Verbind je met ons

EU

Overbevissingspercentage stijgt weer na tien jaar herstel

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Het tempo van overbevissing is toegenomen in Europese wateren, blijkt uit de cijfers van vandaag (9 juni) verslag  door de Europese Commissie over de stand van zaken van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Oceana betreurt deze bevestiging dat de EU verder verwijderd raakt van haar wettelijke verplichting om alle geoogste vispopulaties duurzaam te exploiteren. Bovendien lijkt de aanlandingsverplichting niet goed te worden gehandhaafd en gaat de illegale teruggooipraktijk door. 

"De pijnlijk trage implementatie van de wettelijke vereisten van de EU en de aanhoudende onwil van de lidstaten om wetenschappelijk advies op te volgen, werpt onwelkome, maar niet onverwachte vruchten af", zegt Oceana Advocacy in Europe Senior Director Vera Coelho. “In het licht van de aanhoudende biodiversiteits- en klimaatcrises kunnen we ons geen stap terug veroorloven in het realiseren van duurzame visserij. Het is de hoogste tijd voor de Europese Commissie, de lidstaten en de visserij-industrie om de EU-visserijwetgeving volledig uit te voeren om onze zeeën te redden en een welvarende toekomst voor onze vissersgemeenschappen veilig te stellen.”

Een eerder rapport1 door een EU-adviesorgaan, het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (WTECV), bevestigde dat veel van de beoordeelde Europese vispopulaties overbevist blijven of buiten veilige biologische grenzen blijven. Het aandeel van de overbeviste bestanden is in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan inderdaad gestegen van 38 naar 43 procent, na een decennium van herstel, terwijl de situatie in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee schrijnend blijft: 83% van de beoordeelde bestanden is overbevist.

advertentie

De slechte staat van instandhouding van deze vispopulaties is voornamelijk te wijten aan de vaststelling van de vangstmogelijkheden boven de niveaus die worden aanbevolen in wetenschappelijk advies, het ontbreken van effectieve herstelmaatregelen om de uitgeputte vispopulaties te herstellen en de slechte naleving van de aanlandingsverplichting. Oceana betreurt de aanhoudende onwil van de Europese Commissie om het hardnekkige probleem van overbevissing in de EU te erkennen, ondanks de belangrijke rol van de Commissie bij het waarborgen van de uitvoering van de EU-wetgeving en bij het voorstellen van en onderhandelen over jaarlijkse vangstmogelijkheden met de lidstaten.

Herhaalde waarschuwingen van milieu-ngo's en het WTECV dat de EU haar wettelijke verplichting om tegen 2020 een einde te maken aan overbevissing niet nakwam, zijn aan dovemansoren gericht. Oceana dringt er bij de EU-instellingen - Europese Commissie, Europees Parlement, Raad van de EU - en de lidstaten op aan om het GVB volledig uit te voeren en uiteindelijk over te gaan op duurzame visserij en naar een op ecosystemen gebaseerde benadering. De Commissie moet ook niet aarzelen om juridische stappen te ondernemen tegen landen die hun verplichtingen niet nakomen.

Achtergrond

advertentie

De hervormde GVB-verordening2 is op 1 januari 2014 in werking getreden. Het bevat ambitieuze doelstellingen en concrete tijdschema's om de Europese Unie in de voorhoede van het mondiale visserijbeheer te plaatsen en de Europese visserij economisch, sociaal en ecologisch duurzaam te maken. Hoewel het GVB de winstgevendheid van de EU-vloot heeft doen toenemen en de overbevissing heeft verminderd, is de uitvoering van het GVB te traag verlopen om een ​​einde te maken aan overbevissing, de vispopulaties weer op te bouwen en de mariene ecosystemen te beschermen. Voor sommige visbestanden is geen vooruitgang geboekt.

Oceana en andere NGO's hebben de aandacht gevestigd op het gebrek aan vooruitgang bij het beëindigen van overbevissing elk jaar sinds de inwerkingtreding van het herziene GVB, ondersteund door jaarlijkse WTECV-rapporten die bevestigen dat het traject om de overbevissing tegen 2020, zoals wettelijk vereist, te beëindigen, uit de koers was.

Hoewel het GVB een relevant rechtskader voor visserijbeheer blijft, ontbreekt het aan adequate uitvoering, controle en handhaving. Het aanpakken van deze tekortkomingen is nu van cruciaal belang, en de Europese Commissie heeft inderdaad een uitgebreide toolkit tot haar beschikking, met de bevoegdheid om wetgevende, politieke en juridische stappen te ondernemen.

Het GVB moet volledig worden toegepast als de EU de doelstellingen van de Europese Green Deal wil verwezenlijken en beter wil opbouwen na de COVID-19-crisis. Overbevissing en destructieve visserijpraktijken zijn de afgelopen 40 jaar de belangrijkste oorzaak geweest van het verlies van mariene biodiversiteit en ze ondermijnen ook de veerkracht van vissen, zeevogels, zeezoogdieren en andere dieren in het wild tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Antwoord aan de Commissie over de voortgang bij de uitvoering van het GVB door de vaststelling van vangstmogelijkheden (Juli 2020)

Europese Commissie

NextGenerationEU: Europese Commissie betaalt € 231 miljoen aan voorfinanciering aan Slovenië

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft 231 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald aan Slovenië, wat overeenkomt met 13% van de aan het land toegekende subsidies in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF). De voorfinancieringsbetaling zal een impuls geven aan de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die in het herstel- en veerkrachtplan van Slovenië worden beschreven. De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de uitvoering van de investeringen en hervormingen die zijn beschreven in het herstel- en veerkrachtplan van Slovenië.

Het land zal gedurende de looptijd van het plan in totaal € 2.5 miljard ontvangen, bestaande uit € 1.8 miljard aan subsidies en € 705 miljoen aan leningen. De uitbetaling van vandaag volgt op de recente succesvolle implementatie van de eerste leningsoperaties onder NextGenerationEU. Tegen het einde van het jaar is de Commissie van plan om in totaal 80 miljard euro aan langetermijnfinanciering op te halen, aangevuld met kortetermijnrekeningen van de EU, om de eerste geplande uitbetalingen aan lidstaten in het kader van NextGenerationEU te financieren.

De RRF vormt het hart van NextGenerationEU, dat 800 miljard euro (in lopende prijzen) zal verstrekken ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in alle lidstaten. Het Sloveense plan maakt deel uit van de ongekende EU-respons om sterker uit de COVID-19-crisis te komen, de groene en digitale transities te bevorderen en de veerkracht en cohesie in onze samenlevingen te versterken. EEN persbericht is online beschikbaar.

advertentie

Verder lezen

Cyprus

NextGenerationEU: Europese Commissie betaalt €157 miljoen aan voorfinanciering aan Cyprus

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft 157 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald aan Cyprus, wat overeenkomt met 13% van de financiële toewijzing van het land in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF). De voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die in het herstel- en veerkrachtplan van Cyprus worden beschreven, op gang te brengen. De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de uitvoering van de investeringen en hervormingen die zijn beschreven in het herstel- en veerkrachtplan van Cyprus.

Het land zal naar verwachting in totaal € 1.2 miljard ontvangen gedurende de looptijd van zijn plan, met € 1 miljard aan subsidies en € 200 miljoen aan leningen. De uitbetaling van vandaag volgt op de recente succesvolle implementatie van de eerste leningsoperaties onder NextGenerationEU. Tegen het einde van het jaar is de Commissie van plan om in totaal 80 miljard euro aan langetermijnfinanciering op te halen, aangevuld met kortetermijnrekeningen van de EU, om de eerste geplande uitbetalingen aan lidstaten in het kader van NextGenerationEU te financieren. Als onderdeel van NextGenerationEU zal de RRF 723.8 miljard euro (in lopende prijzen) verstrekken ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in alle lidstaten.

Het Cypriotische plan maakt deel uit van de ongekende EU-respons om sterker uit de COVID-19-crisis te komen, de groene en digitale transities te bevorderen en de veerkracht en cohesie in onze samenlevingen te versterken. EEN persbericht is online beschikbaar.

advertentie

Verder lezen

België

EU-cohesiebeleid: België, Duitsland, Spanje en Italië ontvangen € 373 miljoen ter ondersteuning van gezondheids- en sociale diensten, kmo's en sociale inclusie

gepubliceerd

on

De Commissie heeft € 373 miljoen toegekend aan vijf Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) operationele programma's (OP's) in België, Duitsland, Spanje en Italië om de landen te helpen met de noodrespons en reparatie van het coronavirus in het kader van REACT-EU. In België zal de wijziging van het OP Wallonië 64.8 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor de aankoop van medische apparatuur voor gezondheidsdiensten en innovatie.

De fondsen zullen kleine en middelgrote bedrijven (kmo's) ondersteunen bij de ontwikkeling van e-commerce, cyberbeveiliging, websites en online winkels, evenals de regionale groene economie door middel van energie-efficiëntie, bescherming van het milieu, ontwikkeling van slimme steden en koolstofarme openbare infrastructuren. In Duitsland, in de deelstaat Hessen, zal 55.4 miljoen euro steun geven aan gezondheidsgerelateerde onderzoeksinfrastructuur, diagnostische capaciteit en innovatie aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, evenals investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling. Deze wijziging zal ook steun verlenen aan kmo's en fondsen voor startende ondernemingen via een investeringsfonds.

In Saksen-Anhalt zal 75.7 miljoen euro de samenwerking tussen kmo's en instellingen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie vergemakkelijken, en het verstrekken van investeringen en werkkapitaal voor micro-ondernemingen die zijn getroffen door de coronaviruscrisis. Bovendien zullen de fondsen investeringen in de energie-efficiëntie van ondernemingen mogelijk maken, digitale innovatie in kmo's ondersteunen en digitale apparatuur aanschaffen voor scholen en culturele instellingen. In Italië zal het nationale OP 'Sociale integratie' 90 miljoen euro ontvangen om de sociale integratie te bevorderen van mensen die te maken hebben met ernstige materiële deprivatie, dakloosheid of extreme marginalisering, door middel van 'Housing First'-diensten die het aanbieden van onmiddellijke huisvesting combineren met sociale en arbeidsbemiddelingsdiensten .

advertentie

In Spanje zal € 87 miljoen worden toegevoegd aan het ESF-OP voor Castilla y León ter ondersteuning van zelfstandigen en werknemers van wie hun contract is opgeschort of verminderd als gevolg van de crisis. Het geld zal ook zwaar getroffen bedrijven helpen ontslagen te voorkomen, vooral in de toeristische sector. Ten slotte zijn de fondsen nodig om essentiële sociale diensten op een veilige manier te laten doorgaan en om de continuïteit van het onderwijs tijdens de pandemie te waarborgen door extra personeel aan te nemen.

REACT-EU is onderdeel van NextGenerationEU en verstrekt 50.6 miljard euro extra financiering (in lopende prijzen) aan cohesiebeleidsprogramma's in de loop van 2021 en 2022. De maatregelen zijn gericht op het ondersteunen van de veerkracht van de arbeidsmarkt, banen, kmo's en gezinnen met lage de groene en digitale transities en een duurzaam sociaal-economisch herstel.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending