellingen van de herziene richtlijn

De herziene wetgeving heeft vooral tot doel:

  • verleng de omvang van de huidige richtlijn ter dekking van de illegale lozingen van schadelijke stoffen in verpakte vorm, rioolwater, afval en geloosd water en residuen
  • een versterkt juridisch kader tot stand te brengen sancties en de effectieve toepassing ervan, waardoor de nationale autoriteiten kunnen zorgen voor een afschrikwekkende en consistente oplegging van sancties tegen verontreinigingsincidenten vanaf schepen in alle Europese zeeën
  • scheiden de administratieve sancties van het strafrechtelijke sanctieregime dat is vastgelegd in de nieuwe ontwerprichtlijn inzake milieucriminaliteit.

Belangrijkste elementen van de nieuwe wetgeving

De algemene strekking van het Commissievoorstel werd door de medewetgevers behouden. Het voorlopige akkoord introduceert echter verschillende wijzigingen om dit te garanderen duidelijkheid en samenhang met internationale regels en procedures, in het bijzonder die van het internationale verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL), in het belang van de bescherming van het mariene milieu.

Gezien de verschillende rechtssystemen in de lidstaten geeft het voorlopige akkoord ook duidelijker aan waar de wetgeving in kwestie betrekking op heeft administratieve boetes alleen, waardoor een duidelijke grens wordt getrokken tussen het toepassingsgebied van deze richtlijn en dat van de nieuwe ontwerpwetgeving inzake milieucriminaliteit.

advertentie

Eindelijk voldoende flexibiliteit werd geïntroduceerd met betrekking tot de verplichtingen van de lidstaten om verontreinigingsincidenten te verifiëren en te rapporteren, om het opleggen van buitensporige administratieve lasten te voorkomen en ter erkenning van de uiteenlopende situaties van de lidstaten in termen van geografische locatie, middelen en capaciteiten.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord van vandaag moet door beide medewetgevers worden goedgekeurd vóór de formele aanneming van het wetgevingsbesluit door het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten hebben na de inwerkingtreding van de herziene richtlijn dertig maanden de tijd om de bepalingen ervan in hun nationale wetgeving om te zetten.

Achtergrondinformatie

Het voorstel maakt deel uit van het maritieme veiligheidspakket dat de Commissie op 1 juni 2023 heeft ingediend. De vijf wetgevingsvoorstellen, waaronder die over het onderzoek naar maritieme ongevallen, de naleving van de vereisten van de vlaggenstaat, havenstaatcontrole en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), hebben tot doel de EU-regels inzake maritieme veiligheid te moderniseren en de waterverontreiniging door schepen terug te dringen. Omdat 75% van de externe handel van de EU over zee plaatsvindt, is het zeevervoer niet alleen de slagader van een gemondialiseerde economie, maar ook een levensader voor de eilanden van de EU en de perifere en afgelegen maritieme regio's. Hoewel de maritieme veiligheid in de wateren van de EU momenteel zeer hoog is, met weinig dodelijke slachtoffers en geen recente grote olielozingen, worden er jaarlijks nog steeds ruim 2 000 ongevallen en incidenten op zee gemeld. De goedkeuring en implementatie van het wetgevingspakket voor maritieme veiligheid zal een concreet resultaat zijn van het engagement van de EU op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. Marian-Jean Marinescu (EVP/RO) is de rapporteur van het Europees Parlement voor dit dossier, terwijl commissaris belast met transport, Adina Vălean, bij de interinstitutionele gesprekken werd vertegenwoordigd door directeur ai bij DG MOVE, Fotini Ioannidou.

Herziene richtlijn inzake verontreiniging vanaf schepen, algemene oriëntatie van de Raad, 4 december 2023

Herziene richtlijn inzake verontreiniging vanaf schepen, voorstel van de Commissie, 1 juni 2023

Europese Green Deal (achtergrondinformatie)

Maritieme veiligheid (achtergrondinformatie)

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending