Verbind je met ons

Europese Commissie

Duurzame visserij: Commissie maakt balans op van de voortgang in de EU en start raadpleging over vangstmogelijkheden voor 2022

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie heeft de mededeling aangenomen 'Naar duurzamere visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2022''. In lijn met de Europese Green Deal Volgens de mededeling evolueert de visserij in de EU naar duurzamer, ondersteunt zij de overgang naar een gezond en milieuvriendelijk EU-voedselsysteem en ondersteunt zij duurzame bronnen van inkomsten voor EU-vissers. De sociaaleconomische prestaties van de sector blijven ondanks de coronacrisis goed, mede dankzij de snelle steun van de Commissie.

De mededeling roept op tot verdere inspanningen om de mariene hulpbronnen te beschermen, zowel door een hoog ambitieniveau binnen de EU te handhaven als door te streven naar hetzelfde hoge niveau in de samenwerking met derde landen. Lidstaten, adviesraden, de visserijsector, niet-gouvernementele organisaties en geïnteresseerde burgers worden uitgenodigd om tot 31 augustus deel te nemen aan een openbare raadpleging en hun mening geven over de vangstmogelijkheden voor 2022.

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius zei: "De visserij in de EU blijft op koers naar een nog duurzamer gebruik van de zee. En hoewel de pandemie onze vissersgemeenschappen hard trof, werd bevestigd dat ecologische duurzaamheid de sleutel is tot economische veerkracht. De situatie in sommige zeebekkens vereist onze bijzondere aandacht, maar ook in al onze zeebekkens moet meer worden gedaan om het blauw in de Green Deal waar te maken. Ik reken erop dat iedereen zijn of haar rol ten volle speelt."

advertentie

Uit de mededeling van 2021 blijkt dat met name in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan de duurzaamheid bijna werd bereikt voor de bestanden die worden beheerd volgens het beginsel van maximale duurzame opbrengst (MSY) - de maximale hoeveelheid vis die vissers uit de zee kunnen halen zonder de regeneratie en de toekomst in gevaar te brengen productiviteit van de voorraad.

Gezonde aandelen droegen verder bij aan de sociaaleconomische prestaties van de sector, die dus winstgevend bleef ondanks de gevolgen van de COVID-19-pandemie. De visserijactiviteiten werden hard getroffen door de sanitaire crisis en de aangevoerde waarde van vis is vorig jaar naar schatting met 17% gedaald in vergelijking met 2019. De snelle steun die de Commissie aan de sector heeft verleend, met name door 136 miljoen EUR aan middelen beschikbaar te stellen in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, heeft geholpen om de gevolgen van de pandemie snel aan te pakken.

Om te zorgen voor gezonde visbestanden voor toekomstige generaties, moeten de inspanningen echter worden voortgezet. In de Atlantische Oceaan en de Oostzee zal de Commissie voor volgend jaar voorstellen om de visserijsterfte verder te handhaven of te verminderen in overeenstemming met de maximale duurzame opbrengst (MSY) voor MDO-beoordeelde bestanden, en om beheersplannen volledig uit te voeren waarin MDO-mortaliteitsmarges worden vastgesteld. In de Middellandse Zee en de Zwarte Zee is er weliswaar een lichte verbetering, maar de exploitatiecijfers zijn nog steeds twee keer zo hoog als het duurzame niveau. Er zullen daarom grote inspanningen worden gedaan om het meerjarenplan voor het westelijke Middellandse Zeegebied en de door de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee aangenomen maatregelen verder uit te voeren. Verdere verbeteringen in de Adriatische Zee zullen een prominente plaats innemen in de vangstmogelijkheden van 2022.

De lidstaten moeten ook de handhaving van en de controle op de naleving van de aanlandingsverplichting opvoeren, met name door gebruik te maken van geschikte moderne controle-instrumenten, zoals elektronische controlesystemen op afstand, die de meest effectieve en kostenefficiënte manier zijn om de aanlandingsverplichting op zee. De Commissie zal blijven samenwerken met het Europees Parlement en de Raad om overeenstemming te bereiken over het herziene visserijcontrolesysteem, dat het gebruik van deze instrumenten kan vergemakkelijken. Bovendien worden vissers aangemoedigd om meer innovatief en selectiever vistuig te gebruiken. De Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EMFAF) kunnen dergelijke investeringen helpen financieren.

In haar betrekkingen met derde landen zal de Commissie streven naar een hoge mate van aanpassing van de vangstmogelijkheden en aanverwante maatregelen met hoge duurzaamheidsnormen. Dit zal van cruciaal belang zijn om te zorgen voor een duurzame exploitatie van hulpbronnen en om een ​​gelijk speelveld voor de EU-industrie tot stand te brengen, gezien de sterke onderlinge verwevenheid tussen vloten in de betrokken wateren. Wat betreft bestanden die met het VK worden gedeeld, biedt de handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) een sterke basis voor een duurzaam beheer van gedeelde visbestanden, zowel in het jaarlijkse overleg over vangstmogelijkheden als via het Gespecialiseerd Comité voor de visserij.

Achtergrond

Elk jaar publiceert de Commissie een mededeling waarin de vorderingen met betrekking tot de situatie van de visbestanden worden geschetst en een brede openbare raadpleging wordt gehouden over de vaststelling van de jaarlijkse vangstmogelijkheden voor het volgende jaar. Deze mededeling evalueert de vooruitgang die is geboekt in de richting van duurzame visserij in de EU en beoordeelt het evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden, de sociaaleconomische prestaties van de sector en de uitvoering van de aanlandingsverplichting. Het bevat ook de grondgedachte voor het voorstel over de vangstmogelijkheden voor het volgende jaar.

Volgende stappen

Na de raadpleging zal de Commissie in het najaar haar voorstellen indienen voor de verordeningen betreffende de vangstmogelijkheden voor 2022 in de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee, evenals in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De voorstellen houden rekening met de meerjarenplannen en zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en andere onafhankelijke instanties, evenals op de economische analyse van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor Visserij (WTECV).

In de voorstellen zullen ook aanpassingen worden verwerkt die voortvloeien uit de uitvoering van de aanlandingsverplichting. Ten slotte zal de Raad van Visserijministers van de Europese Unie de voorstellen van de Commissie bespreken en de verdeling van de vangstmogelijkheden vaststellen.

Meer informatie

mededeling 'Naar duurzamere visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2022''

Vragen en antwoorden

Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

Europese Commissie

InvestEU: Commissie benoemt investeringscomité

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op dinsdag 27 juli 12 externe deskundigen benoemd tot leden van de Investeringscomité van het InvestEU-fonds voor een periode van vier jaar. De twaalf leden van het investeringscomité – vier permanente en acht niet-permanente leden – werden door de Commissie geselecteerd en benoemd op aanbeveling van het InvestEU-bestuur. Zij vertegenwoordigen een brede kennis en expertise op de relevante gebieden en sectoren die onder het InvestEU-programma vallen. Het investeringscomité zal genderevenwichtig zijn en leden uit de hele EU omvatten om diepgaande inzichten in de geografische markten in de EU te garanderen.

De benoeming van het onafhankelijke investeringscomité is een nieuwe mijlpaal voor de uitvoering van het InvestEU-programma, dat de EU cruciale langetermijnfinanciering zal verschaffen, de noodzakelijke belangrijke particuliere investeringen zal binnenhalen ter ondersteuning van een duurzaam herstel en zal bijdragen tot de opbouw van een groener, meer digitale en veerkrachtigere Europese economie. Het investeringscomité beslist over de toekenning van de EU-garantie voor investerings- en financieringsverrichtingen die worden voorgesteld door de uitvoerende partners in het kader van het InvestEU-programma. De volledig onafhankelijke commissie neemt haar besluiten op basis van het door de uitvoerende partners verstrekte garantieaanvraagformulier en het scorebord om naleving van de InvestEU-verordening en de Beleggingsrichtlijnen. Het investeringscomité zal opereren in vier samenstellingen, overeenkomend met de vier beleidsvensters van het InvestEU-programma: duurzame infrastructuur; onderzoek, innovatie en digitalisering; kleine en middelgrote bedrijven; en sociale investeringen en vaardigheden.

advertentie
Verder lezen

Cyber ​​Security

Cyberbeveiliging: alle EU-lidstaten verbinden zich ertoe een kwantumcommunicatie-infrastructuur te bouwen

gepubliceerd

on

Met de laatste handtekening door Ierland van de politieke verklaring om de Europese capaciteiten op het gebied van kwantumtechnologieën, cyberbeveiliging en industrieel concurrentievermogen te vergroten, hebben alle lidstaten nu toegezegd samen te werken, samen met de Europese Commissie en het Europees Ruimteagentschap, om de EuroQCI, een veilige kwantumcommunicatie-infrastructuur die de hele EU zal omspannen. Dergelijke goed presterende, veilige communicatienetwerken zullen de komende jaren van essentieel belang zijn om aan de Europese cyberbeveiligingsbehoeften te voldoen. Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk, Executive Vice President Margrethe Vestager zei: “Ik ben erg blij om te zien dat alle EU-lidstaten samenkomen om de EuroQCI-verklaring te ondertekenen - Europees initiatief voor kwantumcommunicatie-infrastructuur - een zeer solide basis voor Europa's plannen om een ​​belangrijke speler in kwantumcommunicatie. Als zodanig moedig ik ze allemaal aan om ambitieus te zijn in hun activiteiten, aangezien sterke nationale netwerken de basis zullen vormen van de EuroQCI.”

Thierry Breton, commissaris voor interne markt, voegde hieraan toe: “Zoals we onlangs hebben gezien, is cyberbeveiliging meer dan ooit een cruciaal onderdeel van onze digitale soevereiniteit. Ik ben erg blij om te zien dat alle lidstaten nu deel uitmaken van het EuroQCI-initiatief, een belangrijk onderdeel van ons aanstaande initiatief voor veilige connectiviteit, dat alle Europeanen toegang zal geven tot beschermde, betrouwbare communicatiediensten.”

De EuroQCI zal deel uitmaken van een bredere actie van de Commissie om een ​​op satellieten gebaseerd veilig connectiviteitssysteem te lanceren dat hogesnelheidsbreedband overal in Europa beschikbaar zal maken. Dit plan biedt betrouwbare, kosteneffectieve connectiviteitsdiensten met verbeterde digitale beveiliging. Als zodanig zal de EuroQCI bestaande communicatie-infrastructuren aanvullen met een extra beveiligingslaag op basis van de principes van de kwantummechanica, bijvoorbeeld door diensten te leveren op basis van kwantumsleuteldistributie, een zeer veilige vorm van codering. U kunt meer informatie vinden CDL Super Session..

advertentie

Verder lezen

Europese Commissie

Visserij: EU en Cookeilanden komen overeen hun partnerschap op het gebied van duurzame visserij voort te zetten

gepubliceerd

on

De Europese Unie en de Cookeilanden zijn overeengekomen hun succesvolle visserijpartnerschap voort te zetten als onderdeel van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij, voor een duur van drie jaar. Dankzij de overeenkomst mogen EU-vissersvaartuigen die in de westelijke en centrale Stille Oceaan actief zijn, blijven vissen in de visgronden van de Cookeilanden. Milieu, oceanen en visserij CommissarisVirginijus Sinkevičius zei: "Met de verlenging van dit visserijprotocol zullen de vaartuigen van de Europese Unie kunnen blijven vissen op een van de gezondste tropische tonijnbestanden. We zijn er bijzonder trots op bij te dragen, door middel van onze sectorale steun, aan de ontwikkeling van de visserijsector van de Cookeilanden - een kleine ontwikkelingsstaat voor eilanden die vaak wordt geprezen om zijn effectieve en verantwoorde visserijbeheerbeleid. Zo werken de EU-partnerschapsovereenkomsten voor duurzame visserij in de praktijk.”

In het kader van het nieuwe protocol zullen de EU en de reders de komende drie jaar in totaal tot ongeveer € 4 miljoen (NZD 6.8 miljoen) bijdragen, waarvan € 1 miljoen (NZD 1.7 miljoen) ter ondersteuning van de Cookeilanden. initiatieven binnen het sectorale visserij- en maritiem beleid. Over het geheel genomen hebben de inkomsten uit deze overeenkomst, naast verbeteringen in de visserijsector, de regering van de Cookeilanden eerder in staat gesteld haar socialezekerheidsstelsel te verbeteren. Meer informatie staat in de nieuwsbericht.

advertentie
Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending