Verbind je met ons

Europese Commissie

Roemenië aangeklaagd door Europese Commissie wegens vervuiling

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Het Zuidoost-Europese land faalde keer op keer om onregelmatigheden in de luchtkwaliteit weg te werken, ondanks herhaalde waarschuwingen van de Europese Commissie, schrijft Cristian Gherasim.

Twee redenen ondersteunen het besluit van de Commissie om Roemenië aan te klagen. Het land heeft zich niet gehouden aan de EU-regels ter bestrijding van industriële vervuiling en heeft niet voldaan aan zijn verplichting om een ​​programma voor de bestrijding van luchtverontreiniging vast te stellen.

“In het eerste geval zorgde Roemenië niet voor de exploitatie van drie industriële installaties met een geldige vergunning op grond van de richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75 / EU) om vervuiling te voorkomen of te verminderen. Ten tweede heeft Roemenië niet zijn eerste nationale programma voor de bestrijding van luchtverontreiniging aangenomen krachtens Richtlijn (EU) 2016/2284 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ", aldus vertegenwoordigers van de EG.

Roemenië heeft het Europees Groen Pact niet nageleefd

Het Europees Groen Pact is gericht op het terugdringen van luchtvervuiling, een van de belangrijkste factoren die de menselijke gezondheid beïnvloeden. Om zowel de gezondheid van de burgers als de natuurlijke omgeving te beschermen, moeten EU-landen de wet volledig handhaven, legt de Europese Commissie uit. Deze richtlijn stelt regels vast om de schadelijke industriële emissies van lucht, water en bodem te verminderen en het ontstaan ​​van afval te voorkomen. Volgens de richtlijn moeten industriële installaties een vergunning hebben om te mogen werken. Als de vergunning ontbreekt, kan de naleving van de emissiegrenswaarden niet worden geverifieerd en zijn de risico's voor het milieu en de menselijke gezondheid niet te vermijden.

Drie industriële installaties in Roemenië hebben nog geen vergunning om ervoor te zorgen dat hun emissies de door de EU-wetgeving vastgestelde emissiegrenswaarden niet overschrijden.

"Op grond van de NPP-richtlijn zijn de lidstaten verplicht nationale programma's voor de beheersing van luchtverontreiniging te ontwikkelen, aan te nemen en uit te voeren. Die programma's moeten maatregelen omvatten om luchtkwaliteitsniveaus te bereiken die geen significante nadelige effecten of risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu veroorzaken.

advertentie

De richtlijn voorziet in verbintenissen om de uitstoot van vijf luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, andere vluchtige organische stoffen dan methaan, ammoniak en fijne deeltjes - PM2,5) door de lidstaten te verminderen. De lidstaten moeten jaarverslagen over deze verontreinigende stoffen indienen. Roemenië had uiterlijk op 1 april 2019 bij de Commissie zijn eerste nationale programma voor de bestrijding van luchtverontreiniging moeten indienen, maar dat programma is nog niet goedgekeurd.

Daarom klaagt de Commissie Roemenië om deze twee redenen aan", blijkt uit het communiqué van de Europese Commissie.

Het luchtverontreinigingsprobleem in Roemenië is een al lang bestaand probleem. Het land blijft een van de meest vervuilde in de Europese Unie. Aangezien het meeste afval niet in recyclingcentra maar op illegale stortplaatsen terechtkomt, wordt het afval meestal verbrand, waarbij giftige rook en fijnstof de lucht in stromen.

Dergelijke illegale branden hebben de hoofdstad van Roemenië overspoeld, waardoor het een van de meest vervuilde in Europa is. Boekarest heeft gevallen geregistreerd van fijnstofvervuiling die meer dan 1,000 procent boven de aanvaarde drempel ligt.

Brussel heeft Roemenië herhaaldelijk aangevallen vanwege luchtvervuiling en illegale stortplaatsen. Het lanceerde juridische stappen wegens buitensporige luchtverontreinigingsniveaus in steden als Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca en Timişoara. Het Europese Hof van Justitie heeft Roemenië vorig jaar specifiek veroordeeld voor de hoge vervuilingsniveaus in Boekarest.

Het afvalprobleem

Naast luchtvervuiling blijft de invoer van afval de krantenkoppen halen. Illegale invoer van afval voedt de georganiseerde misdaad. Het afvalprobleem van Roemenië en de illegale invoer kwamen onder publieke controle nadat deze activiteiten de afgelopen anderhalf jaar aanzienlijk waren toegenomen, vooral nadat China, 's werelds belangrijkste importeur van afval, een plasticverbod had ingevoerd.

De Roemeense minister van Milieu kwam publiekelijk naar buiten om te zeggen dat deze activiteiten worden uitgevoerd door georganiseerde criminele organisaties, en de staatsautoriteiten zullen elke zending die het land binnenkomt moeten scannen om te zien of de vervoersdocumenten weerspiegelen wat er in de lading zit.

Tanczos Barna vermeldde ook dat Roemenië geen georganiseerd systeem heeft voor de selectieve verwijdering en ecologische opslag van afval, en dat paradoxaal genoeg bedrijven die zich bezighouden met recycling niet genoeg afval hebben om te gebruiken vanwege het slechte afvalbeheer in Roemenië. Dergelijke bedrijven moeten hun toevlucht nemen tot de invoer van afval.

De Roemeense kustwacht in beslag genomen in de afgelopen maanden verschillende containers geladen met onbruikbaar afval die vanuit verschillende EU-landen naar de Roemeense Zwarte Zeehaven worden vervoerd. Aanklagers stelden vast dat een verscheept afvalmateriaal uit Portugal ten onrechte bij de douane was aangegeven als afvalplastic, maar onbruikbaar en giftig afval bleek te zijn. Ook 25 ton rubberafval vond zijn weg van het VK naar dezelfde Roemeense haven van Constanta en werd in beslag genomen door de douanepolitie.

Nog eens 70 containers met illegaal afval, die vanuit België naar Roemenië waren gebracht, werden geïdentificeerd in verschillende andere Roemeense havens langs de kust van de Zwarte Zee. Opnieuw werden goederen ten onrechte bij de douane aangegeven als gebruikt plastic afval. Uit politierapporten bleek dat ondanks de documenten waarin stond dat de lading plastic afval bevatte, deze in feite hout, metaalafval en gevaarlijke stoffen bevatte. De containers waren in Duitsland geladen en de goederen waren afkomstig van een Belgisch bedrijf.

Maar slechts een fractie van wat het land binnenkomt, is bruikbaar afval, meestal niet-recyclebare en giftige materialen, illegaal geïmporteerd. Steeds meer bedrijven brengen, onder het voorwendsel van het importeren van tweedehandse producten, tonen van elektronische apparatuur, plastic, medisch afval of zelfs giftige stoffen naar Roemenië. Al dit spul wordt uiteindelijk begraven in de velden of gewoon verbrand.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending