Verbind je met ons

Concurrentie

Mededinging: Europese Commissie publiceert 2020-rapport over mededingingsbeleid

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft een verslag over het mededingingsbeleid voor 2020 gepubliceerd, waarin de belangrijkste beleids- en wetgevingsinitiatieven van vorig jaar worden gepresenteerd, evenals een selectie van genomen besluiten. In 2020 heeft het EU-mededingingsbeleid aanzienlijk bijgedragen aan de inspanningen van de Commissie om te reageren op de uitbraak van het coronavirus, zowel wat betreft de noodsituatie in de gezondheidszorg als wat betreft de impact ervan op het levensonderhoud van burgers. de staatssteun Tijdelijk kader, die aan het begin van de crisis werd aangenomen, heeft de lidstaten in staat gesteld om de volledige flexibiliteit waarin de staatssteunregels voorzien, te gebruiken om de economie te ondersteunen in de context van de coronaviruspandemie. Op het gebied van antitrust publiceerde de Commissie een mededeling begeleiding bieden aan bedrijven die samenwerken aan projecten die gericht zijn op het aanpakken van tekorten aan essentiële voor het coronavirus relevante producten en diensten, zoals medicijnen en medische apparatuur.

Bovendien heeft de Commissie, ondanks de uitdagingen die de gewijzigde arbeidsvoorwaarden met zich meebrachten, in 2020 verschillende besluiten op dit gebied genomen, waaronder drie kartelbesluiten en vijf antitrustbesluiten. Het heeft ook een antitrustonderzoek in de sector van het internet der dingen (IoT) voor consumentengerelateerde producten en diensten in de EU. Ook op het gebied van concentratiecontrole heeft de Commissie meer dan 350 fusiebesluiten genomen en in 18 zaken ingegrepen (waaronder 13 fusies die zijn goedgekeurd onder voorbehoud van verbintenissen in de eerste fase en 3 met corrigerende maatregelen na een tweede fase). De Commissie heeft ook een voorstel aangenomen voor een Wet digitale markten om de negatieve gevolgen aan te pakken die voortvloeien uit bepaald gedrag van platforms die optreden als digitale "poortwachters" naar de interne markt, en publiceerde een Wit papier, instrumenten en beleid te ontwikkelen om de verstorende effecten van buitenlandse subsidies op de interne markt beter aan te pakken. De volledige tekst van het verslag (beschikbaar in EN, FR en DE en andere talen) en het begeleidende werkdocument van de diensten van de diensten (beschikbaar in EN) zijn beschikbaar CDL Super Session..

advertentie

Concurrentie

Mededinging: Commissie publiceert bevindingen van evaluatie van mededeling marktdefinitie

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Werkdocument van de staf dat een samenvatting geeft van de bevindingen van de evaluatie van de Market Definition Notice die in het EU-mededingingsrecht wordt gebruikt.

Het doel van de evaluatie was om bij te dragen aan de beoordeling door de Commissie van de werking van de mededeling over de marktdefinitie, om te beslissen of de mededeling moet worden ingetrokken, ongewijzigd moet worden gelaten of moet worden herzien.

Executive Vice President Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: “We moeten de markt en de grenzen van de markt waarop bedrijven concurreren, analyseren. De Market Definition Notice is in dat verband zeer nuttig. De evaluatie heeft bevestigd dat het duidelijkheid en transparantie biedt aan belanghebbenden over hoe we marktdefinitie benaderen. De basisprincipes van de Market Definition Notice, gebaseerd op de jurisprudentie van de EU-rechtbanken, blijven vandaag de dag solide. Tegelijkertijd geeft de evaluatie aan dat de mededeling niet volledig ingaat op recente ontwikkelingen in de praktijk van marktdefinitie, met inbegrip van die in verband met de digitalisering van de economie. We zullen nu analyseren of en hoe de kennisgeving moet worden herzien om de problemen aan te pakken die we hebben vastgesteld.”

advertentie

De Commissie is in maart 2020 begonnen met de evaluatie van de mededeling over de marktdefinitie. Tijdens de evaluatie heeft de Commissie bewijsmateriaal verzameld om te begrijpen hoe de mededeling heeft gepresteerd sinds de goedkeuring ervan in 1997. Het verzamelde bewijsmateriaal omvat onder meer bijdragen van belanghebbenden die zijn verzameld in een openbare raadpleging dat gebeurde tussen juni- en oktober 2020. Bovendien heeft de Commissie de nationale mededingingsautoriteiten van de EU geraadpleegd en proactief betrokken bij deskundigen en vertegenwoordigers van groepen belanghebbenden. Ten slotte heeft de Commissie om een ​​externe evaluatie verzocht ondersteuning studie, waarin relevante praktijken in andere rechtsgebieden en juridische en economische literatuur werden beoordeeld met betrekking tot vier specifieke aspecten van marktdefinitie: (i) digitalisering, (ii) innovatie, (iii) geografische marktdefinitie en (iv) kwantitatieve technieken.

De bevindingen van de evaluatie

Uit de evaluatie is gebleken dat de mededeling over marktdefinitie zeer relevant blijft, aangezien deze duidelijkheid en transparantie biedt aan bedrijven en andere belanghebbenden over de benadering van de markt door de Commissie - een belangrijke eerste stap in de beoordeling van de Commissie in veel antitrust- en fusiezaken.

advertentie

Uit de resultaten van de evaluatie blijkt dat de mededeling over marktdefinitie doeltreffend is in het verstrekken van correcte, alomvattende en duidelijke richtsnoeren voor de belangrijkste kwesties van marktdefinitie en voor de benadering door de Commissie ervan.

Tegelijkertijd suggereert de evaluatie ook dat de mededeling de ontwikkelingen in de beste praktijken op het gebied van marktdefinitie die sinds 1997 hebben plaatsgevonden, met inbegrip van de laatste ontwikkelingen in de EU-jurisprudentie, niet volledig weerspiegelt. Zo heeft de Commissie haar benadering van marktdefinitie verfijnd in overeenstemming met de heersende marktomstandigheden, die tegenwoordig steeds meer digitaal en onderling verbonden zijn, en de verfijning van de beschikbare instrumenten, zoals een verbeterde verwerking van grote aantallen documenten of verfijnde kwantitatieve technieken. Bovendien heeft de Commissie sinds de vaststelling van de mededeling meer ervaring opgedaan met het analyseren van markten die potentieel mondiaal zijn of op zijn minst ruimer dan de Europese Economische Ruimte.

 Volgens de evaluatie zijn de volgende gebieden waarop de Market Definition Notice mogelijk niet volledig up-to-date is: (i) het gebruik en het doel van de SSNIP-test (kleine significante niet-voorbijgaande prijsstijging) bij het definiëren van relevante markten; (ii) digitale markten, met name met betrekking tot producten of diensten die tegen nulprijs op de markt worden gebracht en voor digitale 'ecosystemen'; (iii) de beoordeling van geografische markten in omstandigheden van globalisering en importconcurrentie; (iv) kwantitatieve technieken; (v) de berekening van marktaandelen; en (vi) niet-prijsconcurrentie (inclusief innovatie).

De Commissie zal nadenken over de noodzaak en over de manier waarop de problemen die in het kader van de evaluatie zijn vastgesteld, moeten worden aangepakt.

Achtergrond

Marktdefinitie is een instrument om de grenzen van de concurrentie tussen ondernemingen vast te stellen. Het doel van het afbakenen van de relevante product- en geografische markt is het identificeren van de daadwerkelijke concurrenten die de commerciële beslissingen van de betrokken ondernemingen, zoals hun prijsbeslissingen, beperken. Vanuit dit perspectief maakt de marktdefinitie het onder meer mogelijk om marktaandelen te berekenen die zinvolle informatie opleveren voor de beoordeling van marktmacht in het kader van fusie- of antitrustprocedures.

Marktdefinities weerspiegelen de marktrealiteit. Daarom verschillen ze per sector en kunnen ze in de loop van de tijd evolueren. Geografische marktdefinities kunnen bijvoorbeeld variëren van nationale of lokale markten – zoals voor de detailhandel in consumptiegoederen – tot mondiale markten, zoals voor de verkoop van luchtvaartcomponenten. Aangezien de marktrealiteit in de loop van de tijd verandert, veranderen ook de marktdefinities van de Commissie in de loop van de tijd.

Het Kennisgeving marktdefinitie geeft advies over de beginselen en beste praktijken van hoe de Commissie het concept van de relevante product- en geografische markt toepast bij de handhaving van het EU-mededingingsrecht.

Meer informatie

Zie het speciale webpagina van DG Concurrentie, dat alle bijdragen van belanghebbenden bevat die zijn ingediend in het kader van de evaluatie, samenvattingen van de verschillende raadplegingsactiviteiten en het eindverslag van de evaluatieondersteunende studie.

Verder lezen

Concurrentie

Autobedrijven beboeten € 875 miljoen voor samenspanning tegen NOx-verwijderende technologieën

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat Daimler, BMW en de Volkswagen-groep (Volkswagen, Audi en Porsche) de EU-antitrustregels hebben geschonden door samen te spannen over de technische ontwikkeling op het gebied van NOx-reiniging. 

De Commissie heeft een boete van 875 miljoen euro opgelegd. Daimler kreeg geen boete, omdat zij het bestaan ​​van het kartel aan de Commissie openbaarde. Alle partijen erkenden hun betrokkenheid bij het kartel en kwamen overeen de zaak te schikken.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie, belast met het mededingingsbeleid, zei: "De vijf autofabrikanten Daimler, BMW, Volkswagen, Audi en Porsche bezaten de technologie om schadelijke emissies te verminderen [maar] ze vermeden de concurrentie door het volledige potentieel van deze technologie te benutten . Concurrentie en innovatie op het gebied van het beheer van autovervuiling zijn essentieel voor Europa om onze ambitieuze Green Deal-doelstellingen te halen." 

advertentie

De autofabrikanten hielden regelmatig technische vergaderingen om de ontwikkeling van de selectieve katalytische reductie (SCR)-technologie te bespreken die de schadelijke stikstofoxide (NOx)-emissies van dieselpersonenauto's elimineert door de injectie van ureum (ook wel "AdBlue" genoemd) in de uitlaat gasstroom. Gedurende meer dan vijf jaar (2009 - 2014) hebben de autofabrikanten met deze nieuwe technologie samengespannen om de concurrentie te vermijden.

Dit is het eerste kartelverbod dat uitsluitend is gebaseerd op een beperking van de technische ontwikkeling en niet op prijsafspraken, marktverdeling of klantentoewijzing.

Klokkenluiders tool

advertentie

De Commissie heeft een instrument opgezet om het voor individuen gemakkelijker te maken om haar te waarschuwen voor concurrentieverstorend gedrag, terwijl ze hun anonimiteit behouden. De tool beschermt de anonimiteit van klokkenluiders via een speciaal ontworpen versleuteld berichtensysteem dat tweerichtingscommunicatie mogelijk maakt. De tool is toegankelijk via deze link.

Verder lezen

Concurrentie

Commissie lanceert onderzoek naar Facebook Marketplace

gepubliceerd

on

Vandaag (4 juni) heeft de Europese Commissie een formeel onderzoek geopend om te beoordelen of Facebook de EU-mededingingsregels heeft geschonden, schrijft Catherine Feore. 

Aanbieders van online rubrieksadvertenties adverteren hun diensten via Facebook, terwijl ze tegelijkertijd concurreren met Facebook's eigen dienst voor online rubrieksadvertenties, 'Facebook Marketplace'. De Commissie onderzoekt of Facebook Facebook Marketplace mogelijk een oneerlijk concurrentievoordeel heeft gegeven door bij het adverteren op Facebook gegevens te gebruiken die zijn verkregen van concurrerende aanbieders. 

Het formele onderzoek zal ook beoordelen of Facebook zijn online advertentiedienst 'Facebook Marketplace' koppelt aan zijn sociale netwerk. De Commissie zal onderzoeken of de manier waarop Facebook Marketplace is ingebed in het sociale netwerk een vorm van koppelverkoop vormt die haar een voordeel geeft bij het bereiken van klanten. Als 'sociale marktplaats' kun je ook bredere profielen zien, gemeenschappelijke vrienden en chatten via Facebook Messenger, functies die anders zijn dan bij andere providers.

advertentie

De Commissie wijst erop dat met bijna drie miljard mensen die maandelijks Facebook gebruiken en bijna zeven miljoen bedrijven die adverteren, Facebook toegang heeft tot een enorme hoeveelheid gegevens over de activiteiten van gebruikers van zijn sociale netwerk en daarbuiten, waardoor het zich kan richten op specifieke klantengroepen .

Executive Vice-President Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: "We zullen in detail bekijken of Facebook een ongepast concurrentievoordeel heeft, met name in de sector van online advertenties, waar mensen elke dag goederen kopen en verkopen, en waar Facebook concurreert ook met bedrijven waarvan het gegevens verzamelt. In de huidige digitale economie mogen gegevens niet worden gebruikt op manieren die de concurrentie verstoren.” 

VK: 'We gaan nauw samenwerken met de Europese Commissie'

advertentie

De Britse Competition and Marketing Authority (CMA) is ook een onderzoek gestart naar de activiteiten van Facebook op dit gebied. De concurrentiewoordvoerder van de Commissie, Ariana Podesta, zei: "De Commissie zal proberen nauw samen te werken met de Britse Autoriteit voor Mededinging en Markten naarmate de onafhankelijke onderzoeken zich ontwikkelen."

Andrea Coscelli, Chief Executive van de CMA, zei: “We zijn van plan het gebruik van gegevens door Facebook grondig te onderzoeken om te beoordelen of Facebook door zijn zakelijke praktijken een oneerlijk voordeel krijgt in de sectoren van online dating en rubrieksadvertenties.

"Een dergelijk voordeel kan het voor concurrerende bedrijven moeilijker maken om te slagen, inclusief nieuwe en kleinere bedrijven, en kan de keuze voor de klant verminderen.

"We zullen nauw samenwerken met de Europese Commissie terwijl we elk deze problemen onderzoeken, en onze coördinatie met andere agentschappen voortzetten om deze mondiale problemen aan te pakken."

De CMA heeft benadrukt hoe de Facebook-login, die kan worden gebruikt om in te loggen bij andere websites, apps en diensten met behulp van hun Facebook-inloggegevens, kan worden gebruikt om de eigen diensten van Facebook ten goede te komen. De CMA belicht ook 'Facebook Dating' - een datingprofielservice die het in 2020 in Europa lanceerde.

Los van dit nieuwe onderzoek naar het gebruik van advertentiemarktgegevens door Facebook, is de Britse Digital Markets Unit (DMU) begonnen te onderzoeken hoe gedragscodes in de praktijk zouden kunnen werken om de relatie tussen digitale platforms en groepen, zoals kleine bedrijven, die vertrouwen op deze platforms om potentiële klanten te bereiken. 

De DMU opereert in 'schaduw', bovenwettelijke vorm, in afwachting van wetgeving die haar volledige bevoegdheden zal geven. Vooruitlopend hierop zal de CMA doorgaan met het bevorderen van concurrentie en de belangen van consumenten op digitale markten, en waar nodig handhavend optreden.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending