Verbind je met ons

Data

Europese strategie voor data: wat de leden willen

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Lees hoe EP-leden de EU-regels voor het delen van niet-persoonlijke gegevens willen vormgeven om innovatie en economie te stimuleren en tegelijkertijd de privacy te beschermen.

Gegevens vormen de kern van de digitale transformatie van de EU die alle aspecten van de samenleving en de economie beïnvloedt. Het is nodig voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, een van de prioriteiten van de EU, en biedt aanzienlijke kansen voor innovatie, herstel na de Covid-19-crisis en groei, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en groene technologieën.

Lees meer over big data kansen en uitdagingen.

advertentie

Reageren op de Europese Commissie Europese strategie voor dataRiep de commissie industrie, onderzoek en energie van het Parlement op tot wetgeving gericht op mensen op basis van Europese waarden van privacy en transparantie, waardoor Europeanen en in de EU gevestigde bedrijven kunnen profiteren van het potentieel van industriële en openbare gegevens in een rapport dat op 24 februari 2021 is aangenomen.

De voordelen van een data-economie in de EU

De leden zeiden dat de crisis heeft aangetoond dat er behoefte is aan efficiënte datawetgeving die onderzoek en innovatie ondersteunt. Er bestaan ​​al grote hoeveelheden kwaliteitsgegevens, met name niet-persoonlijke - industriële, openbare en commerciële - in de EU en het volledige potentieel ervan moet nog worden verkend. De komende jaren zullen er veel meer data worden gegenereerd. Europarlementariërs verwachten dat de datawetgeving helpt om dit potentieel aan te boren en data beschikbaar te maken voor Europese bedrijven, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen, en onderzoekers.

advertentie

Door de gegevensstroom tussen sectoren en landen mogelijk te maken, kunnen Europese bedrijven van elke omvang innoveren en floreren in Europa en daarbuiten, en wordt de EU een leider in de data-economie.

De Commissie voorspelt dat de data-economie in de EU zou kunnen groeien van € 301 miljard in 2018 tot € 829 miljard in 2025, waarbij het aantal dataprofessionals zal stijgen van 5.7 naar 10.9 miljoen.

Europa's mondiale concurrenten, zoals de VS en China, innoveren snel en passen hun manieren van gegevenstoegang en -gebruik toe. Om een ​​leider in de data-economie te worden, moet de EU een Europese manier vinden om potentieel te ontketenen en normen vast te stellen.

Regels ter bescherming van privacy, transparantie en grondrechten

EP-leden zeiden dat regels gebaseerd moeten zijn op privacy, transparantie en respect voor grondrechten. Het gratis delen van gegevens moet beperkt blijven tot niet-persoonlijke gegevens of onomkeerbaar geanonimiseerde gegevens. Individuen moeten de volledige controle hebben over hun gegevens en worden beschermd door EU-regels voor gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De commissie riep de Commissie en de EU-landen op om met andere landen samen te werken aan mondiale normen om de waarden en beginselen van de EU te bevorderen en ervoor te zorgen dat de markt van de Unie concurrerend blijft.

Europese dataruimtes en big data-infrastructuur

De EP-leden riepen op om het vrije verkeer van gegevens het leidende principe te zijn en drongen er bij de Commissie en de EU-landen op aan om sectorale dataruimtes te creëren die het delen van gegevens mogelijk maken volgens gemeenschappelijke richtlijnen, wettelijke vereisten en protocollen. In het licht van de pandemie zeiden EP-leden dat speciale aandacht moet worden geschonken aan de gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.

Aangezien het succes van de datastrategie grotendeels afhangt van de informatie- en communicatietechnologie-infrastructuur, riepen de leden op tot versnelling van technologische ontwikkelingen in de EU, zoals cyberbeveiligingstechnologie, optische vezels, 5G en 6G, en verwelkomden zij voorstellen om de rol van Europa op het gebied van supercomputers en kwantumcomputers te versterken . Ze waarschuwden dat de digitale kloof tussen regio's moet worden aangepakt om gelijke kansen te garanderen, vooral in het licht van het herstel na Covid.

Milieuvoetafdruk van big data

Hoewel gegevens het potentieel hebben om groene technologieën en de Het doel van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijnis de digitale sector verantwoordelijk voor meer dan 2% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Naarmate het groeit, moet het zich concentreren op het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk en het verminderen van E-waste, Zeiden de leden.

EU-wetgeving inzake gegevensuitwisseling

De Commissie heeft in februari 2020 een Europese gegevensstrategie gepresenteerd. De strategie en het witboek over kunstmatige intelligentie zijn de eerste pijlers van de digitale strategie van de Commissie.

Lees meer over kunstmatige intelligentie kansen en wat het Parlement wil.

De commissie industrie, onderzoek en energie verwacht dat het rapport zal worden meegenomen in de nieuwe Datawet die de Commissie in de tweede helft van 2021 zal presenteren.

Het Parlement werkt ook aan een rapport over de Wet gegevensbeheer die de Commissie in december 2020 heeft gepresenteerd als onderdeel van de strategie voor gegevens. Het heeft tot doel de beschikbaarheid van gegevens te vergroten en het vertrouwen in het delen van gegevens en in tussenpersonen te versterken.

Het Parlement zal in maart tijdens een plenaire vergadering over het commissieverslag stemmen.

Een Europese strategie voor data 

Data Governance Act: Europese data governance 

Data

Betere bescherming, innovatie en groei in de Britse datasector, zoals aangekondigd door de Britse Digital Secretary

gepubliceerd

on

Het Information Commissioner's Office (ICO) is klaar voor een revisie om meer innovatie en groei in de Britse datasector te stimuleren en het publiek beter te beschermen tegen grote databedreigingen, volgens geplande hervormingen die zijn aangekondigd door de Digital Secretary Oliver Dowden

Bridget Treacy, partner (Britse privacy- en cyberbeveiligingspraktijk), Hunton Andrews Kurth, zei: “De Britse regering heeft een ambitieuze visie naar voren gebracht voor het hervormen van de Britse gegevensbeschermingswetten, het vereenvoudigen van het huidige regime, het verminderen van de bureaucratie voor het bedrijfsleven en het aanmoedigen van datagestuurde innovatie. Na zorgvuldige analyse is de regering van mening dat ze de Britse regeling voor gegevensprivacy aanzienlijk kan verbeteren en hoe deze in de praktijk werkt, met behoud van hoge normen voor bescherming van individuen. In plaats van te proberen het huidige regime te vervangen, lijkt dit een poging om het te verfijnen, waardoor het beter in staat is om aan de behoeften van alle belanghebbenden te voldoen en beter past bij het digitale tijdperk. 

“Een frisse kijk op internationale datastromen is de hoogste tijd, en hier zal het interessant zijn om te zien hoe creatief de Britse regering bereid is te zijn. Wereldwijde gegevensstromen zijn een onvermijdelijk onderdeel van de wereldwijde handel en de Covid-19-pandemie heeft de noodzaak van wereldwijde samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie duidelijk gemaakt. De Britse regering wil betrouwbare en verantwoorde datastromen mogelijk maken, zonder de bescherming van individuen te verminderen en zonder onnodige administratieve rompslomp. Een meer wendbare, flexibele, op risico's gebaseerde en resultaatgerichte benadering voor het bepalen van de geschiktheid kan de gegevensbescherming in het algemeen verbeteren. Maar hier zal de regering bijzonder voorzichtig moeten zijn, ervan uitgaande dat ze de adequaatheidsstatus van het VK in de EU wil behouden.

advertentie

“Het lijkt erop dat zelfs het Information Commissioner's Office het onderwerp zal zijn van hervormingen, met voorstellen om de bestuursstructuur van de toezichthouder voor gegevensbescherming te moderniseren, duidelijke doelstellingen vast te stellen en te zorgen voor meer transparantie en verantwoording. De ICO is een zeer gerespecteerde toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming en biedt wereldwijd leiderschap op het gebied van moeilijke kwesties. Er zal voor moeten worden gezorgd dat de veel geroemde en zeer gewaardeerde onafhankelijkheid van de ICO niet wordt aangetast door de voorgestelde hervormingen.

“Over het algemeen lijkt dit een doordachte poging om het bestaande gegevensbeschermingsregime van het VK te verbeteren, niet door radicale verandering, maar door voort te bouwen op het bestaande kader en het beter af te stemmen op ons digitale tijdperk. Organisaties zouden de mogelijkheid moeten verwelkomen om bij te dragen aan dit overleg.”

Bojana Bellamy, voorzitter van Hunton Andrews Kurth's Centrum voor Informatiebeleid Leiderschap (CIPL), zei een vooraanstaande denktank voor wereldwijd informatiebeleid in Washington, DC, Londen en Brussel: “De visie van de Britse regering is een positieve ontwikkeling en is hard nodig om de kansen en uitdagingen van ons digitale tijdperk aan te pakken. De plannen moeten zowel in het VK als in de EU worden verwelkomd. Dit gaat niet over het verlagen van het niveau van gegevensbescherming of het afschaffen van de AVG, het gaat erom dat de wet daadwerkelijk werkt in de praktijk, effectiever en op een manier die voordelen oplevert voor iedereen - organisaties die gegevens gebruiken, individuen, regelgevers en de Britse samenleving en economie. Wetten en regelgevende praktijken moeten evolueren en flexibel zijn, net als de technologieën die ze proberen te reguleren. Landen die flexibele en innovatieve regelgeving creëren, zullen beter in staat zijn om te reageren op de vierde industriële revolutie waarvan we vandaag getuige zijn.

advertentie

“Het lijdt geen twijfel dat sommige aspecten van de AVG niet goed werken, en sommige gebieden zijn nutteloos onduidelijk. De regels voor het gebruik van gegevens in wetenschappelijk en industrieel onderzoek en innovatie zijn bijvoorbeeld omslachtig om te lokaliseren en te analyseren, waardoor het gebruik en delen van gegevens voor deze nuttige doeleinden wordt belemmerd; het is moeilijk om persoonsgegevens te gebruiken voor het trainen van AI-algoritmen om vooringenomenheid te voorkomen; toestemming van individuen voor gegevensverwerking is zinloos geworden door overmatig gebruik; en internationale gegevensstromen zijn verstrikt geraakt in bureaucratie.

“De gedurfde visie van de Britse regering om het huidige gegevensbeschermingsregime te vereenvoudigen, bureaucratie te verminderen, organisaties meer te belasten met het verantwoord beheren en gebruiken van gegevens, en om de centrale rol van de Britse privacytoezichthouder te versterken, is de juiste weg vooruit. Het zorgt voor effectieve bescherming van individuen en hun gegevens en maakt datagedreven innovatie, groei en maatschappelijke voordelen mogelijk. Andere regeringen en landen zouden het voorbeeld van het VK moeten volgen.

“Het is hoog tijd om de regels voor internationale datastromen te vernieuwen en de Britse regering heeft volkomen gelijk om zich te concentreren op het mogelijk maken van betrouwbare en verantwoorde datastromen. Bedrijven in alle sectoren zullen blij zijn met een meer naadloze regeling voor gegevensoverdracht en adequaatheidsbesluiten met betrekking tot meer landen. Bedrijfsgegevensprivacyfunctionarissen besteden te veel middelen aan het aanpakken van de juridische technische aspecten van gegevensstromen vanuit de EU, vooral in de nasleep van het EU-Schrems II-arrest. Consumenten en bedrijven zouden beter geholpen worden door organisaties die zich richten op privacy by design, risico-impactbeoordelingen en het opzetten van uitgebreide privacybeheerprogramma's die geschikt zijn voor de nieuwe digitale economie. 

“Het is bemoedigend dat de regering het UK Information Commissioner's Office erkent als een belangrijke digitale regelgever in het VK, met een cruciale taak om zowel de informatierechten van individuen te beschermen als om verantwoorde, datagedreven innovatie en groei in het VK mogelijk te maken. De ICO is een vooruitstrevende regelgever en beïnvloeder geweest in de wereldwijde regelgevende gemeenschap. De ICO moet de middelen en tools krijgen om strategisch en innovatief te zijn, in een vroeg stadium in contact te komen met organisaties die gegevens gebruiken en best practices en aansprakelijkheid aan te moedigen en te belonen.”

Verder lezen

Data

Nieuwe regels voor open data en hergebruik van overheidsinformatie beginnen te gelden

gepubliceerd

on

17 juli markeerde de deadline voor de lidstaten om de herziene Richtlijn open data en hergebruik van overheidsinformatie in nationaal recht. De bijgewerkte regels zullen de ontwikkeling van innovatieve oplossingen zoals mobiliteitsapps stimuleren, de transparantie vergroten door de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksgegevens te openen en nieuwe technologieën ondersteunen, waaronder kunstmatige intelligentie. Een Europa geschikt voor het digitale tijdperk Executive Vice President Margrethe Vestage zei: “Met onze datastrategie definiëren we een Europese aanpak om de voordelen van data te benutten. De nieuwe richtlijn is van cruciaal belang om de enorme en waardevolle bronnen die door overheidsinstanties worden geproduceerd, beschikbaar te maken voor hergebruik. Middelen die al door de belastingbetaler zijn betaald. Dus de samenleving en de economie kunnen profiteren van meer transparantie in de publieke sector en innovatieve producten.”

Thierry Breton, commissaris voor interne markt, zei: "Deze regels inzake open data en hergebruik van overheidsinformatie zullen ons in staat stellen de belemmeringen te overwinnen die het volledige hergebruik van overheidsgegevens in de weg staan, met name voor kmo's. De totale directe economische waarde van deze gegevens zal naar verwachting verviervoudigen van € 52 miljard in 2018 voor de EU-lidstaten en het VK tot € 194 miljard in 2030. Meer zakelijke kansen zullen alle EU-burgers ten goede komen dankzij nieuwe diensten.”

De publieke sector produceert, verzamelt en verspreidt gegevens op tal van gebieden, bijvoorbeeld geografische, juridische, meteorologische, politieke en educatieve gegevens. De nieuwe regels, aangenomen in juni 2019, zorgen ervoor dat meer van deze overheidsinformatie gemakkelijk beschikbaar is voor hergebruik, waardoor waarde wordt gegenereerd voor de economie en de samenleving. Ze vloeien voort uit een herziening van de voormalige richtlijn betreffende het hergebruik van overheidsinformatie (PSI-richtlijn). De nieuwe regels zullen het wetgevingskader aanpassen aan de recente ontwikkelingen op het gebied van digitale technologieën en digitale innovatie verder stimuleren. Meer informatie is beschikbaar online..  

advertentie

Verder lezen

Busines

EU kan in 2 € 2030 biljoen beter af zijn als grensoverschrijdende gegevensoverdrachten worden beveiligd

gepubliceerd

on

DigitalEurope, de toonaangevende handelsvereniging die digitaal transformerende industrieën in Europa vertegenwoordigt en die een lange lijst van zakelijke leden heeft, waaronder Facebook, roept op tot een herziening van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een nieuwe studie in opdracht van de lobby toont aan dat beleidsbeslissingen over internationale gegevensoverdrachten tegen 2030 aanzienlijke effecten zullen hebben op groei en banen in de hele Europese economie, wat een impact zal hebben op de doelstellingen van Europa voor het digitale decennium.

Al met al zou Europa tegen het einde van het digitale decennium € 2 biljoen beter af kunnen zijn als we de huidige trends omkeren en de kracht van internationale gegevensoverdrachten benutten. Dit is ongeveer de omvang van de hele Italiaanse economie in een bepaald jaar. De meerderheid van de pijn in ons negatieve scenario zou door onszelf worden veroorzaakt (ongeveer 60%). De effecten van het eigen beleid van de EU op het gebied van gegevensoverdracht, onder de AVG en als onderdeel van de gegevensstrategie, wegen zwaarder dan de beperkende maatregelen van onze belangrijkste handelspartners. Alle sectoren en omvang van de economie worden in alle lidstaten beïnvloed. Gegevensafhankelijke sectoren maken ongeveer de helft van het bbp van de EU uit. Wat de export betreft, zal de industrie waarschijnlijk het hardst worden getroffen door beperkingen op datastromen. Dit is een sector waar het MKB een kwart van alle export uitmaakt. "Europa staat op een kruispunt. Het kan nu ofwel het juiste kader scheppen voor het digitale decennium en de internationale gegevensstromen vergemakkelijken die essentieel zijn voor zijn economisch succes, of het kan langzaam de huidige trend volgen en overgaan naar gegevensprotectionisme. Uit ons onderzoek blijkt dat we tegen 2 ongeveer € 2030 biljoen aan groei zouden kunnen mislopen, even groot als de Italiaanse economie. De groei van de digitale economie en het succes van Europese bedrijven is afhankelijk van het vermogen om gegevens over te dragen. Dit is vooral zo als we vaststellen dat naar verwachting al in 2024 85 procent van de wereldwijde groei van het BBP van buiten de EU zal komen. We dringen er bij beleidsmakers op aan om de AVG-mechanismen voor gegevensoverdracht te gebruiken zoals deze bedoeld waren, namelijk om internationale gegevens te vergemakkelijken – niet te belemmeren – en om te werken aan een op regels gebaseerde overeenkomst over gegevensstromen bij de WTO." Cecilia Bonefeld-Dahl
Directeur-generaal van DIGITALEUROPE
Lees het volledige rapport hier Beleidsaanbevelingen
De EU moet: De levensvatbaarheid van AVG-overdrachtsmechanismen handhaven, bijvoorbeeld: standaard contractuele clausules, adequaatheidsbesluiten Bescherm internationale gegevensoverdrachten in de gegevensstrategie Geef prioriteit aan het sluiten van een deal over datastromen als onderdeel van de WTO eCommerce-onderhandelingen
Belangrijkste bevindingen
In ons negatieve scenario, dat ons huidige pad weerspiegelt, Europa zou kunnen missen: € 1.3 biljoen extra groei in 2030, het equivalent van de omvang van de Spaanse economie; € 116 miljard export per jaar, het equivalent van de export van Zweden buiten de EU, of die van de tien kleinste landen van de EU samen; en 3 miljoen banen. In ons optimistische scenario de EU staat te winnen: €720 miljard extra groei tegen 2030 of 0.6 procent BBP per jaar; € 60 miljard export per jaar, waarvan meer dan de helft afkomstig uit de industrie; en Banen 700,000, waarvan vele zeer bekwaam zijn. Het verschil tussen deze twee scenario's is: € 2 biljoen in termen van bbp voor de EU-economie tegen het einde van het digitale decennium. De sector die het meest te verliezen heeft, is de maakindustrie, met een verlies van €60 miljard aan export. Naar verhouding zullen media, cultuur, financiën, ICT en de meeste zakelijke diensten, zoals consultancy, het meeste verliezen - ongeveer 10 procent van hun export. Echter, deze zelfde sectoren zijn degene die het meeste winnen moeten we erin slagen om onze huidige richting te veranderen. A meerderheid (ongeveer 60 procent) van de exportverliezen van de EU in het negatieve scenario komen van een toename van zijn eigen beperkingen in plaats van door acties van derde landen. Vereisten voor gegevenslokalisatie kunnen ook sectoren schaden die niet sterk deelnemen aan de internationale handel, zoals de gezondheidszorg. Tot een kwart van de input in de zorgverlening bestaat uit data-afhankelijke producten en diensten. In de belangrijkste getroffen sectoren is het MKB goed voor ongeveer een derde (productie) en tweederde (diensten zoals financiën of cultuur) van de omzet. Exports door data-afhankelijke productie-kmo's in de EU zijn ongeveer 280 miljard euro waard. In het negatieve scenario zou de export van kmo's uit de EU met 14 miljard euro dalen, terwijl ze in het groeiscenario met 8 zouden stijgen De gegevensoverdrachten zullen tegen 3 ten minste 2030 biljoen euro waard zijn voor de EU-economie. Dit is een conservatieve schatting omdat de focus van het model ligt op internationale handel. Beperkingen op interne gegevensstromen, bijvoorbeeld internationaal binnen hetzelfde bedrijf, betekenen dat dit cijfer waarschijnlijk veel hoger ligt.
Meer informatie over het onderzoek
De studie kijkt naar twee realistische scenario's, die nauw aansluiten bij de huidige beleidsdebatten. Het eerste, 'negatieve' scenario (in de hele studie het 'uitdagingsscenario' genoemd) houdt rekening met de huidige restrictieve interpretaties van de Schrems II uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, waarbij mechanismen voor gegevensoverdracht onder de AVG grotendeels onbruikbaar worden gemaakt. Het houdt ook rekening met een EU-gegevensstrategie die beperkingen oplegt aan de doorgifte van niet-persoonsgebonden gegevens naar het buitenland. Verder weg beschouwt het een situatie waarin grote handelspartners de beperkingen op de gegevensstroom aanscherpen, onder meer door gegevenslokalisatie. De studie identificeert sectoren in de EU die sterk afhankelijk zijn van gegevens, en berekent de impact van beperkingen op grensoverschrijdende overdrachten op de economie van de EU tot 2030. Deze digitaliserende sectoren, in verschillende sectoren en bedrijfsgroottes, waaronder een groot deel van de Kmo's vormen de helft van het BBP van de EU.
Lees het volledige rapport hier

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending