Verbind je met ons

Europese raad

De Raad juicht de vooruitgang toe in de conclusies van 2023 over EU-statistieken

DELEN:

gepubliceerd

on

De Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) keurde het goed 2023 conclusies on EU statistieken tijdens zijn bijeenkomst op 9 november, waarbij werd benadrukt hoe belangrijk de hoogwaardige statistieken van het Europees Statistisch Systeem zijn voor de beleidsvorming.

Bij het beoordelen van de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de prioriteiten voor EU-statistieken die de Raad in november 2022 heeft vastgesteld, verwelkomden de ministers de aanhoudende tijdige en effectieve statistische ondersteuning die door het Europees Statistisch Systeem en het Europees Stelsel van Centrale Banken wordt gegeven aan de reactie van de EU op de Russische militaire agressie tegen Oekraïne. De Raad was ook ingenomen met de krachtige statistische steun voor belangrijke EU-initiatieven, bijvoorbeeld voor het “REPowerEU”-plan en de Europese Green Deal, en voor het monitoren door Eurostat van de vooruitgang in de richting van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op EU-niveau, met inbegrip van de bijdrage van Eurostat aan de vrijwillige evaluatie van de EU. de Commissie gepresenteerd bij de Verenigde Naties.

Bovendien was de Raad ingenomen met de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de statistieken die worden gebruikt voor de informatiebehoeften van de Economische en Monetaire Unie (EMU), over de kwaliteit van de statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden en het stabiliteits- en groeipact. De Raad waardeerde de vooruitgang op het gebied van de volledigheid van de belangrijkste Europese economische indicatoren en onderstreepte het belang ervan voor de analyse van de ontwikkelingen in de economieën op zowel Europees niveau als op het niveau van de lidstaten. De Raad was met name ingenomen met de nieuwe maandelijkse index van de dienstenproductie, die vanaf april 2024 beschikbaar zal zijn. De Raad erkende ook de prestaties op het gebied van demografische en sociale statistieken, zoals de publicatie door Eurostat van langetermijnbevolkingsprognoses, en de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt over gegevens met betrekking tot digitale platformwerkers.

Foto: ECOFIN-bijeenkomst

Vooruitblikkend benadrukte de Raad het belang van een grotere en duurzame toegang voor producenten van officiële statistieken tot nieuwe gegevensbronnen, met name gegevens in particulier bezit, en nam hij nota van het voorstel van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende Europese statistieken met de Het doel is om het Europees statistisch systeem in staat te stellen beter te reageren op dringende gegevensbehoeften in crisissituaties en om de toegang tot particuliere gegevens voor officiële statistieken te garanderen. Het heeft ook tot doel het delen van gegevens in het Europees Statistisch Systeem te bevorderen, innovatie te bevorderen en nieuwe functies te specificeren die statistische autoriteiten zouden kunnen vervullen in data-ecosystemen.

Meer informatie

Achtergrond

  • De Ecofin-Raad is verantwoordelijk voor het EU-beleid op drie hoofdgebieden: economisch beleid, belastingkwesties en de regulering van financiële diensten. Het bestaat uit de ministers van Economische Zaken en Financiën van alle lidstaten en keurt elk najaar conclusies over EU-statistieken goed, met als doel de geboekte vooruitgang te beoordelen met betrekking tot de prioriteiten die de Raad het afgelopen jaar heeft gesteld en om richtsnoeren te bieden voor verdere werkzaamheden. .
  • Het Europees Statistisch Systeem is het partnerschap tussen de statistische autoriteit van de EU, namelijk de Commissie (Eurostat), de Nationale Statistische Instituten, en andere nationale autoriteiten in elke EU-lidstaat. Deze zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken. Bij dit partnerschap zijn ook landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) betrokken.

Als u vragen heeft, kunt u terecht op de contact pagina. 

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending