Verbind je met ons

Europese Commissie

Hoge controle-instanties van de EU reageerden snel op COVID-19

DELEN:

gepubliceerd

on

De COVID-19-pandemie is een van de meest ontwrichtende gezondheidscrises die de wereld ooit heeft gezien, met een grote impact op samenlevingen, economieën en individuen overal ter wereld. Naast de vele gevolgen heeft de pandemie ook het werk van de hoge controle-instanties (HCI’s) van de EU aanzienlijk beïnvloed. Ze reageerden snel en hebben aanzienlijke middelen vrijgemaakt voor het beoordelen en controleren van de respons op de crisis. Het auditcompendium dat vandaag is uitgegeven door het Contactcomité van de HCI’s van de EU biedt een overzicht van de controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd in verband met COVID-19 en dat in 2020 door de HCI’s van de EU is gepubliceerd.

De impact van de pandemie op de EU en de lidstaten is substantieel, ontwrichtend en zeer asymmetrisch geweest. De timing, de omvang en de precieze aard ervan, en de reactie daarop, varieerden sterk binnen de EU, maar ook regionaal en soms zelfs lokaal, op het gebied van de volksgezondheid, de economische activiteit, de arbeid, het onderwijs en de overheidsfinanciën.

In de meeste gebieden die zwaar door de pandemie zijn getroffen, heeft de EU slechts beperkte macht om op te treden. Dit komt deels doordat de bevoegdheid op het gebied van de volksgezondheid niet exclusief aan de EU toekomt, en deels omdat er onder de lidstaten weinig paraatheid of aanvankelijke consensus bestond over een gemeenschappelijke reactie. Vanwege dit gebrek aan een gecoördineerde aanpak hebben nationale en regionale overheden onafhankelijk gehandeld bij het invoeren van preventie- en inperkingsmaatregelen, bij de aanschaf van apparatuur of bij het opzetten van herstelpakketten en regelingen voor het behoud van banen om de sociaal-economische gevolgen van de pandemie te verzachten. Niettemin lijken de EU en de lidstaten, na een moeilijke start, hun samenwerking te hebben verbeterd om de gevolgen van de crisis te verzachten.

“De COVID-19-pandemie veroorzaakte een multidimensionale crisis die vrijwel alle gebieden van het openbare en privéleven heeft getroffen”, aldus Klaus-Heiner Lehne, voorzitter van de Europese Rekenkamer (ERK). “De gevolgen ervan voor de manier waarop we in de toekomst leven en werken zullen aanzienlijk zijn. Omdat virussen zich niets aantrekken van landsgrenzen, heeft de EU de middelen nodig om de lidstaten te ondersteunen. Het valt nog te bezien of we onze lessen hebben geleerd, inclusief de noodzaak van betere samenwerking.”

De HCI’s van de lidstaten en de ERK hebben snel veel audit- en monitoringactiviteiten ondernomen. Naast de 48 audits die in 2020 zijn afgerond, zijn er nog ruim 200 andere auditactiviteiten gaande of gepland voor de komende maanden.

Het vandaag gepubliceerde compendium biedt een algemene inleiding tot de pandemie en een samenvatting van de gevolgen ervan voor de EU en de lidstaten, inclusief de reacties die deze teweegbracht. Het maakt ook gebruik van de resultaten van audits die zijn uitgevoerd door de HCI’s van België, Cyprus, Duitsland, Letland, Litouwen, Nederland, Portugal, Roemenië, Slowakije, Zweden en de ERK. Er zijn 17 in 48 gepubliceerde rapporten (van de 2020) samengevat, die vijf prioritaire gebieden bestrijken: volksgezondheid, digitalisering, sociaal-economische respons, overheidsfinanciën en -risico's, en de algemene respons op verschillende overheidsniveaus.

Achtergrondinformatie

advertentie

Dit Auditcompendium is het resultaat van de samenwerking tussen Europese HCI’s binnen het kader van het EU-Contactcomité. Het is bedoeld als informatiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de impact van COVID-19 en het relevante werk van de HCI’s. Het is momenteel beschikbaar in het Engels op de EU Website contactcommissie, en zal later ook beschikbaar zijn in de andere officiële EU-talen.

Dit is de vierde editie van het Auditcompendium van het Contactcomité. De eerste editie op Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt werd gepubliceerd in juni 2018. De tweede op volksgezondheid in de EU verscheen in december 2019. De derde verscheen in december 2020 Cyberveiligheid in de EU en haar lidstaten.

Het Contactcomité is een autonome, onafhankelijke en niet-politieke vergadering van de hoofden van de HCI’s van de EU en haar lidstaten. Het biedt een forum voor het bespreken en bespreken van zaken van gemeenschappelijk belang die verband houden met de EU. Door de dialoog en samenwerking tussen zijn leden te versterken draagt ​​het Contactcomité bij aan een effectieve en onafhankelijke externe audit van EU-beleid en -programma's.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending