Verbind je met ons

EU-begroting

Europarlementariërs stemmen om energiemaatregelen op te nemen in nationale herstelplannen

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De tekst werd donderdag in de plenaire vergadering aangenomen met 471 stemmen voor en 90 tegen en 53 onthoudingen. Daarin staat dat elk EU-land dat een gewijzigd veerkracht en herstelplan na de inwerkingtreding van dit voorstel zullen maatregelen moeten omvatten om energie te besparen, schone energiebronnen te produceren en energiebronnen te diversifiëren, overeenkomstig de EU-richtlijnen REPowerEU Plan.

Onafhankelijkheid vergroten en energiearmoede bestrijden

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie werd door de leden van het Europees Parlement gewijzigd om de doelstellingen van de REPowerEU-hoofdstukken, die bedoeld waren om de kwetsbaarheid van de EU op het gebied van energie te verminderen, te verbeteren. De nieuwe regels gaan gelden voor maatregelen die ingaan op 20 februari 2022.

De hoofdstukken van RePowerEU bevatten maatregelen die prioriteit geven aan investeringen in energiearmoedebestrijding voor kwetsbare huishoudens, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en micro-ondernemingen.

Financiering

De leden van het Europees Parlement zouden graag 20 miljard euro extra aan subsidies van de Commissie zien. Dit moet afkomstig zijn van een eerdere veiling van nationale emissierechten, onder de EU-emissiehandelssysteem. Het vervangt emissierechten van de EU Market Stabiliteit Reserve. De EP-leden vragen de Commissie ook om aanvullende financieringsbronnen te identificeren om de financiering van REPowerEU-activiteiten aan te vullen, zoals flexibiliteit bij het gebruik van niet-bestede middelen uit de begrotingscyclus 2014-2020.

Deze subsidies zouden over de lidstaten worden verdeeld, rekening houdend met hun mate van energieafhankelijkheid, stijging van de energiegerelateerde kosten voor huishoudens en het aandeel van het bruto binnenlands energieverbruik van fossiele brandstoffen.

advertentie

Bij het doorvoeren van nieuwe maatregelen moeten lidstaten rekening houden met de inbreng van regionale overheden, NGO's en sociale partners.

Grensoverschrijdende maatregelen en klimaat

Europarlementariërs vragen EU-landen om ervoor te zorgen dat ten minste 35% van hun uitgaven voor het REPowerEU-hoofdstuk wordt besteed aan maatregelen met meerlandendimensies of effecten, zelfs als ze worden uitgevoerd door één EU-lid, tenzij de Commissie een speciale uitzondering toestaat.

Ze waren het erover eens dat de veroorzaken geen significante schade-beginsel moeten worden toegepast op de REPowerEU-hoofdstukken, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit geldt alleen voor maatregelen die op 31 december 2024 van kracht zijn.

Europees parlement President Roberta Metsola zei: "De stemming van vandaag laat ons zien dat we bereid zijn elke euro in onze EU-fondsen te gebruiken om lidstaten te helpen de energiecrisis aan te pakken."

Siegfried Muresan, corapporteur, verklaarde: "De energiekosten zijn sterk gestegen, wat ongelooflijk nadelig is voor de meest kwetsbare burgers. Deze crisis is een belangrijke reden waarom energieonafhankelijkheid en -zekerheid zo belangrijk zijn. Dit doel zal worden bereikt door het "REPowerEU"-plan. Het standpunt van het Parlement is duidelijk: we willen niet langer afhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen en in plaats daarvan investeren in hernieuwbare energiebronnen en andere energiebronnen. Het Parlement dringt erop aan dat projecten een echte EU-meerwaarde hebben, zoals grensoverschrijdende projecten.

Eider GARDIAZABAL ROBIAL (S&D.ES), corapporteur: "Om de burgers na de pandemie te helpen, hebben we een duidelijk signaal afgegeven met NextGenerationEU-financiering. Net toen we dachten dat het voorbij was, viel Poetin Oekraïne binnen, wat een geopolitieke en humanitaire crisis veroorzaakte, evenals een energie-, voedsel- en inflatiecrisis, waarvoor we verschillende instrumenten hadden. REPowerEU is een van deze instrumenten. Ons verslag heeft het voorstel van de Commissie verbeterd door de bestrijding van energiearmoede te versterken en de meest kwetsbare huishoudens te ondersteunen, de rol van de lokale overheid te vergroten en de "Do No Significant Harm"-principe om het milieu te beschermen.

Dragos PISLARU, corapporteur: "Vandaag geven we onze burgers de middelen om deze winter het hoofd te bieden. Met projecten die onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen zullen verminderen. Om ons continent duurzamer en groener te maken voor toekomstige generaties, investeren we erin. We hebben twee jaar geleden het Recovery and Resilience Fund opgericht, geleid door het principe solidariteit. We werken nu samen met REPowerEU om regeringen te helpen hun herstelplannen te verbeteren door middel van meer energie-efficiëntie, energiearmoede en groene energiebronnen.

Volgende stappen

De plenaire stemming is het onderhandelingsmandaat voor toekomstige besprekingen met EU-landen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending