Verbind je met ons

Gezondheid

Interview met Eric Bossan, Head of Europe Viatris

gepubliceerd

on

Martin Banks praat met Eric Bossan.

Kunt u ons iets vertellen over Viatris, uw eigen persoonlijke rol en ook wat het bedrijf doet en zal doen op het gebied van ecologische duurzaamheid?

Viatris is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg, opgericht in november 2020 met een personeelsbestand van meer dan 40,000. Viatris streeft ernaar om patiënten wereldwijd meer toegang te geven tot betaalbare, hoogwaardige medicijnen, ongeacht hun geografische ligging of omstandigheden.

Ik overzie onze commerciële activiteiten. In Europa zijn we een van de toonaangevende farmaceutische bedrijven. We zijn aanwezig in 38 landen en hebben ca. 11,000 individuen. We zijn bijvoorbeeld een belangrijke speler op het gebied van trombose en het stimuleren van toegang tot biosimilars, die belangrijke, en vaak meer betaalbare, behandelingsalternatieven kunnen bieden - met een van de grootste en meest diverse biosimilar-portfolio's in de sector.

Duurzaamheid verwijst voor ons naar de duurzaamheid op lange termijn van onze algehele prestaties, aangedreven door onze missie en ons bedrijfsmodel. Dit veronderstelt respect voor de natuurlijke hulpbronnen waarop we vertrouwen en de maatschappelijke bijdragen die we door ons werk leveren.

Vervuiling is dit jaar een van de thema's van de EU Groene Week. Hoe groot is vervuiling een gezondheidsprobleem en wat hoop je dat het evenement zal bereiken om dit mondiale probleem aan te pakken?

Zoals ook vermeld in het actieplan Zero Pollution dat medio mei door de EC is gelanceerd, is vervuiling de grootste milieuoorzaak van meerdere psychische en lichamelijke ziekten en van vroegtijdige sterfgevallen.

Als onderdeel van onze inzet handhaven we duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering en werken we ijverig aan het verminderen van onze impact op het milieu. We hebben een geïntegreerde aanpak gericht op het beheer van ons watergebruik, luchtemissies, afval, klimaatverandering en energie-impact; enkele voorbeelden van onze inspanningen zijn: we hebben het gebruik van hernieuwbare energie in de afgelopen vijf jaar met 485% verhoogd en alle sites van ons oude bedrijf Mylan in Ierland - een land waar we het grootste aantal sites in Europa hebben - gebruiken 100% hernieuwbare energie.

Dat gezegd hebbende, was en blijft de Europese Groene Week 2021 een gelegenheid om kennis uit te wisselen en met belanghebbenden en geïnteresseerde burgers in gesprek te gaan over hoe we kunnen samenwerken om de ambitie voor een milieu zonder vervuiling en een gifvrije omgeving te realiseren.

We kunnen het niet alleen - daarom werken we samen met de industrie en de academische wereld om op risico's en wetenschappelijk onderbouwd beleid en praktijken te promoten.

We pleiten bijvoorbeeld voor gevestigde industriële initiatieven op het gebied van goede milieupraktijken, waaronder verantwoorde productie en afvalwaterbeheer, en werken samen met de farmaceutische industrie om de toepassing op te schalen.

Wat is specifiek de betrokkenheid van uw bedrijf bij de Groene Week 2021 en, meer in het algemeen, bij de EU? Hoe realistisch is de Zero Pollution Ambition van de EU? Zou de EU op dit gebied meer kunnen doen?

Aangezien het een zeer leerrijke week was, is mijn oproep om EUGreenWeek-energie te gebruiken om de komende milieu-uitdagingen aan te gaan en me te laten inspireren door de vastberadenheid en toewijding die de farmaceutische industrie achter COVID-19 heeft gestoken. De farmaceutische industrie moet een rol spelen bij het leiden van deze inspanningen, aangezien we ernaar streven de levering van hoogwaardige medicijnen te garanderen en verantwoordelijk milieugedrag te handhaven.

Ons werk op Brussels niveau combineert het pleiten voor gevestigde goede praktijken, waaronder verantwoorde productie en afvalwaterbeheer. Wij zijn van mening dat dit de beste manier is om de toepassing van goede milieupraktijken op te schalen en de doeltreffendheid in de hele waardeketen te vergemakkelijken, de administratieve lasten te helpen verminderen en de kosten te beheersen - die allemaal dienen voor de twee overkoepelende doelstellingen van stabiele en tijdige toegang tot hoogwaardige en betaalbare medicijnen en verantwoord handelen.

Zo werken we bijvoorbeeld samen met de verenigingen van de Europese farmaceutische industrie - Medicines for Europe, de Association of the European Self-Care Industry (AESGP) en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) - en ontwikkelden we een holistisch raamwerk voor voorspelling en prioritering van geneesmiddelen ter ondersteuning van evaluaties van hun potentiële risico's in watersystemen en een ruimtelijk expliciete tool voor milieublootstelling waarmee gebruikers API-concentraties (actief farmaceutisch ingrediënt) in watersystemen kunnen voorspellen. Het vervolgproject, PREMIER, publiek-private samenwerking, medegefinancierd door de Europese Commissie en gestart in september 2020, zal de beschikbare milieugegevens zichtbaarder en toegankelijker maken voor alle belanghebbenden.

Kunt u in het kort uitleggen hoe uw bedrijf een evenwicht probeert te vinden tussen het aanpakken van dringende gezondheidsbehoeften en het aanpakken van milieu-uitdagingen?

Milieu en menselijke gezondheid zijn met elkaar verbonden, een relatie die wordt onderstreept door klimaatverandering, vervuiling en waterstress. De Europese Commissie heeft ambitieuze doelen gesteld in de Europese klimaatwet - om de emissiereductiedoelstelling voor 2030 van ten minste 55% op te nemen als opstap naar de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050; het zal zeker bijdragen aan een groener Europa en bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid.

Wat geneesmiddelen betreft, heeft het ambitieuze actieplan voor nulverontreiniging tot doel de verontreiniging door geneesmiddelen in water op te lossen, naast het EU-gezondheidsactieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR). Bovendien zijn EU-burgers en onze klanten en zakenpartners milieubewuster en eisen zij dat bedrijven een standpunt innemen en zich inzetten voor dit onderwerp.

Aangezien geneesmiddelen een sterk gereguleerde industrie zijn, draagt ​​de productie van afvalwater slechts marginaal bij aan de aanwezigheid van geneesmiddelen in het milieu. Het grootste deel van de impact komt van menselijke uitscheiding. Voor effectieve resultaten moeten gemeenten afvalwaterzuiveringsinstallaties opzetten.

We zijn toegewijd om ons deel te doen terwijl we werken aan het vervullen van onze missie om de milieu-impact van onze industrie aan te pakken en tegelijkertijd toegang te bieden aan patiënten, ongeacht de geografische ligging of omstandigheden.

Waterbesparing en proactief afvalwaterbeheer zijn kerncomponenten voor het beheer van duurzame activiteiten en voor het bevorderen van toegang tot medicijnen en een goede gezondheid. Zo hebben we in 2020 op verschillende van onze locaties in India maatregelen genomen om ons waterverbruik te verminderen, de efficiëntie te verhogen en ervoor te zorgen dat er geen onbehandeld afvalwater in het milieu terechtkomt. Deze initiatieven getuigen van onze inzet voor waterbesparing en proactief afvalwaterbeheer wereldwijd.

Een ander gebied dat volgens ons van cruciaal belang is om mee samen te werken, is het bestrijden van antimicrobiële resistentie (AMR), die optreedt wanneer bacteriën evolueren om de effecten van antibiotica te weerstaan. Veel factoren dragen bij aan AMR, waaronder slechte infectiebeheersing, overmatig voorschrijven van antibiotica en antibiotica in het milieu. De meeste antibiotica in het milieu zijn het resultaat van menselijke en dierlijke uitscheidingen, terwijl een aanzienlijk kleinere hoeveelheid afkomstig is van de productie van actieve farmaceutische ingrediënten (API) en hun formulering in medicijnen. We zijn ondertekenaar van de Davos-verklaring over de bestrijding van AMR en een van de oprichters van de raad van bestuur van de AMR Industry Alliance. We hebben het AMR Industry Alliance Common Antibiotic Manufacturing Framework aangenomen en zijn een actief lid van de productiewerkgroep. Het Common Antibiotic Manufacturing Framework biedt een gemeenschappelijke methodologie om het potentiële risico van antibioticalozingen te beoordelen en om waar nodig passende maatregelen te nemen.

Als nieuw gevormd bedrijf kijken we ernaar uit om wetenschappelijk onderbouwde prestatiedoelen vast te stellen, in eerste instantie gericht op klimaat, water en afval. Ook heeft Viatris onlangs het UN Global Compact CEO Water Mandate onderschreven. Het is een belangrijk, wereldwijd initiatief dat zich inzet voor het verminderen van waterstress door kritieke waterrisico's te identificeren en te verminderen, watergerelateerde kansen te grijpen en bij te dragen aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Wat zijn de eventuele lessen die uit de pandemie kunnen worden getrokken op het gebied van ecologische duurzaamheid en het aanpakken van vervuiling? Zal de wereld beter uitgerust zijn om een ​​nieuwe pandemie als deze aan te pakken?

De pandemie heeft urgente kwesties van wereldwijde gezondheidssolidariteit, veiligheid en rechtvaardigheid onderstreept, en de economische gevolgen ervan zullen verstrekkende gevolgen hebben. Als bedrijf hebben we in 2020 onze beleidsinspanningen met betrekking tot COVID-19 gericht op het waarborgen van de continuïteit van de toegang tot medicijnen voor patiënten over de hele wereld, het overwinnen van een steeds veranderend landschap van grensbeperkingen, overheidsvereisten en verstoringen van het gezondheidssysteem.

De inspanningen van honderdduizenden gezondheidswerkers over de hele wereld kunnen niet genoeg worden onderstreept. Hun onvermoeibare inspanningen en de samenwerking tussen publieke en private partners, waaronder de wereldwijde farmaceutische industrie, bewijzen dat wanneer we ons richten op een gemeenschappelijk doel, we het kunnen waarmaken.

Kijkend naar de toekomst, wat ziet u als de belangrijkste vraagstukken/uitdagingen voor beleidsmakers en uw sector?

Om uitdagingen of problemen het hoofd te bieden, moeten we een open en constructieve dialoog voeren met belanghebbenden in heel Europa, ernaar streven oplossingen te vinden die de toegang tot medicijnen garanderen en een antwoord bieden op de gezondheids- en milieu-uitdagingen. Het is mijn sterke overtuiging dat zaken een positieve invloed kunnen hebben. We zijn klaar om samen te werken voor een groener en rechtvaardiger Europa.

Verder lezen

EU

EAPM: 2e overbruggingsvoorzitterschapsconferentie over 'Innovatie, publiek vertrouwen en bewijs' lonkt: schrijf je nu in!

gepubliceerd

on

Goedemorgen, gezondheidscollega's, en een warm welkom bij de update van de Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde (EAPM). We hebben vanmorgen opwindend nieuws, aangezien een aanstaande conferentie van het 2e overbruggingsvoorzitterschap tijdens het Sloveense voorzitterschap van de EU op 1 juli zal plaatsvinden, schrijft EAPM Executive Director Dr. Denis Horgan.

Overbruggingsconferentie: innovatie, publiek vertrouwen en bewijs: afstemming genereren om gepersonaliseerde innovatie in gezondheidszorgsystemen mogelijk te maken - registratie geopend

Het thema van EAPM's 2nd De conferentie van het overbruggingsvoorzitterschap, die op donderdag 1 juli zal worden gehouden onder auspiciën van het Sloveense voorzitterschap van de EU, zal 'Innovatie, publiek vertrouwen en bewijs: afstemming genereren om gepersonaliseerde innovatie in de gezondheidszorg mogelijk te maken'

De conferentie is verdeeld in vijf sessies die de volgende gebieden behandelen: 

  • Sessie 1: Het genereren van afstemming in de regulering van gepersonaliseerde geneeskunde: RWE en Citizen Trust
  • Sessie 2: Bestrijding van prostaatkanker en longkanker - De rol van de EU Bestrijding van kanker: actualisering van de conclusies van de EU-Raad over screening
  • Sessie 3: Gezondheidsvaardigheden - Inzicht in eigendom en privacy van genetische gegevens
  •  Sessie 4: Patiënttoegang tot geavanceerde moleculaire diagnostiek beveiligen

Elke sessie zal bestaan ​​uit paneldiscussies en Q&A-sessies om de best mogelijke betrokkenheid van alle deelnemers mogelijk te maken, dus nu is het tijd om je in te schrijven, hier, en download je agenda hier!

Dus, wat zijn de onderwerpen op tafel?

De huidige COVID-19-crisis heeft veel Europese en zelfs mondiale gezondheidsproblemen op scherp gezet. Het heeft ook belangrijke vragen opgeroepen, niet per se nieuwe, maar vragen die tijdens de pandemie meer op de voorgrond zijn gekomen.

Een van die vragen is of de EU een grotere rol zou moeten spelen op het gebied van de volksgezondheid – en met name in het verstrekken van gezondheidstechnologie. Dit zou natuurlijk afbreuk doen aan de streng bewaakte bevoegdheid van de lidstaten op het gebied van gezondheidszorg, dus als dit zou gebeuren, hoe zou dat dan zijn?

Een andere vraag is hoe de nu zeer duidelijke lacunes kunnen worden overbrugd om de gezondheid van Europa beter te beschermen tegen een nieuwe crisis en hoe kunnen we potentiële patiënten identificeren? Wat zijn de prioriteiten? Moet de EU richtlijnen voor screening op long- en prostaatkanker ontwikkelen? De bredere vraag, zoals hierboven vermeld, is of het tijd is om de EU een grotere rol te geven in de Europese gezondheidsbescherming.

Ondertussen is de kern van gepersonaliseerde geneeskunde het enorm groeiende gebruik van gezondheidsgegevens. Dit is een gevoelig onderwerp. De gezondheidswetenschappelijke gemeenschap moet beslist opener praten over het gebruik van persoonlijke gezondheidsgegevens bij onderzoek om de gezondheid van de mens te verbeteren en ziekten zoals kanker uit te roeien, en het publiek moet centraal staan ​​in alle discussies.

Veel nationale en internationale initiatieven vertrouwen op uitgebreide gegevensanalyses om op bewijzen gebaseerde oplossingen te stimuleren om de gezondheidsresultaten te verbeteren.

Naast onze vele geweldige sprekers, zullen bezoekers worden getrokken uit vooraanstaande experts op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde - waaronder patiënten, betalers, zorgprofessionals, de industrie, wetenschap, de academische wereld en het onderzoeksveld. We zullen op een bepaald moment van de dag het meeste of alles bespreken waarover we het hieronder zullen hebben.

U kunt zich registreren, hier, en download onze agenda hier!

In ander nieuws…

500 miljoen BioNTech/Pfizer-doses ingesteld voor wereldwijde distributie vanuit de VS

De regering-Biden is van plan om 500 miljoen doses Pfizer-coronavirusvaccin te kopen om te distribueren naar andere landen, wat aanzienlijk bijdraagt ​​aan haar voortdurende inspanningen om bevolkingsgroepen over de hele wereld te inoculeren, volgens drie mensen die bekend zijn met de plannen. De stap van de Amerikaanse regering zou kunnen leiden tot 200 miljoen Pfizer-doses die dit jaar wereldwijd worden verzonden, gevolgd door nog eens 300 miljoen in de eerste helft van 2022, volgens de personen die bekend zijn met het plan. President Joe Biden zal het plan aankondigen voorafgaand aan de G-7-bijeenkomst in het Verenigd Koninkrijk. 

Pfizer en zijn ontwikkelingspartner BioNTech hebben de afgelopen weken opgeschept dat ze de productiemogelijkheden enorm uitbreiden en verwachten de komende jaren miljarden doses te kunnen leveren.

EU Digitaal COVID-certificaat

Europarlementariërs zien het EU Digital COVID-certificaat als een instrument om de vrijheid te herstellen en dringen er bij de EU-landen op aan het uiterlijk op 1 juli te implementeren. Het certificaat is bedoeld om gemakkelijker en veiliger reizen mogelijk te maken door te bewijzen dat iemand is ingeënt, een negatieve COVID-test heeft gehad of hersteld is van de ziekte. De infrastructuur daarvoor is aanwezig en 23 landen zijn technisch gereed, waarvan er negen al minstens één type certificaat uitgeven en verifiëren. 

In een plenair debat op 8 juni zei Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanje), de leidende Europarlementariër met betrekking tot het certificaat, dat vrij verkeer zeer wordt gewaardeerd door EU-burgers en dat de onderhandelingen over het COVID-certificaat "in recordtempo zijn afgerond tijd". 

“We willen de boodschap naar de Europese burgers sturen dat we er alles aan doen om de bewegingsvrijheid te herstellen.” 

Commissaris voor Justitie Didier Reynders zei: "Het certificaat, dat gratis zal zijn, zal worden afgegeven door alle lidstaten en zal in heel Europa moeten worden aanvaard. Het zal bijdragen tot een geleidelijke opheffing van de beperkingen." Lidstaten moeten de regels toepassen Het COVID-certificaat is "de eerste stap naar het wegwerken van beperkingen en dat is goed nieuws voor veel mensen in Europa - mensen die reizen voor werk, gezinnen die in grensgebieden wonen en voor toerisme", zei EP-lid Birgit Sippel (S&D, Duitsland). 

Ze zei dat het nu aan de EU-landen is om de reisregels te harmoniseren. “Alle burgers in de Europese Unie verwachten terecht dat ze dit systeem aan het begin van de zomer kunnen gebruiken en de lidstaten moeten hun best doen”, zegt Jeroen Lenaers (EVP, Nederland). Hij zei dat dit niet alleen de technische implementatie van het certificaat betekent, maar veel meer: ​​"Europese burgers willen eindelijk wat coördinatie en voorspelbaarheid aan onze binnengrenzen."

Plenaire stemming over ontheffing on

De leden van het Europees Parlement stemmen vandaag (10 juni) over een resolutie over de TRIPS-ontheffingsdiscussies – het Europees Parlement keurde woensdag (9 juni) een resolutie goed waarin wordt opgeroepen tot een tijdelijke vrijstelling van COVID-19-vaccinoctrooien, terwijl de Commissie standvastig bleef in haar verzet tegen dergelijke maatregelen en zei dat het verschillende plannen heeft om de wereldwijde uitrol van vaccins te versnellen. 

Het Parlement stemde met 19 tegen 355 en 263 onthoudingen voor het afzien van intellectuele eigendomsrechten (IP) van vaccins tegen COVID-71. De stemming kwam na een debat over de vraag of de EU zich zou moeten aansluiten bij andere landen, zoals Zuid-Afrika en India, om in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) afstand te doen van IE-rechten. De leden van het Europees Parlement waren grotendeels verdeeld: terwijl sommigen de Commissie opriepen om de vrijstelling te steunen, voerden anderen, met name van de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), aan dat dit de levering van vaccins niet zou versnellen en de innovatie zou schaden. 

Wetgevers in de handelscommissie van het Europees Parlement hebben op 25 mei hun pro-waiver-standpunt uitgesproken, na goedkeuring van een rapport over de handelsgerelateerde aspecten en implicaties van COVID-19. Het rapport drong er bij de EU op aan constructieve gesprekken aan te gaan met de WTO voor een tijdelijke ontheffing van de IER-bescherming op COVID-19-vaccins, om ervoor te zorgen dat landen niet te maken krijgen met vergeldingsmaatregelen voor COVID-19-gerelateerde octrooi-inbreuken. Volgens de leider van de Groenen is een van de instrumenten om dit naar voren te brengen en de wereldwijde vaccinproductie te stimuleren de tijdelijke ontheffing van de overeenkomst inzake handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendomsrechten (TRIPS), evenals verplichte licenties en kennisuitwisseling voor landen in het zuiden van de wereld.

En dat is alles voor deze week van EAPM – vergeet niet te registreren voor het komende EAPM/Sloveense EU-voorzitterschap hier en bekijk de agenda hier, en een veilig en plezierig weekend toegewenst.

Verder lezen

Covid-19

De reguliere media dreigen een bedreiging te worden voor de volksgezondheid

gepubliceerd

on

In de afgelopen weken heeft de controversiële bewering dat de pandemie mogelijk is gelekt uit een Chinees laboratorium – ooit door velen afgedaan als een marginale samenzweringstheorie – aan kracht gewonnen. Nu heeft de Amerikaanse president Joe Biden een dringend onderzoek aangekondigd dat zal kijken naar de theorie als een mogelijke oorsprong van de ziekte, schrijft Henry St.George.

De verdenking ontstond begin 2020 om voor de hand liggende redenen, aangezien het virus opdook in dezelfde Chinese stad als het Wuhan Institute of Virology (WIV), dat al meer dan tien jaar coronavirussen bij vleermuizen bestudeert. Het laboratorium bevindt zich op slechts een paar kilometer van de Huanan-wetmarkt waar de eerste cluster van infecties opdook in Wuhan.

Ondanks het opvallende toeval verwierpen velen in de media en de politiek het idee ronduit als een complottheorie en weigerden het het afgelopen jaar serieus te overwegen. Maar deze week is gebleken dat een rapport dat in mei 2020 door het Lawrence Livermore National Laboratory in Californië is opgesteld, had geconcludeerd dat de hypothese dat het virus uit een Chinees laboratorium in Wuhan lekte, aannemelijk was en nader onderzoek verdiende.

Dus waarom werd de Lab Leak Theory vanaf het begin overweldigend afgewezen? Het lijdt geen twijfel dat vanuit het perspectief van de reguliere media het idee werd aangetast door associatie met president Donald Trump. Toegegeven, scepsis over de beweringen van de president over een bepaald aspect van de pandemie zou in bijna elk stadium gerechtvaardigd zijn geweest. Om het eufemistisch te zeggen: Trump had laten zien dat hij een onbetrouwbare verteller was.

In de loop van de pandemie verwierp Trump herhaaldelijk de ernst van COVID-19, drong aan op onbewezen, potentieel gevaarlijke remedies zoals hydroxychloroquine, en suggereerde zelfs tijdens een gedenkwaardige persconferentie dat het injecteren van bleekmiddel zou kunnen helpen.

Journalisten vreesden ook redelijkerwijs overeenkomsten met het verhaal van massavernietigingswapens in Irak, waarin enorme bedreigingen werden aangehaald en aannames werden gehonoreerd aan een antagonistische theorie met te weinig bewijs om het te ondersteunen.

Het is echter onmogelijk om het feit te negeren dat een algemene vijandigheid tegenover Trump door grote delen van de media heeft geleid tot een grootschalig plichtsverzuim en het niet naleven van objectieve normen van zowel journalistiek als wetenschap. In werkelijkheid was het Lab Leak nooit een complottheorie, maar altijd een geldige hypothese.

Suggesties van het tegendeel door anti-establishment figuren in China werden ook summier verworpen. Al in september 2020 verscheen de 'Rule of Law Foundation', verbonden met de prominente Chinese dissident Miles Kwok, op de titelpagina een studie die beweerde dat het coronavirus een kunstmatige ziekteverwekker was. De langdurige oppositie van de heer Kwok tegen de CCP was voldoende om ervoor te zorgen dat het idee niet serieus werd genomen.

Onder het voorwendsel dat ze verkeerde informatie bestreden, censureerden de monopolies op de sociale media zelfs berichten over de lab-leak-hypothese. Pas nu - nadat bijna alle grote mediakanalen en de Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben bevestigd dat het een haalbare mogelijkheid is - zijn ze gedwongen terug te keren.

"In het licht van lopende onderzoeken naar de oorsprong van COVID-19 en in overleg met deskundigen op het gebied van volksgezondheid", zei een Facebook-woordvoerder, "zullen we de bewering dat COVID-19 door de mens is gemaakt of is vervaardigd met onze apps niet langer verwijderen." Met andere woorden, Facebook is nu van mening dat de censuur van miljoenen berichten in de voorgaande maanden een vergissing was.

De gevolgen van het niet serieus nemen van het idee zijn ingrijpend. Er zijn aanwijzingen dat het laboratorium in kwestie mogelijk 'functiewinst'-onderzoek heeft uitgevoerd, een gevaarlijke innovatie waarbij ziekten opzettelijk virulenter worden gemaakt als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek.

Als zodanig, als de laboratoriumtheorie in feite waar is, is de wereld opzettelijk in het ongewisse gehouden over de genetische oorsprong van een virus dat tot nu toe meer dan 3.7 miljoen mensen heeft gedood. Honderdduizenden levens hadden kunnen worden gered als de belangrijkste eigenschappen van het virus en de neiging om te muteren eerder en beter waren begrepen.

De culturele gevolgen van een dergelijke ontdekking kunnen niet worden overschat. Als de hypothese waar is, zal het besef spoedig komen dat de fundamentele fout van de wereld niet was onvoldoende eerbied voor wetenschappers, of onvoldoende respect voor expertise, maar onvoldoende controle van de reguliere media en te veel censuur op Facebook. Onze grootste mislukking zal het onvermogen zijn geweest om kritisch te denken en te erkennen dat absolute expertise niet bestaat.

Verder lezen

coronavirus

Commissie keurt Italiaanse regeling van 800 miljoen euro goed om bedrijven te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Italiaanse regeling ter waarde van 800 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven die zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus en die in Italië actief zijn in het kader van "ontwikkelingscontracten" voor de uitvoering van prioritaire projecten. De regeling werd goedgekeurd op grond van verschillende onderdelen van de staatssteunregeling Tijdelijk kader.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager (afgebeeld), belast met het mededingingsbeleid, zei: “Dit Italiaanse plan van 800 miljoen euro zal zorgen voor liquiditeitssteun aan bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Tegelijkertijd zal het bijdragen aan de broodnodige onderzoeksactiviteiten en producten om te reageren op de uitbraak van het coronavirus. We blijven nauw samenwerken met de lidstaten om werkbare oplossingen te vinden om de economische impact van de uitbraak van het coronavirus te verzachten, in overeenstemming met de EU-regels.”

De Italiaanse maatregelen

Italië heeft bij de Commissie een regeling van 800 EUR aangemeld voor bedrijven die prioritaire projecten uitvoeren in het kader van zogenaamde "ontwikkelingscontracten in het kader van het tijdelijke COVID-19-kader" (voornamelijk COVID-gerelateerde projecten). De regeling ondersteunt bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus en stimuleert bedrijven om hun activiteiten te richten op onderzoek en/of productie van bepaalde producten die cruciaal zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken.

Deze "ontwikkelingscontracten" zullen worden beheerd door het Nationaal Agentschap voor Inkomende Investeringen en Economische Ontwikkeling SpA (Invitalia) en zullen openstaan ​​voor bedrijven van elke omvang, actief in alle sectoren, behalve de financiële, primaire productie van landbouwproducten, visserij en aquacultuur , bouw, verzekeringen en onroerend goed.

De steun zal de vorm aannemen van:

  • Directe subsidies en leningen tot maximaal € 1.8 miljoen per bedrijf en met een totale maximale nominale waarde van 45% van de subsidiabele kosten;
  • directe subsidies voor aan coronavirus gerelateerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O), met een maximaal toegestane steunintensiteit van 80% van de in aanmerking komende kosten;
  • directe subsidies en terugbetaalbare voorschotten voor het testen en opschalen van infrastructuren die bijdragen aan de ontwikkeling van producten die relevant zijn voor het coronavirus, met een maximaal toegestane steunintensiteit gelijk aan 75% van de in aanmerking komende kosten, en;
  • directe subsidies en terugbetaalbare voorschotten voor de productie van voor het coronavirus relevante producten, met een maximaal toegestane steunintensiteit van 80% van de in aanmerking komende kosten.

De Commissie heeft vastgesteld dat de Italiaanse regeling in overeenstemming is met de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. In het bijzonder (i) de in het kader van de eerste maatregel verleende steun zal niet meer bedragen dan 1.8 miljoen EUR per onderneming, (ii) de in het kader van de andere maatregelen verleende steun zal een aanzienlijk deel van de noodzakelijke O&O- en investeringskosten dekken, iii) voor de tweede maatregel, zal elk resultaat van de onderzoeksactiviteiten tegen niet-discriminerende marktvoorwaarden beschikbaar worden gesteld aan derden in de Europese Economische Ruimte door middel van niet-exclusieve licenties, en (iv) alle steun zal uiterlijk op 31 december 2021 worden verleend.

De Commissie heeft daarom geconcludeerd dat alle maatregelen noodzakelijk, passend en evenredig zijn om een ​​ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b), VWEU of om de gezondheidscrisis te bestrijden, in overeenstemming met artikel 107 (3) (c). Op basis hiervan keurde de Commissie de steunmaatregelen op grond van de EU-staatssteunregels goed.

Achtergrond

De Commissie heeft een Tijdelijk kader om de lidstaten in staat te stellen de volledige flexibiliteit waarin de staatssteunregels voorzien, te gebruiken om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus. Het tijdelijke kader, zoals gewijzigd op 3 april, 8 mei, Juni 29, 13 oktober 2020 en 28 januari 2021, voorziet in de volgende soorten steun, die door de lidstaten kunnen worden verleend:

(I) Directe subsidies, kapitaalinjecties, selectieve belastingvoordelen en voorschotten van maximaal € 225,000 aan een bedrijf dat actief is in de primaire landbouwsector, € 270,000 aan een bedrijf dat actief is in de visserij- en aquacultuursector en € 1.8 miljoen aan een bedrijf dat actief is in alle andere sectoren om in zijn dringende liquiditeitsbehoeften te voorzien. De lidstaten kunnen ook tot een nominale waarde van 1.8 miljoen euro per onderneming renteloze leningen of garanties geven op leningen die 100% van het risico dekken, behalve in de primaire landbouwsector en in de visserij- en aquacultuursector, waar de grenzen van Er geldt respectievelijk € 225,000 en € 270,000 per bedrijf.

(Ii) Staatsgaranties voor door bedrijven aangegane leningen om ervoor te zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan klanten die deze nodig hebben. Deze staatsgaranties kunnen tot 90% van het risico op leningen dekken om bedrijven te helpen in hun onmiddellijke werkkapitaal en investeringsbehoeften te voorzien.

(Iii) Gesubsidieerde openbare leningen aan bedrijven (senior en achtergestelde schulden) met gunstige rentetarieven voor bedrijven. Deze leningen kunnen bedrijven helpen om in hun onmiddellijke werkkapitaal en investeringsbehoeften te voorzien.

(Iv) Waarborgen voor banken die staatssteun doorgeven aan de reële economie dat dergelijke steun wordt beschouwd als directe steun aan de klanten van de banken, niet aan de banken zelf, en geeft aanwijzingen over hoe de concurrentievervalsing tussen banken tot een minimum kan worden beperkt.

(V) Openbare kortlopende exportkredietverzekering voor alle landen, zonder dat de betrokken lidstaat hoeft aan te tonen dat het desbetreffende land tijdelijk "niet-verhandelbaar" is.

(Vi) Ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling in verband met het coronavirus (R&D) om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken in de vorm van rechtstreekse subsidies, terugvorderbare voorschotten of belastingvoordelen. Er kan een bonus worden toegekend voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen lidstaten.

(Vii) Ondersteuning bij de bouw en opschaling van testfaciliteiten het ontwikkelen en testen van producten (inclusief vaccins, ventilatoren en beschermende kleding) die nuttig zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken, tot aan de eerste industriële inzet. Dit kan de vorm aannemen van directe subsidies, belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en verliesvrije garanties. Bedrijven kunnen een bonus ontvangen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt ondersteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt gedaan.

(Viii) Ondersteuning voor de productie van producten die relevant zijn om de uitbraak van het coronavirus aan te pakken in de vorm van directe subsidies, belastingvoordelen, terugbetaalbare voorschotten en verliesvrije garanties. Bedrijven kunnen een bonus ontvangen wanneer hun investering door meer dan één lidstaat wordt ondersteund en wanneer de investering binnen twee maanden na de toekenning van de steun wordt gedaan.

(Ix) Gerichte ondersteuning in de vorm van uitstel van belastingbetaling en / of opschorting van sociale bijdragen voor die sectoren, regio's of voor soorten bedrijven die het hardst worden getroffen door de uitbraak.

(X) Gerichte ondersteuning in de vorm van loonsubsidies voor werknemers voor die bedrijven in sectoren of regio's die het meest te lijden hebben gehad van de uitbraak van het coronavirus en anders personeel hadden moeten ontslaan.

(Xi) Gerichte herkapitalisatiesteun aan niet-financiële ondernemingen, als er geen andere passende oplossing voorhanden is. Er zijn waarborgen getroffen om onnodige concurrentieverstoringen op de interne markt te voorkomen: voorwaarden voor de noodzaak, geschiktheid en omvang van interventie; voorwaarden voor de toetreding van de staat tot het kapitaal van bedrijven en vergoedingen; voorwaarden met betrekking tot het vertrek van de staat uit het kapitaal van de betrokken vennootschappen; voorwaarden met betrekking tot governance, waaronder dividendverbod en beloningslimieten voor senior management; verbod op kruissubsidiëring en overnameverbod en aanvullende maatregelen om concurrentieverstoringen te beperken; transparantie- en rapportagevereisten.

(Xii) Ondersteuning voor ongedekte vaste kosten voor bedrijven die in de subsidiabele periode te maken hebben met een omzetdaling van ten minste 30% ten opzichte van dezelfde periode van 2019 in het kader van de uitbraak van het coronavirus. De steun zal bijdragen aan een deel van de vaste kosten van de begunstigden die niet door hun inkomsten worden gedekt, tot een maximumbedrag van 10 miljoen euro per onderneming.

De Commissie zal de lidstaten ook in staat stellen om tot 31 december 2022 terugbetaalbare instrumenten (bijv. Garanties, leningen, terugbetaalbare voorschotten) die in het kader van de tijdelijke kaderregeling zijn verstrekt, om te zetten in andere vormen van steun, zoals directe subsidies, mits aan de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling wordt voldaan.

Het Tijdelijke Kader stelt de lidstaten in staat om alle ondersteunende maatregelen met elkaar te combineren, behalve leningen en garanties voor dezelfde lening en boven de drempelwaarden van het Tijdelijke Kader. Het stelt de lidstaten ook in staat om alle steunmaatregelen die in het kader van de tijdelijke kaderregeling zijn verleend, te combineren met de bestaande mogelijkheden om de minimis aan een onderneming van maximaal € 25,000 over drie belastingjaren te verlenen voor bedrijven die actief zijn in de primaire landbouwsector, € 30,000 over drie belastingjaren voor bedrijven actief in de visserij- en aquacultuursector en € 200,000 over drie boekjaren voor bedrijven actief in alle andere sectoren. Tegelijkertijd moeten de lidstaten zich ertoe verbinden te voorkomen dat voor dezelfde bedrijven de steunmaatregelen ten onrechte worden gecumuleerd om de steun te beperken om in hun werkelijke behoeften te voorzien.

Bovendien vormt het tijdelijke kader een aanvulling op de vele andere mogelijkheden die de lidstaten reeds hebben om de sociaaleconomische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te verzachten, in overeenstemming met de EU-staatssteunregels. Op 13 maart 2020 heeft de Commissie een Mededeling over een gecoördineerde economische reactie op de COVID-19-uitbraak deze mogelijkheden uiteenzetten. Zo kunnen lidstaten bijvoorbeeld algemeen toepasbare wijzigingen doorvoeren ten gunste van bedrijven (bv. Uitstel van belasting of subsidiëring van kort werk in alle sectoren), die buiten de staatssteunregels vallen. Ze kunnen bedrijven ook compenseren voor schade die is geleden door en rechtstreeks is veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

Het tijdelijke kader loopt tot eind december 2021. Om de rechtszekerheid te waarborgen, zal de Commissie vóór die datum beoordelen of het moet worden verlengd.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.62576 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad zijn opgenomen in de Competitie wekelijks e-News.

Meer informatie over het tijdelijke kader en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is te vinden hier.

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

advertentie

Trending