Verbind je met ons

Europese Commissie

Duurzame visserij: Commissie maakt balans op van de voortgang in de EU en start raadpleging over vangstmogelijkheden voor 2022

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Commissie heeft de mededeling aangenomen 'Naar duurzamere visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2022''. In lijn met de Europese Green Deal Volgens de mededeling evolueert de visserij in de EU naar duurzamer, ondersteunt zij de overgang naar een gezond en milieuvriendelijk EU-voedselsysteem en ondersteunt zij duurzame bronnen van inkomsten voor EU-vissers. De sociaaleconomische prestaties van de sector blijven ondanks de coronacrisis goed, mede dankzij de snelle steun van de Commissie.

De mededeling roept op tot verdere inspanningen om de mariene hulpbronnen te beschermen, zowel door een hoog ambitieniveau binnen de EU te handhaven als door te streven naar hetzelfde hoge niveau in de samenwerking met derde landen. Lidstaten, adviesraden, de visserijsector, niet-gouvernementele organisaties en geïnteresseerde burgers worden uitgenodigd om tot 31 augustus deel te nemen aan een openbare raadpleging en hun mening geven over de vangstmogelijkheden voor 2022.

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius zei: "De visserij in de EU blijft op koers naar een nog duurzamer gebruik van de zee. En hoewel de pandemie onze vissersgemeenschappen hard trof, werd bevestigd dat ecologische duurzaamheid de sleutel is tot economische veerkracht. De situatie in sommige zeebekkens vereist onze bijzondere aandacht, maar ook in al onze zeebekkens moet meer worden gedaan om het blauw in de Green Deal waar te maken. Ik reken erop dat iedereen zijn of haar rol ten volle speelt."

advertentie

Uit de mededeling van 2021 blijkt dat met name in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan de duurzaamheid bijna werd bereikt voor de bestanden die worden beheerd volgens het beginsel van maximale duurzame opbrengst (MSY) - de maximale hoeveelheid vis die vissers uit de zee kunnen halen zonder de regeneratie en de toekomst in gevaar te brengen productiviteit van de voorraad.

Gezonde aandelen droegen verder bij aan de sociaaleconomische prestaties van de sector, die dus winstgevend bleef ondanks de gevolgen van de COVID-19-pandemie. De visserijactiviteiten werden hard getroffen door de sanitaire crisis en de aangevoerde waarde van vis is vorig jaar naar schatting met 17% gedaald in vergelijking met 2019. De snelle steun die de Commissie aan de sector heeft verleend, met name door 136 miljoen EUR aan middelen beschikbaar te stellen in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, heeft geholpen om de gevolgen van de pandemie snel aan te pakken.

Om te zorgen voor gezonde visbestanden voor toekomstige generaties, moeten de inspanningen echter worden voortgezet. In de Atlantische Oceaan en de Oostzee zal de Commissie voor volgend jaar voorstellen om de visserijsterfte verder te handhaven of te verminderen in overeenstemming met de maximale duurzame opbrengst (MSY) voor MDO-beoordeelde bestanden, en om beheersplannen volledig uit te voeren waarin MDO-mortaliteitsmarges worden vastgesteld. In de Middellandse Zee en de Zwarte Zee is er weliswaar een lichte verbetering, maar de exploitatiecijfers zijn nog steeds twee keer zo hoog als het duurzame niveau. Er zullen daarom grote inspanningen worden gedaan om het meerjarenplan voor het westelijke Middellandse Zeegebied en de door de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee aangenomen maatregelen verder uit te voeren. Verdere verbeteringen in de Adriatische Zee zullen een prominente plaats innemen in de vangstmogelijkheden van 2022.

advertentie

De lidstaten moeten ook de handhaving van en de controle op de naleving van de aanlandingsverplichting opvoeren, met name door gebruik te maken van geschikte moderne controle-instrumenten, zoals elektronische controlesystemen op afstand, die de meest effectieve en kostenefficiënte manier zijn om de aanlandingsverplichting op zee. De Commissie zal blijven samenwerken met het Europees Parlement en de Raad om overeenstemming te bereiken over het herziene visserijcontrolesysteem, dat het gebruik van deze instrumenten kan vergemakkelijken. Bovendien worden vissers aangemoedigd om meer innovatief en selectiever vistuig te gebruiken. De Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EMFAF) kunnen dergelijke investeringen helpen financieren.

In haar betrekkingen met derde landen zal de Commissie streven naar een hoge mate van aanpassing van de vangstmogelijkheden en aanverwante maatregelen met hoge duurzaamheidsnormen. Dit zal van cruciaal belang zijn om te zorgen voor een duurzame exploitatie van hulpbronnen en om een ​​gelijk speelveld voor de EU-industrie tot stand te brengen, gezien de sterke onderlinge verwevenheid tussen vloten in de betrokken wateren. Wat betreft bestanden die met het VK worden gedeeld, biedt de handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) een sterke basis voor een duurzaam beheer van gedeelde visbestanden, zowel in het jaarlijkse overleg over vangstmogelijkheden als via het Gespecialiseerd Comité voor de visserij.

Achtergrond

Elk jaar publiceert de Commissie een mededeling waarin de vorderingen met betrekking tot de situatie van de visbestanden worden geschetst en een brede openbare raadpleging wordt gehouden over de vaststelling van de jaarlijkse vangstmogelijkheden voor het volgende jaar. Deze mededeling evalueert de vooruitgang die is geboekt in de richting van duurzame visserij in de EU en beoordeelt het evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden, de sociaaleconomische prestaties van de sector en de uitvoering van de aanlandingsverplichting. Het bevat ook de grondgedachte voor het voorstel over de vangstmogelijkheden voor het volgende jaar.

Volgende stappen

Na de raadpleging zal de Commissie in het najaar haar voorstellen indienen voor de verordeningen betreffende de vangstmogelijkheden voor 2022 in de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee, evenals in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De voorstellen houden rekening met de meerjarenplannen en zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en andere onafhankelijke instanties, evenals op de economische analyse van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor Visserij (WTECV).

In de voorstellen zullen ook aanpassingen worden verwerkt die voortvloeien uit de uitvoering van de aanlandingsverplichting. Ten slotte zal de Raad van Visserijministers van de Europese Unie de voorstellen van de Commissie bespreken en de verdeling van de vangstmogelijkheden vaststellen.

Meer informatie

mededeling 'Naar duurzamere visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2022''

Vragen en antwoorden

Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

Dieet

Gezonde levensstijl: Commissie lanceert campagne in heel Europa

gepubliceerd

on

De Commissie heeft het HealthyLifestyle4All campagne om een ​​te promoten gezonde levensstijl voor iedereen, van generatie op generatie en van sociale groepen, met als doel de gezondheid en het welzijn van Europeanen te verbeteren. Deze tweejarige campagne, die sport en een actieve levensstijl koppelt aan gezondheids-, voedsel- en ander beleid, omvat het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties, nationale, lokale en regionale autoriteiten en internationale instanties. Alle betrokkenen zullen verschillende acties ondernemen om Europeanen actiever en bewuster te maken van hun gezondheid.

De acties zullen de drie doelstellingen van de HealthyLifestyle4All campagne:

  • Meer bewustzijn creëren voor een gezonde levensstijl voor alle generaties;
  • Steun een gemakkelijker toegang tot sport, lichaamsbeweging en gezonde voeding, met speciale aandacht voor inclusie en non-discriminatie om kansarme groepen te bereiken en erbij te betrekken;
  • Promoot een globale aanpak over beleidslijnen en sectoren heen, waarbij voeding, gezondheid, welzijn en sport met elkaar in verband worden gebracht.

Alle deelnemende organisaties kunnen een engagement indienen voor concrete acties in de online Beloftebord. Verschillende EU-landen en -organisaties, zoals de Internationale en Europese Olympische Comités, het Wereldantidopingagentschap (WADA), de International School Sport Federation, de Fédération Internationale de Football Association (FIFA), de Union of European Football Associations (UEFA) , en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben hun bijdrage al ingediend, en er worden er nog veel meer verwacht.

advertentie

Als coördinator van de campagne zal de Commissie de komende twee jaar verschillende acties uitvoeren, waaronder:

  • Verhoog de financiering voor projecten ter ondersteuning van een gezonde levensstijl functie in het Erasmus+, Horizon Europe als EU4Health Voor 2021-2027 zal 470 miljoen euro beschikbaar zijn voor sportacties in het kader van Erasmus+, 290 miljoen euro in het kader van Horizon Europa en 4.4 miljoen euro in het kader van EU4Health;
  • maak een nieuw #BeActive Across Generations Award het belang van sport op verschillende leeftijden te erkennen;
  • lanceer een EU mobiele app voor kankerpreventie om mensen bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl voor kankerpreventie, door de doelstellingen van: Europa's plan voor kankerbestrijding;
  • een database met voedingsingrediënten ontwikkelen en bijwerken met informatie over de voedingskwaliteit van bewerkte voedingsproducten die in de EU worden verkocht om gezondere voedingsproducten te promoten en de consumptie van minder gezonde voedingsproducten met een hoog suiker-, vet- en zoutgehalte te verminderen. EEN geharmoniseerde verplichte voedingswaarde-etikettering op de voorkant zal die doelstelling verder ondersteunen, evenals de EU-gedragscode voor verantwoord ondernemen in levensmiddelen en marketingpraktijken die in juli 2021 in werking is getreden;
  • de kwestie van gezonde en duurzame voeding aan de orde stellen, en het belang van lichaamsbeweging en geestelijke gezondheid op scholen. De Commissie zal de EU School groenten, fruit en melk regeling en zal het concept van een gezonde levensstijl stroomlijnen in zijn aanbeveling over onderwijs, en;
  • Ondersteun empirisch onderbouwde beleidsvorming voor een gezonde levensstijl met de Kennisgateway voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie en Kenniscentrum over Kanker.

De lancering van de campagne valt samen met de start van de Europese Sportweek 2021, die plaatsvindt van 23 tot 30 september in heel Europa onder het beschermheerschap van drie grote Europese atleten: Beatrice Vio, Jorge Pina als Sergey Bubka. Duizenden evenementen, online en in situ, zullen de kracht van fysieke activiteit benadrukken om vreugde te brengen, veerkracht op te bouwen en generaties te verbinden. Sinds de eerste editie in 2015 is de Europese Week van de Sport uitgegroeid tot de grootste Europese campagne voor het promoten van sport en lichaamsbeweging. De 2020 European Week of Sport (EWoS) zag een recorddeelname van 15.6 miljoen actieve deelnemers aan meer dan 32,000 evenementen in heel Europa.

De Europese manier van leven promoten Vice-president Margaritis Schinas zei: “Sport en fysieke activiteit dragen bij aan ons fysieke en mentale welzijn. Het gebrek aan lichaamsbeweging heeft niet alleen een negatieve impact op de samenleving en de gezondheid van mensen, maar leidt ook tot economische kosten. Bovendien heeft sport het potentieel om de boodschap van verdraagzaamheid en het burgerschap in heel Europa te versterken. De HealthyLifestyle4All-campagne van vandaag is een getuigenis van de betrokkenheid van de Commissie bij een gezonde levensstijl voor elke burger.”

advertentie

Bij de lancering van de campagne samen met de Europese Week van de Sport gisteren in Slovenië, zei Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: "Het bewustzijn van mensen over de rol van sport en fitness voor een gezonde levensstijl is in de loop der jaren alleen maar vanwege de pandemie. We moeten de vaart erin houden. De Europese Commissie zal zich blijven inspannen om het bewustzijn te vergroten over de sleutelrol die sport speelt voor onze samenlevingen; voor de gezondheid, sociale inclusie en het welzijn van mensen. Het HealthyLifestyle4All-initiatief nodigt belangrijke sectoren die sport, lichaamsbeweging en gezonde voeding promoten uit om zich bij de Commissie aan te sluiten bij het promoten van acties die onze gezonde gewoonten kunnen verbeteren.”

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides zei: "Een goede gezondheid is de basis voor sterke samenlevingen en sterke economieën. En voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom is gezondheidsbevordering en ziektepreventie een cruciaal onderdeel van ons werk op het gebied van gezondheid, en een belangrijk aandachtspunt van Europa's Beating Cancer Plan. Het HealthyLifestyles4All-initiatief zal ons helpen het belang van een gezonde levensstijl in de schijnwerpers te zetten voor alle generaties en sociale groepen. Het zal het bewustzijn over het belang van een gezonde levensstijl vergroten, een verschuiving naar duurzamere voeding ondersteunen en verantwoorde bedrijfsvoering en marketingpraktijken in de voedingsmiddelenindustrie te promoten.”

Achtergrond

Volgens de laatste Eurobarometer-enquête, doet bijna de helft van de Europeanen nooit aan sport of sport, en dit aandeel is de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen. Slechts 1 op de 7 personen van 15 jaar of ouder eet dagelijks minstens vijf porties fruit of groenten, terwijl 1 op de 3 niet elke dag fruit of groenten eet. Een gezonde levensstijl draagt ​​bij aan het verminderen van de incidentie van een aantal niet-overdraagbare ziekten. Het is bijvoorbeeld een vaststaand feit dat meer dan 40% van de kankers te voorkomen is en dat ongezonde voeding en een zittende levensstijl belangrijke determinanten zijn. Effectieve strategieën voor kankerpreventie kunnen ziekte voorkomen, levens redden en lijden verminderen. Het Europa's Beating Cancer-plan zet zich in om mensen de informatie en hulpmiddelen te geven die ze nodig hebben om gezondere keuzes te maken als het gaat om voeding en lichaamsbeweging.

Sport staat erom bekend het immuunsysteem te stimuleren, de geestelijke gezondheid te helpen verbeteren en ons belangrijke waarden van inclusie en participatie bij te brengen. Op EU-niveau ondersteunt de Commissie de bevordering van lichaamsbeweging door middel van financiële steun via Erasmus+, Horizon Europe en EU4Health. Sinds 2014 heeft Erasmus+ 1175 projecten gefinancierd en 3700 organisaties bereikt voor een waarde van € 250 miljoen. De Commissie heeft ook de #BeActive-awards ter ondersteuning van projecten en individuen die zich inzetten voor de bevordering van sport en lichaamsbeweging in heel Europa.

De Commissie ondersteunt de lidstaten en belanghebbenden bij het bevorderen van gezonde voeding door middel van een aantal acties, zoals de herformulering van voedsel, het terugdringen van agressieve (digitale) marketing van voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout- en suikergehalte, openbare aanbestedingen van schoolvoedsel, bevordering van lichaamsbeweging en consumenteninformatie, inclusief etikettering. Een overzicht van het beleid initiatieven op het gebied van voeding en lichaamsbeweging laat zien dat het kan bijdragen aan het verminderen van de last van niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes. De Farm to Fork Strategie wil onze transitie naar een duurzaam voedselsysteem versnellen waar iedereen toegang heeft tot voldoende, veilig, voedzaam en duurzaam voedsel.

Meer informatie

HealthyLifestyle4All

Europese week van de sport

Voeding en lichamelijke activiteit

Europa's plan voor kankerbestrijding

Verder lezen

Europese Commissie

President von der Leyen bezoekt de Westelijke Balkan

gepubliceerd

on

In de aanloop naar de top EU-Westelijke Balkan op 6 oktober heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen (foto) zal tussen vandaag (28 september) en donderdag (30 september) in de Westelijke Balkan zijn om Albanië, Noord-Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en Bosnië en Herzegovina te bezoeken. De president begint vanochtend aan haar reis in Tirana, waar ze zal worden ontvangen door premier Edi Rama en president Ilir Meta. Samen met de premier zal ze de inhuldiging bijwonen van de 'Korb Muça School and Europa Kindergarten', die met EU-gelden is herbouwd onder de EU4Schools programma na de verwoestende aardbeving van 2019. Vanmiddag reist ze naar Skopje, waar ze premier Zoran Zaev en president Stevo Pendarovski zal ontmoeten, gevolgd door een bezoek aan een cultureel jongerencentrum, samen met premier Zaev. Woensdagochtend (29 september) is president von der Leyen in Pristina, waar ze een ontmoeting heeft met president Vjosa Osmani en premier Albin Kurti. Ook zal ze samen met de premier een bezoek brengen aan de Cicërimat Kleuterschool, die met EU-geld is gebouwd. De president reist vervolgens naar Podgorica, waar ze zal worden ontvangen door president Milo Đukanović en premier Zdravko Krivokapić. Tijdens haar verblijf zal ze samen met de premier een bezoek brengen aan het Instituut voor Volksgezondheid dat EU-steun kreeg in de strijd tegen de pandemie.

Daarna zal de president aankomen in Belgrado, Servië, waar ze woensdag president Aleksandar Vučić en donderdag premier Ana Brnabić zal ontmoeten. Op donderdagochtend zal president von der Leyen, samen met president Vučić, deelnemen aan het lanceringsevenement van een project op spoorcorridor X. De president zal ook getuige zijn van de ondertekening van een contract voor de rehabilitatie van een deel van de Peace Highway dat de EU ondersteunt. Haar laatste stop is Bosnië en Herzegovina, later op donderdag. De voorzitter van de Commissie zal de openingsceremonie bijwonen van de Svilaj-brug die Kroatië en Bosnië en Herzegovina verbindt, samen met premier van Kroatië Andrej Plenković en de voorzitter van de ministerraad Zoran Tegeltija. Diezelfde dag zal ze in Sarajevo ook ontmoetingen hebben met de leden van het voorzitterschap van Bosnië en Herzegovina. Tijdens haar bezoek heeft president von der Leyen zal persconferenties geven met de verschillende leiders van de Westelijke Balkan, die u live kunt volgen EbS

advertentie

Verder lezen

Europese Commissie

EU op UNGA76: afronden

gepubliceerd

on

De EU heeft een week van intense discussies afgesloten met leiders van over de hele wereld over hoe ze samen de meest urgente uitdagingen van onze tijd kunnen aanpakken: de bestrijding van de pandemie van het coronavirus en het herstel ervan, de bestrijding van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en de erosie van mensenrechten. Op 23 september heeft hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell (foto) heeft namens de EU een verklaring afgelegd tijdens de ministeriële conferentie over artikel XIV van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT). Bekijk de verklaring CDL Super Session..

Hij hield ook een videoboodschap tijdens de bijeenkomst van de Alliantie voor Multilateralisme. Crisisbeheersingscommissaris Janez Lenarčič hield openingstoespraak tijdens het evenement op hoog niveau over 'Bescherming van kinderen, onzichtbare slachtoffers van gewapende conflicten en COVID-19', georganiseerd door de EU en België. Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius nam deel aan een evenement op hoog niveau over regionale perspectieven op de circulaire economie. Eveneens op 23 september presenteerden Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Green Deal en energiecommissaris Kadri Simson drie energiepacten tijdens de VN-dialoog op hoog niveau over energie in New York, in samenwerking met het Internationaal Energieagentschap en het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie. Je kunt er meer over lezen CDL Super Session.. Executive Vice President Frans Timmermans zal de EU vertegenwoordigen op de virtuele UN Food Systems Summit. Zijn toespraak zal beschikbaar zijn CDL Super Session..

Hij nam ook deel aan de leiderschapsdialoog "Accelerating action to reach universal energy access and net zero emission" als onderdeel van de VN-dialoog op hoog niveau over energie. Tot slot, op dinsdag 28 september, zal commissaris voor Internationale Partnerschappen, Jutta Urpilainen, deelnemen aan de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders over banen en sociale bescherming voor de uitroeiing van armoede, georganiseerd door de secretaris-generaal van de VN en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Alle berichtgeving in de pers en audiovisueel materiaal van de afgelopen week is beschikbaar op EDEOEuropa als Consilium.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending