Verbind je met ons

Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde

Bastille Day lonkt naar toekomst in wetgevings- en beleidsdossiers op gezondheidsgebied 

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Goedemiddag, gezondheidscollega's, en welkom bij de update van de Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde (EAPM) op de Franse Bastille-dag (14 juli). Vandaag werpt de update een licht op de verhuizers en schudders in termen van wetgevings- en beleidsdossiers op EU-niveau, tijdens een zeer drukke periode voor EAPM, zoals EAPM pusht. vooruit om ervoor te zorgen dat longkankerscreening wordt opgenomen in de update van de aanbeveling van de EU inzake screening uit 2003. EAPM doet momenteel de ronde naar verschillende lidstaten, om ervoor te zorgen dat de politieke wil zich vertaalt in actie voor implementatie, zodat patiënten en burgers worden eerder gediagnosticeerd, schrijft EAPM-directeur dr. Denis Horgan.

Europees Geneesmiddelenbureau test beoordelingen van onbewerkte gegevens 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) lanceert een nieuwe pilot om geneesmiddelenbeoordelingen voor nieuwe geneesmiddelen te testen en om het gebruik van bestaande therapieën uit te breiden door deze zogenaamde onbewerkte gegevens te beoordelen.

De EMA vraagt ​​bedrijven om deel te nemen aan de pilot om onbewerkte, niet-geformatteerde gegevens in te voeren in haar applicaties. Dat omvat geanonimiseerde individuele patiëntgegevens uit klinische onderzoeken in elektronisch formaat dat direct toegankelijk is voor analyse en visualisatie. Het kunnen records zijn van originele observaties van deelnemers aan klinische onderzoeken, zoals klinische laboratoriumresultaten, beeldvormingsgegevens en medische dossiers van patiënten.

Dit zal een potentieel snellere beoordeling opleveren, zegt de EMA, en een betere definitie van de beoogde behandelingspopulatie.

Grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen 

Leden van de ENVI-commissie van het Europees Parlement keurden dinsdag (12 juli) formeel de grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheidsregelgeving goed, met 72 stemmen voor, twee tegen en twee onthoudingen. De verordening zal naar verwachting dit najaar in brede kring in stemming worden gebracht, tijdens de eerste plenaire vergadering in oktober.

advertentie

kunstmatige intelligentie

Een stemming in de commissie juridische zaken over de wet op kunstmatige intelligentie die voor vandaag (14 juli) was gepland, is mislukt nadat er een meningsverschil was ontstaan ​​tussen de centrumrechtse EVP en de Groenen. Na een partijoverschrijdend compromis uit te werken, stelden de Groenen voor om over extra amendementen te stemmen. Volgens het kantoor van hoofdwetgever Axel Voss van de EVP, zal een nieuwe vergadering op 29 augustus tot doel hebben de kwestie op te lossen voor een stemming begin september.

Pad naar het digitale decennium 

De Commissie is ingenomen met het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben bereikt over het beleidsprogramma 2030: de weg naar het digitale decennium. Het programma stelt een monitoring- en samenwerkingsmechanisme in om de gemeenschappelijke doelstellingen en streefcijfers voor Europa's digitale transformatie, zoals uiteengezet in het Digitaal Kompas 2030, te bereiken. Dit betreft het gebied van vaardigheden en infrastructuur, met inbegrip van connectiviteit, de digitalisering van bedrijven en online openbare diensten, evenals de eerbiediging van de digitale rechten en beginselen van de EU bij het bereiken van de algemene doelstellingen.

A Europe Fit for the Digital Age Executive Vice President Margrethe Vestager zei: "Het digitale decennium gaat over het laten werken van digitale technologie voor mensen en bedrijven. Het gaat erom dat iedereen over de vaardigheden beschikt om deel te nemen aan de digitale samenleving. Macht krijgen. Het gaat om het empoweren van bedrijven. Het gaat om de infrastructuur die ons verbonden houdt. Het gaat erom de overheidsdiensten dichter bij de burger te brengen. De digitale transformatie van Europa biedt kansen voor iedereen.”

Bloed, weefsels en cellen

De voorgestelde herziening door de Europese Commissie van de regels voor het toezicht op bloed, weefsels en cellen (BTC) wordt vandaag (14 juli) verwacht. Deze raadpleging betreft een initiatief voor een verbeterd EU-rechtskader voor de veiligheid en kwaliteit van bloed, weefsels en cellen die worden gebruikt bij transfusie, transplantatie en medisch geassisteerde voortplanting. Dit zijn gezondheidsdiensten die een impact hebben op het leven van miljoenen EU-burgers, zowel als donoren van essentiële stoffen als patiënten die behandeling met die stoffen nodig hebben. Daarom verzamelt deze openbare raadpleging de standpunten van alle geïnteresseerde burgers en organisaties.

De EU-wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen (BTC-wetgeving, aangenomen in 2002 en 2004) waarborgt de veiligheid en kwaliteit van deze stoffen die dagelijks worden gebruikt voor de behandeling van patiënten, bij transfusies, cel- en weefseltransplantatie of medisch geassisteerde voortplanting. De donaties zijn ook van cruciaal belang voor de vervaardiging van bepaalde medicijnen. De BTC-wetgeving werd geëvalueerd door de Commissie en de resultaten werden in oktober 2019 gepubliceerd. De evaluatie concludeerde dat de wetgeving de veiligheid en kwaliteit van deze stoffen in de EU effectief had verbeterd, maar er werden een aantal tekortkomingen en lacunes vastgesteld. 

Topgezondheidsexperts komen samen voor EP-leden 

In de speciale commissie voor COVID-19 van het Parlement staan ​​de hoofden van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) voor de leden van het Europees Parlement, evenals de belangrijkste epidemiologen uit vijf EU-landen . 

EVP-lid Tomislav Sokol zei dat hij wil weten hoe voorbereid de EU is om te reageren op toekomstige gezondheidsbedreigingen. "Met meer aanpasbare, flexibele en snellere besluitvorming in toekomstige gezondheidscrises, zullen we geen twee of drie maanden verliezen aan exportbeperkingen, sluitingen van grenzen, het organiseren van coördinatie, enz.," zei Sokol. "We moeten ervoor zorgen dat het systeem van gemeenschappelijke respons, coördinatie en samenwerking klaar is voor de toekomst als het gaat om ECDC en HERA." 

Groen Europarlementariër Tilly Metz zei dat ze ernaar uitkijkt om van de epidemiologen te horen hoe het werk van wetenschappers in aanmerking is genomen of zelfs genegeerd door regeringen. Metz verwacht ook een update over de nieuwe varianten en aangepaste vaccins en over hoe overheden van een pandemie naar een endemische toestand kunnen gaan. “Ik zou ook graag de mening van HERA willen horen met betrekking tot mogelijke investeringen die moeten worden gedaan [om] niet meer zoveel als vroeger op de farmaceutische industrie te vertrouwen, en hun mening te hebben over mogelijke behoeften om de regelgeving te veranderen kader daarvoor”, zegt ze.  

Het identificeren van de bedreigingen is het begin van het proces om ervoor te zorgen dat medische tegenmaatregelen worden ontwikkeld, geproduceerd en verkregen.

Ontwerp 'pandemisch verdrag' toont grote ambities, lange weg naar akkoord

De intergouvernementele onderhandelingsgroep, die is belast met het opstellen van en onderhandelen over dit internationale instrument, zal tegen 1 augustus 2022 zijn volgende vergadering houden om de voortgang van een werkontwerp te bespreken. Het zal vervolgens een voortgangsrapport voorleggen aan de 76e Wereldgezondheidsvergadering in 2023, met als doel het instrument tegen 2024 aan te nemen. 

De COVID-19-pandemie is een wereldwijde uitdaging. Geen enkele regering of instelling kan de dreiging van toekomstige pandemieën alleen aanpakken. Een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument is wettelijk bindend volgens het internationaal recht. Een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangenomen overeenkomst over preventie, paraatheid en reactie op pandemie zou landen over de hele wereld in staat stellen hun nationale, regionale en mondiale capaciteiten en veerkracht tegen toekomstige pandemieën te versterken.

VS delen technologie om COVID-19-vaccins te maken via de Wereldgezondheidsorganisatie

De Verenigde Staten zullen technologieën delen die worden gebruikt om COVID-19-vaccins te maken via de Wereldgezondheidsorganisatie en werken aan de uitbreiding van snelle tests en antivirale behandelingen voor moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen, heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd. Biden riep het Congres op om extra fondsen te verstrekken, zodat de VS meer kunnen bijdragen aan de wereldwijde pandemierespons. 

"We stellen gezondheidstechnologieën beschikbaar die eigendom zijn van de regering van de Verenigde Staten, waaronder gestabiliseerd spike-eiwit dat in veel COVID-19-vaccins wordt gebruikt", zei Biden. Het werk zal voortbouwen op de inspanningen en toezeggingen die tijdens de eerste wereldwijde top in september zijn gedaan, waaronder het krijgen van meer mensen gevaccineerd, het verzenden van tests en behandelingen naar bevolkingsgroepen met het hoogste risico, het uitbreiden van de bescherming voor gezondheidswerkers en het genereren van financiering voor de voorbereiding op een pandemie.

En dat is alles van EAPM voor nu. Blijf veilig en gezond, en geniet van je weekend.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending