Verbind je met ons

Comité van de Regio's (CvdR)

EU-regio's willen graag het TTIP-potentieel benutten, maar dringen aan op garanties voor openbare diensten en beschermingsnormen

DELEN:

gepubliceerd

on

Markus-Toens[1]Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft de lokale en regionale impact van het Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) beoordeeld, gepresenteerd in een mening opgesteld door Markus Töns (DE/PSE) (foto), lid van de Landtag van Noordrijn-Westfalen. Lokale en regionale leiders namen het advies over en deelden tijdens de plenaire vergadering van het CvdR gisteren (12 februari) hun zorgen met commissaris voor Handel Cecilia Malmström. Door de commissie op te nemen in de adviesgroep voor de TTIP-onderhandelingen, behoren het behoud van het lokale beheer van diensten zoals water- en energievoorziening, afvalverwerking, openbaar vervoer en gezondheidszorg tot hun belangrijkste prioriteiten, samen met de oproep tot speciale regelingen die de import van landbouwproducten verbieden. producten die niet voldoen aan de EU-regels.

Hoewel het wegnemen van obstakels voor de vrije handel tussen de VS en de EU de groei en het scheppen van werkgelegenheid kan bevorderen, betogen de Europese regio's en steden dat de openstelling van de EU-markt voor concurrentie niet ten koste mag gaan van het beginsel van lokaal en regionaal zelfbestuur dat is verankerd in de Europese Unie. EU-Verdragen. Aangezien TTIP mogelijk de goedkeuring van regionale parlementen nodig heeft, en in het licht van de substantiële regionale en lokale dimensie ervan, dringt het CvdR er bij de Europese Commissie op aan om het Comité op te nemen in de adviesgroep, zoals het geval is voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.     “TTIP mag niet leiden tot een democratisch tekort door de stem van regio’s en steden te negeren”, benadrukte Töns, die ook benadrukte: “Lokale en regionale vertegenwoordigers moeten daarom betrokken worden bij alle volgende stappen van de onderhandelingen en het Comité van de Regio’s zal een belangrijke partner zijn in dit proces.”

De rol van het CvdR – als schakel met lokale gemeenschappen – werd onderstreept door commissaris Malmström, die zei: “Wat u, in het Comité van de Regio’s, hier in Brussel zegt, is gebaseerd op een diep begrip van de mensen in uw regio. Als je thuis over het Europese beleid spreekt, kun je ons werk met hun leven verbinden als geen ander onderdeel van het EU-systeem. Daarom is jouw rol in de publieke discussie over deze onderhandelingen zo belangrijk."    

Het CvdR dringt erop aan dat de EU voldoende speelruimte op regelgevingsgebied moet behouden, vooral als het gaat om het vaststellen van beschermingsnormen en diensten van algemeen belang. Met het oog hierop roept het Comité de Commissie op ervoor te zorgen dat openbare diensten die onderworpen zijn aan specifieke regelgeving of die worden gekenmerkt door specifieke verplichtingen die verband houden met het algemeen belang – zoals water- en energievoorziening, afval- en rioolwaterzuivering, hulpdiensten, volksgezondheid en sociale voorzieningen diensten, openbaar vervoer, huisvesting, stedenbouwkundige maatregelen en stedelijke ontwikkeling – kunnen profiteren van een duidelijke horizontale vrijstelling van de liberalisering van het TTIP.

Het CvdR dringt er tevens op aan dat de normbepalende aspecten van de Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten niet ter discussie mogen worden gesteld, vooral niet wanneer deze in een regionale en lokale context worden toegepast. Naast de openbare dienstverlening is de landbouw een ander zorgpunt voor het CvdR, dat vraagt ​​om de garantie dat er speciale regelingen komen voor de landbouwsector die de import van bepaalde producten in de EU verbieden. De lopende onderhandelingen moeten een specifiek hoofdstuk wijden aan geografische aanduidingen (GA's) om een ​​systeem van wederzijdse erkenning van aanduidingen uit de EU en de VS te vergemakkelijken, evenals regels die een redelijk niveau van bescherming bieden aan geografische aanduidingen in beide rechtsgebieden door middel van specifieke aanduiding van de geografische aanduidingen generiek gebruik van een productnaam en/of de plaats van productie ervan. Het advies onderstreept ook dat de lidstaten en lokale en regionale overheden nog steeds maatregelen moeten kunnen nemen om de culturele diversiteit, vrijheid en pluralisme van de media te beschermen en te bevorderen, teneinde tegemoet te komen aan de democratische, sociale en culturele behoeften van elke samenleving, ongeacht de welke technologie of distributieplatform wordt gebruikt.

Tot slot waarschuwt het CvdR, hoewel het het feit verwelkomt dat de Europese Commissie een openbare raadpleging heeft gelanceerd over het mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten, dat dergelijke mechanismen die de betrekkingen tussen investeerders en staten tussen de EU en de VS regelen, de wetten van de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten niet mogen ondermijnen. de lidstaten, noch omzeilen zij de gewone rechtbanken.

Meer informatie

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending