Verbind je met ons

Europese Commissie

Europese gezondheidsunie: Europese Commissie verwelkomt stap naar betere toegang tot medicijnen en medische hulpmiddelen tijdens crisis

DELEN:

gepubliceerd

on

Vandaag (15 juni) heeft de Raad zijn standpunt vastgesteld over het voorstel van de Commissie van november 2020 om het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een sterkere rol te geven bij de paraatheid en het beheer van crises. Dit voorstel zou het EMA in staat stellen activiteiten te faciliteren zoals het monitoren en beperken van het risico op tekorten aan medicijnen, het verstrekken van wetenschappelijk advies over medicijnen voor de behandeling van ziekten veroorzaakt door een crisis, en het coördineren van klinische proeven. Commissaris belast met Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides verwelkomde de aanneming van het standpunt van de Raad en legde de volgende verklaring af: “Het Europees Geneesmiddelenbureau is een essentiële partner geweest in onze reactie op de COVID-19-pandemie. Maar de crisis heeft aangetoond dat we de beschikbaarheid van medicijnen en medische apparatuur om patiënten te behandelen niet als vanzelfsprekend kunnen beschouwen. Een versterkt agentschap zal ons in staat stellen snel, efficiënt en gecoördineerd te reageren op toekomstige noodsituaties.

“Ik ben blij dat de Raad ons ambitieuze voorstel zo snel heeft goedgekeurd, en de vooruitgang moet even snel volgen op onze voorstellen om het mandaat van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding te versterken en nauwere samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

“Sterke EU-agentschappen zijn van cruciaal belang voor onze collectieve reactie op gezondheidsbedreigingen of crises en ze moeten volledig uitgerust zijn om de rol te spelen die we van hen verwachten en nodig hebben.

“Ik wil het Portugese voorzitterschap bedanken voor het werk dat de afgelopen zes maanden is verricht en ik kijk ernaar uit om met het Europees Parlement en de Raad te blijven samenwerken om onze visie voor een sterke Europese Gezondheidsunie werkelijkheid te laten worden.”

Volgende stappen

Na de goedkeuring van het standpunt van de Raad, bekend als de 'algemene oriëntatie', over het voorstel van de Commissie, zal het Europees Parlement zijn standpunt tijdens de plenaire vergadering van juli aannemen. De Raad, het Parlement en de Europese Commissie zullen vervolgens onderhandelen over de tekst van het Commissievoorstel, bekend als de “trialoog”, om onder het Sloveense voorzitterschap tot een akkoord te komen.

De onderhandelingen over de andere twee voorgestelde verordeningen, voor een versterkt Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en een herziene verordening over grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid, gaan ook vooruit. De Commissie zal nauw blijven samenwerken met het Europees Parlement en de Raad bij het streven naar een snelle goedkeuring van alle drie de voorstellen. Zoals aangekondigd in de Pakket van de Europese Gezondheidsuniezal de Commissie in het najaar ook een nieuwe European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) voorstellen. Dit zal de Europese Gezondheidsunie versterken met een betere EU-paraatheid en reactie op ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, door een snelle beschikbaarheid, toegang en verspreiding van de noodzakelijke tegenmaatregelen mogelijk te maken.

advertentie

Achtergrond

Op 11 november 2020 heeft de Commissie een pakket voor de Europese Gezondheidsunie voorgesteld om de crisisparaatheid en -respons in Europa te versterken. Het pakket omvat drie ontwerpverordeningen om het beheer van gezondheidscrises in de Unie te verbeteren. Ze zijn van plan de mandaten van het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding te versterken en een sterkere coördinatie op te zetten voor grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, waaronder de mogelijkheid om op EU-niveau een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid af te kondigen.

Onder de nieuwe verordening zal het Europees Geneesmiddelenbureau een gecoördineerde reactie op gezondheidscrises op Unieniveau kunnen faciliteren door:

  • Het bewaken en verkleinen van het risico op tekorten aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen;
  • het verstrekken van wetenschappelijk advies over geneesmiddelen die mogelijk de ziekten die deze crises veroorzaken, kunnen behandelen, voorkomen of diagnosticeren;
  • het coördineren van onderzoeken om de effectiviteit en veiligheid van vaccins te monitoren, en;
  • het coördineren van klinische onderzoeken.

Meer informatie

Gezondheidsunie

Voorstel om het mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau te verlengen

EU-coronavirusreactie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending