Verbind je met ons

Europese Commissie

Sociaal Europa: transparantere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de EU

DELEN:

gepubliceerd

on

1 augustus was de deadline voor de EU-lidstaten om de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in nationaal recht. De richtlijn biedt uitgebreidere en bijgewerkte arbeidsrechten en bescherming aan de 182 miljoen werknemers in de EU.

Met de nieuwe regels hebben werknemers recht op meer voorspelbaarheid in hun arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld met betrekking tot opdrachten en werktijden. Ze hebben ook recht op tijdige en volledigere informatie over de essentiële aspecten van hun functie, zoals de werkplek en de beloning. Dit markeert een belangrijke stap voor een sterk sociaal Europa en draagt ​​bij aan het veranderen van de Europese pijler voor Sociale Rechten tot een tastbare realiteit voor mensen in de hele EU.

Nicolas Schmit, commissaris voor banen en sociale rechten, zei: “De richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is een direct antwoord op de snel veranderende realiteit van onze arbeidsmarkten. Mensen hebben recht op meer volledige informatie over de arbeidsvoorwaarden en meer voorspelbaarheid in hun dagelijks leven. De nieuwe regels zullen helpen om kwaliteitsbanen te garanderen, werknemers stabiliteit te geven en hen in staat te stellen hun leven te plannen.”

Arbeidsrechten en bescherming worden uitgebreid en aangepast aan de nieuwe wereld van werk

Met de richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben werknemers in de EU het recht om:

  • Meer volledige informatie over de essentiële aspecten van hun werk, vroeg en schriftelijk te ontvangen;
  • een limiet aan de lengte van proefperioden bij aanvang van de baan tot zes maanden;
  • een andere baan aannemen bij een andere werkgever; eventuele beperkingen van dit recht moeten op objectieve gronden worden gerechtvaardigd;
  • binnen een redelijke termijn van tevoren op de hoogte worden gesteld wanneer er gewerkt moet worden – vooral voor werknemers met onvoorspelbare werkschema's en on-demand werk;
  • effectieve maatregelen die misbruik voorkomen van nulurencontractwerk;
  • krijgen een schriftelijk antwoord op een verzoek tot overplaatsing naar een andere, meer zekere baan, en;
  • ontvangen gratis verplichte training betrekking hebbend op de functie waarbij de werkgever hiertoe verplicht is.

Naar schatting 2 tot 3 miljoen werknemers met onzekere en niet-standaard vormen van werk, waaronder deeltijdwerk, tijdelijk werk en oproepwerk, zullen nu recht hebben op informatie over hun arbeidsvoorwaarden en nieuwe bescherming, zoals het recht op meer voorspelbaarheid in hun werktijd. Tegelijkertijd respecteert de richtlijn de flexibiliteit van atypisch werk, waardoor de voordelen voor werknemers en werkgevers behouden blijven.

De richtlijn zal ook ten goede komen aan werkgevers door ervoor te zorgen dat de bescherming van werknemers in overeenstemming blijft met de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkten, door administratieve belemmeringen voor werkgevers te verminderen, bijvoorbeeld door elektronische informatieverstrekking mogelijk te maken, en door een gelijk speelveld te creëren voor werkgevers in de EU, die eerlijke concurrentie mogelijk maakt op basis van hetzelfde minimumniveau van arbeidsrechten.

advertentie

Volgende stappen

De lidstaten zijn verplicht de richtlijn uiterlijk vandaag in nationaal recht om te zetten. Als volgende stap zal de Commissie de volledigheid en conformiteit van de door elke lidstaat gemelde nationale maatregelen beoordelen en zo nodig actie ondernemen.

Achtergrond

De Europese pijler voor Sociale Rechten noemt 'zeker en aanpasbaar werk' en 'informatie over arbeidsvoorwaarden en bescherming bij ontslag' als essentiële principes voor eerlijke arbeidsvoorwaarden. Daarin staat dat werknemers het recht hebben om bij aanvang van het dienstverband schriftelijk te worden geïnformeerd over hun rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsverhouding, ook over de proeftijd.

De nieuwe Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (EU/2019/1152) vervangt de Richtlijn schriftelijke verklaring (91/533/EEG), die sinds 1991 van kracht was en werknemers die een nieuwe baan begonnen het recht gaf om schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van de essentiële aspecten van hun arbeidsrelatie.

De mijlpaal van vandaag zal morgen worden gevolgd door een andere belangrijke prestatie in het kader van de Europese pijler van sociale rechten. De EU-brede regels om het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en verzorgers te verbeteren die in 2019 zijn aangenomen, moeten uiterlijk op 2 augustus 2022 door de lidstaten zijn omgezet.  

Meer informatie

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de EU

Website met vragen en antwoorden over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Website Europese pijler van sociale rechten

Actuele informatie over het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending