Verbind je met ons

Europese Commissie

Verklaring over digitale rechten en beginselen: EU-waarden en burgers centraal in digitale transformatie

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Interinstitutionele verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium: de lidstaten, het Parlement en de Commissie hebben de onderhandelingen over EU-waarden in de digitale wereld afgerond.

De lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie hebben onderhandeld over de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium. De verklaring heeft tot doel te bevorderen Europese waarden binnen de digitale transformatie, waarbij mensen centraal staan, waarbij digitale technologie alle individuen, bedrijven en de samenleving als geheel ten goede komt.

Ivan Bartoš, Tsjechische vicepremier voor Digitalisering en minister van Regionale Ontwikkeling

Deze verklaring schetst een Europese koers voor de digitale transformatie van onze samenlevingen en economieën. Het promoten en beschermen van onze waarden in de digitale omgeving is essentieel, of het nu gaat om privacy, individuele controle over gegevens, gelijke toegang tot diensten en onderwijs, eerlijke en rechtvaardige werkomstandigheden, betrokkenheid bij de openbare ruimte of keuzevrijheid. Ik hoop ook dat de verklaring een internationaal ijkpunt zal vormen en andere landen en organisaties zal inspireren om ons voorbeeld te volgen. Ivan Bartoš, Tsjechische vicepremier voor Digitalisering en minister van Regionale Ontwikkeling

De EU-manier voor de digitale transformatie van onze samenlevingen en economie omvat in het bijzonder digitale soevereiniteit op een open manier respect voor fundamentele rechten, rechtsstaat en democratie, inclusie, toegankelijkheid, gelijkheid, duurzaamheid en respect voor ieders rechten en ambities.

De tekst herinnert aan alle relevante rechten in de context van de digitale transformatie en moet dienen als een referentiepunt voor bedrijven en andere relevante actoren bij het ontwikkelen en inzetten van nieuwe technologieën. De verklaring moet beleidsmakers ook richting geven bij het nadenken over hun visie op de digitale transformatie: putten mensen centraal van digitale transformatie; ondersteuning van solidariteit en inclusie, zorgen voor connectiviteit, digitaal onderwijs, training en vaardigheden, evenals toegang tot digitale diensten online. De verklaring benadrukt het belang van vrijheid van keuze in interacties met algoritmen en kunstmatige-intelligentiesystemen en een eerlijke digitale omgeving. Het spreekt ook aan om te verhogen veiligheid en veiligheid in de digitale omgeving, met name voor kinderen en jongeren. Ook de lidstaten, het Parlement en de Commissie verbinden zich ertoe de ontwikkeling en het gebruik van te ondersteunen duurzame technologieën.

Volgende stappen

Het resultaat van de onderhandelingen van vandaag is nu onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad, het Europees Parlement en de Commissie. Van de kant van de Raad is het Tsjechische voorzitterschap voornemens de overeenkomst zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de vertegenwoordigers van de lidstaten (COREPER), zodat deze tijdens de Europese Raad van december door de drie medeondertekenende instellingen kan worden ondertekend.

Achtergrond

De mededeling van de Commissie "Digitaal kompas 2030: een Europese koers voor het digitale decennium" van 9 maart 2021 presenteerde de visie voor een digitaal getransformeerd Europa tegen 2030 in overeenstemming met de Europese waarden. De EU heeft de ambitie om digitaal soeverein te zijn in een open en onderling verbonden wereld die mondige burgers en innovatieve bedrijven omarmt in een mensgerichte, inclusieve, welvarende en duurzame digitale samenleving.

advertentie

In hun verklaring van 25 maart 2021, onderstreepten de leden van de Europese Raad het belang van digitale transformatie voor de groei, de welvaart, de veiligheid en het concurrentievermogen van de EU, en voor het welzijn van onze samenlevingen. Het noemde de mededeling over het digitale kompas een belangrijke stap om de digitale ontwikkeling van Europa voor het komende decennium in kaart te brengen. Hij verzocht de Commissie gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten op het gebied van het industrie-, handels- en mededingingsbeleid. In het licht van deze ambities en uitdagingen stelde de Commissie op 26 januari 2022 een Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium, als vervolg op de mededeling van 9 maart 2021.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending