Verbind je met ons

Europese Commissie

De Commissie keurt een Franse maatregel van 1.5 miljard euro goed om ProLogium te ondersteunen bij het onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve batterijen voor elektrische voertuigen

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft, op grond van de EU-staatssteunregels, een Franse maatregel van € 1.5 miljard goedgekeurd om ProLogium Technologies ('ProLogium') te ondersteunen bij het onderzoeken en ontwikkelen van een nieuwe generatie batterijen voor elektrische voertuigen. De maatregel zal bijdragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de Europese Green Deal en EU-batterijstrategie.

De Franse maat

  Frankrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van zijn plan om ProLogium te steunen Prometheus onderzoeks- en ontwikkelingsproject ('R&D') van vastestofbatterijen ('SSB') voor elektrische voertuigen. SSB-technologie maakt gebruik van vaste in plaats van vloeibare elektrolyt om batterijen te ontwikkelen die een hogere energiedichtheid hebben en veiliger zijn voor consumenten dan conventionele lithium-ionbatterijen.

  Volgens de maatregel zal de steun de vorm aannemen van een rechtstreekse subsidie ​​van maximaal 1.5 miljard euro die het O&O-project tot eind 2029 zal dekken.

  Als onderdeel van de Prometheus project, zal ProLogium (i) 'eerste generatie' SSB ontwikkelen om de beperkingen van de huidige lithium-ionbatterijen te overwinnen; (ii) SSB van de "tweede generatie" ontwikkelen met verbeterde energiedichtheid en duurzaamheid; (iii) ontwikkeling van SSB-recyclingtechnieken en recyclingstrategieën voor verschillende batterijcomponenten; en (iv) bijdragen aan de ontwikkeling van de normen voor SSB-recycling.

  ProLogium heeft zich gecommitteerd om de technische kennis die door het project is opgedaan actief te delen met de industrie en de academische wereld.

  De beoordeling van de Commissie

  advertentie

  De Commissie heeft de maatregel getoetst aan de EU-staatssteunregels, met name artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("VWEU"), op grond waarvan de lidstaten de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten kunnen ondersteunen mits aan bepaalde voorwaarden, en de Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie ('RDI-kader').

  De Commissie constateerde dat:

  • De maatregel vergemakkelijkt de ontwikkeling van een economische activiteit, met name O&O-activiteiten voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie SSB-technologie voor elektrische voertuigen.
  • De steun heeft een 'stimulerend effect', aangezien de begunstigde de investeringen in O&O-activiteiten voor vastestofbatterijen niet zou uitvoeren zonder overheidssteun.
  • De maat is noodzakelijk en passend ter bevordering van de relevante O&O-activiteiten. Bovendien is het evenredig, aangezien het niveau van de steun overeenkomt met de daadwerkelijke financieringsbehoeften.
  • De maatregel heeft voldoende waarborgen om ervoor te zorgen dat ongepaste concurrentievervalsing wordt beperkt. Met name als het project zeer succesvol blijkt te zijn en extra netto-inkomsten genereert, zal de begunstigde een deel van de ontvangen steun terugbetalen aan Frankrijk in het kader van een terugvorderingsmechanisme. Ten slotte zal ProLogium de technische knowhow die tijdens het project is opgedaan, verspreiden.
  • De hulp bewerkstelligt positieve effecten die opwegen tegen mogelijke verstoring van de concurrentie en handel in de EU.

  Op basis hiervan keurde de Commissie de Franse maatregel goed op grond van de EU-staatssteunregels.

  Achtergrond

  De Mededeling over staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie ('RDI-kaderregeling 2022') bevat de regels volgens welke lidstaten staatssteun kunnen verlenen aan bedrijven voor RDI-activiteiten, waarbij een gelijk speelveld wordt gewaarborgd.

  Het RDI-kader is gericht op het faciliteren van activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, die wegens marktfalen niet zouden plaatsvinden zonder overheidssteun. Het stelt de lidstaten in staat om, onder bepaalde voorwaarden, de nodige stimulansen te geven aan bedrijven en de onderzoeksgemeenschap om deze belangrijke activiteiten en investeringen op dit gebied uit te voeren. Het RDI-kader past het principe van technologische neutraliteit toe en heeft dus betrekking op alle technologieën, industrieën en sectoren om ervoor te zorgen dat de regels niet op voorhand voorschrijven welke onderzoekstrajecten zouden leiden tot nieuwe oplossingen voor innovatieve producten, processen en diensten.

  De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.106740 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad worden vermeld in de Competition Weekly e-News.

  "Deze maatregel van € 1.5 miljard stelt Frankrijk in staat om het onderzoeks- en ontwikkelingsproject van ProLogium op het gebied van innovatieve vastestofbatterijen voor elektrische voertuigen te ondersteunen. Dit project zal ook bijdragen aan het bevorderen van een innovatieve batterijwaardeketen voor elektrische voertuigen in Europa, terwijl mogelijke concurrentievervalsing wordt beperkt, zei Margrethe Vestager, uitvoerend vice-president belast met het mededingingsbeleid.

  Deel dit artikel:

  EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
  advertentie

  Trending