Verbind je met ons

Europese raad

De Granada-verklaring

DELEN:

gepubliceerd

on

Wij, de leiders van de Europese Unie, zijn in Granada bijeengekomen om het begin te markeren van het proces om de algemene politieke koersen en prioriteiten van de Unie voor de komende jaren te bepalen, en een strategische koers uit te stippelen om onze gemeenschappelijke toekomst vorm te geven ten behoeve van alle. Wij herhalen de oorspronkelijke belofte van het Europese project om vrede, stabiliteit en welvaart voor onze burgers te garanderen, geleid door onze waarden en beginselen, fundamentele rechten, democratie en de rechtsstaat. De in juni 2019 overeengekomen Strategische Agenda is onze leidraad voor actie geweest.

De pandemie en de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne hebben onze veerkracht op de proef gesteld, waardoor de noodzaak voor de Unie om haar soevereiniteit te versterken wordt onderstreept en ons ertoe wordt aangezet belangrijke beslissingen te nemen om ons volk en onze economieën te beschermen. Na onze bijeenkomst in Versailles hebben wij resoluut gehandeld. Bedreigd door energiechantage hebben we onze afhankelijkheden sterk verminderd en onze bronnen gediversifieerd. Geconfronteerd met krappere toeleveringsketens en internationale concurrentie hebben we onze economische basis versterkt. Vastbesloten om meer verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen veiligheid en defensie en om Oekraïne te helpen, hebben we de capaciteiten van Europa versterkt. Wij zullen Oekraïne en zijn bevolking blijven steunen zolang dat nodig is. We hebben ook bevestigd dat de toekomst van onze aspirant-leden en hun burgers binnen de Europese Unie ligt. Er moet meer worden gedaan.

Vandaag hebben we in Granada de belangrijkste prioriteiten en acties besproken die nodig zijn voor een sterk, dynamisch, concurrerend en samenhangend Europa in een veranderende wereld. Voortbouwend op het Strategisch Kompas voor Veiligheid en Defensie zullen we onze defensieparaatheid versterken en investeren in vermogens door onze technologische en industriële basis te ontwikkelen. We zullen ons ook concentreren op militaire mobiliteit, op veerkracht in de ruimte en op het tegengaan van cyber- en hybride dreigingen en manipulatie van buitenlandse informatie in de hele Unie. De Russische agressieoorlog heeft ook de kracht van de transatlantische relatie verder benadrukt.

We zullen werken aan onze veerkracht en ons mondiale concurrentievermogen op de lange termijn, en ervoor zorgen dat de EU over alle noodzakelijke instrumenten beschikt om duurzame en inclusieve groei en mondiaal leiderschap in dit cruciale decennium veilig te stellen. We zullen kwetsbaarheden aanpakken en onze crisisparaatheid versterken, niet in de laatste plaats in de context van de toenemende klimaat- en milieurisico’s en geopolitieke spanningen. Wij zullen anticiperen op potentiële uitdagingen en de kansen voor onze Unie in de groene en digitale transitie benutten, om de duurzaamheid van ons economisch model te waarborgen en niemand achter te laten. We zullen ons vooral concentreren op energie- en hulpbronnenefficiëntie, circulariteit, het koolstofvrij maken, veerkracht bij natuurrampen en aanpassing aan de klimaatverandering. Wij zullen onze inspanningen voortzetten om een ​​meer samenhangende, innovatiegedreven en onderling verbonden interne markt tot stand te brengen, waarbij de integriteit, de vier vrijheden, de sociale dimensie en de openheid ervan worden behouden, een gelijk speelveld wordt gewaarborgd en de administratieve lasten worden verminderd, met name voor het mkb.

We zullen de toegang tot betaalbare energie garanderen, onze energiesoevereiniteit vergroten en de externe afhankelijkheid verminderen op andere belangrijke gebieden waar de EU voldoende capaciteit moet opbouwen om haar economische en sociale welvaart te garanderen, zoals digitale en nulneutrale technologieën, cruciale medicijnen en grondstoffen, evenals duurzame landbouw. We zullen investeren in onderzoek en onderwijs en in de vaardigheden van de toekomst, en de demografische uitdagingen aanpakken. We zullen onze positie als industriële, technologische en commerciële krachtpatser versterken, waarbij we speciale aandacht zullen besteden aan gebieden met een hoge toegevoegde waarde waar we al een concurrentievoordeel hebben of een koploper kunnen worden.

We zullen de samenwerking met partners uit alle delen van de wereld intensiveren om de op regels gebaseerde internationale orde, met de Verenigde Naties als kern, te beschermen en te versterken, meer eerlijkheid in het multilaterale systeem te brengen en verdere fragmentatie ervan te voorkomen. Wij zullen onze instrumenten voor extern optreden mobiliseren en ontwikkelen. Het is nu belangrijker dan ooit om samen te werken bij het versterken en diversifiëren van onze toeleveringsketens, het bevorderen van partnerschaps-, handels- en investeringsovereenkomsten, het bevorderen van duurzame ontwikkeling om onze overeengekomen doelstellingen op het gebied van een netto-nuluitstoot te verwezenlijken, en het verbeteren van de paraatheid bij noodsituaties op gezondheidsgebied. Dit werk vereist ook een nieuwe impuls voor de wereldhandel, waarin de WTO een fundamentele rol speelt. Uitbreiding is een geostrategische investering in vrede, veiligheid, stabiliteit en welvaart.

Het is een motor voor het verbeteren van de economische en sociale omstandigheden van de Europese burgers, het verkleinen van de verschillen tussen landen, en moet de waarden bevorderen waarop de Unie is gegrondvest. Met het oog op het vooruitzicht van een verder uitgebreide Unie moeten zowel de EU als de toekomstige lidstaten gereed zijn. Aspirant-leden moeten hun hervormingsinspanningen opvoeren, met name op het gebied van de rechtsstaat, in overeenstemming met de op verdiensten gebaseerde aard van het toetredingsproces en met de hulp van de EU. Tegelijkertijd moet de Unie de noodzakelijke interne basis leggen en hervormingen doorvoeren. We zullen onze langetermijnambities bepalen en de manieren om deze te verwezenlijken. We zullen de belangrijkste vragen behandelen die verband houden met onze prioriteiten en ons beleid, evenals met ons vermogen om te handelen. Dit zal de EU sterker maken en de Europese soevereiniteit versterken.

advertentie

De Europese Raad zal de komende maanden de besprekingen over de toekomstige prioriteiten van onze Unie voortzetten, voorafgaand aan de aanneming van de Strategische Agenda volgend jaar.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending