Verbind je met ons

EU-cohesiebeleid

Roep de nieuwe EU-leiders op om de regionale hulp te versterken en deze niet alleen te gebruiken voor crisisbeheersing

DELEN:

gepubliceerd

on

 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tijdens de plenaire zitting van juli een resolutie aangenomen waarin het het idee verwierp om het cohesiebeleid om te zetten in een mechanisme vergelijkbaar met de Recovery and Resilience Facility (RRF). Het EESC dringt erop aan dat het cohesiebeleid wordt versterkt en dat het maatschappelijk middenveld hierbij wordt betrokken, net zoals dat in de programmeringsperiode 2021-2027 het geval was.

Het cohesiebeleid mag geen instrument voor crisisbeheersing worden.

De EESC-resolutie 'Niemand achtergelaten! Voor een inclusief en participatief cohesiebeleid ter ondersteuning van de sociale, economische en territoriale cohesie', komt op een cruciaal moment nu de EU zich opnieuw opmaakt na de Europese verkiezingen in juni. Sommigen pleiten voor de ontmanteling van het cohesiebeleid, het belangrijkste financieringsmechanisme van de EU voor regionale ontwikkeling, dat tot doel heeft de onevenwichtigheden tussen landen en regio's te corrigeren. Naast de dreiging om op de begroting te bezuinigen, staat de positie van de commissaris voor Cohesie en Hervormingen steeds meer onder de loep.

“Wij willen heel duidelijk zijn en een beroep doen op de Commissie en het Parlement om niet toe te geven aan de druk”, benadrukte EESC-voorzitter Oliver Röpke. 'Het EESC is er tegen om het cohesiebeleid om te vormen tot een mechanisme vergelijkbaar met de Recovery and Resilience Facility, dat een aanzienlijke betrokkenheid van belanghebbenden en gedeeld beheer ontbeert.'

De heer Röpke heeft een brief geschreven aan de nieuwe leiders van de fracties in het Europees Parlement, waarin hij benadrukt hoe belangrijk deze kwestie is.

Ioannis Vardakastanis, voorzitter van de ECO-afdeling van het EESC, zei: 'Wij zijn ervan overtuigd dat het kernbeginsel van het cohesiebeleid van de EU, dat stelt dat “niemand achter mag blijven”, cruciaal en geldig blijft. Partners uit het maatschappelijk middenveld zijn vastbesloten samen te werken om dit doel te bereiken door middel van een krachtig EU-investeringsbeleid.'

advertentie

Beschermen en moderniseren

Het EESC benadrukt dat de RRF-fondsen moeten worden afgestemd op het toekomstige cohesiebeleid, gebaseerd op een bottom-up-aanpak met robuust regionaal bestuur. Het cohesiebeleid mag niet uitsluitend crisisgericht zijn en moet worden voortgezet onder toezicht van een toegewijde commissaris.

Het betoogt dat voldoende financiering binnen een ambitieus meerjarig financieel kader, het langetermijnbegrotingsplan van de EU, essentieel is voor de toekomstige uitbreiding van de EU en voortdurende investeringen in ontwikkelingsregio's. Deze strategie heeft tot doel de effectiviteit van het beleid te behouden en duurzame regionale ontwikkeling op de lange termijn te bevorderen.

De nieuwe resolutie is een vervolg op twee eerdere reeksen aanbevelingen die in mei 2024 zijn aangenomen, waarin het EESC benadrukte hoe belangrijk het is om maatschappelijke organisaties te integreren en in staat te stellen de cohesiefondsen effectief te gebruiken. Het Comité riep ook op tot verankering van nalevingsinstrumenten in de toetredingsverdragen om potentiële uitdagingen na de toetreding, zoals problemen op het gebied van emigratie en de rechtsstaat, aan te pakken.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending