Verbind je met ons

Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde

EU-bestemming in zicht: goed doen om gepersonaliseerde gezondheidszorg naar patiënten te brengen – CAN.HEAL-evenement, Rome, 26-27 april 2023

DELEN:

gepubliceerd

on

Registratie is nog steeds open (zij het virtueel) voor onze komende CAN.HEAL Stakeholder-conferentie die zal worden gehouden op woensdag 26 april en donderdag 27 april. Sinds deze week zijn alle plaatsen bezet en kunnen we helaas geen inschrijvingen meer accepteren om persoonlijk aanwezig te zijn.  

Maar voor collega's die het Stakeholder-evenement online willen volgen, stuur een e-mail naar mijn collega, Marta Kozaric: [e-mail beveiligd].

klik op hier om de agenda te bekijken en om te klikken hier voor de CAN.HEAL-website

Om perfect aan te sluiten bij de minder dan perfecte tijden waarin we ons bevinden, heeft de conferentie de titel '“Verkleinen van ongelijkheden in de Europese Unie”. Het evenement wordt georganiseerd door de European Cancer Patient Coalition en de EAPM.

Een sleutelrol van de CAN.HEAL-conferentie is het samenbrengen van experts om beleid bij consensus overeen te komen en onze conclusies voor te leggen aan beleidsmakers. En deze keer gaan we nog verder het domein van expertise in, gezien de enorme crisis waar we allemaal mee te maken hebben.

Dus, wat zijn de onderwerpen op tafel?

De noodzaak om kanker aan te pakken is duidelijk – en het EU-initiatief van het kankerbestrijdingsplan kan zeker bijdragen aan oplossingen, met een financiering van meer dan 4 miljard euro en mogelijkheden voor aanvullende financiering via EU-programma's voor onderzoek en regionale en herstelfinanciering. 

advertentie

Er is geen sprake van het volume en de ernst van de behoeften. Kanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak in de EU-landen, na hart- en vaatziekten. Elk jaar krijgen ongeveer 2.6 miljoen mensen de diagnose van de ziekte en sterven er nog eens 1.2 miljoen mensen aan. 

De totale economische last van kanker in Europa wordt geschat op meer dan 100 miljard euro per jaar. Naast druk op individuen, nationale gezondheids- en sociale zorgstelsels en overheidsbegrotingen, tast deze ziekte ook de productiviteit en economische groei aan.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe technieken en methodologieën openen de horizon voor grote verbeteringen in diagnose en zorg.

Er wordt echter niet overal gebruik van gemaakt, de onderzoeksbehoeften en het potentieel overtreffen de momenteel beschikbare middelen, praktijken die duidelijk gunstig zijn – zoals bevolkingsonderzoek naar longkanker – zijn nog steeds niet veralgemeend, en de levenskwaliteit van patiënten en overlevenden begint nog maar pas te verbeteren de aandacht krijgen die het verdient. 

De EU kan de lidstaten helpen die empirisch onderbouwde beleidsvorming nodig hebben om ervoor te zorgen dat alle EU-burgers gelijke toegang hebben tot hoogwaardige kankerpreventie, -screening, -diagnostiek, -behandeling en -nazorg. Toch is kanker niet slechts één ziekte, en verschillende vormen van kanker brengen verschillende uitdagingen met zich mee waarmee bij elke beleidsdiscussie rekening moet worden gehouden. 

Naast de algemene acties die kunnen bijdragen aan de algehele strijd tegen kanker, zijn er specifieke noden binnen specifieke kankersoorten. 

Tijdens deze Stakeholderconferentie zullen enkele van die details worden bekeken om een ​​weg vooruit te plannen. 

Een deel van deze exercitie houdt ook in dat er rekening wordt gehouden met de specifieke aard van Europa en zijn samenstellende landen, waar de complexiteit van het plannen van een weg voorwaarts wordt verdubbeld door de grote verschillen in nationale en regionale benaderingen van kanker, lokale epidemiologie en de grote verschillen in gezondheid systemen, waarvan veel verbetering afhangt – met name de overwegingen aan de aanbodzijde van middelen en expertise voor testen, behandeling, vergoeding of infrastructuur, en de overwegingen aan de vraagzijde van incidentie, acceptatie en bewustzijn. 

Dit raadsel is de grondgedachte voor deze conferentie van belanghebbenden door de mogelijkheden te onderzoeken voor het mobiliseren van gemeenschappelijke inspanningen om lacunes te identificeren en verbeteringen op het gebied van kanker te bevorderen, met bijzondere aandacht voor toegang en diagnostiek voor iedereen, evenals genomica voor de volksgezondheid.

De tijd is rijp om samenwerking te ontwikkelen via het EU-kankerbestrijdingsplan, Horizon Europa en andere EU-beleidsinstrumenten, in synergie met de lidstaten, regio's en steden, en met stichtingen, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. 

Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de beschikbare middelen maximaal worden benut, in termen van EU-financiering uit Horizon Europa voor O&L-acties, inzet via andere MFK-instrumenten, nationale/regionale financiële steun en risicovermindering voor particuliere investeringen.

Ondanks alle verschillen tussen kankersoorten en nationale en regionale middelen en benaderingen van kankerzorg, is er een gemeenschappelijk doel om een ​​bredere en meer gelijke toegang tot de best beschikbare zorg voor alle Europese burgers na te streven. De grote uitdaging die patiënten met kanker nog steeds hebben, is echter de rechtvaardige toegang tot screening en therapeutische innovaties

 Bovendien vereisen veel van de mechanismen om dit te bereiken evenveel nationale als – of meer dan – EU-maatregelen. Ook al is de vergunning voor het in de handel brengen in Europa een gecentraliseerd proces via het Europees Geneesmiddelenbureau, archetypisch, vindt het terugbetalingsproces van innovatieve therapieën nog steeds plaats op nationaal niveau. 

De taak van Europa in een groot deel hiervan is om samenwerking te bevorderen, beste praktijken te demonstreren, verbeteringen aan te moedigen en gebruik te maken van het leren van de recente pandemie

Het bovenstaande is slechts een voorbeeld van de enorme onderwerpen, waaronder vele die op de dag worden besproken. Kom dus zeker langs op 26-27 april.

Nogmaals, om virtueel deel te nemen, neem contact op met mijn collega, Marta Kozaric: [e-mail beveiligd], om virtueel deel te nemen en klik alstublieft hier om de agenda te bekijken.

Het evenement wordt georganiseerd door de European Cancer Patient Coalition en de EAPM.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending