Verbind je met ons

Drugs

Commissie stelt sterker mandaat voor EU-drugsagentschap voor naarmate de illegale markt toeneemt

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Commissie is voorstellen het mandaat van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving versterken en het omvormen tot het Drugsagentschap van de Europese Unie. De voorgestelde wijzigingen zullen ervoor zorgen dat het agentschap een belangrijkere rol kan spelen bij het identificeren en aanpakken van huidige en toekomstige uitdagingen in verband met illegale drugs in de EU. Dit omvat het afgeven van waarschuwingen wanneer gevaarlijke stoffen willens en wetens worden verkocht voor illegaal gebruik, het toezicht houden op het verslavende gebruik van stoffen die samen met illegale drugs worden ingenomen, en het ontwikkelen van preventiecampagnes op EU-niveau. Het EU-drugsagentschap zal ook een sterkere internationale rol spelen.

Onze Europese manier van leven promoten Vice-president Margaritis Schinas zei: “De drugsproductie en drugshandel hebben zich aangepast aan de verstoringen tijdens de pandemie. Georganiseerde criminele groepen pasten hun drugsoperaties snel aan de nieuwe situatie aan. We hebben nu meer dan ooit behoefte aan duidelijk, actueel en betrouwbaar bewijs en analysecapaciteiten over illegale drugs in de EU. Daarom stellen we vandaag een sterker mandaat voor het EU-drugsagentschap voor. We zullen doorgaan met de strijd tegen de illegale drugshandel en het aanpakken van de gevolgen van illegale drugs voor de volksgezondheid en de veiligheid van Europeanen. Ons versterkte agentschap zal in deze taak een belangrijke partner blijven.”

Commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zei: “Drugshandel blijft de grootste criminele markt in de EU. De georganiseerde drugscriminaliteit is multinationaal en voedt corruptie en moord. Bendes zijn steeds bedrevener in het verspreiden van verboden drugs, maar ook in het produceren van nog niet gecategoriseerde stoffen die ernstige risico's met zich meebrengen. Met het voorstel van vandaag geven we het EU-drugsagentschap de instrumenten die het nodig heeft om de evoluerende drugslandschappen nauwlettend te volgen, om de schadelijke effecten van drugs te helpen bestrijden en om effectief samen te werken met andere EU-agentschappen, met name Europol.”

Op grond van dit uitgebreide mandaat zal het agentschap in staat zijn om:

advertentie
  • Bedreigingsevaluaties ontwikkelen over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot illegale drugs die een negatieve invloed kunnen hebben op de volksgezondheid, veiligheid en beveiliging, waardoor de EU beter voorbereid is om op nieuwe bedreigingen te reageren;
  • Meldingen uitgeven in het geval er bijzonder gevaarlijke stoffen op de markt komen;
  • Monitor en adresseer het gebruik van poly-stoffen, dwz het verslavende gebruik van andere stoffen in verband met drugsgebruik, aangezien het gebruik van meerdere stoffen wijdverbreid is onder drugsgebruikers en een schadelijk effect heeft op de volksgezondheid;
  • Opzetten van een netwerk van forensische en toxicologische laboratoria, waarbij nationale laboratoria worden samengebracht. Het netwerk zal de uitwisseling van informatie over nieuwe ontwikkelingen en trends bevorderen en de opleiding van forensische drugsdeskundigen ondersteunen;
  • Preventie- en bewustmakingscampagnes op EU-niveau ontwikkelen met betrekking tot illegale drugs, waardoor het agentschap kan handelen op basis van de analyse die het maakt. Het agentschap zal de lidstaten ook kunnen ondersteunen bij het voorbereiden van nationale campagnes;
  • Bied onderzoek en ondersteuning, niet alleen op het gebied van gezondheidsproblemen, maar ook op drugsmarkten en drugsvoorraad, waardoor het drugsprobleem uitgebreider wordt aangepakt;
  • Een sterkere internationale rol spelen en steun voor de leidende rol van de EU op het gebied van drugsbeleid op multilateraal niveau;
  • Vertrouw op een sterker netwerk van nationale contactpunten, belast met het verstrekken van de relevante gegevens aan het agentschap.

Volgende stappen

Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om het nieuwe mandaat te onderzoeken en goed te keuren.

Achtergrond

advertentie

Illegale drugs vormen een complex veiligheids- en gezondheidsprobleem dat miljoenen mensen in de EU en wereldwijd treft. De Europees Drugsrapport 2021 schat dat 83 miljoen volwassenen in de EU (dwz 28.9% van de volwassen bevolking) minstens één keer in hun leven illegale drugs hebben gebruikt. In 2019 vielen er in de EU minstens 5,150 sterfgevallen door een overdosis, met een gestage toename sinds 2012. Tegelijkertijd zijn de hoeveelheden cocaïne en heroïne die in de EU zijn binnengekomen op een historisch hoog bepaalde synthetische drugs (amfetaminen en ecstasy), vindt binnen de EU plaats voor zowel binnenlandse consumptie als voor export. De drugsmarkt wordt geschat op een minimale winkelwaarde van 30 miljard euro per jaar en blijft de grootste criminele markt in de EU en een belangrijke bron van inkomsten voor georganiseerde misdaadgroepen. Deze ontwikkelingen vragen om effectief optreden op EU-niveau.

Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) is de leidende autoriteit op het gebied van illegale drugs in de EU. Het biedt onafhankelijk, betrouwbaar, wetenschappelijk bewijs en analyse over illegale drugs, drugsverslaving en de gevolgen daarvan, ter ondersteuning van empirisch onderbouwde beleidsvorming op het gebied van drugsbestrijding op EU-niveau en draagt ​​bij aan de bescherming van alle mensen die in Europa wonen tegen drugsgerelateerde schade.

Het voorstel van vandaag bouwt voort op de bevindingen van de Commissie evaluatie van het EMCDDA, gepubliceerd in mei 2019. De evaluatie concludeerde dat het agentschap algemeen wordt erkend als een centrum van wetenschappelijke excellentie in Europa en internationaal, en dat het feitelijke, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens op Europees niveau verstrekt over drugs, drugsverslaving en de gevolgen daarvan, en het succesvol monitoren van opkomende bedreigingen en trends. De evaluatie identificeerde ook gebieden voor verbeteringen, gebaseerd op evoluties in het drugsfenomeen, met inbegrip van de verdere ontwikkeling van de werkzaamheden voor het monitoren van problemen aan de aanbodzijde en polydrugs, het vergroten van de zichtbaarheid van het agentschap bij praktijkmensen en het grote publiek, en het verbeteren van de samenwerking met internationale organisaties.

Op basis van deze evaluatie heeft de EU-drugsstrategie voor 2021-2025 – goedgekeurd door de Raad in december 2020 – verzoekt de Commissie een voorstel te doen om het mandaat van het agentschap te herzien om ervoor te zorgen dat het een sterkere rol speelt bij het aanpakken van de huidige en toekomstige uitdagingen in verband met het drugsfenomeen.

Meer informatie

Voorstel voor een verordening betreffende het Drugsagentschap van de Europese Unie (zie ook de bijlage op het voorstel, de effectbeoordeling en samenvatting).

Commissie website over het drugsbeleid.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie
advertentie

Trending