MEP Ana Gomes noemt # Joodse organisaties een "perverse lobby"

| Maart 13, 2018

Het Europees Parlement, het huis van gekozen vertegenwoordigers van de Europese Unie, organiseert verschillende evenementen, waarvan sommige officieel zijn, waarvan sommige privé. Deze evenementen, die privé worden georganiseerd door leden, zijn gekoppeld aan hun respectieve politieke groeperingen die vaak hun banners zullen presenteren - schrijft Raya Kalenova, Executive Vice-President, European Jewish Congress (EJC)

Raya Kalenova, Executive Vice-President, European Jewish Congress (EJC)

Het komt niet vaak voor dat banners midden in een evenement door een politieke groep worden verwijderd. Dit is precies wat er onlangs gebeurde tijdens een besloten evenement van Ana Gomes, EP-lid.

Mevrouw Gomes, een lid van de S & D-groep, organiseerde vorige week een conferentie met de titel: "De Israëlische nederzettingen in Palestina en de Europese Unie". Haar eregast voor deze gebeurtenis was niemand minder dan Omar Barghouti, een van de oprichters van de Boycott, Divestment and Sanctions Movement (BDS).

De begaafde en welsprekende spreker, Mr. Barghouti heeft naam gemaakt voor het maken van uitspraken die als omstreden kunnen worden beschouwd. Hij gelooft bijvoorbeeld niet in de tweestatenoplossing voor het Arabisch-Israëlische conflict, in tegenstelling tot de aanpak gebaseerd op een constructieve aanpak gebaseerd op een dialoog die de voorkeur heeft van de Europese Unie.

Het niet ondersteunen van de tweestatenoplossing plaatst de heer Barghouti natuurlijk niet buiten het Europese publieke discours, maar antisemitische opvattingen zouden dat wel moeten zijn. Barghouti heeft de Holocaust eerder gebagatelliseerd door te verwijzen naar een 'definitieve oplossing' tegen de Palestijnen[1]en zijn visie voor een einde aan het conflict omvat geen Joodse staat in welke vorm dan ook, of enige vorm van zelfbeschikking voor Joden ergens in het Midden-Oosten[2]. In zijn eigen woorden: "Geen enkele Palestijnse [...] accepteert ooit een Joodse staat in Palestina", waarmee hij Mandatory Palestine betekent.

De meningen van de heer Barghouti hebben in het Europees Parlement aanzienlijke onbehagen veroorzaakt. In de weken voorafgaand aan het evenement hebben leden van de vier belangrijkste fracties de Voorzitter van het Europees Parlement erop gewezen dat de retoriek van de heer Barghouti de reputatie van het Europees Parlement in gevaar brengt en dat er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat het een platform wordt voor de uitdrukking van antisemitische opvattingen.

Blijkbaar deelt mevrouw Gomes deze zorgen niet. Niet alleen organiseerde ze Omar Barghouti in het parlement, tijdens het evenement zelf prees ze hem in de hoogste termen. Als zodanig moeten we ons afvragen of ze een vreselijke vergissing begaat of haar eerder uitgesproken mening verraadt dat ze "tegen degenen is die Israël willen vernietigen" of dat ze gewoon niet te goeder trouw handelt in het vinden van constructieve oplossingen voor het conflict in het Midden-Oosten.

We moeten eraan herinneren dat mevrouw Gomes zelf een wetgevende initiator was van de 1 juni 2017 resolutie van het Europees Parlement over het bestrijden van antisemitisme. Dit was de eerste resolutie die uitsluitend gewijd was aan de bestrijding van de plaag van antisemitisme door het Europees Parlement. De resolutie bevat een reeks aanbevelingen aan de Europese instellingen en de lidstaten om antisemitisme doeltreffender te bestrijden.

Vanwege enkele bezwaren tegen de voorbeelden van de werkdefinitie van antisemitisme, zoals naar verluidt "het delegitimiseren van kritiek op Israël", trok mevrouw Gomes haar steun in. Dit is zowel verwarrend als betreurenswaardig, omdat de voorbeelden waar zij zich zorgen over maakt, enigszins ondubbelzinnig zijn.

Is het legitieme kritiek van Israël om te zeggen dat het de Holocaust heeft uitgevonden of overdreven? Of dat het bestaan ​​ervan de grootste bron van instabiliteit in het Midden-Oosten is? Of dat het gedrag vergelijkbaar is met het naziregime? Of dat Joodse zelfbeschikking "intrinsiek racistisch" is?

Deze voorbeelden zijn door de lidstaten van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) samen met de werkdefinitie ingevoerd om antisemitische incidenten te kunnen identificeren wanneer ze zich voordoen. Sindsdien hebben zes lidstaten van de Europese Unie deze definitie overgenomen. Bovendien bieden deze voorbeelden verduidelijking wanneer kritiek op Israël antisemitisch is en wanneer het legitieme en onpartijdige kritiek van een staat is.

Helaas, voor Ana Gomes, zijn de waargenomen onduidelijkheden in deze voorbeelden voldoende om terug te komen op een verbintenis jegens Joodse gemeenschappen in Europa om te erkennen dat antisemitisme niet alleen een Joods probleem is, maar een probleem van de samenleving als geheel.

In elk geval bestaat er geen schuld door vereniging. Het uitnodigen van Mr. Barghouti betekent niet noodzakelijk dat Ana Gomes zijn opvattingen deelt. Men zou echter op zijn minst enige erkenning van het problematische karakter van sommige van zijn uitspraken verwachten, die het evenement van enige waarde zouden hebben voorzien.

Op de dag van het evenement, zittend naast Omar Barghouti, beschreef Ana Gomes Joodse organisaties die zich verzetten tegen de aanwezigheid van Barghouti in het Europees Parlement als "een perverse lobby die mensen probeert te intimideren." Sindsdien herhaalde ze deze bewering op sociale media .

Volgens de werkdefinitie van antisemitisme zou dit neerkomen op leugenachtige en demoniërende beschuldigingen van Joden als een collectief. Geen wonder dat de S & D-groep niet bij zo'n evenement wilde zijn aangesloten. Misschien ligt de belangrijkste perversiteit in deze hele zaak, behalve die van Barghouti, ergens anders.

[1] "Een open brief van Gaza aan Thomas Quasthoff: Vergeet het Concentratiekamp in Gaza niet en 'Vertel het zoals het is!'" (http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1439)

[2] https://electronicintifada.net/content/relative-humanity-fundamental-obstacle-one-state-solution-historic-palestine-22/4940

Tags: , , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Europees parlement, Politiek