Verbind je met ons

Klimaatverandering

Centraal-Azië en Europa moeten samenwerken om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Als er niets wordt gedaan om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan aan te pakken, zal dit een negatieve invloed hebben op de nauwe economische, handels- en investeringsbanden tussen onze regio's en onze bevolkingen, zegt de minister van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen van Kazachstan Zulfiya Suleimenova.

De klimaatcrisis bereikt een kantelpunt. Vorige maand gaf het Intergouvernementeel Panel van de Verenigde Naties over klimaatverandering nog een laatste waarschuwing aan de mensheid, aangezien de stijgende uitstoot van broeikasgassen de wereld op de rand van onherroepelijke schade brengt die alleen snel en drastisch kan worden voorkomen.

Samen met de rest van de wereld worden Europa en de Centraal-Aziatische regio steeds kwetsbaarder voor klimaatverandering, aangezien warmere temperaturen en wisselvalligere weerpatronen ecosystemen verstoren en de frequentie van extreme droogtes, overstromingen, hittegolven en bosbranden toeneemt.Volgens de Wereldbank zal de economische schade door droogte en overstromingen in Centraal-Azië naar verwachting oplopen tot 1.3 procent van het bbp per jaar, terwijl de oogstopbrengsten tegen 30 naar verwachting met 2050 procent zullen afnemen, wat leidt tot tot ongeveer 5.1 miljoen interne klimaatmigranten tegen die tijd.

Europese landen zullen het niet beter vergaan. Zonder aanpassing zullen naar verwachting tegen 400,000 jaarlijks meer dan 2050 banen verloren gaan, waarbij de totale kosten van klimaatgerelateerd extreem weer tegen het einde van de eeuw 170 miljard euro zullen bedragen.

Om dergelijke scenario's te voorkomen, moeten Centraal-Azië en Europa samenwerken om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Een ander pad

Het is geen geheim dat de economie van Kazachstan, de grootste staat in Centraal-Azië, sterk leunt op de winningsindustrie en oliebronnen. Dit heeft ons ongetwijfeld geholpen om weer op de been te komen nadat we in 1991 onafhankelijk werden na de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

advertentie

Europa heeft ook gebruik gemaakt van onze traditionele energiebronnen. Kazachstan is na Noorwegen en het VK de op twee na grootste leverancier van olie aan Duitsland. Met meer dan 70 procent van onze olie-export naar de EU (zes procent van de olievraag in de EU), is Kazachstan al de op twee na grootste niet-OPEC-leverancier van de EU.         

De impact van klimaatverandering betekent echter dat we een andere weg moeten inslaan, een weg die leidt naar duurzame ontwikkeling en een groene economie. Dit proces kan worden versneld als Kazachstan en Europa hun krachten bundelen.

Een belangrijke stap op weg naar een koolstofarme toekomst is dan ook het herstructureren van de energiesector en het introduceren van emissiearme alternatieven. Hiervoor zijn acties in twee richtingen nodig: hernieuwbare energiebronnen verankeren in de energiebalans en zorgen voor een duurzame aanvoer van materialen voor een duurzame energietransitie.

In het bijzonder kondigde Kazachstan in 2021 zijn doel aan om de uitstoot van broeikasgassen (ten opzichte van het niveau van 1990) tegen 15 met 2030 procent te verminderen en tegen 2060 koolstofneutraliteit te bereiken.

Dit zal niet eenvoudig zijn, aangezien onze afhankelijkheid van traditionele energie aanzienlijk is. Kazachstan heeft echter ook een enorm potentieel aan hernieuwbare energie, met name wind, dat de basis kan vormen voor een koolstofarme toekomst.

Kazachstan streeft ernaar de energieproductie uit hernieuwbare bronnen te vervijfvoudigen (van drie naar vijftien procent). Daarnaast is er een doel gesteld om het aandeel energie uit steenkool met bijna 15 procent te verminderen, van 30 naar 69 procent. De reductiemaatregelen worden gecombineerd met inspanningen gericht op het vergroten van de nationale koolstofopnamecapaciteit door het planten van twee miljard bomen in 40.

Materialen voor de overgang

Een andere belangrijke richting is het waarborgen van een duurzame aanvoer van de zeldzame aardmetalen die cruciaal zijn voor de groene transitie. Kazachstan heeft grote voorraden goud, chroom, koper, lood, lithium en steeds meer begeerde zeldzame aardmetalen die essentieel zijn voor de vervaardiging van technologie, variërend van smartphones en windturbines tot oplaadbare batterijen voor elektrische voertuigen.

Europa onderneemt ondertussen stappen om zijn toeleveringsketens voor zeldzame aardmetalen te diversifiëren. Afgelopen november, in de zijlijn van COP27 in Egypte, ondertekenden de Europese Commissie en Kazachstan een memorandum van overeenstemming om leveringen van zeldzame-aardemagnaten, kobalt, lithium en polysilicium te ontwikkelen. De overeenkomst draagt ​​bij aan een groene transformatie door zich te richten op de ontwikkeling van een veilige en duurzame aanvoer van grondstoffen en geraffineerde materialen, hernieuwbare waterstof en waardeketens voor batterijen.

Zoals benadrukt door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, “is een veilige en duurzame aanvoer van grondstoffen, geraffineerde materialen en hernieuwbare waterstof een sleutellaag om een ​​nieuwe, schonere basis voor onze economieën te helpen leggen, vooral nu we wegtrekken van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.”

Samenwerking is cruciaal

Om de volgende stap voorwaarts te zetten, moeten we netwerken, coalities en vertrouwen tussen andere belanghebbenden opbouwen. Het Astana International Forum in juni biedt hiervoor een goede gelegenheid.

Het is de bedoeling dat het forum hooggeplaatste regeringsvertegenwoordigers van over de hele wereld samenbrengt, evenals leden van internationale organisaties en zakenkringen, om manieren te bespreken om de huidige wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden, waaronder klimaatverandering en energiezekerheid.

Als we niets doen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan aan te pakken, zal dit een negatieve invloed hebben op de nauwe economische, handels- en investeringsbanden tussen onze regio's en onze bevolking.

Het is daarom van cruciaal belang dat we samenwerken aan het opbouwen van samenwerking voor de groene transitie, die ons allemaal ten goede zal komen - Centraal-Azië en Europa.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending