Verbind je met ons

Europese Commissie

Kritieke grondstoffen: zorgen voor veilige en duurzame toeleveringsketens voor de groene en digitale toekomst van de EU

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Op 20 maart heeft de Commissie een alomvattend pakket maatregelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat de EU toegang heeft tot een veilige, gediversifieerde, betaalbare en duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen. Kritieke grondstoffen zijn onmisbaar voor een breed scala aan strategische sectoren, waaronder de netto-nulindustrie, de digitale industrie, ruimtevaart en defensie.

Hoewel de vraag naar kritieke grondstoffen naar verwachting drastisch zal toenemen, is Europa sterk afhankelijk van invoer, vaak van quasi-monopolistische leveranciers uit derde landen. De EU moet de risico's voor toeleveringsketens in verband met dergelijke strategische afhankelijkheden beperken om haar economische veerkracht te vergroten, zoals blijkt uit de tekorten in de nasleep van Covid-19 en de energiecrisis na de invasie van Oekraïne door Rusland. Dit kan de inspanningen van de EU om haar klimaat- en digitale doelstellingen te halen in gevaar brengen.

De vandaag aangenomen verordening en mededeling over kritieke grondstoffen maken gebruik van de sterke punten en kansen van de eengemaakte markt en de externe partnerschappen van de EU om de toeleveringsketens van kritieke grondstoffen in de EU te diversifiëren en veerkrachtiger te maken. De Critical Raw Materials Act verbetert ook de capaciteit van de EU om risico's op verstoringen te monitoren en te verminderen en verbetert de circulariteit en duurzaamheid.

Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen zei: “Deze wet brengt ons dichter bij onze klimaatambities. Het zal de raffinage, verwerking en recycling van kritieke grondstoffen hier in Europa aanzienlijk verbeteren. Grondstoffen zijn van vitaal belang voor de productie van sleuteltechnologieën voor onze dubbele transitie, zoals de opwekking van windenergie, waterstofopslag of batterijen. En we versterken onze samenwerking met betrouwbare handelspartners wereldwijd om de huidige afhankelijkheid van de EU van slechts één of enkele landen te verminderen. Het is in ons wederzijds belang om de productie op een duurzame manier op te voeren en tegelijkertijd te zorgen voor het hoogste niveau van diversificatie van toeleveringsketens voor onze Europese bedrijven.”

Samen met de hervorming van het ontwerp van de elektriciteitsmarkt en Net Zero Industry-wet, creëren de maatregelen van vandaag met betrekking tot kritieke grondstoffen een gunstig regelgevingsklimaat voor de netto-nulindustrieën en het concurrentievermogen van de Europese industrie, zoals aangekondigd in de Green Deal Industrieplan.

Interne acties

De Wet op kritieke grondstoffen zal de EU de instrumenten in handen geven om de toegang van de EU tot een veilige en duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen te waarborgen, voornamelijk door:

advertentie

Duidelijke prioriteiten stellen voor actie: Naast een geactualiseerde lijst van kritieke grondstoffen kent de wet een lijst van strategische grondstoffen, die cruciaal zijn voor technologieën die belangrijk zijn voor de groene en digitale ambities van Europa en voor defensie- en ruimtevaarttoepassingen, terwijl ze in de toekomst onderhevig zijn aan potentiële leveringsrisico's. De verordening verankert zowel de kritieke als de strategische grondstoffenlijst in de EU-wetgeving. De verordening stelt duidelijke benchmarks vast voor binnenlandse capaciteiten langs de strategische toeleveringsketen van grondstoffen en om de EU-voorziening tegen 2030 te diversifiëren: 

  • Ten minste 10% van het jaarlijkse verbruik van de EU voor extractie,
  • Ten minste 40% van het jaarlijkse verbruik van de EU voor verwerking,
  • Ten minste 15% van het jaarlijkse verbruik van de EU voor recycling
  • Niet meer dan 65% van het jaarlijkse verbruik van de Unie van elke strategische grondstof in elk relevant verwerkingsstadium uit één enkel derde land.

Veilige en veerkrachtige EU-toeleveringsketens voor kritieke grondstoffen creëren: De wet vermindert de administratieve lasten en vereenvoudigt de vergunningsprocedures voor kritieke grondstoffenprojecten in de EU. Bovendien zullen geselecteerde strategische projecten profiteren van steun voor toegang tot financiering en kortere vergunningtermijnen (24 maanden voor winningsvergunningen en 12 maanden voor verwerkings- en recyclingvergunningen). De lidstaten zullen ook nationale programma's moeten ontwikkelen voor het verkennen van geologische hulpbronnen.

Ervoor zorgen dat de EU de leveringsrisico's kan beperken: Om de veerkracht van de toeleveringsketens te waarborgen, voorziet de wet in het toezicht op de toeleveringsketens van kritieke grondstoffen en de coördinatie van strategische grondstoffenvoorraden tussen de lidstaten. Bepaalde grote bedrijven zullen een audit van hun strategische toeleveringsketens van grondstoffen moeten uitvoeren, bestaande uit een stresstest op bedrijfsniveau.

Investeren in onderzoek, innovatie en vaardigheden:  De Commissie zal de acceptatie en inzet van baanbrekende technologieën in kritieke grondstoffen versterken. Bovendien zal de oprichting van een grootschalig vaardigheidspartnerschap op het gebied van kritieke grondstoffen en van een Raw Materials Academy vaardigheden bevorderen die relevant zijn voor het personeel in toeleveringsketens van kritieke grondstoffen. Extern zal de Global Gateway worden gebruikt als een middel om partnerlanden te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen extractie- en verwerkingscapaciteiten, inclusief de ontwikkeling van vaardigheden.

Bescherming van het milieu door de circulariteit en duurzaamheid van kritieke grondstoffen te verbeteren: Een betere zekerheid en betaalbaarheid van de aanvoer van kritieke grondstoffen moet hand in hand gaan met grotere inspanningen om eventuele nadelige gevolgen te verzachten, zowel binnen de EU als in derde landen, met betrekking tot arbeidsrechten, mensenrechten en milieubescherming. Inspanningen om de duurzame ontwikkeling van de waardeketens van kritieke grondstoffen te verbeteren, zullen ook bijdragen aan de bevordering van de economische ontwikkeling in derde landen en ook aan duurzaamheidsbeheer, mensenrechten, conflictoplossing en regionale stabiliteit.

De lidstaten zullen nationale maatregelen moeten aannemen en uitvoeren om de inzameling van afval dat rijk is aan kritieke grondstoffen te verbeteren en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled tot secundaire kritieke grondstoffen. De lidstaten en particuliere exploitanten zullen het potentieel moeten onderzoeken voor het terugwinnen van kritieke grondstoffen uit winningsafval bij huidige mijnbouwactiviteiten, maar ook uit historische mijnafvallocaties. Producten bevatten permanente magneten zal moeten ontmoeten eisen op het gebied van circulariteit en informatie geven over de recycleerbaarheid en gerecycled materiaal.

Internationale betrokkenheid

Diversificatie van de invoer van kritieke grondstoffen door de Unie: De EU zal nooit zelfvoorzienend kunnen zijn in het leveren van dergelijke grondstoffen en zal voor het grootste deel van haar consumptie afhankelijk blijven van invoer. Internationale handel is daarom van essentieel belang om de wereldwijde productie te ondersteunen en de diversifiëring van het aanbod te waarborgen. De EU zal moeten haar wereldwijde betrokkenheid bij betrouwbare partners versterken investeringen te ontwikkelen en te diversifiëren, de stabiliteit in de internationale handel te bevorderen en de rechtszekerheid voor investeerders te versterken. De EU zal met name streven naar wederzijds voordeel partnerschappen met opkomende markten en opkomende economieën, met name in het kader van haar Global Gateway-strategie.

De EU zal de handelsacties intensiveren, onder meer door een Critical Raw Materials Club op te richten voor alle gelijkgestemde landen die bereid zijn de wereldwijde toeleveringsketens te versterken, de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te versterken, haar netwerk van duurzame investeringsfaciliteringsovereenkomsten en vrijhandelsovereenkomsten uit te breiden en harder aan te dringen op handhaving om oneerlijke handelspraktijken.

Het zal strategische partnerschappen verder ontwikkelen: De EU zal samenwerken met betrouwbare partners om hun eigen economische ontwikkeling op duurzame wijze te bevorderen door waardeketens in hun eigen land te creëren, en tegelijkertijd veilige, veerkrachtige, betaalbare en voldoende gediversifieerde waardeketens voor de EU te bevorderen.

Volgende stappen

De voorgestelde verordening zal worden besproken en goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie voordat deze wordt aangenomen en in werking treedt.

Achtergrond

Dit initiatief omvat een Regulatie en mededeling. De verordening stelt een regelgevingskader vast om de ontwikkeling van binnenlandse capaciteit te ondersteunen en de duurzaamheid en circulariteit van de toeleveringsketens van kritieke grondstoffen in de EU te versterken. In de mededeling worden maatregelen voorgesteld om de diversificatie van toeleveringsketens te ondersteunen door middel van nieuwe internationale, wederzijds ondersteunende partnerschappen. De nadruk ligt ook op het maximaliseren van de bijdrage van EU-handelsovereenkomsten, in volledige complementariteit met de Global Gateway-strategie.

De Critical Raw Materials Act werd aangekondigd door de president von der Leyen tijdens haar 2022 Staat van de Unie toespraak, waarin ze opriep de afhankelijkheid van de EU van geïmporteerde kritieke grondstoffen aan te pakken door te diversifiëren en een binnenlandse en duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen veilig te stellen. Het reageert op de Verklaring van Versailles van 2022 aangenomen door de Europese Raad, waarin het strategische belang wordt geschetst van kritieke grondstoffen om de strategische autonomie en Europese soevereiniteit van de Unie te waarborgen. Het reageert ook op de conclusies van de conferentie over de toekomst van Europa en op de resolutie van het Europees Parlement van november 2021 voor een EU-strategie voor kritieke grondstoffen.

De maatregelen bouwen voort op de kritikaliteitsbeoordeling van 2023, het prognoseverslag over strategische technologieën en de acties die zijn gestart in het kader van het actieplan 2020 inzake kritieke grondstoffen. Het voorstel van vandaag is gebaseerd op het wetenschappelijke werk van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Commissie. Samen met de JRC-verkenningsstudie heeft het JRC ook de Grondstoffen Informatie Systeem die kennis oplevert over grondstoffen, zowel primair (gewonnen/geoogst) als secundair, bijvoorbeeld uit recycling. De tool geeft informatie over specifieke materialen, landen, maar ook voor verschillende sectoren en technologieën en bevat analyses voor zowel vraag als aanbod, nu en in de toekomst. 

De Critical Raw Material Act wordt tegelijk met de EU-wet op de netto-nulindustrie ingediend, die tot doel heeft de EU-productie van belangrijke koolstofneutrale of "net-zero"-technologieën op te schalen om te zorgen voor veilige, duurzame en concurrerende toeleveringsketens voor schone energie met het oog op om de klimaat- en energieambities van de EU te verwezenlijken.

Voor meer informatie

Europese verordening kritieke grondstoffen

mededeling

Vragen

Factsheet

Kritieke Grondstoffen en Handel – Infographic

Acties op vier kritieke grondstoffen - Infographic

Grondstoffen Informatie Systeem

JRC Foresight-rapport

De Wet kritische grondstoffen – video-animatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending