Verbind je met ons

EU

Europese blauwe kaart: Commissie verwelkomt politiek akkoord over nieuwe regels voor migrerende hoogopgeleide werknemers

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Commissie is ingenomen met het akkoord dat door het Europees Parlement en de Raad is bereikt over nieuwe regels voor de toegang en het verblijf van hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU in het kader van de herziene blauwekaartrichtlijn. De nieuwe regeling zal efficiënte regels invoeren voor het aantrekken van hooggeschoolde werknemers naar de EU, waaronder flexibelere toelatingsvoorwaarden, verbeterde rechten en de mogelijkheid om gemakkelijker tussen EU-lidstaten te verhuizen en te werken. Overeenkomst over de herziene blauwe kaart is een belangrijke doelstelling van de Nieuw pact inzake migratie en asiel.

Onze Europese manier van leven promoten Vicevoorzitter voor Margaritis Schinas zei: “Het akkoord van vandaag geeft de EU een moderne, gerichte legale migratieregeling die ons in staat stelt te reageren op vaardigheidstekorten en het gemakkelijker maakt voor hoogopgeleide professionals om zich bij ons personeelsbestand aan te sluiten. De Europese blauwe kaart zal de economische groei helpen ondersteunen, inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt en de productiviteit verhogen, zodat de EU sterker uit deze pandemie kan komen. Deze overeenkomst over een belangrijk migratiedossier toont ook aan dat de EU, door samen te werken, zichzelf kan uitrusten met een toekomstbestendig migratiesysteem. "  

Commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zei: “Arbeidsmigranten leveren al een belangrijke bijdrage aan de economie van de EU. Maar door onze krimpende, vergrijzende samenleving moeten we vaardigheden en talent uit het buitenland blijven aantrekken. Het akkoord van vandaag is een sleutelelement van het nieuwe pact inzake migratie en asiel dat ons in staat zal stellen ons migratiebeleid te normaliseren. Nieuwe regels zullen het gemakkelijker maken om binnen de EU te werken en te verhuizen en zullen het potentieel erkennen van hoogopgeleide werknemers met verschillende achtergronden, waaronder personen die internationale bescherming genieten.”

advertentie

Nieuwe vaardigheden en talent aantrekken

De EU concurreert in toenemende mate met andere bestemmingen in de wereldwijde race om talent. Hoewel de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het bepalen van het aantal personen dat zij toelaten voor arbeidsdoeleinden, zal een verbeterd kader op EU-niveau de lidstaten en bedrijven in de best mogelijke positie plaatsen om het talent aan te trekken dat ze nodig hebben. De nieuwe regeling brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

  • Flexibele eisen: Om in aanmerking te komen voor een Europese blauwe kaart, wordt de salarisdrempel verlaagd tot één tot 1.6 keer het gemiddelde bruto jaarsalaris, waardoor deze toegankelijker wordt voor meer mensen. Tevens wordt de minimumduur van een arbeidsovereenkomst teruggebracht tot zes maanden.
  • Kwalificaties en gelijkwaardigheid van vaardigheden: Nieuwe regels zullen de erkenning van professionele vaardigheden voor beroepen in de informatie- en communicatietechnologieënsector vergemakkelijken. Kandidaten met beroepservaring die gelijkwaardig is aan een kwalificatie voor hoger onderwijs in bepaalde specifieke sectoren, komen ook in aanmerking om te solliciteren.
  • Meer flexibiliteit om van functie of werkgever te veranderen: Gedurende de eerste 12 maanden hoeven houders van een Europese blauwe kaart alleen een nieuwe arbeidsmarkttest af te leggen als ze van functie of werkgever willen veranderen. Pas na deze periode kunnen houders van een Europese blauwe kaart verplicht worden om een ​​wijziging in hun situatie aan de relevante nationale autoriteiten te melden.
  • Hoogopgeleide personen die internationale bescherming genieten komen in aanmerking om een ​​Europese blauwe kaart aan te vragen.
  • Familie reunie: Om hooggeschoolde werknemers van buiten de EU aan te trekken en te behouden, zullen familieleden van houders van een Europese blauwe kaart hen kunnen vergezellen en toegang krijgen tot de EU-arbeidsmarkt.
  • Mobiliteit binnen de EU: Houders van een Europese blauwe kaart en hun gezinsleden zullen na 12 maanden werken in de eerste lidstaat op basis van vereenvoudigde mobiliteitsregels naar een tweede lidstaat kunnen verhuizen. Er zal ook rekening worden gehouden met de tijd die in verschillende lidstaten wordt gewerkt, waardoor de toegang tot de status van langdurig ingezetene van de EU gemakkelijker wordt.

Volgende stappen

advertentie

Het Europees Parlement en de Raad moeten het politieke akkoord nog formeel bevestigen door de Europese blauwekaartrichtlijn aan te nemen. Zodra de richtlijn formeel is aangenomen, hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de regels in nationaal recht om te zetten.

Damian Boeselager, Volt Europarlementariër, in de commissie Burgerlijke vrijheden was verheugd over het akkoord: “Het akkoord dat gisteravond is bereikt, is een stap in de richting van een eerlijker en veerkrachtiger immigratiesysteem in de hele EU. De blauwekaartrichtlijn zal het leven van mensen die werk zoeken in de EU verbeteren en dankzij onze inspanningen ervoor zorgen dat vluchtelingen en seizoenarbeiders nu volledige en onmiddellijke toegang hebben tot de visumregeling. Een grote verbetering is dat houders van een blauwe kaart en hun gezinnen nu jaren kunnen opbouwen voor langdurig verblijf, zelfs als ze naar andere EU-landen verhuizen of overstappen van nationale regelingen op EU-regelingen.

“Er zijn nog verschillende gebieden voor verbetering vatbaar, aangezien nationale regelingen parallel zullen blijven bestaan. Helaas zullen asielzoekers nog steeds geen aanvraag kunnen indienen en dit moet worden aangepakt om in de toekomst een eerlijker systeem te creëren dat gebruikmaakt van het bestaande potentieel binnen de EU."

Achtergrond

In 2016 stelde de Europese Commissie voor om de blauwekaartrichtlijn te hervormen, nadat ze een aantal zwakke punten had vastgesteld in de oorspronkelijke regeling die in 2009 werd aangenomen, waaronder beperkende toelatingsvoorwaarden en het bestaan ​​van parallelle regels die extra lasten voor werkgevers en aanvragers veroorzaakten.

De hervormde regels vormen een belangrijk onderdeel van het algemene migratiebeleid van de EU, dat erop gericht is vaardigheden en talent aan te trekken en legale trajecten naar de EU te bieden, zoals benadrukt in de Nieuw pact inzake migratie en asiel. De Commissie zal binnenkort talentpartnerschappen lanceren met partnerlanden buiten de EU om te helpen bij het matchen van arbeids- en vaardigheidsbehoeften in de EU en om geschoolde werknemers, werkgevers, sociale partners, arbeidsmarktinstellingen en onderwijs en opleiding met elkaar te verbinden door middel van gerichte outreach en door het opbouwen van een netwerk van betrokken ondernemingen, en financiële steun verlenen aan mobiliteitsprogramma's voor werk of opleiding. Later dit jaar zal de Commissie ook een pakket vaardigheden en talenten voorstellen.

Meer informatie

Blauwe kaart richtlijn
Voorstel voor een herziene blauwekaartrichtlijn
Effectbeoordeling
Blauwe kaart webpagina

Europese Commissie

NextGenerationEU: Europese Commissie betaalt € 231 miljoen aan voorfinanciering aan Slovenië

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft 231 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald aan Slovenië, wat overeenkomt met 13% van de aan het land toegekende subsidies in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF). De voorfinancieringsbetaling zal een impuls geven aan de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die in het herstel- en veerkrachtplan van Slovenië worden beschreven. De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de uitvoering van de investeringen en hervormingen die zijn beschreven in het herstel- en veerkrachtplan van Slovenië.

Het land zal gedurende de looptijd van het plan in totaal € 2.5 miljard ontvangen, bestaande uit € 1.8 miljard aan subsidies en € 705 miljoen aan leningen. De uitbetaling van vandaag volgt op de recente succesvolle implementatie van de eerste leningsoperaties onder NextGenerationEU. Tegen het einde van het jaar is de Commissie van plan om in totaal 80 miljard euro aan langetermijnfinanciering op te halen, aangevuld met kortetermijnrekeningen van de EU, om de eerste geplande uitbetalingen aan lidstaten in het kader van NextGenerationEU te financieren.

De RRF vormt het hart van NextGenerationEU, dat 800 miljard euro (in lopende prijzen) zal verstrekken ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in alle lidstaten. Het Sloveense plan maakt deel uit van de ongekende EU-respons om sterker uit de COVID-19-crisis te komen, de groene en digitale transities te bevorderen en de veerkracht en cohesie in onze samenlevingen te versterken. EEN persbericht is online beschikbaar.

advertentie

Verder lezen

Cyprus

NextGenerationEU: Europese Commissie betaalt €157 miljoen aan voorfinanciering aan Cyprus

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft 157 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald aan Cyprus, wat overeenkomt met 13% van de financiële toewijzing van het land in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF). De voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die in het herstel- en veerkrachtplan van Cyprus worden beschreven, op gang te brengen. De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de uitvoering van de investeringen en hervormingen die zijn beschreven in het herstel- en veerkrachtplan van Cyprus.

Het land zal naar verwachting in totaal € 1.2 miljard ontvangen gedurende de looptijd van zijn plan, met € 1 miljard aan subsidies en € 200 miljoen aan leningen. De uitbetaling van vandaag volgt op de recente succesvolle implementatie van de eerste leningsoperaties onder NextGenerationEU. Tegen het einde van het jaar is de Commissie van plan om in totaal 80 miljard euro aan langetermijnfinanciering op te halen, aangevuld met kortetermijnrekeningen van de EU, om de eerste geplande uitbetalingen aan lidstaten in het kader van NextGenerationEU te financieren. Als onderdeel van NextGenerationEU zal de RRF 723.8 miljard euro (in lopende prijzen) verstrekken ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in alle lidstaten.

Het Cypriotische plan maakt deel uit van de ongekende EU-respons om sterker uit de COVID-19-crisis te komen, de groene en digitale transities te bevorderen en de veerkracht en cohesie in onze samenlevingen te versterken. EEN persbericht is online beschikbaar.

advertentie

Verder lezen

België

EU-cohesiebeleid: België, Duitsland, Spanje en Italië ontvangen € 373 miljoen ter ondersteuning van gezondheids- en sociale diensten, kmo's en sociale inclusie

gepubliceerd

on

De Commissie heeft € 373 miljoen toegekend aan vijf Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) operationele programma's (OP's) in België, Duitsland, Spanje en Italië om de landen te helpen met de noodrespons en reparatie van het coronavirus in het kader van REACT-EU. In België zal de wijziging van het OP Wallonië 64.8 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor de aankoop van medische apparatuur voor gezondheidsdiensten en innovatie.

De fondsen zullen kleine en middelgrote bedrijven (kmo's) ondersteunen bij de ontwikkeling van e-commerce, cyberbeveiliging, websites en online winkels, evenals de regionale groene economie door middel van energie-efficiëntie, bescherming van het milieu, ontwikkeling van slimme steden en koolstofarme openbare infrastructuren. In Duitsland, in de deelstaat Hessen, zal 55.4 miljoen euro steun geven aan gezondheidsgerelateerde onderzoeksinfrastructuur, diagnostische capaciteit en innovatie aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, evenals investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling. Deze wijziging zal ook steun verlenen aan kmo's en fondsen voor startende ondernemingen via een investeringsfonds.

In Saksen-Anhalt zal 75.7 miljoen euro de samenwerking tussen kmo's en instellingen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie vergemakkelijken, en het verstrekken van investeringen en werkkapitaal voor micro-ondernemingen die zijn getroffen door de coronaviruscrisis. Bovendien zullen de fondsen investeringen in de energie-efficiëntie van ondernemingen mogelijk maken, digitale innovatie in kmo's ondersteunen en digitale apparatuur aanschaffen voor scholen en culturele instellingen. In Italië zal het nationale OP 'Sociale integratie' 90 miljoen euro ontvangen om de sociale integratie te bevorderen van mensen die te maken hebben met ernstige materiële deprivatie, dakloosheid of extreme marginalisering, door middel van 'Housing First'-diensten die het aanbieden van onmiddellijke huisvesting combineren met sociale en arbeidsbemiddelingsdiensten .

advertentie

In Spanje zal € 87 miljoen worden toegevoegd aan het ESF-OP voor Castilla y León ter ondersteuning van zelfstandigen en werknemers van wie hun contract is opgeschort of verminderd als gevolg van de crisis. Het geld zal ook zwaar getroffen bedrijven helpen ontslagen te voorkomen, vooral in de toeristische sector. Ten slotte zijn de fondsen nodig om essentiële sociale diensten op een veilige manier te laten doorgaan en om de continuïteit van het onderwijs tijdens de pandemie te waarborgen door extra personeel aan te nemen.

REACT-EU is onderdeel van NextGenerationEU en verstrekt 50.6 miljard euro extra financiering (in lopende prijzen) aan cohesiebeleidsprogramma's in de loop van 2021 en 2022. De maatregelen zijn gericht op het ondersteunen van de veerkracht van de arbeidsmarkt, banen, kmo's en gezinnen met lage de groene en digitale transities en een duurzaam sociaal-economisch herstel.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending