Verbind je met ons

Conflicten

Harder werken voor gendergelijkheid, zeggen Europarlementsleden

DELEN:

gepubliceerd

on

GeslachtsgelijkheidHet beleid moet veranderen om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bereiken, zegt het Parlement in een niet-wetgevende resolutie die dinsdag (441 maart) met 205 stemmen voor, 52 stemmen tegen en 10 onthoudingen werd aangenomen. Ondanks de vooruitgang op het gebied van een aantal genderongelijkheidskwesties, moet er nog veel worden gedaan om de loonkloof te verkleinen, de “glazen plafonds” voor de carrières van vrouwen op te heffen, hun gebrek aan economische onafhankelijkheid te verhelpen, hun evenwicht tussen werk en privé te verbeteren, inclusief ouderschapsverlof, en hun rechten en rechten te beschermen. toegang tot anticonceptie en abortus.

“Het oordeel is niet bepaald glorieus: de verandering gaat te langzaam en de vrouwenrechten lijden onder de gevolgen hiervan. Maar de meerderheid die vóór de resolutie is, laat zien dat het Europees Parlement de strijd voor loongelijkheid steunt, en de inspanningen om geweld tegen vrouwen te bestrijden, zijn het erover eens over zwangerschapsverlofvoorstellen en het vrijwaren van de toegang tot abortus", zei rapporteur Marc Tarabella (S&D, BE) na de stemming.

De resolutie beoordeelt de situatie in 2013 en benadrukt de volgende belangrijke beleidsuitdagingen:

 

  • loon- en pensioenkloven, de positie van vrouwen in de politieke en economische besluitvorming, en de impact van de economische crisis op vrouwen (armoede),

 

  • verbetering van de balans tussen werk en privéleven, kinderopvangsystemen, moederschaps- en vaderschapsverlof,

 

  • rechten op seksuele en reproductieve gezondheid, inclusief anticonceptie en abortus, en

 

advertentie
  • het bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Het inbouwen van gendergelijkheid en vrouwenrechten in beleidsvorming en begrotingsprocedures

EP-leden dringen er bij de EU-lidstaten op aan om:

 

  • handhaving van de richtlijn inzake de implementatie van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep,

 

  • het deblokkeren van ontwerpwetgeving over vrouwen in raden van bestuur en het bevorderen van onderwijsbeleid dat vrouwen aanmoedigt carrière te maken in de wetenschaps-, technologie- en ICT-sector, en

 

  • het probleem aanpakken van vrouwen die deeltijds, laagbetaald en onzeker werk verrichten, en ervoor zorgen dat er hoogwaardige zorg beschikbaar is voor kinderen en andere afhankelijke personen.

 

Het delen van gezinsverantwoordelijkheden, betaald vaderschapsverlof

Gezien het feit dat flexibelere werkregelingen de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren, maar ook hun lonen kunnen beïnvloeden, moedigen EP-leden vrouwen en mannen aan om te delen gezinsverantwoordelijkheden. Vaders moeten recht hebben op minimaal tien dagen betaald vaderschapsverlof, zeggen ze. De leden van het Europees Parlement dringen er ook bij de EU-Raad van Ministers op aan om een ​​einde te maken aan de impasse tussen de EU-lidstaten over de ontwerprichtlijn voor zwangerschapsverlof, die sinds 10 geblokkeerd is.

Om de balans tussen werk en privé te helpen verbeteren, roepen Europarlementariërs de Europese Commissie op om de EU-lidstaten meer financiële steun te bieden voor betaalbare kinderopvangsystemen. Zij merken op dat de Commissie zelf meldt dat de kosten voor kinderopvang de belangrijkste reden zijn die moeders noemen om niet weer aan het werk te gaan of in deeltijd te gaan werken.

Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten

EP-leden herhalen dat vrouwen controle moeten hebben over hun seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, inclusief gemakkelijke toegang tot anticonceptie en abortus.

"Vrouwen en mannen zijn niet en zullen nooit identiek zijn, maar het is in ieders belang dat zij dezelfde rechten hebben", aldus Tarabella.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending