Verbind je met ons

Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde

De volle zomer lonkt voor de wereld van gezondheid

DELEN:

gepubliceerd

on

Goedemiddag, gezondheidscollega's, en welkom bij de update van de European Alliance for Personalized Medicine (EAPM), schrijft EAPM Executive Director Dr. Denis Horgan.

ESMO-congres

De EAPM is zoals altijd bezig met het afronden van artikelen over een aantal onderwerpen, om zo het raamwerk te leggen voor betrokkenheid in Brussel en op het niveau van de lidstaten in de komende maanden. EAPM kijkt ook uit naar het ESMO Congress, het belangrijkste oncologiecongres dat van 9 tot en met 12 september plaatsvindt en waarbij EAPM een side-event zal organiseren.  

De grote pilot om de EHDS uit te testen

De European Health Data Space is misschien wel het belangrijkste stuk wetgeving voor digitale gezondheidszorg dat in jaren op de markt is gebracht, en het succes ervan (of zelfs het falen ervan) zal gevolgen hebben voor patiënten, onderzoekers en beleidsmakers in het hele blok. De inzet is hoog. Maar ondanks de brede consensus over de noodzaak van een grote opschudding op het gebied van gezondheidsgegevens, zal het niet eenvoudig zijn om overeenstemming te bereiken over de tekst. In het licht van deze uitdaging kondigde de Franse Health Data Hub deze week aan dat zij de pilot zou leiden die moet testen hoe een systeem voor gemakkelijkere toegang tot gezondheidsgegevens voor onderzoek zou kunnen werken. 

Het is een van de eerste stappen in de richting van de gezondheidszorgdataruimte van de EU, de strategie van het blok om gezondheidsgegevens vrijer te laten stromen – ten voordele van zowel patiënten die toegang willen hebben tot hun dossiers wanneer ze in het buitenland zijn, als van onderzoekers en beleidsmakers die problemen willen oplossen gezondheidsvragen door meer gegevens te raadplegen. 

Maandag maakte de Franse Health Data Hub bekend groen licht te hebben gekregen voor een proefproject van 8 miljoen euro dat zich richt op een van de twee doelstellingen van de gezondheidsdataruimte: het hergebruik van gegevens voor onderzoek en beleid. De betrokken landen zijn Frankrijk, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Hongarije, Kroatië, Spanje en Noorwegen – door een bij het project betrokken persoon omschreven als ‘de goede leerlingen van de klas’. De Commissie heeft niet bevestigd of zij groen licht heeft gegeven.

Het leggen van de fundamenten

Gegevensuitwisseling is het uiteindelijke doel, maar voorlopig moet het project de eerste stap zetten: het omzetten van de bestaande nationale platforms in de knooppunten van een groter en pan-Europees netwerk.

“We gaan de pijplijn bouwen, zodat het technisch mogelijk is om [de gegevens] te verplaatsen”, zegt Emmanuel Bacry, hoofd wetenschappelijk directeur bij de Franse Health Data Hub. “Wij bouwen deze pijpleidingen om een ​​netwerk op te bouwen, een Europees netwerk.”

Een cruciaal kenmerk is het hebben van duidelijke richtlijnen voor onderzoekers en beleidsmakers, zodat zij weten aan welke deur ze moeten aankloppen voor specifieke soorten gegevens.

Het consortium heeft negen mogelijke testgevallen geïdentificeerd – variërend van COVID-vaccins tot hart- en stofwisselingsziekten – die tijdens de twee jaar durende pilot kunnen worden uitgevoerd. Het is aan de Commissie om te beslissen welke maatregel zal worden geïmplementeerd. Na het bouwen van de infrastructuur kunnen sommige gezondheidsgegevens daadwerkelijk worden verplaatst, “als het legaal is en als het nodig is voor de gebruikssituatie”, benadrukte Bacry.

Degenen die bij het project betrokken zijn, kennen de uitdagingen, en in een verklaring waarin de pilot wordt aangekondigd, wordt ook erkend dat ze problemen moeten aanpakken met “datakwaliteit, toegangstijden, gebrek aan interoperabiliteit [en] gebrek aan duidelijkheid in het juridische kader.”

Lopende werkzaamheden

Het lijkt misschien een lange weg naar een volwaardig Europees platform, waar gezondheidsgegevens vrijelijk stromen – maar in feite is dat niet eens het doel van het consortium.

“Het doel van het project is niet om één enkel systeem te bouwen. Het is dus niet onze bedoeling om alle data samen te voegen”, zegt Petronille Bogaert, projectcoördinator bij Sciensano, de Belgische partner in het consortium. “Wat we echter graag zouden willen is dat er in elk land één enkel toegangspunt is.”

Dat doel komt overeen met de ontwerpplannen van de EU, die voorzien in de oprichting van ‘instanties voor toegang tot gezondheidsgegevens’. Deze instellingen zouden verantwoordelijk zijn voor het uitdelen van datavergunningen aan onderzoekers en beleidsmakers.


Betere datasets

De Europese Commissie is van plan uitvoeringsverordeningen aan te nemen om de harmonisatie van gezondheidsstatistieken in het hele blok te verbeteren. Dat blijkt uit een antwoord van commissaris Kyriakides op een vraag van het Cypriotische Europarlementariër Demetris Papadakis (S&D) over het hoge aantal keizersneden op Cyprus.

Scherpe vraag: EP-lid Papadakis had de Commissie gevraagd of zij van plan was actie te ondernemen om niet-chirurgische bevallingen in de EU te bevorderen, in het licht van het feit dat meer dan 60% van de geboorten op het eiland plaatsvindt via een keizersnede, vergeleken met een EU-gemiddelde van 30%. 

HTA-besluitvorming voor geneesmiddelen voor zeldzame ziekten

advertentie

Geneesmiddelen voor zeldzame ziekten (DRD's) bieden belangrijke gezondheidsvoordelen, maar vormen een uitdaging voor de traditionele evaluatie-, terugbetalings- en prijsstellingsprocessen van gezondheidstechnologie vanwege het beperkte bewijs van effectiviteit. Onlangs zijn in Canada aangepaste processen voorgesteld om deze uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd de toegang voor patiënten te verbeteren. 

Bij deze evaluatie werden processen in twaalf rechtsgebieden onderzocht om aanbevelingen te ontwikkelen ter overweging tijdens formele, door de overheid geleide multisectorale discussies die momenteel in Canada plaatsvinden. Methoden (i) Een scoping review van DRD-vergoedingsprocessen, (ii) interviews met belangrijke informanten, (iii) een case study van evaluaties voor en de terugbetalingsstatus van een reeks van 12 DRD's, en (iv) een virtueel overleg met meerdere belanghebbenden terugtocht werden uitgevoerd. Resultaten Alleen NHS Engeland heeft een proces specifiek voor DRD's, terwijl Italië, Schotland en Australië processen hebben aangepast voor in aanmerking komende DRD's. Bijna allemaal houden ze rekening met economische evaluaties, analyses van de impact op de begroting en door patiënten gerapporteerde resultaten; maar minder dan de helft accepteert surrogaatmaatregelen. 

De ernst van de ziekte, het gebrek aan alternatieven, de therapeutische waarde, de kwaliteit van het bewijsmateriaal en de prijs-kwaliteitverhouding zijn factoren die in alle besluitvormingsprocessen worden gebruikt; alleen NICE Engeland hanteert een kosteneffectiviteitsdrempel. In alle rechtsgebieden behalve Zweden wordt rekening gehouden met de gevolgen voor de begroting. In Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk wordt rekening gehouden met specifieke factoren voor DRD's. 

In alle rechtsgebieden zijn de mogelijkheden voor inbreng van artsen/patiënten echter dezelfde als die voor andere geneesmiddelen. Van de zeven DRD's die in de casestudy waren opgenomen, was het aantal dat een positief terugbetalingsadvies ontving het hoogst in Duitsland en Frankrijk, gevolgd door Spanje en Italië. Er werd geen verband gevonden tussen het type aanbeveling en specifieke elementen van het prijs- en vergoedingsproces. 

EURORDIS-screening van pasgeborenen

Newborn screening (NBS) is een uitgebreid systeem dat verschillende elementen omvat, zoals het testen van de pasgeborene, diagnose, communicatie van informatie aan ouders, nazorg en opslag van monsters voor secundair gebruik. NBS is belangrijk voor mensen die leven met een zeldzame ziekte en hun families, omdat bij ongeveer 70% van de zeldzame ziekten het begin plaatsvindt tijdens de kindertijd, maar bij veel ziekten verschijnen de klinische symptomen niet in de eerste dagen of maanden na de geboorte. 

Recente en aanhoudende wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben de discussie geopend over de uitbreiding van NBS-programma's met zeldzame ziekten die kunnen worden gescreend met behulp van nieuwe sequencing-technieken. 

Apenpokken rood alarm

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de uitbraak van apenpokken uitgeroepen tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang. De aanduiding is het hoogste alarmniveau van de gezondheidsinstantie en onderstreept de snelheid en omvang van de uitbraak, die tot nu toe 16,000 geregistreerde gevallen van de virusziekte telt.

Het grote risico is dat de ziekte – die tot nu toe alleen endemisch is in delen van Afrika – ontsnapt aan pogingen om de ziekte onder controle te krijgen en zich wereldwijd verspreidt. De EU bouwt een voorraad vaccins op om de verspreiding van infecties tegen te gaan: “Beproefde volksgezondheidsmaatregelen, waaronder versterkte ziektebewaking, het traceren van contacten en eerlijke toegang tot tests, behandelingen en vaccins voor degenen die het meeste risico lopen, zijn van cruciaal belang”, aldus Josie Golding, hoofd epidemieën en epidemiologie bij de Wellcome Trust. 

“Maar regeringen moeten ook meer onderzoek ondersteunen om te begrijpen waarom we nieuwe transmissiepatronen zien, de effectiviteit van onze huidige instrumenten evalueren en de ontwikkeling van verbeterde interventies ondersteunen.” Zonder deze zouden apenpokken zich in meer populaties kunnen vestigen, waarschuwde ze. 

Britse NHS 'in grote problemen' 

Volgens een rapport van de Health and Social Care Committee is chronisch onderbezetting een groot risico voor de veiligheid van personeel en patiënten.

Deskundig cijfer: “We konden de regering niet hoger beoordelen dan een ‘onvoldoende’ beoordeling van haar algehele vooruitgang bij het behalen van haar eigen doelstellingen voor de NHS en de sociale zorg”, zegt Jane Dacre, professor en voorzitter van het panel van deskundigen dat ook een rapport publiceerde. vandaag verslag uitbrengen over de toezeggingen van de regering op het gebied van de gezondheidszorg en de sociale zorg in Engeland.

Het rapport van de commissie geeft aan hoe zwaar NHS Engeland is, volgens de laatste onderzoeken en cijfers.

12,000: Het aantal ziekenhuisartsen zou een tekort kunnen hebben.

Boven de 50,000: Het aantal verpleegsters en vroedvrouwen zou kunnen ontbreken. 

Bijna 6.5 ​​miljoen: Het recordaantal mensen dat in april wachtte op behandeling in het ziekenhuis. 

Een hervorming van de NHS-pensioenregeling is ook nodig, zegt het rapport: “Het is een nationaal schandaal dat senior artsen gedwongen worden hun werkbijdrage aan de NHS te verminderen of deze volledig te verlaten vanwege de pensioenregelingen van de NHS.”

De mondiale hiv-inspanningen haperen door de pandemie, waarschuwt het VN-rapport

De vooruitgang om de verspreiding van HIV te stoppen is tijdens de pandemie blijven glippen, zo blijkt uit een nieuw VN-rapport, waarin wordt gewaarschuwd dat het verlies aan momentum zou kunnen voortduren – en zelfs versnellen – zonder actie.

Hoewel het aantal gemelde infecties tussen 2020 en 2021 daalde, vertraagde het tempo van de daling vergeleken met de afgelopen jaren, aldus het rapport. In sommige regio’s is voor het eerst sinds jaren sprake van een toename van het aantal infecties. En omdat mensen wegblijven van het gezondheidszorgsysteem uit angst voor COVID-19, zijn de infecties waarschijnlijk groter dan in de officiële cijfers.

“De nieuwe gegevens die in dit rapport worden onthuld zijn beangstigend: de vooruitgang hapert, de hulpbronnen zijn geslonken en de ongelijkheid is groter geworden”, zegt het rapport.

Azië, de meest bevolkte regio, zag voor het eerst in tien jaar een toename van het aantal infecties. Andere regio's, waaronder Oost-Europa, Noord-Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, hebben de afgelopen jaren langzaam vooruitgang geboekt bij de bestrijding van de ziekte.

De politieke wil om HIV te bestrijden is, evenals de binnenlandse financiering, aan het wankelen, aldus het rapport.

Het aantal nieuwe infecties vorig jaar – ongeveer 1.5 miljoen – lag een miljoen boven de mondiale doelstellingen voor dat jaar, wat een grote tegenslag betekent in de doelstelling om AIDS tegen 2030 uit te bannen.

En dat is voorlopig alles van EAPM. Blijf veilig en gezond en geniet van begin augustus.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending