Verbind je met ons

Voorpagina

Oekraïne: Europese toekomst op het spel

DELEN:

gepubliceerd

on

OekraïneOnverminderd een toekomstig politiek besluit over een mogelijke ondertekening, heeft de Commissie vandaag de voorstellen goedgekeurd voor besluiten van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing en de sluiting van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, die voor verdere behandeling aan de Raad zullen worden toegezonden. De Commissie vergezelde de twee voorstellen van een politieke verklaring.

Met het besluit van vandaag zet de EU een noodzakelijke voorbereidende stap om technisch gereed te zijn voor de mogelijke ondertekening van de associatieovereenkomst (inclusief de diepe en brede vrijhandelsruimte - DCFTA) op de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius over zes maanden . De EU heeft onderstreept dat zij alleen zal ondertekenen als Oekraïne de nodige politieke omstandigheden schept.

De goedkeuring vandaag van de twee voorstellen voor een besluit van de Raad stelt de EU technisch gezien in staat om vooruitgang te boeken met de vereiste voorbereidende regelingen zonder vooruit te lopen op een besluit: de ondertekening van de overeenkomst blijft afhankelijk van vastberaden optreden en tastbare vooruitgang van de Oekraïense autoriteiten met betrekking tot de door de Oekraïense autoriteiten vastgestelde ijkpunten de conclusies van de Raad van 10 december 2012 en door de lidstaten te beoordelen vóór de top van Vilnius later dit jaar (follow-upmaatregelen na de parlementsverkiezingen van oktober 2012; de gevallen van selectieve justitie aanpakken en herhaling voorkomen en vooruitgang boeken met de gezamenlijke -overeengekomen hervormingsagenda).
Alvorens machtiging te verlenen tot ondertekening, moeten de lidstaten voldoende tijd krijgen voor hun interne procedures, waaronder de raadpleging van de nationale parlementen. Gezien de lengte en complexiteit van de Overeenkomst zal dit proces minimaal zes maanden in beslag nemen.

De overeenkomst is de eerste van een nieuwe generatie associatieovereenkomsten tussen de Europese Unie en de landen van het Oostelijk Partnerschap. Het heeft tot doel de politieke en economische betrekkingen tussen Oekraïne en de EU te verdiepen en de toegang van Oekraïne tot de interne markt van de EU te verbeteren, onder meer door middel van een DCFTA, en zo betere voorwaarden te scheppen voor economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne.

De onderhandelingen over de associatieovereenkomst werden in 2011 afgerond en op 30 maart 2012 parafeerden de hoofdonderhandelaars van de Europese Unie en Oekraïne de tekst van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Op 10 december 2012 heeft de Raad Buitenlandse Zaken conclusies over Oekraïne aangenomen, waarin de EU zich ertoe verbindt de associatieovereenkomst, met inbegrip van de DCFTA, te ondertekenen zodra de Oekraïense autoriteiten blijk geven van vastberaden optreden en tastbare vooruitgang op de drie gebieden (verkiezingen, selectieve justitie en algemene hervormingen zoals uiteengezet in de associatieagenda), mogelijk tegen de tijd van de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius in november 2013. Hij benadrukte ook dat Oekraïne zijn ondernemingsklimaat moet verbeteren. De Raad gaf ook aan dat de ondertekening van de overeenkomst gepaard zou kunnen gaan met het openstellen voor voorlopige toepassing van delen van de overeenkomst.

Zoals gevraagd in de conclusies van de Raad van 10 december 2012, monitoren de hoge vertegenwoordiger en de Commissie de Raad en houden zij de Raad op de hoogte van de vorderingen die Oekraïne heeft gemaakt bij het voldoen aan de vereisten van de conclusies van de Raad, onder meer in het kader van de voorbereidingen van de Raadsconclusies van juni 2013. Samenwerkingsraad EU-Oekraïne en top van het Oostelijk Partnerschap in november 2013 in Vilnius.

advertentie

De onderhandelingen over deze alomvattende en ambitieuze overeenkomst tussen de EU en Oekraïne gingen in maart 2007 van start. In februari 2008, na het besluit van Oekraïne tot toetreding tot de WTO, startten de EU en Oekraïne onderhandelingen over de DCFTA, als een kernelement van de Associatieovereenkomst. Overeenkomst.

De associatieovereenkomst heeft tot doel de verdieping van de politieke en economische betrekkingen tussen Oekraïne en de EU te versnellen, evenals de geleidelijke toegang van Oekraïne tot de interne markt van de EU, onder meer door de oprichting van de DCFTA. Het is een concrete manier om de dynamiek in de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne te benutten, waarbij de nadruk ligt op ondersteuning van kernhervormingen, economisch herstel en groei, bestuur en sectorale samenwerking. De overeenkomst vormt ook een hervormingsagenda voor Oekraïne, gebaseerd op een alomvattend programma voor aanpassing van de Oekraïense wetgeving aan vele EU-normen, waarop alle partners van Oekraïne zich kunnen afstemmen en hun hulp kunnen concentreren. De EU-bijstand aan Oekraïne is gekoppeld aan de hervormingsagenda zoals die uit de overeenkomst naar voren komt. Het alomvattend programma voor institutionele opbouw is in dit verband bijzonder belangrijk.

 

Anna van Densky

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending