Verbind je met ons

EU

Maritiem vervoer: de Commissie verduidelijkt EU-regels voor cabotage en rapporten over ontwikkelingen in de sector

DELEN:

gepubliceerd

on

sterDe Europese Commissie heeft nieuwe richtlijnen gegeven over de interpretatie van de verordening om cabotage binnen een lidstaat aan te bieden1, waardoor een interne markt ontstaat voor het aanbieden van zeevervoerdiensten. Met de nieuwe richtsnoeren zullen bevoegde autoriteiten meer rechtszekerheid hebben bij het gunnen van openbaredienstcontracten en het opleggen van openbaredienstverplichtingen. Reders zullen ook profiteren van meer juridische duidelijkheid, waardoor ze hun activiteiten in Europa beter kunnen organiseren.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Siim Kallas, verantwoordelijk voor mobiliteit en transport, zei: “De interne markt voor maritieme transportdiensten is belangrijk voor de prestaties van de Europese economie en voor de levenskwaliteit en welvaart van maritieme regio’s. De autoriteiten van de lidstaten hebben duidelijke regels nodig over hoe adequate verbindingen kunnen worden gewaarborgd met eilanden en perifere regio's die bijzonder afhankelijk zijn van zeevervoer. Wij hebben heel goed geluisterd naar waar opheldering nodig was. Deze bijgewerkte interpretatieve richtlijnen bieden deze duidelijkheid en zullen de rechtszekerheid voor alle maritieme cabotageactoren in de EU vergroten.”

De nieuwe richtsnoeren actualiseren de vorige richtsnoeren van de Commissie2 om het in overeenstemming te brengen met de recente EU-wetgeving en de jurisprudentie van het Hof van Justitie. In de toekomst zal er meer flexibiliteit zijn bij het bepalen van de looptijd van openbaredienstcontracten. De nieuwe richtsnoeren worden gepresenteerd in het belang van transparantie en rechtszekerheid om de EU-regels te helpen uitleggen aan alle actoren die er gebruik van willen maken.

De vandaag aangenomen interpretatieve mededeling biedt onder meer bijgewerkte richtsnoeren over:

  • De reikwijdte van het vrij verrichten van diensten in de maritieme cabotagesector;
  • wie die vrijheid geniet en op welke diensten de verordening betrekking heeft;
  • de gunningsprocedure voor openbaredienstcontracten;
  • de looptijd van openbaredienstcontracten;
  • de bemanningsregels voor schepen die cabotage in het zeevervoer verzorgen;
  • de toepassing van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 1191/69 en 1107/70 van de Raad3 op maritieme cabotagediensten, en;
  • overgangsregelingen voor Kroatië.

De lidstaten en belanghebbenden werden volledig betrokken en geraadpleegd bij het voorbereidingsproces van het rapport en de nieuwe interpretatieve richtlijnen.

Op 22 april heeft de Commissie ook haar vijfde rapport gepresenteerd over het vrij verrichten van diensten op het gebied van het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer).4.

Vrijwel alle cabotagediensten in de EU zijn vanaf 1 januari 1999 geliberaliseerd. De Griekse markt, die tot de laatste behoorde die gedeeltelijk werd beschermd, is sinds 1 november 2002 opengesteld voor concurrentie. Kroatië is de enige lidstaat die nog steeds een aanvraag kan indienen de tijdelijke afwijking van bepaalde bepalingen van de verordening, tot en met 31 december 2014.

advertentie

Wat de marktontwikkelingen betreft, heeft de Commissie gerapporteerd dat de maritieme cabotagemarkt in de EU tot 2007 een voortdurende toename liet zien van de volumes goederen en het aantal vervoerde passagiers in verschillende landen. Sinds 2008 heeft deze een aanzienlijke daling doorgemaakt, als gevolg van de gevolgen van de economische crisis.

Feiten en cijfers

Net als in voorgaande jaren is de grootste markt voor vrachtverkeer die van Groot-Brittannië en Spanje (elk ongeveer 80 miljoen ton per jaar), gevolgd door die van Italië (ongeveer 60 miljoen ton). De vloeibare bulk blijft koploper als het gaat om vervoerde vracht.

Wat passagiers betreft, heeft Griekenland het grootste verkeer (60 miljoen passagiers per jaar), gevolgd door Italië (40 miljoen passagiers).

Ten slotte is volgens de beschikbare gegevens de penetratie van de nationale markten door schepen die onder niet-nationale vlag varen in drie lidstaten licht gestegen bij de cabotage van vracht, terwijl deze beperkt blijft bij de cabotage van passagiers.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending