Verbind je met ons

EU

Visserij: Europese Commissie stelt volledig verbod op drijfnetten voor

DELEN:

gepubliceerd

on

vis_drijfnetDe Europese Commissie wil per 1 januari 2015 het gebruik van alle soorten drijfnetten voor de visserij in alle EU-wateren verbieden. Hoewel er al regels zijn om het gebruik van drijfnetten voor het vangen van bepaalde trekvissen te verbieden, blijft de praktijk zorgwekkend vanwege de incidentele vangst van zeezoogdieren, zeeschildpadden en zeevogels, die grotendeels worden beschermd door EU-wetgeving. Om ontwijking tegen te gaan, bevat het voorstel van de Commissie een volledig verbod op het vissen met drijfnetten in de EU en het verbod om drijfnetten aan boord van vissersvaartuigen te houden. Bovendien verfijnt het voorstel, om dubbelzinnigheid te voorkomen, de huidige definitie van een drijfnet.

Maria Damanaki, commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij: "Vissen met drijfnetten vernietigt mariene habitats, vormt een bedreiging voor de zeedieren en vormt een bedreiging voor duurzame visserij. Ik ben ervan overtuigd dat de enige manier om dit voor eens en altijd uit te bannen, is door duidelijke regels te hebben die geen ruimte laten voor interpretatie. ". We moeten alle mogelijke mazen dichten en de controle en handhaving door de nationale autoriteiten vereenvoudigen. Dit zal uiteindelijk ook het levensonderhoud redden van de vissers die de regels de afgelopen jaren hebben toegepast. Het verbod geeft een duidelijk signaal af dat we niet langer tolereren alle onverantwoordelijke praktijken."

Drijfnetten zijn visnetten die dicht bij of op het zeeoppervlak kunnen drijven en werken om vissoorten te vangen die in het bovenste deel van de waterkolom zwemmen. Sinds 2002 zijn alle drijfnetten, ongeacht hun grootte, verboden in EU-wateren wanneer ze bestemd zijn voor het vangen van over grote afstanden trekkende soorten zoals tonijn en zwaardvis.

Het huidige EU-wetgevingskader vertoont echter tekortkomingen en achterpoortjes. Door de kleinschaligheid van de betrokken vissersvaartuigen en het feit dat ze niet samen in hetzelfde gebied opereren, is het makkelijker om aan toezicht, controle en goede handhaving te ontsnappen. Er worden nog steeds meldingen gemaakt van illegale activiteiten met drijfnetten door EU-vissersvaartuigen en er is kritiek geuit op de naleving door de Unie van toepasselijke internationale verplichtingen.

Het verbieden van drijfnetten beantwoordt aan de doelstelling van het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid om de impact van visserijactiviteiten op de mariene ecosystemen te minimaliseren en ongewenste vangsten zoveel mogelijk te beperken. Afhankelijk van de prioriteiten van de lidstaten kan het Europees Fonds voor Maritieme Visserij (EFMZV) worden gebruikt om de overgang naar een totaalverbod te ondersteunen, mits aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Achtergrond

Naar aanleiding van specifieke resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), waarin werd opgeroepen tot een moratorium op grootschalige pelagische drijfnetten (dwz langer dan 2.5 km), ontwikkelde de EU in de jaren negentig een reeks bepalingen om een ​​dergelijk verbod op grootschalige drijfnetten.

advertentie

Het huidige EU-rechtskader voor de visserij met drijfnetten is op 1 januari 2002 volledig in werking getreden. Het verbiedt het gebruik van alle drijfnetten, ongeacht hun grootte, in de wateren van de EU wanneer ze bestemd zijn voor het vangen van over grote afstanden trekkende soorten zoals tonijn en zwaardvis.

In de Oostzee is het gebruik van drijfnetten en het aan boord houden van drijfnetten van welke aard dan ook volledig verboden sinds 1 januari 2008

Ondanks dit hele regelgevingskader dat er is, worden de regels niet volledig nageleefd. In april 2013 heeft de Commissie daarom een wegenkaart betreffende een herziening van de EU-regeling inzake drijfnetvisserij en heeft twee studies gelanceerd1, evenals a openbare raadpleging (gesloten in september 2013) over kleinschalige drijfnetvisserij om een ​​overzicht te krijgen van de sector, om de impact van drijfnetten op verboden en beschermde soorten te beoordelen en om te beslissen of en hoe de tenuitvoerlegging van de EU-regels inzake de schaalvisserij met drijfnetten.

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending