Verbind je met ons

Tsjechische Republiek

NextGenerationEU: voorzitter von der Leyen in Tsjechië om de beoordeling door de Commissie van het nationale herstelplan te presenteren

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Vandaag (19 juli), Commissievoorzitter Ursula von der Leyen (foto) zal in Tsjechië zijn om de beoordeling van de Commissie over het nationale herstel- en veerkrachtplan te presenteren onder NextGenerationEU. Maandagochtend reist president von der Leyen naar Praag om premier Andrej Babiš te ontmoeten, samen met vicepresident Věra Jourová. Ze zal ook een bezoek brengen aan de Praagse Staatsopera en de Staatsopera en het Nationaal Museum, en investeringen in energie-efficiëntie bespreken. 

advertentie

Tsjechische Republiek

Twee doden nadat treinen op elkaar botsen in Tsjechië

gepubliceerd

on

By

Twee mensen stierven, zeven waren in kritieke toestand en 31 anderen raakten gewond bij een botsing tussen twee passagierstreinen in de buurt van de westelijke Tsjechische stad Domazlice, meldde het Tsjechische persbureau CTK woensdag. schrijft Jan Lopatka, Reuters.

De Tsjechische minister van Transport, Karel Havlicek, zei op Twitter dat een van de betrokken treinen de Ex 351 was, die volgens de website van de Tsjechische Spoorwegen een snelle trein is van München naar Praag.

advertentie

Verder lezen

Tsjechische Republiek

NextGenerationEU: Europese Commissie keurt Tsjechië's herstel- en veerkrachtplan van 7 miljard euro goed

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft vandaag (19 juli) haar goedkeuring gehecht aan een positieve beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan van Tsjechië. Dit is een belangrijke stap in de richting van de EU-uitbetaling van 7 miljard euro aan subsidies in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF). Deze financiering zal de uitvoering ondersteunen van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die zijn uiteengezet in het herstel- en veerkrachtplan van Tsjechië. Het zal een sleutelrol spelen bij het helpen van Tsjechië om sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.

De RRF vormt het hart van NextGenerationEU, dat 800 miljard euro (in lopende prijzen) zal verstrekken ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in de hele EU. Het Tsjechische plan maakt deel uit van een ongekend gecoördineerde EU-reactie op de COVID-19-crisis, om gemeenschappelijke Europese uitdagingen aan te pakken door de groene en digitale transities te omarmen, om de economische en sociale veerkracht en de samenhang van de eengemaakte markt te versterken.

De Commissie heeft het plan van Tsjechië beoordeeld op basis van de criteria die zijn uiteengezet in de RRF-verordening. In de analyse van de Commissie werd met name onderzocht of de investeringen en hervormingen die in het plan van Tsjechië zijn uiteengezet, de groene en digitale transities ondersteunen; bijdragen aan een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die in het Europees semester zijn geïdentificeerd; en haar groeipotentieel, het scheppen van banen en economische en sociale veerkracht versterken.

advertentie

De groene en digitale transitie van Tsjechië veiligstellen  

Uit de beoordeling door de Commissie van het plan van Tsjechië blijkt dat het 42% van zijn totale toewijzing besteedt aan maatregelen ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen. Het plan omvat investeringen in hernieuwbare energie, de modernisering van de distributienetwerken voor stadsverwarming, de vervanging van kolengestookte ketels en de verbetering van de energie-efficiëntie van woningen en openbare gebouwen. Het plan omvat ook maatregelen voor natuurbescherming en waterbeheer en investeringen in duurzame mobiliteit.

Uit de beoordeling door de Commissie van het plan van Tsjechië blijkt dat het 22% van zijn totale toewijzing besteedt aan maatregelen ter ondersteuning van de digitale transitie. Het plan voorziet in investeringen in digitale infrastructuur, de digitalisering van het openbaar bestuur, onder meer op het gebied van gezondheid, justitie en de administratie van bouwvergunningen. Het bevordert de digitalisering van bedrijven en digitale projecten in de culturele en creatieve sector. Het plan omvat ook maatregelen om de digitale vaardigheden op alle niveaus te verbeteren, als onderdeel van het onderwijssysteem en door middel van speciale bijscholings- en omscholingsprogramma's.

advertentie

Versterking van de economische en sociale veerkracht van Tsjechië

De Commissie is van mening dat het plan van Tsjechië een doeltreffende oplossing biedt voor alle of een aanzienlijk deel van de economische en sociale uitdagingen die worden beschreven in de landspecifieke aanbevelingen die de Raad in het Europees semester in 2019 en in 2020 aan Tsjechië heeft gericht.

Het plan voorziet in maatregelen om de behoefte aan investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen, duurzaam vervoer en digitale infrastructuur aan te pakken. Verschillende maatregelen zijn gericht op het aanpakken van de noodzaak om digitale vaardigheden te bevorderen, de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs te verbeteren en de beschikbaarheid van kinderopvangfaciliteiten te vergroten. Het plan voorziet ook in verbetering van het ondernemingsklimaat, voornamelijk door uitgebreide e-overheidsmaatregelen, een hervorming van de procedures voor het verlenen van bouwvergunningen en anticorruptiemaatregelen. Uitdagingen op het gebied van O&O zullen worden verbeterd door investeringen die gericht zijn op het versterken van publiek-private samenwerking en financiële en niet-financiële steun aan innovatieve bedrijven.

Het plan is een alomvattend en voldoende evenwichtig antwoord op de economische en sociale situatie van Tsjechië en draagt ​​daarmee op passende wijze bij aan alle zes pijlers waarnaar in de RRF-verordening wordt verwezen.

Ondersteuning van vlaggenschipinvesteringen en hervormingsprojecten

Het Tsjechische plan stelt projecten voor in alle zeven Europese vlaggenschipgebieden. Dit zijn specifieke investeringsprojecten die betrekking hebben op problemen die alle lidstaten gemeen hebben op gebieden die banen en groei creëren en die nodig zijn voor de dubbele transitie. Zo heeft Tsjechië 1.4 miljard euro voorgesteld om de energie-efficiëntierenovatie van gebouwen te ondersteunen en 500 miljoen euro om digitale vaardigheden te stimuleren door middel van onderwijs en investeringen in bijscholings- en omscholingsprogramma's voor de gehele beroepsbevolking.  

Uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat geen enkele maatregel die in het plan is opgenomen, significante schade toebrengt aan het milieu, in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de RRF-verordening.

De in het herstel- en weerbaarheidsplan voorgestelde regelingen met betrekking tot controlesystemen zijn adequaat om corruptie, fraude en belangenconflicten met betrekking tot de besteding van middelen te voorkomen, op te sporen en te corrigeren. De regelingen zullen naar verwachting ook daadwerkelijk dubbele financiering in het kader van die verordening en andere programma's van de Unie voorkomen. Deze controlesystemen worden aangevuld met aanvullende audit- en controlemaatregelen die als mijlpalen in het voorstel van de Commissie voor een uitvoeringsbesluit van de Raad zijn opgenomen. Deze mijlpalen moeten zijn bereikt voordat Tsjechië zijn eerste betalingsverzoek bij de Commissie indient.

President Ursula von der Leyen zei: “Vandaag heeft de Europese Commissie besloten groen licht te geven voor het herstel- en veerkrachtplan van Tsjechië. Dit plan zal een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van een verschuiving naar een groenere en meer digitale toekomst voor Tsjechië. Maatregelen die de energie-efficiëntie verbeteren, het openbaar bestuur digitaliseren en misbruik van publieke middelen tegengaan, sluiten precies aan bij de doelstellingen van NextGenerationEU. Ik ben ook verheugd over de sterke nadruk die het plan legt op het versterken van de veerkracht van het Tsjechische gezondheidszorgstelsel om het voor te bereiden op toekomstige uitdagingen. We begeleiden u bij elke stap om ervoor te zorgen dat het plan volledig wordt uitgevoerd.

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “Het herstel- en veerkrachtplan van Tsjechië zal een sterke impuls geven aan de inspanningen van het land om weer op de been te komen na de economische schok die de pandemie heeft veroorzaakt. De 7 miljard euro aan NextGenerationEU-middelen die de komende vijf jaar naar Tsjechië zullen stromen, zullen een breed programma van hervormingen en investeringen ondersteunen om een ​​duurzamere en concurrerendere economie op te bouwen. Ze omvatten zeer omvangrijke investeringen in de renovatie van gebouwen, schone energie en duurzame mobiliteit, evenals maatregelen om de digitale infrastructuur en vaardigheden en de digitalisering van openbare diensten te stimuleren. Het ondernemingsklimaat zal profiteren van de bevordering van e-overheid en anticorruptiemaatregelen. Het plan zal ook verbeteringen in de gezondheidszorg ondersteunen, waaronder versterkte kankerpreventie en revalidatiezorg.”

Volgende stappen

De Commissie heeft vandaag een voorstel aangenomen voor een uitvoeringsbesluit van de Raad om in het kader van het RRF 7 miljard euro aan subsidies te verstrekken aan Tsjechië. De Raad heeft nu in de regel vier weken de tijd om het voorstel van de Commissie goed te keuren.

Als de Raad het plan goedkeurt, zou er 910 miljoen euro aan voorfinanciering aan Tsjechië kunnen worden uitbetaald. Dit vertegenwoordigt 13% van het totale bedrag dat aan Tsjechië is toegewezen.

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice President Valdis Dombrovskis zei: “Dit plan zal Tsjechië op weg helpen naar herstel en zijn economische groei stimuleren terwijl Europa zich opmaakt voor de groene en digitale transities. Tsjechië is van plan te investeren in hernieuwbare energie en duurzaam vervoer, en tegelijkertijd de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Het heeft tot doel meer digitale connectiviteit in het hele land uit te rollen, digitaal onderwijs en digitale vaardigheden te bevorderen en veel van zijn openbare diensten te digitaliseren. En het legt een welkome focus op het verbeteren van het ondernemingsklimaat en het rechtssysteem, ondersteund door maatregelen ter bestrijding van corruptie en het bevorderen van e-overheid – en dit alles in een evenwichtige reactie op de Tsjechische economische en sociale situatie. Als dit plan eenmaal goed in de praktijk is gebracht, zal het helpen om Tsjechië een stevige basis te geven voor de toekomst.”

De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de bevredigende verwezenlijking van de mijlpalen en doelstellingen die zijn uiteengezet in het uitvoeringsbesluit van de Raad, als afspiegeling van de voortgang bij de uitvoering van de investeringen en hervormingen. 

Meer informatie

Vragen en antwoorden: Europese Commissie steunt het herstel- en veerkrachtplan van Tsjechië

Herstel- en veerkrachtfaciliteit: vragen en antwoorden

Factsheet over het herstel- en veerkrachtplan van Tsjechië

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Tsjechië

Bijlage bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Tsjechië

Werkdocument van de diensten bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad

Faciliteit voor herstel en veerkracht

Regeling herstel- en veerkrachtfaciliteit

Verder lezen

Tsjechische Republiek

Stemming in het Parlement over Andrej Babiš toont een bedreiging van belangenverstrengeling voor de EU-besluitvorming

gepubliceerd

on

Vandaag (9 juni) stemmen EP-leden over het belangenconflict van de Tsjechische premier Andrej Babiš (foto). De stemming, waartoe werd opgeroepen door de Verts/ALE-Fractie, roept op tot actie van zowel de Commissie als de Raad in verband met het aanhoudende belangenconflict rond de Tsjechische premier en zijn Agrofert-bedrijvengroep. De Commissie heeft onlangs haar eerste audit van de financiën van premier Babiš gepubliceerd; een tweede controle naar conflicten rond EU-landbouwfondsen is aan de gang en moet nog worden gepubliceerd.
Mikulas Peksa, Europarlementariër van de Piratenpartij en Groenen/EFA-coördinator in de Commissie begrotingscontrole, zeiden: "Agrofert is de grootste ontvanger van fondsen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van alle bedrijven in Europa en is eigendom van een zittende EU-premier, Andrej Babiš. Dit is niet alleen een Tsjechisch probleem, maar een enorm probleem voor de hele Europese Unie. Het belangenconflict van de premier ondermijnt de besluitvorming van de EU en verzwakt het vertrouwen in onze instellingen. De stemming van vandaag toont aan dat het Parlement zich terdege bewust is van de ernst van deze situatie en de dringende noodzaak om een ​​systematische aanpak op te bouwen in zowel Tsjechië als Brussel om te voorkomen dat dit soort schadelijke situaties zich opnieuw voordoen.

“Het is zeer welkom dat een van de eerste daden van de nieuwe Europese officier van justitie was om een ​​onderzoek naar premier Babiš te openen. Vooral toen in Tsjechië de officier van justitie onder politieke druk moest aftreden, in een verontrustende aanval op de heerschappij van de Het is goed om te zien dat onze Renew-collega's deze week het rechtsstaatmechanisme zo van harte steunen, maar we hopen dat ze ook deze motie steunen die de belangenverstrengeling rond hun bondgenoot Babiš oproept. Ethiek, vertrouwen en democratische principes moeten de partij overstijgen politiek.

"Agrofert's recente PR-push beweert dat dit belangenconflict slechts een 'politieke kwestie' is, maar de realiteit is veel ernstiger. Het is een serieus probleem voor alle Tsjechische en EU-burgers wanneer de rechtsstaat wordt bedreigd; wanneer een vergadering lid van de EU-Raad onderhandelt over fondsen die hem persoonlijk ten goede kunnen komen, en wanneer belastingbetalers uiteindelijk voor dit conflict moeten betalen. De Commissie moet de volgende audit in Babiš afronden en publiceren en uiteenzetten hoe zij EU-fondsen en de regel van recht vooruit."
Viola von Cramon, Europarlementariër, Groenen/ALE-coördinator in de Commissie begrotingscontrole, zei:
 "Premier Babiš verkeert in een belangenconflict en de Raad doet niets om te voorkomen dat dit van invloed is op beslissingen op het hoogste niveau. In de huidige onderhandelingen over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid pleitte de heer Babiš tegen en verzette zich tegen elke substantiële hervorming van het GLB - de maximering van landbouwbetalingen aan grote ontvangers inbegrepen. De Tsjechische premier mag niet langer worden toegestaan ​​te onderhandelen over fondsen en beleid waarvan hij persoonlijk zou kunnen profiteren. EU-burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun besluitvormers handelen in het belang van de mensen die zij geacht worden te vertegenwoordigen en niet hun eigen portemonnee.De Raad moet uiteenzetten hoe hij de onderhandelingen over het MFK en Next Generation EU wil beschermen tegen dit aanhoudende belangenconflict.
 
"Zoals we in Hongarije en Polen zien, zijn democratische instellingen kwetsbaar en kunnen ze snel worden ontmanteld. Dit mag ook niet gebeuren in Tsjechië, waar politieke inmenging en media-eigendom een ​​gevaarlijk precedent scheppen. Wat gebeurt er vandaag in Tsjechië is vergelijkbaar met wat we in andere landen 'staatsgreep' noemen. We mogen dit de besluitvorming van de EU niet laten beïnvloeden. Er is voldoende ruimte voor de Commissie om te kijken naar het gebruik van het nieuwe rechtsstaatmechanisme, op basis van bedreigingen voor zowel de Europese waarden als de EU-begroting. Tsjechische en Europese burgers moeten weten dat de Commissie aan hun kant staat en niet aan machtige zakenelites."
Meer:
Het debat voorafgaand aan deze resolutie vond plaats tijdens de laatste plenaire vergadering. De stemming vindt rond lunchtijd plaats, de uitslag wordt vanavond verwacht. De stemming zal naar verwachting met een meerderheid worden aangenomen.
De Europese Commissie heeft duidelijk aangetoond dat premier Babiš de regels inzake belangenconflicten heeft geschonden met betrekking tot zijn controle over trustfondsen die verbonden zijn aan zijn Agrofert-bedrijvengroep. Alle EU-subsidies, evenals alle fondsen die sinds februari 2017 uit de Tsjechische nationale begroting aan zijn bedrijf Agrofert zijn toegekend (toen een lokale wetgeving inzake belangenconflicten van kracht werd) zijn onregelmatig en moeten worden teruggegeven. De Groenen/ALE-Fractie waren de eersten die de Commissie in september 2018 opriepen om dit conflict te onderzoeken.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending