Verbind je met ons

Europese Commissie

De Commissie neemt maatregelen om de bescherming van werknemers te verbeteren met nieuwe blootstellingslimieten voor lood en diisocyanaten

DELEN:

gepubliceerd

on

Op 13 februari heeft de Commissie actie ondernomen om de bescherming van werknemers tegen de gezondheidsrisico's van blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen verder te verbeteren: lood en diisocyanaten. In het geval van lood zal een aanzienlijk verlaagde blootstellingslimiet gezondheidsproblemen van werknemers helpen voorkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de voortplantingsfuncties en de ontwikkeling van de foetus. Voor diisocyanaten zal een nieuwe blootstellingslimiet gevallen van astma en andere luchtwegaandoeningen voorkomen.

Concreet, de Commissie stelt voor twee richtlijnen te wijzigen: Richtlijn 2004 / 37 / EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen op het werk (CMRD) voor lood, en Richtlijn 1998 / 24 / EG over de bescherming van werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (richtlijn chemische agentia, CAD) voor lood en diisocyanaten.

Nicolas Schmit, commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten, zei: “Vandaag komen we onze toezegging na om werknemers beter tegen lood te beschermen door drastisch verlaagde blootstellingslimieten in te voeren. Daarnaast stellen we voor het eerst beschermende grenswaarden op EU-niveau voor voor diisocyanaten die astma en andere luchtwegaandoeningen kunnen veroorzaken. Dit voorstel zal bijdragen aan het creëren van gezondere en veiligere werkplekken en het zal honderdduizenden werknemers in de hele EU beschermen, wat een belangrijke toezegging is in het kader van de Europese pijler van sociale rechten.”

Het voorstel van vandaag is het resultaat van een uitgebreid raadplegingsproces, waaronder een raadpleging in twee fasen met de sociale partners, en van nauwe samenwerking met wetenschappers en vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en lidstaten. Het voorstel van de Commissie zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad.

A persbericht is online beschikbaar.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending