Verbind je met ons

Gezondheid

Een nieuwe wereld voor gezondheidsdata?

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Goedemorgen, gezondheidscollega's, en welkom bij de update van de Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde (EAPM) - in de komende weken, maanden en jaren zal EAPM veel aandacht besteden aan de problemen die voortvloeien uit het EU-wetgevingsvoorstel Health Data Space, die de afgelopen dagen is gelanceerd, tot het einde van dit wetgevingsmandaat, schrijft EAPM Executive Director Dr. Denis Horgan.

Het European Health Data Space-voorstel is eindelijk geland. Hoewel de tekst waarin het plan wordt geschetst aanzienlijk is ontwikkeld sinds het voor het eerst in maart werd uitgelekt, is het voorstel zelf in grote lijnen hetzelfde. Volgens het plan wil de Commissie een "kwantumsprong voorwaarts" maken in de manier waarop de gezondheidszorg aan Europeanen wordt verleend.

Zoals besproken in verschillende EAPM multistakeholder expert meetings en met het Europees Parlement, kunnen data de interface zijn tussen een individuele patiënt en een geprofessionaliseerd en gereguleerd systeem, en zijn bij uitstek een nexus tussen private en publieke belangen. 

En als een belangrijk gebied van voortdurend onderzoek en technologische ontwikkeling, produceert het een constante stroom van innovaties - en wordt bijgevolg een klassiek strijdtoneel waarop tegenstrijdige opvattingen over de verdiensten van innovatie worden uitgespeeld. 

Het specifieke gebied van medische innovatie gekoppeld aan gegevens biedt een rijke weergave van dergelijke conflicten - met controverses over spraakmakende kwesties zoals de richting van onderzoek en hoe dit te stimuleren, de moraliteit van prijssystemen en praktijken voor medicijnen, de steeds groter wordende opties voor het verzamelen en exploiteren van gezondheidsgerelateerde gegevens, of de toereikendheid van wettelijke controles.  

In het voorstel wil de Commissie een interne markt voor digitale gezondheidsdiensten en producten ontwikkelen. Praktisch betekent dat uitbreiden [e-mail beveiligd] zodat alle EU-landen e-recepten en patiëntoverzichten kunnen delen, evenals andere vormen van gezondheidsgegevens zoals laboratoriumrapporten. Het betekent ook dat er een nieuwe gedecentraliseerde EU-infrastructuur komt, genaamd [e-mail beveiligd] dat het grensoverschrijdend delen van gezondheidsgegevens voor onderzoek, regelgeving en beleidsvorming mogelijk maakt.

Individueel bureau

advertentie

Ook de betrokkenheid van het individu is een punt van mogelijke verdeeldheid, want om innovaties effect te laten hebben, moeten ze worden geaccepteerd. 

Als zodanig is het systeem misschien aanwezig en kan de samenleving de burger aanmoedigen om van een kans te profiteren, maar uiteindelijk moet de burger de verantwoordelijkheid nemen. De controverse die door heel Europa woedt over rechten en plichten met betrekking tot vaccinatie biedt een overtuigend voorbeeld: veel ouders, die niet overtuigd zijn van de voordelen van vaccinatie voor hun kind, weigeren toestemming voor het uitvoeren van immunisatieprocedures. Hier is het contrast tussen particuliere en openbare belangen ook duidelijk, aangezien het aandringen van een individu om vaccinatie te weigeren in strijd is met het publieke voordeel van kuddebescherming die vaccinatie biedt.

Aanzienlijke opschudding

Het voorstel voor de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens beschrijft de visie van de Commissie op hoe de gezondheidsgegevens van het blok moeten worden beheerd, gedeeld en gebruikt. Het voorstel maakt de weg vrij voor een ingrijpende verandering op een gebied waar de vooruitgang in de EU niet consistent is. In sommige landen is papier nog steeds koning, terwijl in andere landen al jaren toegang tot elektronische recepten is. 

Degenen die innovatie waarderen als een potentiële weldoener van de samenleving - of die het in meer persoonlijke termen waarderen als een uitdrukking van menselijke ijver en verbeeldingskracht - zoeken natuurlijk maximale vrijheid om het na te streven. Degenen die er voorzichtig mee zijn vanwege de mogelijke gevaren of praktische problemen die het kan veroorzaken, proberen natuurlijk de voortgang ervan te volgen en controles uit te oefenen en beperkingen op te leggen. 

ECHTER tussen deze twee tendensen moet in de beleidswereld een evenwicht worden gevonden dat innovatie mogelijk maakt en sceptici de nodige geruststelling biedt. 

Dat kan alleen optimaal worden gedaan als de onvermijdelijke debatten worden geïnformeerd door de kwaliteit van reflectie en degelijkheid van bewijs - aan beide kanten. Als een van beide partijen vindt dat ze zich op basis van een veronderstelde autoriteit kunnen toe-eigenen zonder rekening te houden met de problemen of andere gezichtspunten buiten beschouwing te laten, zal het resultaat ernstig suboptimaal zijn.

Dus in discussies over innovatie met betrekking tot gezondheidsgegevens, is nauwgezette navigatie nodig om het beste pad door een veelvoud aan variabelen in kaart te brengen om het vertrouwen van het publiek te waarborgen en het gepersonaliseerde in gepersonaliseerde gezondheidszorg te behouden, zoals EAPM heeft bepleit. 

En te midden van alle daaropvolgende discussies over de technologie en de implicaties ervan, moet het centrale element - in lijn met de logica van het onderwerp - de persoon zijn. Meer dan alleen een patiënt, meer dan een lid van een categorie of van een gestratificeerde groep. De persoon, de burger, die als zodanig aandacht verdient en het zijn hun gezondheidsgegevens. 

Een potentiële patiënt natuurlijk, want we zijn allemaal voorbestemd om in een of ander stadium te zijn. En in zoverre dus de persoon, de burger in het algemeen, dat wil zeggen alle personen, alle burgers. Want ongeacht een andere definitie of criterium of kwaliteit of kenmerk, dat is wat we allemaal zijn. Een persoon, mensen. Geen enkele hoeveelheid latere categorisering verandert dat: net zoals je zout niet kunt zouten om het zouter te maken, maken geen extra scheldwoorden een persoon iets anders dan wat hij of zij in wezen is: een persoon. En dat is waar de discussies om moeten draaien en waar EAPM de nadruk op zal leggen in de EU Health Data Space.

Patiënten, burgers, publiek vertrouwen

Meer betrokkenheid van de patiënt, de persoon, de burger geeft ook een nieuwe dimensie aan de beoordeling van therapieën.  

De persoon die een behandeling krijgt, is in de beste positie om te weten of een bepaalde behandeling werkt of niet. De persoon begrijpt zijn of haar lichaam en kan dus samenwerken met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om aanpassingen aan behandelingscycli te bedenken. Het groeiend aantal apps zal het ook gemakkelijker maken voor het individu om in een eerder stadium te begrijpen of een behandeling nodig is of niet, wat ook de kans op kostenbesparingen op onnodige behandelingen zal vergroten - en ook een psychologische boost voor het individu zal geven , een geruststelling dat hij of zij enige controle over hun eigen leven behoudt.

Educatie speelt hierbij een belangrijke rol evenals de bestuursstructuren. Dit zal tijd besparen bij het omgaan met zorgen over veel van de problemen die zich nu voordoen met een lage deelname aan klinische onderzoeken, zorgen met betrekking tot toestemming, het delen van weefselmonsters voor verder onderzoek, screening, enzovoort. De plannen voor een ruimte voor gezondheidsgegevens zullen ook geboorte van een nieuw soort gegevenswaakhond - de zogenaamde toegangsinstanties voor gezondheidsgegevens. Deze autoriteiten worden belangrijke spelers om ervoor te zorgen dat gezondheidsgegevens hergebruikt kunnen worden in onderzoek en beleid.

Sommige landen hebben al iets opgericht dat lijkt op zo'n autoriteit voor toegang tot gezondheidsgegevens, zei de Commissie in haar Q&A-sheet, verwijzend naar het Finse Findata, de Franse Health Data Hub en het Duitse Forshungsdatenzentrum. Een aantal van deze autoriteiten werd opgenomen in een consortium dat begin maart een bod uitbracht om een ​​testversie te bouwen van de gezondheidsdataruimte voor datahergebruik voor onderzoek en beleid.

Voor EAPM zullen de centrale kwesties in de komende weken, maanden en jaren natuurlijk gaan over het vertrouwen van het publiek en het centraal houden van de burger/patiënt – en natuurlijk zal EAPM veel aandacht besteden aan de ruimte voor gezondheidsgegevens totdat het einde van dit wetgevend mandaat.

De vraag is dus hoe de persoon, de burger, het beste in staat kan worden gesteld en empowered met betrekking tot zijn gegevens, zodat de identiteit en de rol van het individu centraal staan ​​in de zorg. 

Dit is waar gepersonaliseerde zorg en precisiegeneeskunde hun plaats vinden in deze debatten.

De vorderingen op het gebied van medische innovatie en ICT-hulpmiddelen kunnen de persoon vervolgens in staat stellen een constructieve interactie te hebben met het zorgsysteem – op voorwaarde dat het zorgsysteem daarop wordt aangepast. 

En op naar niet-data gerelateerde onderwerpen..

Ongelijkheid in behandeling

In opmerkingen die deden denken aan medio 2021, toen de wereldwijde reactie op coronavirus werd gekenmerkt door grimmige vaccinongelijkheid, sprak Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, woensdag (4 mei) over mensen in armere landen die geen toegang hebben tot levensreddende COVID-19-hulpmiddelen. Behalve deze keer, in plaats van dat vaccins buiten bereik zijn, zijn het behandelingen. 

"Lage beschikbaarheid en hoge prijzen" hebben ertoe geleid dat sommige landen het kopen van zeer effectieve antivirale middelen hebben uitgesloten, zei Tedros. “Het is gewoon onaanvaardbaar dat in de ergste pandemie in een eeuw, innovatieve behandelingen die levens kunnen redden, niet de mensen bereiken die ze nodig hebben.” 

WHO bereidt zich voor op volgende pandemie

Pandemieën en grootschalige uitbraken kunnen miljoenen levens eisen, samenlevingen ontwrichten en economieën verwoesten. Het Health Emergencies Program (WHE) van de WHO werkt samen met de lidstaten om landen te helpen zich voor te bereiden op grootschalige uitbraken en pandemieën. Via de Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases and Public Health Emergencies (APSED III) worden de kerncapaciteiten die vereist zijn door de International Health Regulations (2005), of IHR, verbeterd, wat een belangrijke basis vormt voor de voorbereiding op een pandemie. 

Dit wordt aangevuld met inspanningen om ziektespecifieke systemen en capaciteiten te versterken, onder meer voor vaccins, geneesmiddelen en andere interventies op het gebied van de volksgezondheid. Landen worden ook aangemoedigd om de hele samenleving te betrekken bij een effectieve voorbereiding en reactie op pandemieën. Aangezien de volgende pandemie hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaakt door griep, blijft de ziekte de belangrijkste bedreiging voor de volksgezondheid in de regio. 

Obesitas - Europa's andere gezondheidscrisis

Uit het nieuwe WHO European Regional Obesity Report 2022, gepubliceerd op 3 mei door het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO, blijkt dat het percentage overgewicht en obesitas in de hele regio epidemische proporties heeft aangenomen en nog steeds escaleert, waarbij geen van de 53 lidstaten van de regio momenteel op schema om de WHO-doelstelling voor wereldwijde niet-overdraagbare ziekten (NCD) te halen om de toename van zwaarlijvigheid tegen 2025 te stoppen. Uit het rapport blijkt dat in de Europese regio 59% van de volwassenen en bijna 1 op de 3 kinderen (29% van de jongens en 27% van de meisjes) overgewicht hebben of met obesitas leven. De prevalentie van obesitas bij volwassenen in de Europese regio is hoger dan in enige andere WHO-regio, behalve in Amerika. 

Overgewicht en obesitas behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken en invaliditeit in de Europese regio, en recente schattingen suggereren dat ze jaarlijks meer dan 1.2 miljoen doden veroorzaken, wat overeenkomt met meer dan 13% van de totale mortaliteit in de regio. 

Obesitas verhoogt het risico op veel NCD's, waaronder kankers, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en chronische aandoeningen van de luchtwegen. Obesitas wordt bijvoorbeeld beschouwd als een oorzaak van ten minste 13 verschillende soorten kanker en is waarschijnlijk rechtstreeks verantwoordelijk voor ten minste 200,000 nieuwe kankergevallen per jaar in de hele regio, en dit cijfer zal de komende jaren verder stijgen. Overgewicht en obesitas zijn ook de belangrijkste risicofactor voor invaliditeit, waardoor 7% van het totale aantal jaren met een handicap in de regio wordt geleefd. Mensen met overgewicht en mensen met obesitas zijn onevenredig zwaar getroffen door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. 

En dat is voorlopig alles van EAPM. Blijf veilig en gezond, en geniet van je weekend als het aankomt...

eindelijk arriveert

Het European Health Data Space-voorstel is eindelijk geland. Hoewel de tekst waarin het plan wordt geschetst aanzienlijk is ontwikkeld sinds het voor het eerst in maart werd uitgelekt, is het voorstel zelf in grote lijnen hetzelfde. Volgens het plan wil de Commissie een "kwantumsprong voorwaarts" maken in de manier waarop de gezondheidszorg aan Europeanen wordt verleend.

Zoals besproken in verschillende EAPM multistakeholder expert meetings en met het Europees Parlement, kunnen data de interface zijn tussen een individuele patiënt en een geprofessionaliseerd en gereguleerd systeem, en zijn bij uitstek een nexus tussen private en publieke belangen. 

En als een belangrijk gebied van voortdurend onderzoek en technologische ontwikkeling, produceert het een constante stroom van innovaties - en wordt bijgevolg een klassiek strijdtoneel waarop tegenstrijdige opvattingen over de verdiensten van innovatie worden uitgespeeld. 

Het specifieke gebied van medische innovatie gekoppeld aan gegevens biedt een rijke weergave van dergelijke conflicten - met controverses over spraakmakende kwesties zoals de richting van onderzoek en hoe dit te stimuleren, de moraliteit van prijssystemen en praktijken voor medicijnen, de steeds groter wordende opties voor het verzamelen en exploiteren van gezondheidsgerelateerde gegevens, of de toereikendheid van wettelijke controles.  

In het voorstel wil de Commissie een interne markt voor digitale gezondheidsdiensten en producten ontwikkelen. Praktisch betekent dat uitbreiden [e-mail beveiligd] zodat alle EU-landen e-recepten en patiëntoverzichten kunnen delen, evenals andere vormen van gezondheidsgegevens zoals laboratoriumrapporten. Het betekent ook dat er een nieuwe gedecentraliseerde EU-infrastructuur komt, genaamd [e-mail beveiligd] dat het grensoverschrijdend delen van gezondheidsgegevens voor onderzoek, regelgeving en beleidsvorming mogelijk maakt.

Individueel bureau

Ook de betrokkenheid van het individu is een punt van mogelijke verdeeldheid, want om innovaties effect te laten hebben, moeten ze worden geaccepteerd. 

Als zodanig is het systeem misschien aanwezig en kan de samenleving de burger aanmoedigen om van een kans te profiteren, maar uiteindelijk moet de burger de verantwoordelijkheid nemen. De controverse die door heel Europa woedt over rechten en plichten met betrekking tot vaccinatie biedt een overtuigend voorbeeld: veel ouders, die niet overtuigd zijn van de voordelen van vaccinatie voor hun kind, weigeren toestemming voor het uitvoeren van immunisatieprocedures. Hier is het contrast tussen particuliere en openbare belangen ook duidelijk, aangezien het aandringen van een individu om vaccinatie te weigeren in strijd is met het publieke voordeel van kuddebescherming die vaccinatie biedt.

Aanzienlijke opschudding

Het voorstel voor de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens beschrijft de visie van de Commissie op hoe de gezondheidsgegevens van het blok moeten worden beheerd, gedeeld en gebruikt. Het voorstel maakt de weg vrij voor een ingrijpende verandering op een gebied waar de vooruitgang in de EU niet consistent is. In sommige landen is papier nog steeds koning, terwijl in andere landen al jaren toegang tot elektronische recepten is. 

Degenen die innovatie waarderen als een potentiële weldoener van de samenleving - of die het in meer persoonlijke termen waarderen als een uitdrukking van menselijke ijver en verbeeldingskracht - zoeken natuurlijk maximale vrijheid om het na te streven. Degenen die er voorzichtig mee zijn vanwege de mogelijke gevaren of praktische problemen die het kan veroorzaken, proberen natuurlijk de voortgang ervan te volgen en controles uit te oefenen en beperkingen op te leggen. 

ECHTER tussen deze twee tendensen moet in de beleidswereld een evenwicht worden gevonden dat innovatie mogelijk maakt en sceptici de nodige geruststelling biedt. 

Dat kan alleen optimaal worden gedaan als de onvermijdelijke debatten worden geïnformeerd door de kwaliteit van reflectie en degelijkheid van bewijs - aan beide kanten. Als een van beide partijen vindt dat ze zich op basis van een veronderstelde autoriteit kunnen toe-eigenen zonder rekening te houden met de problemen of andere gezichtspunten buiten beschouwing te laten, zal het resultaat ernstig suboptimaal zijn.

Dus in discussies over innovatie met betrekking tot gezondheidsgegevens, is nauwgezette navigatie nodig om het beste pad door een veelvoud aan variabelen in kaart te brengen om het vertrouwen van het publiek te waarborgen en het gepersonaliseerde in gepersonaliseerde gezondheidszorg te behouden, zoals EAPM heeft bepleit. 

En te midden van alle daaropvolgende discussies over de technologie en de implicaties ervan, moet het centrale element - in lijn met de logica van het onderwerp - de persoon zijn. Meer dan alleen een patiënt, meer dan een lid van een categorie of van een gestratificeerde groep. De persoon, de burger, die als zodanig aandacht verdient en het zijn hun gezondheidsgegevens. 

Een potentiële patiënt natuurlijk, want we zijn allemaal voorbestemd om in een of ander stadium te zijn. En in zoverre dus de persoon, de burger in het algemeen, dat wil zeggen alle personen, alle burgers. Want ongeacht een andere definitie of criterium of kwaliteit of kenmerk, dat is wat we allemaal zijn. Een persoon, mensen. Geen enkele hoeveelheid latere categorisering verandert dat: net zoals je zout niet kunt zouten om het zouter te maken, maken geen extra scheldwoorden een persoon iets anders dan wat hij of zij in wezen is: een persoon. En dat is waar de discussies om moeten draaien en waar EAPM de nadruk op zal leggen in de EU Health Data Space.

Patiënten, burgers, publiek vertrouwen

Meer betrokkenheid van de patiënt, de persoon, de burger geeft ook een nieuwe dimensie aan de beoordeling van therapieën.  

De persoon die een behandeling krijgt, is in de beste positie om te weten of een bepaalde behandeling werkt of niet. De persoon begrijpt zijn of haar lichaam en kan dus samenwerken met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om aanpassingen aan behandelingscycli te bedenken. Het groeiend aantal apps zal het ook gemakkelijker maken voor het individu om in een eerder stadium te begrijpen of een behandeling nodig is of niet, wat ook de kans op kostenbesparingen op onnodige behandelingen zal vergroten - en ook een psychologische boost voor het individu zal geven , een geruststelling dat hij of zij enige controle over hun eigen leven behoudt.

Educatie speelt hierbij een belangrijke rol evenals de bestuursstructuren. Dit zal tijd besparen bij het omgaan met zorgen over veel van de problemen die zich nu voordoen met een lage deelname aan klinische onderzoeken, zorgen met betrekking tot toestemming, het delen van weefselmonsters voor verder onderzoek, screening, enzovoort. De plannen voor een ruimte voor gezondheidsgegevens zullen ook geboorte van een nieuw soort gegevenswaakhond - de zogenaamde toegangsinstanties voor gezondheidsgegevens. Deze autoriteiten worden belangrijke spelers om ervoor te zorgen dat gezondheidsgegevens hergebruikt kunnen worden in onderzoek en beleid.

Sommige landen hebben al iets opgericht dat lijkt op zo'n autoriteit voor toegang tot gezondheidsgegevens, zei de Commissie in haar Q&A-sheet, verwijzend naar het Finse Findata, de Franse Health Data Hub en het Duitse Forshungsdatenzentrum. Een aantal van deze autoriteiten werd opgenomen in een consortium dat begin maart een bod uitbracht om een ​​testversie te bouwen van de gezondheidsdataruimte voor datahergebruik voor onderzoek en beleid.

Voor EAPM zullen de centrale kwesties in de komende weken, maanden en jaren natuurlijk gaan over het vertrouwen van het publiek en het centraal houden van de burger/patiënt – en natuurlijk zal EAPM veel aandacht besteden aan de ruimte voor gezondheidsgegevens totdat het einde van dit wetgevend mandaat.

De vraag is dus hoe de persoon, de burger, het beste in staat kan worden gesteld en empowered met betrekking tot zijn gegevens, zodat de identiteit en de rol van het individu centraal staan ​​in de zorg. 

Dit is waar gepersonaliseerde zorg en precisiegeneeskunde hun plaats vinden in deze debatten.

De vorderingen op het gebied van medische innovatie en ICT-hulpmiddelen kunnen de persoon vervolgens in staat stellen een constructieve interactie te hebben met het zorgsysteem – op voorwaarde dat het zorgsysteem daarop wordt aangepast. 

En op naar niet-data gerelateerde onderwerpen..

Ongelijkheid in behandeling

In opmerkingen die deden denken aan medio 2021, toen de wereldwijde reactie op coronavirus werd gekenmerkt door grimmige vaccinongelijkheid, sprak Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, woensdag (4 mei) over mensen in armere landen die geen toegang hebben tot levensreddende COVID-19-hulpmiddelen. Behalve deze keer, in plaats van dat vaccins buiten bereik zijn, zijn het behandelingen. 

"Lage beschikbaarheid en hoge prijzen" hebben ertoe geleid dat sommige landen het kopen van zeer effectieve antivirale middelen hebben uitgesloten, zei Tedros. “Het is gewoon onaanvaardbaar dat in de ergste pandemie in een eeuw, innovatieve behandelingen die levens kunnen redden, niet de mensen bereiken die ze nodig hebben.” 

WHO bereidt zich voor op volgende pandemie

Pandemieën en grootschalige uitbraken kunnen miljoenen levens eisen, samenlevingen ontwrichten en economieën verwoesten. Het Health Emergencies Program (WHE) van de WHO werkt samen met de lidstaten om landen te helpen zich voor te bereiden op grootschalige uitbraken en pandemieën. Via de Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases and Public Health Emergencies (APSED III) worden de kerncapaciteiten die vereist zijn door de International Health Regulations (2005), of IHR, verbeterd, wat een belangrijke basis vormt voor de voorbereiding op een pandemie. 

Dit wordt aangevuld met inspanningen om ziektespecifieke systemen en capaciteiten te versterken, onder meer voor vaccins, geneesmiddelen en andere interventies op het gebied van de volksgezondheid. Landen worden ook aangemoedigd om de hele samenleving te betrekken bij een effectieve voorbereiding en reactie op pandemieën. Aangezien de volgende pandemie hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaakt door griep, blijft de ziekte de belangrijkste bedreiging voor de volksgezondheid in de regio. 

Obesitas - Europa's andere gezondheidscrisis

Uit het nieuwe WHO European Regional Obesity Report 2022, gepubliceerd op 3 mei door het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO, blijkt dat het percentage overgewicht en obesitas in de hele regio epidemische proporties heeft aangenomen en nog steeds escaleert, waarbij geen van de 53 lidstaten van de regio momenteel op schema om de WHO-doelstelling voor wereldwijde niet-overdraagbare ziekten (NCD) te halen om de toename van zwaarlijvigheid tegen 2025 te stoppen. Uit het rapport blijkt dat in de Europese regio 59% van de volwassenen en bijna 1 op de 3 kinderen (29% van de jongens en 27% van de meisjes) overgewicht hebben of met obesitas leven. De prevalentie van obesitas bij volwassenen in de Europese regio is hoger dan in enige andere WHO-regio, behalve in Amerika. 

Overgewicht en obesitas behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken en invaliditeit in de Europese regio, en recente schattingen suggereren dat ze jaarlijks meer dan 1.2 miljoen doden veroorzaken, wat overeenkomt met meer dan 13% van de totale mortaliteit in de regio. 

Obesitas verhoogt het risico op veel NCD's, waaronder kankers, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en chronische aandoeningen van de luchtwegen. Obesitas wordt bijvoorbeeld beschouwd als een oorzaak van ten minste 13 verschillende soorten kanker en is waarschijnlijk rechtstreeks verantwoordelijk voor ten minste 200,000 nieuwe kankergevallen per jaar in de hele regio, en dit cijfer zal de komende jaren verder stijgen. Overgewicht en obesitas zijn ook de belangrijkste risicofactor voor invaliditeit, waardoor 7% van het totale aantal jaren met een handicap in de regio wordt geleefd. Mensen met overgewicht en mensen met obesitas zijn onevenredig zwaar getroffen door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. 

En dat is voorlopig alles van EAPM. Blijf veilig en gezond, en geniet van je weekend als het aankomt...

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending