Verbind je met ons

Covid-19

EU Digital COVID-certificaat in recordtijd goedgekeurd record

gepubliceerd

on

Europarlementariërs zullen hun definitieve goedkeuring geven aan het EU Digital COVID-certificaat, om reizen binnen de EU tijdens de pandemie te vergemakkelijken en bij te dragen aan het economisch herstel. De Commissie en de Raad hebben veel van de verzoeken van het Parlement overgenomen. 

Het akkoord met de Raad werd slechts twee maanden na de indiening van het oorspronkelijke voorstel door de Commissie bereikt, zodat het op tijd voor de zomervakantie klaar is en de economieën die het meest zwaar door de pandemie zijn getroffen, worden geholpen. 

Het certificaat, dat gratis zal zijn en digitaal of op papier kan zijn, zal aantonen dat een houder is ingeënt, hersteld van de ziekte of onlangs een negatieve test heeft doorstaan. Een gemeenschappelijk kader zal alle EU-lidstaten in staat stellen certificaten af ​​te geven die interoperabel, compatibel, veilig en verifieerbaar zijn in de hele Europese Unie.

De rapporteur over de wetgeving, Juan Fernando Lopez Aguilar MEP, die voorzitter is van de Commissie burgerlijke vrijheden, drong er bij de lidstaten op aan om geen extra reisbeperkingen op te leggen aan certificaathouders - zoals quarantaine, zelfisolatie of testen - tenzij dit gerechtvaardigd is om redenen van volksgezondheid , en zal een snelle implementatie van het systeem vereisen.

Na goedkeuring door de plenaire vergadering moeten de verordeningen formeel door de Raad worden aangenomen en in het Publicatieblad worden gepubliceerd, voordat ze vanaf 1 juli van toepassing kunnen worden.

Covid-19

EU Digitaal COVID-certificaat - 'Een grote stap naar een veilig herstel'

gepubliceerd

on

Vandaag (14 juni) woonden de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie de officiële ondertekeningsceremonie bij voor de verordening betreffende het EU-digitale COVID-certificaat, waarmee het einde van het wetgevingsproces werd gemarkeerd.

Premier van Portugal Antonio Costa zei: “Vandaag zetten we een grote stap op weg naar een veilig herstel, om onze bewegingsvrijheid te herstellen en om het economisch herstel te stimuleren. Het digitale certificaat is een inclusief hulpmiddel. Het omvat mensen die hersteld zijn van COVID, mensen met negatieve tests en gevaccineerde mensen. Vandaag sturen we een hernieuwd gevoel van vertrouwen naar onze burgers dat we samen deze pandemie zullen overwinnen en weer kunnen genieten van reizen, veilig en vrij door de Europese Unie.”

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei: “Op deze dag, 36 jaar geleden, werd het Akkoord van Schengen ondertekend, toen besloten vijf lidstaten hun grenzen voor elkaar open te stellen en dit was het begin van wat vandaag de dag voor velen, vele burgers, een van de grootste verworvenheden van Europa, de mogelijkheid om vrij te reizen binnen onze unie. Het Europese digitale COVID-certificaat verzekert ons van deze geest van een open Europa, een Europa zonder barrières, maar ook een Europa dat zich langzaam maar zeker opent na de meest moeilijke tijd, het certificaat is een symbool van een open en digitaal Europa.”

Dertien lidstaten zijn al begonnen met het uitgeven van EU Digitale COVID-certificaten, per 1 juli zijn de nieuwe regels van toepassing in alle EU-landen. De Commissie heeft een toegangspoort opgezet waarmee de lidstaten kunnen controleren of de certificaten authentiek zijn. Von der Leyen zei ook dat het certificaat mede te danken is aan het succes van de Europese vaccinatiestrategie. 

EU-landen kunnen nog steeds beperkingen opleggen als deze noodzakelijk en evenredig zijn om de volksgezondheid te beschermen, maar alle staten wordt verzocht af te zien van het opleggen van aanvullende reisbeperkingen aan de houders van het EU Digital COVID-certificaat

EU Digitaal COVID-certificaat

Het doel van het EU Digital COVID-certificaat is om veilig en vrij verkeer binnen de EU te vergemakkelijken tijdens de COVID-19-pandemie. Alle Europeanen hebben recht op vrij verkeer, ook zonder het certificaat, maar het certificaat zal het reizen vergemakkelijken en houders vrijstellen van beperkingen zoals quarantaine.

Het EU Digital COVID-certificaat zal voor iedereen toegankelijk zijn en zal:

  • dekking COVID-19 vaccinatie, test en herstel
  • gratis en beschikbaar zijn in alle EU-talen
  • beschikbaar zijn in een digitaal en op papier gebaseerd formaat
  • wees veilig en voeg een digitaal ondertekende QR-code toe

Daarnaast heeft de Commissie toegezegd 100 miljoen euro in het kader van het instrument voor noodhulp beschikbaar te stellen om de lidstaten te ondersteunen bij het aanbieden van betaalbare tests.

De regeling geldt vanaf 12 juli 1 voor 2021 maanden.

Verder lezen

Covid-19

De reguliere media dreigen een bedreiging te worden voor de volksgezondheid

gepubliceerd

on

In de afgelopen weken heeft de controversiële bewering dat de pandemie mogelijk is gelekt uit een Chinees laboratorium – ooit door velen afgedaan als een marginale samenzweringstheorie – aan kracht gewonnen. Nu heeft de Amerikaanse president Joe Biden een dringend onderzoek aangekondigd dat zal kijken naar de theorie als een mogelijke oorsprong van de ziekte, schrijft Henry St.George.

De verdenking ontstond begin 2020 om voor de hand liggende redenen, aangezien het virus opdook in dezelfde Chinese stad als het Wuhan Institute of Virology (WIV), dat al meer dan tien jaar coronavirussen bij vleermuizen bestudeert. Het laboratorium bevindt zich op slechts een paar kilometer van de Huanan-wetmarkt waar de eerste cluster van infecties opdook in Wuhan.

Ondanks het opvallende toeval verwierpen velen in de media en de politiek het idee ronduit als een complottheorie en weigerden het het afgelopen jaar serieus te overwegen. Maar deze week is gebleken dat een rapport dat in mei 2020 door het Lawrence Livermore National Laboratory in Californië is opgesteld, had geconcludeerd dat de hypothese dat het virus uit een Chinees laboratorium in Wuhan lekte, aannemelijk was en nader onderzoek verdiende.

Dus waarom werd de Lab Leak Theory vanaf het begin overweldigend afgewezen? Het lijdt geen twijfel dat vanuit het perspectief van de reguliere media het idee werd aangetast door associatie met president Donald Trump. Toegegeven, scepsis over de beweringen van de president over een bepaald aspect van de pandemie zou in bijna elk stadium gerechtvaardigd zijn geweest. Om het eufemistisch te zeggen: Trump had laten zien dat hij een onbetrouwbare verteller was.

In de loop van de pandemie verwierp Trump herhaaldelijk de ernst van COVID-19, drong aan op onbewezen, potentieel gevaarlijke remedies zoals hydroxychloroquine, en suggereerde zelfs tijdens een gedenkwaardige persconferentie dat het injecteren van bleekmiddel zou kunnen helpen.

Journalisten vreesden ook redelijkerwijs overeenkomsten met het verhaal van massavernietigingswapens in Irak, waarin enorme bedreigingen werden aangehaald en aannames werden gehonoreerd aan een antagonistische theorie met te weinig bewijs om het te ondersteunen.

Het is echter onmogelijk om het feit te negeren dat een algemene vijandigheid tegenover Trump door grote delen van de media heeft geleid tot een grootschalig plichtsverzuim en het niet naleven van objectieve normen van zowel journalistiek als wetenschap. In werkelijkheid was het Lab Leak nooit een complottheorie, maar altijd een geldige hypothese.

Suggesties van het tegendeel door anti-establishment figuren in China werden ook summier verworpen. Al in september 2020 verscheen de 'Rule of Law Foundation', verbonden met de prominente Chinese dissident Miles Kwok, op de titelpagina een studie die beweerde dat het coronavirus een kunstmatige ziekteverwekker was. De langdurige oppositie van de heer Kwok tegen de CCP was voldoende om ervoor te zorgen dat het idee niet serieus werd genomen.

Onder het voorwendsel dat ze verkeerde informatie bestreden, censureerden de monopolies op de sociale media zelfs berichten over de lab-leak-hypothese. Pas nu - nadat bijna alle grote mediakanalen en de Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben bevestigd dat het een haalbare mogelijkheid is - zijn ze gedwongen terug te keren.

"In het licht van lopende onderzoeken naar de oorsprong van COVID-19 en in overleg met deskundigen op het gebied van volksgezondheid", zei een Facebook-woordvoerder, "zullen we de bewering dat COVID-19 door de mens is gemaakt of is vervaardigd met onze apps niet langer verwijderen." Met andere woorden, Facebook is nu van mening dat de censuur van miljoenen berichten in de voorgaande maanden een vergissing was.

De gevolgen van het niet serieus nemen van het idee zijn ingrijpend. Er zijn aanwijzingen dat het laboratorium in kwestie mogelijk 'functiewinst'-onderzoek heeft uitgevoerd, een gevaarlijke innovatie waarbij ziekten opzettelijk virulenter worden gemaakt als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek.

Als zodanig, als de laboratoriumtheorie in feite waar is, is de wereld opzettelijk in het ongewisse gehouden over de genetische oorsprong van een virus dat tot nu toe meer dan 3.7 miljoen mensen heeft gedood. Honderdduizenden levens hadden kunnen worden gered als de belangrijkste eigenschappen van het virus en de neiging om te muteren eerder en beter waren begrepen.

De culturele gevolgen van een dergelijke ontdekking kunnen niet worden overschat. Als de hypothese waar is, zal het besef spoedig komen dat de fundamentele fout van de wereld niet was onvoldoende eerbied voor wetenschappers, of onvoldoende respect voor expertise, maar onvoldoende controle van de reguliere media en te veel censuur op Facebook. Onze grootste mislukking zal het onvermogen zijn geweest om kritisch te denken en te erkennen dat absolute expertise niet bestaat.

Verder lezen

Covid-19

COVID-19: 'Als vrijwillige licentieverlening mislukt, moet dwanglicentie een legitiem hulpmiddel zijn' von der Leyen

gepubliceerd

on

Europarlementariërs zullen stemmen over de vraag of de EU de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moet vragen afstand te doen van intellectuele eigendomsrechten voor COVID-19-vaccins. Het Parlement zal morgen stemmen over een resolutie om af te zien van COVID-19-vaccinoctrooien.

Tijdens de plenaire vergadering van mei heeft het Europees Parlement de Commissie verzocht de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te verzoeken afstand te doen van intellectuele-eigendomsrechten voor COVID-19-vaccins, een initiatief voorgesteld door Zuid-Afrika en India en schijnbaar meer recentelijk gesteund door de nieuwe Biden administratie in de VS. 

De meningen onder de leden van het Europees Parlement zijn sterk verdeeld, sommigen pleiten voor een vrijstelling, terwijl anderen beweren dat het contraproductief kan zijn en een "vals goed idee" is dat de levering van vaccins niet zou versnellen en de innovatie zou schaden. In plaats daarvan voerden ze aan dat de Commissie zou moeten aandringen op vrijwillige licenties naast het delen van kennis en technologie, en de productiefaciliteiten in onder meer Afrika op te voeren.

Op de G20 Global Health Summit die onlangs werd bijeengeroepen door de Italiaanse premier Mario Draghi en von derl Leyen. Von der Leyen schetste de drie belangrijkste punten in de resulterende verklaring, zei ze: “Allereerst heeft [de G20] zich ertoe verbonden de productiecapaciteit in lage- en middeninkomenslanden te vergroten. Dan natuurlijk het tweede onderwerp om die knelpunten in de toeleveringsketens aan te pakken, voor de naadloze stroom van vaccins en componenten. Ten slotte hebben we ons gecommitteerd om te investeren in een wereldwijd systeem voor bewaking en vroegtijdige waarschuwing.” 

Over de TRIPS-vrijstelling zei Ursula von der Leyen: “De kwestie van de TRIPS-vrijstelling is onlangs aan de orde gesteld, we zeiden dat we openstaan ​​voor discussies. Nu, slechts vier weken later, hebben we bij de WTO een nieuw mondiaal handelsinitiatief ingediend met als doel een meer rechtvaardige toegang tot vaccins en therapieën te bieden... Ik denk dat intellectueel eigendom moet worden beschermd, beschermd, want dat is het idee achter de doorbraak. En het behoudt de prikkels voor innovatie in onderzoek en ontwikkeling. En natuurlijk zijn vrijwillige licenties de meest effectieve manier om uitbreiding van de productie te vergemakkelijken. 

“Tijdens de G20 Global Health-top werd deze beoordeling echter opnieuw bevestigd, en het is echter groot, in een wereldwijde noodsituatie als deze, zoals deze pandemie, als vrijwillige licenties mislukken, dwanglicenties een legitiem instrument moeten zijn om de productie op te schalen. En daarom willen we samen met de WTO het gebruik van dwanglicenties in tijden van nationale nood verduidelijken en vereenvoudigen. We hebben dit voorstel gisteren met de WTO besproken.

"Europa heeft ook een miljard euro toegezegd om productiehubs te creëren in verschillende regio's in Afrika, met Afrikaanse partners en onze industriële partners."

In het vorige debat bekritiseerden de leden van het Europees Parlement aan beide kanten de VS en het VK voor het oppotten van te hoge doses in een tijd waarin armere landen weinig of geen toegang hebben tot prikken. Als enige van haar gelijken in de ontwikkelde wereld heeft de EU al ongeveer de helft van haar productie geëxporteerd naar landen in nood, voegden ze eraan toe.

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

advertentie

Trending