Verbind je met ons

Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde

Data Space en pandemieverdrag domineren gezondheidsnieuws

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Goedemiddag, gezondheidscollega's, en welkom bij de update van de Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde (EAPM) op de Belgische nationale feestdag (21 juli). Het is volle kracht vooruit voor gepersonaliseerde gezondheid als de tweede helft van 2022 lonkt, schrijft EAPM Executive Director Dr. Denis Horgan.

Lancering van een proefproject voor European Health Data Space

De Europese Commissie heeft haar besluit aangekondigd om het consortium onder leiding van de Franse Health Data Hub te kiezen voor het opzetten van een proefproject voor de European Health Data Space. Dit project heeft tot doel de wetgevingsdiscussies rond de ontwerpverordening die op 3 mei door de Europese Commissie is voorgesteld over de European Health Data Space, te voeden. Het winnende consortium zal zestien partners uit tien Europese landen verzamelen. Het heeft tot doel de uitdagingen aan te pakken die verband houden met de toegang tot gezondheidsgegevens in de hele EU, om nieuwe perspectieven te openen voor onderzoek en innovatie.

Europa's debat over kunstmatige intelligentie laait op

Europeanen zijn het erover eens dat ze AI willen reguleren. Maar ze zijn verdeeld over kwesties variërend van gezichtsherkenning en sociale scores tot de definitie van AI. Elke fractie van het Europees Parlement heeft enkele honderden amendementen ingediend, waardoor het totaal op enkele duizenden komt. De zondvloed is zowel van links als van rechts gekomen – en zal nu in een zomer van onderhandelingen moeten worden verzoend. Een van de meest controversiële onderwerpen gaat over definities. 

Linkse parlementariërs dringen aan op een brede algemene definitie van kunstmatige intelligentie (AI) in plaats van een smalle lijst van AI-technieken te accepteren. Hun doel is om de regeling toekomstbestendig te maken. De centrumrechtse Europese Volkspartij daarentegen houdt vast aan de definitie die in de OESO is overeengekomen. De internationale economische organisatie heeft in 2019 een reeks principes opgesteld die volgens conservatieve leden van het Europees Parlement internationale overeenstemming (ook met de VS) tussen democratieën zouden bevorderen over het bouwen van betrouwbare AI. 

Welke praktijken te verbieden, blijft verdeeldheid zaaien. Groene Europarlementariërs willen biometrische categorisering, emotieherkenning en alle geautomatiseerde monitoring van menselijk gedrag verbieden. Deze omvatten aanbevolen software die desinformatie en illegale inhoud suggereert, die wordt gebruikt voor wetshandhaving, migratie, werk en onderwijs. 

advertentie

Parlement geeft EU duwtje om sneller te gaan op het gebied van kunstmatige intelligentie 

Het Europees Parlement heeft een rapport over kunstmatige intelligentie aangenomen, waarin een lijst van eisen wordt uiteengezet om de positie van de EU op het gebied van AI veilig te stellen, en waarin wordt gewezen op onderzoek als een van de belangrijkste middelen om dat doel te bereiken.

Europarlementariërs waarschuwen dat de EU snel moet handelen om duidelijke regels voor AI vast te stellen als ze inspraak wil hebben in de toekomst van de technologie. 

"We hebben de mogelijkheid om wereldwijde normen vast te stellen", zei Axel Voss, de rapporteur van het Parlement voor het dossier, tijdens het laatste plenaire debat. "Als we onszelf toestaan ​​de leiderspositie te verliezen, zullen we ons neerleggen bij de status van digitale kolonies die worden onderworpen aan andere regio's die onze waarden niet delen."

Het verslag is het resultaat van anderhalf jaar werk van de speciale commissie AI van het Parlement. Het zal bijdragen aan het werk aan de komende AI-wet, de eerste grote AI-regelgeving wereldwijd, die regels zal stellen voor AI-gebruik op basis van hun risiconiveau.

De roep om Europa om gecoördineerde COVID-bestrijding te lanceren neemt toe

Het is druk voor Europa om zich voor te bereiden op de derde winter van de pandemie – en er is een groeiend koor dat oproept tot een strategie voor het hele blok.

Landen in Europa hebben de pandemie op verschillende manieren aangepakt. Dat zorgde in het verleden voor grenssluitingen, reisverstoring en verwarring bij burgers over welke regels gelden. Soms heeft dit het wantrouwen in leiders aangewakkerd omdat de volksgezondheidsstrategieën uiteenliepen.

Tegenwoordig, terwijl Europa smelt onder een hittegolf, is het gemakkelijk om de coronavirusgolf te vergeten die ook patiënten in ziekenhuizen plaatst, veroorzaakt door de BA.5-stam van de Omicron-variant. Maar het is onwaarschijnlijk dat het de laatste zal zijn, en naarmate de pandemische vermoeidheid dieper wordt, staat Europa onder druk om een ​​meer uniforme aanpak te bieden ter voorbereiding op wat experts vrezen dat een nieuwe dodelijke pandemische winter zou kunnen zijn.

De stijgende gevallen van vandaag zijn een grimmige herinnering aan de bedreigingen. Het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie Europa meldde vorige week bijna 3 miljoen nieuwe gevallen, aangedreven door de nieuwste Omicron-subvariant - en dat met beperkte testcapaciteiten. Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen drie weken verdubbeld en in Europa sterven elke week bijna 3,000 mensen aan COVID-19.

“Deze cijfers geven een beeld van het recente verleden. Kijken naar en voorbereiden op de toekomst is veel moeilijker, maar moet dringend worden aangepakt', waarschuwde Hans Kluge, hoofd van de WHO Europa, dinsdag.

Kluge drong er bij landen op aan om "de mitigatie-inspanningen opnieuw te lanceren", maar stopte met het aanbevelen van verplichte maatregelen. Landen moeten de vaccinatiegraad verhogen, vooral in risicogroepen, en het dragen van maskers binnenshuis en in het openbaar vervoer promoten, zei Kluge ook, en adviseerde "weloverwogen individuele keuzes rond beschermingsmaatregelen".

Duitsland legt al weer een maskermandaat op tafel. Tijdens het weekend onthulde minister van Justitie Marco Buschmann dat de regering zich voorbereidde op een zware COVID-winter, inclusief het verplicht stellen van maskers in openbare binnenruimten.

Maar meer in het algemeen tonen Europa's gekozen politieke leiders - die al vechten tegen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie en een energiecrisis die de regio in een recessie dreigt te brengen - weinig honger naar strengere beperkingen die een populaire reactie zouden kunnen veroorzaken.

Coronavirus (COVID-19) vaccins voor ontwikkelingslanden: een gelijke kans op herstel 

Nu de uitrol van coronavirus (COVID-19)-vaccins begint, wordt in deze beleidsbrief gevraagd hoe vaccins voor iedereen kunnen worden gegarandeerd. Daarbij onderzoekt het de argumenten voor multilaterale benaderingen van toegang en levering, brengt het de belangrijkste uitdagingen in kaart en identificeert het prioritaire acties voor beleidsmakers. Het ontbreken van een alomvattende aanpak om de toegang tot vaccins in ontwikkelingslanden te waarborgen, dreigt de pandemie te verlengen, de ongelijkheden te vergroten en het wereldwijde economische herstel te vertragen. 

Hoewel nieuwe samenwerkingsinspanningen zoals ACT Accelerator en het COVAX-initiatief helpen om de huidige lacunes te overbruggen, zijn deze niet voldoende in omstandigheden waarin de vraag het aanbod ver overtreft. Op basis van het huidige traject kunnen massale vaccinatie-inspanningen voor armere landen worden uitgesteld tot 2024 of daarna, waardoor het menselijk en economisch lijden voor alle landen wordt verlengd. 

Beleidsmaatregelen ter ondersteuning van een rechtvaardige toegang tot vaccins in ontwikkelingslanden omvatten: (i) ondersteuning van multilaterale kaders voor een rechtvaardige toewijzing van vaccins en voor crisisrespons, veerkracht en preventie; (ii) het benadrukken van de rol van ontwikkelingsfinanciering; en, (iii) het bevorderen van contextgestuurde oplossingen. 

Waarom we nog steeds een pandemieverdrag nodig hebben

Tijdens de Wereldgezondheidsvergadering in mei 2022 debatteerden 194 lidstaten over wijzigingen van de International Health Regulations (IHR), het huidige wereldwijde kader voor de voorbereiding op en de reactie op noodsituaties op gezondheidsgebied. Ondanks dat de lidstaten elkaar voor het eerst sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie volledig persoonlijk hebben ontmoet, hebben de lidstaten weinig vooruitgang geboekt bij het voorstellen van oplossingen voor wat er bij de volgende pandemie anders zal zijn. De discussies werden verteerd door procedurele vragen, met weinig voorstellen voor inhoudelijke verandering.

De IHR, 53 jaar geleden ingevoerd en voor het laatst herzien in 2005, na de uitbraak van het ernstige acute respiratoire syndroom, is een juridisch bindende overeenkomst die landen verplicht hun kerncapaciteiten te verbeteren, waaronder wetgeving, coördinatie en toezicht, om nationale gezondheidsnoodgevallen op te sporen en erop te reageren. .

De IGR definieert ook de stappen voor het melden van ziekte-uitbraken aan de WHO en maatregelen voor ziektebestrijding. Toen COVID-19 toesloeg, werden de beperkingen van het IHR-rapportagesysteem echter duidelijk.

Het huidige IHR-systeem heeft weinig macht om ervoor te zorgen dat regeringen hun verantwoordelijkheden nakomen of nauwkeurig rapporteren over hun kerncapaciteiten om zich voor te bereiden op en te reageren op noodsituaties op gezondheidsgebied.

Amerikaanse dataprivacy- en abortuslimieten gaan botsen

Het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het federale recht op abortus teniet te doen, zal waarschijnlijk een botsing veroorzaken tussen de abortusbeperkingen per staat en de lappendeken van wetten op het gebied van gegevensprivacy die worden aangenomen bij afwezigheid van een federale privacywet. Zelfs vóór de uitspraak van 24 juni in Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, lieten privacyadvocaten, die bezorgd waren dat gegevens over vrouwen die abortus wilden plegen, zouden kunnen worden gebruikt om zich op hen te richten, alarm slaan dat vrouwen waakzaam moeten zijn in de soorten gegevens en inhoud die ze delen met betrekking tot vruchtbaarheid en gezondheidsapps en via sociale media. 

Ze waarschuwden ook om geen telefoon of ander apparaat met locatiebepalingsservices naar een abortusaanbieder te brengen. Hoewel een handvol staten, waaronder Californië, Colorado, Connecticut, Utah en Virginia, wetten op het gebied van gegevensprivacy hebben aangenomen, en vijf andere soortgelijke maatregelen overwegen, zeggen experts dat het niet duidelijk is hoe en of dergelijke wetten vrouwen die abortus willen plegen over de staatsgrenzen heen zouden beschermen. "Ik denk dat het een interessant conflict zal worden tussen verschillende staatsbelangen, omdat het zo'n lappendeken zal worden", zegt Carmel Shachar, uitvoerend directeur van het Petrie-Flom Center for Health Law Policy, Biotechnology, and Bioethics aan de Harvard Law School . "Ik maak me grote zorgen over de manier waarop gegevens worden verpakt en gebruikt."

En dat is alles van EAPM voor nu. Blijf veilig en gezond, en geniet van je weekend.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending