Verbind je met ons

Gezondheid

De Commissie is verheugd over een akkoord over strengere mondiale gezondheidsbeveiligingsregels

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft het akkoord over de herziene Internationale Gezondheidsregeling, dat op 1 juni tijdens de Wereldgezondheidsvergadering in Genève werd bereikt, verwelkomd. De Wereldgezondheidsvergadering bracht meer dan 190 landen samen, waaronder alle EU-lidstaten, die samen een ambitieus pakket wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregels goedkeurden, na twee jaar van intensieve onderhandelingen.


De International Health Regulations zijn een juridisch bindende reeks internationale regels om mondiale gezondheidscrises te beheersen, waarover bijna twintig jaar geleden overeenstemming werd bereikt. De COVID-20-pandemie heeft de dringende noodzaak blootgelegd om dit raamwerk voor de moderne realiteit te versterken. Het akkoord van vandaag markeert een aanzienlijke vooruitgang in de manier waarop landen over de hele wereld samenwerken om zich voor te bereiden op en te reageren op grote bedreigingen voor de gezondheid.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zei dat ze de overeenkomst hartelijk verwelkomde, die een van de belangrijkste doelstellingen van de mondiale gezondheidsstrategie van de EU verwezenlijkt en de externe dimensie van de Europese Gezondheidsunie aanzienlijk versterkt. “Dit is een signaal dat de internationale solidariteit en samenwerking op belangrijke gezondheidskwesties sterk blijven”, zei ze.

“Zoals we de afgelopen jaren allemaal hebben gezien, respecteren de grote gezondheidsuitdagingen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd geen grenzen, en zijn multilaterale oplossingen de enige manier om ze het hoofd te bieden. We moeten voortbouwen op de succesvolle resultaten van vandaag en doorgaan met het versterken van de mondiale gezondheidszorgarchitectuur, om mensen over de hele wereld te beschermen”.

Door de regels te versterken is het de bedoeling het beheer van noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang te verbeteren en alle burgers beter te beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid – een kernprioriteit van de mondiale gezondheidsstrategie van de EU. De herziene IHR zal landen helpen acute risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen en erop te reageren, en de mondiale architectuur voor gezondheidszorgbeveiliging te verbeteren.


De Commissie is ook ingenomen met het akkoord van de Wereldgezondheidsvergadering om de onderhandelingen over de pandemieovereenkomst voort te zetten, met als doel consensus te bereiken tijdens de volgende Wereldgezondheidsvergadering in mei 2025. De EU blijft zich inzetten voor de onderhandelingen, die zullen voortbouwen op de tastbare vooruitgang die de afgelopen twee jaar zijn gemaakt, en zal blijven samenwerken met alle partners en belanghebbenden met het oog op het creëren van een sterkere, veerkrachtiger en rechtvaardiger mondiale gezondheidszorgarchitectuur voor de toekomst, waarin beslissingen worden aangestuurd door staten die partij zijn bij de overeenkomst.

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending