Verbind je met ons

Europees parlement

EP-leden steunen plannen voor een klimaatneutrale bouwsector tegen 2050 

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Het Parlement heeft op dinsdag (14 maart) ontwerpmaatregelen aangenomen om het renovatietempo te verhogen en het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. plenaire zitting, ITRE.

De voorgestelde herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en het energieverbruik in de bouwsector in de EU tegen 2030 aanzienlijk te verminderen en deze tegen 2050 klimaatneutraal te maken. -inefficiënte gebouwen en betere informatie-uitwisseling over energieprestaties.

Emissiereductiedoelstellingen

Alle nieuwe gebouwen moeten vanaf 2028 emissievrij zijn, met als deadline 2026 voor nieuwe gebouwen die worden gebruikt door of eigendom zijn van de overheid. Alle nieuwe gebouwen moeten tegen 2028 zijn uitgerust met zonnetechnologieën, waar dit technisch geschikt en economisch haalbaar is, terwijl woongebouwen ingrijpende renovatie ondergaan hebben tot 2032.

Residentiële gebouwen zouden in 2030 minimaal energieprestatieklasse E moeten bereiken, en energieprestatieklasse D in 2033 - op een schaal van A tot G, waarbij de laatste overeenkomt met de 15% slechtst presterende gebouwen in de nationale voorraad van een lid staat. Utiliteitsbouw en openbare gebouwen zouden in respectievelijk 2027 en 2030 dezelfde classificaties moeten behalen. De verbetering van de energieprestatie (die de vorm kan aannemen van isolatiewerken of verbetering van het verwarmingssysteem) zou plaatsvinden wanneer een gebouw wordt verkocht of een ingrijpende renovatie ondergaat of, als het wordt verhuurd, wanneer een nieuw contract wordt ondertekend.

De lidstaten zullen in hun nationale renovatieplannen de maatregelen vaststellen die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken.

Ondersteuning van maatregelen tegen energiearmoede

advertentie

Deze nationale renovatieplannen moeten steunregelingen omvatten om de toegang tot subsidies en financiering te vergemakkelijken. De lidstaten moeten gratis informatiepunten en kostenneutrale renovatieprogramma's opzetten. Financiële maatregelen moeten een belangrijke premie zijn voor grondige renovaties, met name van de slechtst presterende gebouwen, en er moeten gerichte subsidies en subsidies beschikbaar worden gesteld aan kwetsbare huishoudens.

Afwijkingen

Monumenten zouden worden uitgesloten van de nieuwe regels, terwijl EU-landen kunnen besluiten om ook gebouwen uit te sluiten die worden beschermd vanwege hun bijzondere architectonische of historische waarde, technische gebouwen, gebouwen die tijdelijk worden gebruikt, en kerken en gebedshuizen. Lidstaten kunnen ook sociale huurwoningen vrijstellen, wanneer renovaties zouden leiden tot huurverhogingen die niet kunnen worden gecompenseerd door besparingen op de energierekening.

EP-leden willen de lidstaten ook toestaan ​​om de nieuwe doelstellingen in een beperkt aantal gebouwen aan te passen, afhankelijk van de economische en technische haalbaarheid van de renovaties en de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten.

Rapporteur voor de richtlijn energieprestatie van gebouwen Ciaran manchet (Groenen/EFA, IE) zei: “Door de stijgende energieprijzen is de nadruk komen te liggen op energie-efficiëntie en energiebesparende maatregelen. Het verbeteren van de prestaties van Europese gebouwen zal onze rekeningen verminderen en onze afhankelijkheid van ingevoerde energie verminderen. We willen dat de richtlijn de energiearmoede terugdringt en de uitstoot terugdringt, en zorgt voor een beter binnenklimaat voor de gezondheid van mensen. Dit is een groeistrategie voor Europa die honderdduizenden lokale banen van goede kwaliteit zal opleveren in de bouw-, renovatie- en hernieuwbare industrieën, terwijl het welzijn van miljoenen mensen in Europa wordt verbeterd.”.

Volgende stappen

Het Parlement nam zijn standpunt aan met 343 stemmen voor, 216 tegen en 78 onthoudingen. De EP-leden gaan nu in onderhandeling met de Raad om overeenstemming te bereiken over de definitieve vorm van het wetsvoorstel.

Achtergrond

Volgens de Europese Commissie zijn gebouwen in de EU verantwoordelijk voor 40% van ons energieverbruik en 36% van de uitstoot van broeikasgassen. Op 15 december 2021 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel aangenomen tot herziening van de Richtlijn Energieprestatie Gebouwen, als onderdeel van het zogenaamde 'Fit for 55'-pakket. Een nieuwe Europese klimaatwet (juli 2021) verankerde zowel de doelstellingen voor 2030 als de doelstellingen voor 2050 in bindende Europese wetgeving.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending