Verbind je met ons

Europese Commissie

Nieuwe rechten om het evenwicht tussen werk en privéleven in de EU te verbeteren, worden van toepassing

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Vanaf 2 augustus moeten alle lidstaten een aanvraag indienen EU-brede regels om het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en verzorgers te verbeteren goedgekeurd in 2019. Deze regels stellen minimumnormen vast voor vaderschaps-, ouderschaps- en zorgverlof en stellen aanvullende rechten vast, zoals het recht om flexibele werkregelingen aan te vragen, die mensen zullen helpen hun loopbaan en gezinsleven te ontwikkelen zonder dat ze daarvoor iets hoeven op te offeren. Deze rechten, die een aanvulling vormen op de bestaande rechten op zwangerschapsverlof, werden bereikt onder de Europese pijler voor Sociale Rechten en is een belangrijke mijlpaal op weg naar de opbouw van een Unie van Gelijkheid.

Balans tussen werk en privé voor ouders en verzorgers

De richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven heeft tot doel zowel (i) de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten als (ii) het opnemen van gezinsgerelateerd verlof en flexibele werkregelingen. Over het algemeen is de arbeidsparticipatie van vrouwen in de EU 10.8 procentpunten lager dan die van mannen. Bovendien werkt slechts 68% van de vrouwen met zorgtaken, vergeleken met 81% van de mannen met dezelfde taken. De richtlijn staat werknemers verlof toe om voor familieleden te zorgen die ondersteuning nodig hebben en zorgt er in het algemeen voor dat ouders en verzorgers hun beroeps- en privéleven kunnen combineren.

  • Vaderschapsverlof: Werkende vaders hebben recht op ten minste 10 werkdagen vaderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Het vaderschapsverlof moet ten minste op het niveau van het ziektegeld worden gecompenseerd;
  • Ouderschapsverlof: Elke ouder heeft recht op minimaal vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee maanden doorbetaald en niet overdraagbaar. Ouders kunnen verlof aanvragen in een flexibele vorm, zowel voltijds, deeltijds als in delen;
  • Mantelzorgverlof: Alle werknemers die persoonlijke zorg of ondersteuning bieden aan een familielid of persoon die in hetzelfde huishouden woont, hebben recht op ten minste vijf werkdagen zorgverlof per jaar;
  • Flexibele werkregelingen: Alle werkende ouders met kinderen tot acht jaar en alle verzorgers hebben het recht om werktijdverkorting, flexibele werktijden en flexibiliteit op de werkplek aan te vragen.

Volgende stappen

Zoals uiteengezet door president von der Leyen in haar Politieke Richtlijnen, zal de Commissie zorgen voor de volledige tenuitvoerlegging van de richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven, die ertoe zal bijdragen meer vrouwen op de arbeidsmarkt te krijgen en kinderarmoede te helpen bestrijden. De Commissie zal de lidstaten ondersteunen bij de toepassing van de nieuwe regels, onder meer via de Europees Sociaal Fonds+ de kwaliteit en toegankelijkheid van de stelsels voor onderwijs en opvang voor jonge kinderen te verbeteren.

De lidstaten zijn verplicht de richtlijn uiterlijk vandaag in nationaal recht om te zetten. In een volgende stap zal de Commissie de volledigheid en naleving van de door elke lidstaat gemelde nationale maatregelen beoordelen en zo nodig actie ondernemen.

Leden van het college zeiden:

advertentie

Waarden en transparantie Vice-president Věra Jourová zei: “In de afgelopen twee jaar hebben veel Europeanen stappen ondernomen om zich te concentreren op wat echt belangrijk voor hen is. Met meer flexibiliteit en nieuwe rechten biedt de richtlijn werk-privébalans hen een vangnet om dit zorgeloos te doen. In de hele EU hebben ouders en verzorgers nu meer gegarandeerd verlof met een eerlijke vergoeding. Het betekent dat we kunnen zorgen voor de mensen van wie we houden zonder de liefde voor ons werk op te offeren.”

Vice-president Democratie en Demografie Dubravka Šuica zei: “Door de richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven hebben EU-burgers nu meer tijd om te zorgen voor de kwetsbare familieleden die dat nodig hebben. De invoering van zorgverlof is een belangrijke stap die aantoont dat de EU voor haar burgers zorgt in alle levensfasen. Als samenleving moeten we zorgzaam zijn. We hebben de afgelopen tijd gezien hoe kwetsbaar gezondheid kan zijn en hoe belangrijk de solidariteit van de samenleving is. Flexibele werkregelingen en de mogelijkheid om vrij te nemen wanneer dat nodig is, laten het meest zien hoe de EU een echte solidariteitsmaatschappij is. We leggen de basis voor het creëren van een moderne werkplek die geschikt is voor burgers en alle gezinsleden.”

Commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli zei: “De EU-richtlijn voor het evenwicht tussen werk en privéleven moedigt mannen en vrouwen aan om ouderschaps- en zorgtaken beter te verdelen. Zowel mannen als vrouwen verdienen een gelijke kans om ouderschapsverlof en zorgverlof op te nemen, evenals gelijke kansen om deel uit te maken van en te gedijen op de arbeidsmarkt. Deze richtlijn geeft mensen handvatten om hun huishoudelijke en zorgtaken eerlijk te verdelen.”

Achtergrond

De richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven is het resultaat van jarenlang werk van de Commissie om de lidstaten en het Europees Parlement aan te moedigen de wetgeving inzake verlof voor ouders te verbeteren en om voor het eerst in de EU-wetgeving het recht op zorgverlof op te nemen. De Commissie heeft voor het eerst een een voorstel in 2008 om oudere wetgeving inzake zwangerschapsverlof te hervormen, die in 2015 werd ingetrokken nadat de onderhandelingen waren vastgelopen. Om de ondervertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt in het algemeen aan te pakken, werd het recht op passend verlof, flexibele werkregelingen en toegang tot zorgdiensten verankerd in beginsel 9 van de Europese pijler voor Sociale Rechten, gezamenlijk afgekondigd door het Europees Parlement, de Raad namens alle lidstaten en de Commissie in Göteborg in november 2017. De richtlijn werk-privébalans is een van de acties van de Actieplan Europese pijler van sociale rechten om de pijlerbeginselen verder uit te voeren. Het richtlijnvoorstel is op 13 juni 2019 aangenomen en de lidstaten hadden tot 2 augustus drie jaar de tijd om het in nationaal recht om te zetten. De nieuwe regels komen bovenop de rechten onder Richtlijn 92 / 85 op zwangere werkneemsters, volgens welke vrouwen recht hebben op minimaal 14 weken zwangerschapsverlof, waarvan er minimaal twee verplicht zijn. Zwangerschapsverlof wordt vergoed op ten minste het nationale ziektegeldniveau.

Het gaat ook hand in hand met de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden, die de lidstaten uiterlijk op 1 augustus in nationaal recht moesten omzetten (persbericht). De richtlijn actualiseert en breidt de rechten voor de 182 miljoen werknemers in de EU uit, met name door de ontoereikende bescherming van werknemers in meer onzekere banen aan te pakken, terwijl de lasten voor werkgevers worden beperkt en de flexibiliteit behouden blijft om zich aan te passen aan veranderende arbeidsmarktomstandigheden.

Meer informatie

Factsheet – Nieuwe rechten voor het evenwicht tussen werk en privé

Website - Werk leven balans

Website - Situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Eurostat- Statistieken over arbeidsparticipatie naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau

Eurostat- Statistieken over deeltijdwerk als percentage van de totale werkgelegenheid

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending