Verbind je met ons

Voorpagina

Ashton: Meer transparante wapenhandel

DELEN:

gepubliceerd

on

krijgAfbeelding4

De Europese Commissie heeft een besluit van de Raad voorgesteld waarbij de EU-lidstaten worden gemachtigd om het verdrag over de internationale handel in conventionele wapens, het zogenaamde Wapenhandelsverdrag (ATT), te ondertekenen.

"De EU en haar lidstaten steunen een spoedige ondertekening en ratificatie van het Wapenhandelsverdrag, niet in de laatste plaats om voort te bouwen op het momentum dat is gecreëerd door de recente stemming in de Algemene Vergadering en om te zorgen voor een snelle uitvoering. Door gemeenschappelijke, juridisch bindende normen vast te stellen voor de invoer, uitvoer en overdracht van conventionele wapens, zal het wapenhandel zowel verantwoordelijker als transparanter worden. Het kan de internationale vrede en veiligheid versterken", aldus Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het WHV beoogt de legale handel in conventionele wapens verantwoorder te maken, door hoge gemeenschappelijke internationale normen te stellen aan import, export en transfers. Het voorziet in de beoordeling van wapenoverdrachten en maatregelen om te voorkomen dat conventionele wapens uit de importerende en exporterende staten worden omgeleid. Bovendien vergroot het de transparantie van de wapenhandel door registratie en rapportage aan het secretariaat en andere verdragspartijen te verplichten. De bepalingen van het WHV hebben betrekking op conventionele wapens van de volgende categorieën: gevechtstanks, gepantserde gevechtsvoertuigen, artilleriesystemen van groot kaliber, gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters, oorlogsschepen, raketten en raketwerpers en handvuurwapens en lichte wapens. Het verdrag heeft ook betrekking op de daarmee verband houdende munitie(s) en onderdelen en componenten.

Aangezien het WHV betrekking heeft op zaken die onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen, zoals invoer- en uitvoercontroles, kunnen de lidstaten alleen besluiten tot toetreding tot het WHV na toestemming van de Raad op voorstel van de Commissie.

"Het doel van het Wapenhandelsverdrag is bij te dragen tot internationale en regionale vrede, veiligheid en stabiliteit door de internationale handel in conventionele wapens te reguleren en de illegale wapenhandel uit te bannen. Het is van vitaal belang om de leemte van de ongereguleerde handel in conventionele wapens op internationaal niveau op te vullen en de ontwikkeling van vredesopbouw en humanitaire inspanningen te ondersteunen", aldus Antonio Tajani, commissaris voor Industrie en Ondernemerschap

Door gemeenschappelijke wettelijk bindende normen vast te stellen voor de invoer, uitvoer en overdracht van conventionele wapens, maakt het WHV de wapenhandel verantwoordelijker en transparanter, een doelstelling die wordt gedeeld door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. De illegale of slecht gereguleerde handel in conventionele wapens kost levens – jaarlijks sterven meer dan 740,000 mannen, vrouwen en kinderen als gevolg van gewapend geweld. De snelle inwerkingtreding van het ATT is dus van het allergrootste belang en daarom wordt aanbevolen dat zoveel mogelijk lidstaten het Verdrag op 3 juni 2013 tijdens de Plechtige Ceremonie ondertekenen.

advertentie

Het verdrag werd uiteindelijk op 2 april 2013 goedgekeurd door een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In deze resolutie, die de overgrote meerderheid van de VN-leden bijeenbracht, werd 3 juni 2013 overeengekomen als de aangewezen datum voor het openen van de ondertekening van het Verdrag. Het Verdrag treedt negentig dagen na de vijftigste ratificatie in werking.

De onthouding van een aantal belangrijke wapenexporteurs en -importeurs bij de stemming in de Algemene Vergadering van de VN vormt een uitdaging voor de politieke heersende stroming rond de ATT-doelstellingen. Het is echter positief dat deze landen zich allemaal hebben gecommitteerd aan een intern interdepartementaal analyseproces van de Verdragstekst dat hun toekomstige standpunt ten opzichte van het WHV zal bepalen. De belangrijkste politieke verandering ten opzichte van juli 2012, toen voor het eerst werd onderhandeld over het ATT binnen de VN, is ongetwijfeld de duidelijke en proactieve steun van de Verenigde Staten aan de sluiting van het verdrag.

De ondertekening van het wapenverdrag is gepland voor 3 juni.

 

Anna van Densky

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending