Verbind je met ons

EU

Sociale investeringen: sleutel tot groei, werkgelegenheid en sociale rechtvaardigheid in de EU

DELEN:

gepubliceerd

on

20131118PHT25542_originalHet Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is ingenomen met de recente 'paradigmaverschuiving' die de Commissie heeft voorgesteld met haar voorstel voor een sociaal investeringspakket. De verschuiving bestaat erin dat sociale investeringen niet langer puur als een kostenpost worden gezien, maar eerder als een investering in de toekomst. Deze aanpak zou de druk op de overheidsfinanciën verminderen, zou alomvattend zijn en een aanvulling vormen op de begrotingsunie van de EU.

Goed geplande, effectieve en efficiënte sociale investeringen in de verzorgingsstaat zorgen niet alleen voor sociale vooruitgang, maar zijn ook in economische termen de moeite waard. Het EESC is het er volledig mee eens dat, vooral in tijden van crisis, de consistente en succesvolle uitvoering van een breed pakket aan sociale investeringen absoluut essentieel is om de toenemende armoede in Europa tegen te gaan.

Wolfgang Greif, rapporteur voor het EESC-advies over De impact van sociale investeringen op de werkgelegenheid en de overheidsbegrotingenbenadrukte de noodzaak van een goed macro-economisch kader om het potentieel van sociale investeringen te vergroten en om geschikte instrumenten te ontwikkelen om de positieve economische en niet-economische effecten ervan te meten. Greif concludeerde dat "de Commissie een veel ambitieuzere routekaart voor de lange termijn moet presenteren, die ten minste tot 2020 loopt, om het pakket sociale investeringen ten uitvoer te leggen en de positieve effecten ervan op alle sectoren te kwantificeren".

Het nalaten om te investeren in de sociale sfeer brengt kosten met zich mee, en de langetermijnkosten van nietsdoen zijn feitelijk veel hoger. In dit advies presenteert het EESC een aantal voorbeelden van sociale investeringen. Zonder veilige financiering via zowel publieke als private investeringen zal dit project echter niet slagen.

Hoewel sociale investeringen op de korte termijn kosten met zich meebrengen, leveren ze op de middellange tot lange termijn winst op voor de samenleving in termen van welvaart en genereren ze ook besparingen. De voordelen van sociale investeringen voor de werkgelegenheid en voor de nationale begrotingen staan ​​buiten kijf, maar deze aanpak vereist ook het opgeven van het eenzijdige bezuinigingsprincipe.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending