Verbind je met ons

EU

Toespraak: 'Europa heeft meer vrouwen nodig in het voetbal – spelen, coachen en runnen van de clubs'

DELEN:

gepubliceerd

on

27 Jessica Buffa is klaar om de bal te lancerenCommissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd, Androulla Vassiliou, spreekt het UEFA Women in Football Leadership Programme toe, Nyon (Zwitserland), 30 april.

“Beste president, beste vrienden,

“Het is een genoegen om hier vanmiddag bij u te zijn voor deze gelegenheid om na te denken over voetbal en gendergelijkheid. Ik wil de UEFA feliciteren met het organiseren van dit eerste 'Women in Football Leadership Programme'.

“Het komt op het juiste moment, nu er duidelijk meer aandacht is voor gendergelijkheid in de sport. Dankzij het Griekse voorzitterschap zal de Raad van Ministers van de EU over een paar weken belangrijke conclusies aannemen over gendergelijkheid in de sport. In juni wordt op initiatief van de IWG (International Working Group on Women and Sport) in Helsinki een wereldconferentie over vrouwen en sport georganiseerd.

“Persoonlijk verwelkom ik deze belangstelling zeer, en ik beschouw de conferentie van vandaag als een belangrijke bijdrage, aangezien het de populairste sport ter wereld betreft.

“Europa heeft de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt op het gebied van gendergelijkheid, ook al moet er nog veel gedaan worden! Helaas zijn veel sporten niet altijd met deze trend meegegaan en zijn ze vandaag de dag nog steeds een door mannen gedomineerde sector.

“Dit betreft in de eerste plaats de deelname aan sport, waar we het beter kunnen doen op het gebied van gendergelijkheid. Hoewel de deelname van vrouwen aan de sport indrukwekkend is gegroeid, blijft deze nog steeds achter bij de deelname van jongens en mannen.

advertentie

“Maar het gaat niet alleen om participatie. Er zijn ook andere kwesties, zoals gelijke vertegenwoordiging in de besluitvorming, coaching en training, de strijd tegen gendergeweld in de sport en tegen genderstereotypen.

“Daarom moeten we de feiten van de situatie eerlijk onder ogen zien en een positieve benadering hanteren om de zaken in de toekomst te verbeteren. Het hangt tenslotte van ons af...

“Ik weet dat ik met overtuigde mensen spreek… Ik zal niet betwisten dat sporten als voetbal en andere sporten al tientallen jaren als ongeschikt voor meisjes en vrouwen worden gezien. De waarheid is dat hiervoor geen objectieve reden bestaat. Naar mijn mening moet de verklaring worden gevonden in culturele normen of in stereotypen, die zowel in de sport als in de samenleving als geheel bestaan.

“Ik merkte dat voetbal nu een steeds populairdere sport is geworden voor jonge meisjes en vrouwen. Dit is een zeer interessante nieuwe markt voor de voetbalsector. Ik ben blij dat het stereotype dat ‘voetbal niet voor meisjes is’ dat door clubs, organisaties en de media wordt uitgezonden, begint te vervagen en te verdwijnen. De tijden veranderen inderdaad…

“Maar in de poging om het vrouwenvoetbal serieus en effectief te ontwikkelen, om de hoge uitval van meisjes aan te pakken, is het nodig om verder te kijken dan de cijfers en enkele van de onderliggende oorzaken aan te pakken. In dit opzicht is er een grote behoefte aan een meer evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen op sleutelposities op het gebied van coaching en leiderschap in sportbestuursorganen, om een ​​veilige omgeving te creëren en vooral om de houding en cultuur van het management te veranderen, en dat omvat ook het trainen van mannelijke leidinggevenden en managers.

“Voetbalorganisaties moeten deze trend aanmoedigen en faciliteren. En er kan vandaag de dag geen excuus meer zijn om vrouwen uit te sluiten.

“Een gendervriendelijk klimaat moet een van de belangrijkste kenmerken worden van sportinstellingen in welke sport dan ook.

“Misschien moet het idee van een monitoringsysteem worden overwogen, omdat verdere vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid in de sport niet automatisch zal komen. We zouden inspiratie kunnen halen uit de uitdaging van de Commissie aan bedrijfsleiders in Europa om de aanwezigheid van vrouwen in raden van bestuur te vergroten met de 'Women on the board Pledge for Europe'.

“In 2011 daagde de Commissie beursgenoteerde bedrijven in Europa uit om een ​​vrijwillige toezegging te doen om de aanwezigheid van vrouwen in raden van bestuur te vergroten tot 30% in 2015 en tot 40% in 2020. We zouden bijvoorbeeld kunnen zien hoe het idee van de belofte zou kunnen worden overgenomen in sportbestuursstructuren. Dit is niet noodzakelijkerwijs de beste oplossing, maar het is iets dat volgens mij op zijn minst de moeite waard is om te onderzoeken.

“Natuurlijk moeten sportorganisaties in dit proces ondersteund worden. De lidstaten en het Europees Parlement hebben al hun positieve houding tegenover deze prioriteit uitgesproken.

“Je bent misschien op de hoogte van de onderhandelingen die momenteel plaatsvinden tussen de EU-lidstaten, over de goedkeuring van een toekomstig EU-werkplan voor sport 2014-2017.

“De Commissie heeft gendergelijkheid in de sport voorgesteld als een prioriteit voor de komende jaren. En ik ben blij om te zien dat dit iets is dat waarschijnlijk naar voren zal komen uit de discussies in de Raad. In mei 2014 zou de resolutie die door de Raad zal worden aangenomen een belangrijke plaats moeten wijden aan gendergelijkheid, in de context van goed bestuur.

“De Commissie zelf heeft aanzienlijke inspanningen in deze richting geleverd en zal dat blijven doen.

“Vier jaar geleden besloot de Commissie voorbereidende acties (proefprojecten) te ondersteunen om vrouwelijk leiderschap in de sport te bevorderen. De projecten startten in januari 2010 en werden in maart 2011 afgerond.

“Bij wijze van voorbeeld heeft het WILD-project (Women's International Leadership Development) van ENGSO (European Non-Governmental Sport Organization) training en begeleiding aangeboden aan vrouwen in nationale en internationale sportorganisaties om hun loopbaanontwikkeling naar leiderschapsposities te ondersteunen en is vergelijkbaar op uw aanpak hier.

“De projecten waren positief en hebben aangetoond dat training en mentoring nuttig zijn bij het opbouwen van de competenties van vrouwelijke kandidaten voor leiderschapsposities.

“Tegelijkertijd bevestigden de projecten echter ook dat het trainen van vrouwen hen competenter maakte, maar niet noodzakelijkerwijs automatisch het glazen plafond doorbrak om de positie als bondscoach of bestuurslid te krijgen. Er moet meer gedaan worden…

“Om deze reden heb ik enige tijd geleden ook een groep deskundigen op hoog niveau gevraagd een rapport op te stellen over gendergelijkheid in de sport om deze genderbarrières te doorbreken.

“De voorstellen werden besproken op de EU-conferentie over gendergelijkheid in de sport, die plaatsvond op 3 en 4 december 2013 in Vilnius, Litouwen. De UEFA werd daar vertegenwoordigd door Clemence Ross, werkzaam bij de KNVB.

“De gesprekken daar hebben geleid tot een definitief voorstel voor strategische acties. Ik zou dit rapport graag aan u willen aanbevelen, aangezien de voorgestelde richtlijnen – inclusief gendervriendelijke procedures met betrekking tot de identificatie van kandidaten voor posten, genderevenwichtige benoemingscommissies, verkiezingsprocedures en personeelsbeleid – een waardevolle bijdrage vormen aan uw huidige debatten binnen het voetbal en de UEFA. Ik heb er vertrouwen in dat de UEFA, met president Platini aan uw zijde, zal werken aan de uitvoering van concrete acties.

“Afgezien van de voorbereidende acties en de deskundigengroep op hoog niveau markeert dit jaar echter een nieuw tijdperk voor het beleid van de Commissie op sportgebied. Ik verwijs naar de lancering van het nieuwe Erasmus+-programma, ons belangrijkste onderwijs-, opleidings- en jeugdprogramma voor de periode 2014-2020, dat voor het eerst een specifiek budget voor sport omvat.

“Dit nieuwe programma is goed nieuws voor de sport, maar ook voor het onderwijs en de jeugd. Het zal het mogelijk maken om de goede ideeën en initiatieven van de sportbeweging en sportorganisaties concreet te ondersteunen. Ik ben dan ook optimistisch dat we belangrijke stappen kunnen zetten in de richting van het bereiken van onze doelstellingen.

“We hebben duidelijke doelstellingen en we beschikken nu ook over een instrument van onschatbare waarde in de vorm van het nieuwe programma.

“Ik ben ook optimistisch omdat de UEFA en andere organisaties hun geest hebben opengesteld voor vrouwen in de sport. Voetbal is een steeds populairdere sport geworden voor jonge meisjes en vrouwen. We hebben nu van tijd tot tijd toegang tot vrouwelijke games op hoog niveau op tv-kanalen. Ik ben onder de indruk van het technische en tactische niveau dat vrouwen in slechts een paar jaar tijd hebben bereikt. Afgezien van de gelijkheidsdimensie moeten we toegeven dat deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot een zeer interessante nieuwe markt voor de voetbalsector.

“De lancering van dit 'Women in Football Leadership Programme' als onderdeel van het Women Football Development Program is naar mijn mening een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het Europese voetbal. Ik feliciteer de UEFA met dit initiatief van onschatbare waarde. Het is een uitstekende start die zich zou moeten ontwikkelen als onderdeel van een langetermijnstrategie voor gendergelijkheid in het voetbal.

“Naar mijn mening moet dit meer zijn dan de ontwikkeling van een gescheiden, gescheiden vrouwenvoetbalsector en de betrokkenheid en expertise van de hele organisatie omvatten – inclusief de mannen.

“Gisteravond en ook vanavond (29-30 april) hebben we in de halve finales van de Champions League een aantal geweldige wedstrijden gespeeld met Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern München en Chelsea.

“Zelfs als de kwaliteit er al is en voortdurend verbetert, kan het enigszins ambitieus zijn om vandaag de dag te dromen van hetzelfde niveau van aantrekkingskracht en populair enthousiasme rond vrouwenwedstrijden tussen Potsdam, Wolfsburg, Birmingham of Tyresö. Maar de populariteit van voetbalkampioenschappen in Zweden en op de Olympische Spelen in Londen, en de aantrekkelijkheid van het vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten bieden veelbelovende perspectieven.

“En waarom zouden we niet dromen van de dag waarop, naast de presidenten die we al bij sommige clubs hebben, sommige grote nationale voetbalcompetities of federaties door vrouwen zullen worden voorgezeten!

“Dames en heren, ik wens u veel succes met uw programma en het allerbeste in uw carrière in de fascinerende voetbalwereld!”

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending