Verbind je met ons

Gezondheid

Interview met Eric Bossan, Head of Europe Viatris

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Martin Banks praat met Eric Bossan.

Kunt u ons iets vertellen over Viatris, uw eigen persoonlijke rol en ook wat het bedrijf doet en zal doen op het gebied van ecologische duurzaamheid?

Viatris is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg, opgericht in november 2020 met een personeelsbestand van meer dan 40,000. Viatris streeft ernaar om patiënten wereldwijd meer toegang te geven tot betaalbare, hoogwaardige medicijnen, ongeacht hun geografische ligging of omstandigheden.

advertentie

Ik overzie onze commerciële activiteiten. In Europa zijn we een van de toonaangevende farmaceutische bedrijven. We zijn aanwezig in 38 landen en hebben ca. 11,000 individuen. We zijn bijvoorbeeld een belangrijke speler op het gebied van trombose en het stimuleren van toegang tot biosimilars, die belangrijke, en vaak meer betaalbare, behandelingsalternatieven kunnen bieden - met een van de grootste en meest diverse biosimilar-portfolio's in de sector.

Duurzaamheid verwijst voor ons naar de duurzaamheid op lange termijn van onze algehele prestaties, aangedreven door onze missie en ons bedrijfsmodel. Dit veronderstelt respect voor de natuurlijke hulpbronnen waarop we vertrouwen en de maatschappelijke bijdragen die we door ons werk leveren.

Vervuiling is dit jaar een van de thema's van de EU Groene Week. Hoe groot is vervuiling een gezondheidsprobleem en wat hoop je dat het evenement zal bereiken om dit mondiale probleem aan te pakken?

advertentie

Zoals ook vermeld in het actieplan Zero Pollution dat medio mei door de EC is gelanceerd, is vervuiling de grootste milieuoorzaak van meerdere psychische en lichamelijke ziekten en van vroegtijdige sterfgevallen.

Als onderdeel van onze inzet handhaven we duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering en werken we ijverig aan het verminderen van onze impact op het milieu. We hebben een geïntegreerde aanpak gericht op het beheer van ons watergebruik, luchtemissies, afval, klimaatverandering en energie-impact; enkele voorbeelden van onze inspanningen zijn: we hebben het gebruik van hernieuwbare energie in de afgelopen vijf jaar met 485% verhoogd en alle sites van ons oude bedrijf Mylan in Ierland - een land waar we het grootste aantal sites in Europa hebben - gebruiken 100% hernieuwbare energie.

Dat gezegd hebbende, was en blijft de Europese Groene Week 2021 een gelegenheid om kennis uit te wisselen en met belanghebbenden en geïnteresseerde burgers in gesprek te gaan over hoe we kunnen samenwerken om de ambitie voor een milieu zonder vervuiling en een gifvrije omgeving te realiseren.

We kunnen het niet alleen - daarom werken we samen met de industrie en de academische wereld om op risico's en wetenschappelijk onderbouwd beleid en praktijken te promoten.

We pleiten bijvoorbeeld voor gevestigde industriële initiatieven op het gebied van goede milieupraktijken, waaronder verantwoorde productie en afvalwaterbeheer, en werken samen met de farmaceutische industrie om de toepassing op te schalen.

Wat is specifiek de betrokkenheid van uw bedrijf bij de Groene Week 2021 en, meer in het algemeen, bij de EU? Hoe realistisch is de Zero Pollution Ambition van de EU? Zou de EU op dit gebied meer kunnen doen?

Aangezien het een zeer leerrijke week was, is mijn oproep om EUGreenWeek-energie te gebruiken om de komende milieu-uitdagingen aan te gaan en me te laten inspireren door de vastberadenheid en toewijding die de farmaceutische industrie achter COVID-19 heeft gestoken. De farmaceutische industrie moet een rol spelen bij het leiden van deze inspanningen, aangezien we ernaar streven de levering van hoogwaardige medicijnen te garanderen en verantwoordelijk milieugedrag te handhaven.

Ons werk op Brussels niveau combineert het pleiten voor gevestigde goede praktijken, waaronder verantwoorde productie en afvalwaterbeheer. Wij zijn van mening dat dit de beste manier is om de toepassing van goede milieupraktijken op te schalen en de doeltreffendheid in de hele waardeketen te vergemakkelijken, de administratieve lasten te helpen verminderen en de kosten te beheersen - die allemaal dienen voor de twee overkoepelende doelstellingen van stabiele en tijdige toegang tot hoogwaardige en betaalbare medicijnen en verantwoord handelen.

Zo werken we bijvoorbeeld samen met de verenigingen van de Europese farmaceutische industrie - Medicines for Europe, de Association of the European Self-Care Industry (AESGP) en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) - en ontwikkelden we een holistisch raamwerk voor voorspelling en prioritering van geneesmiddelen ter ondersteuning van evaluaties van hun potentiële risico's in watersystemen en een ruimtelijk expliciete tool voor milieublootstelling waarmee gebruikers API-concentraties (actief farmaceutisch ingrediënt) in watersystemen kunnen voorspellen. Het vervolgproject, PREMIER, publiek-private samenwerking, medegefinancierd door de Europese Commissie en gestart in september 2020, zal de beschikbare milieugegevens zichtbaarder en toegankelijker maken voor alle belanghebbenden.

Kunt u in het kort uitleggen hoe uw bedrijf een evenwicht probeert te vinden tussen het aanpakken van dringende gezondheidsbehoeften en het aanpakken van milieu-uitdagingen?

Milieu en menselijke gezondheid zijn met elkaar verbonden, een relatie die wordt onderstreept door klimaatverandering, vervuiling en waterstress. De Europese Commissie heeft ambitieuze doelen gesteld in de Europese klimaatwet - om de emissiereductiedoelstelling voor 2030 van ten minste 55% op te nemen als opstap naar de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050; het zal zeker bijdragen aan een groener Europa en bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid.

Wat geneesmiddelen betreft, heeft het ambitieuze actieplan voor nulverontreiniging tot doel de verontreiniging door geneesmiddelen in water op te lossen, naast het EU-gezondheidsactieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR). Bovendien zijn EU-burgers en onze klanten en zakenpartners milieubewuster en eisen zij dat bedrijven een standpunt innemen en zich inzetten voor dit onderwerp.

Aangezien geneesmiddelen een sterk gereguleerde industrie zijn, draagt ​​de productie van afvalwater slechts marginaal bij aan de aanwezigheid van geneesmiddelen in het milieu. Het grootste deel van de impact komt van menselijke uitscheiding. Voor effectieve resultaten moeten gemeenten afvalwaterzuiveringsinstallaties opzetten.

We zijn toegewijd om ons deel te doen terwijl we werken aan het vervullen van onze missie om de milieu-impact van onze industrie aan te pakken en tegelijkertijd toegang te bieden aan patiënten, ongeacht de geografische ligging of omstandigheden.

Waterbesparing en proactief afvalwaterbeheer zijn kerncomponenten voor het beheer van duurzame activiteiten en voor het bevorderen van toegang tot medicijnen en een goede gezondheid. Zo hebben we in 2020 op verschillende van onze locaties in India maatregelen genomen om ons waterverbruik te verminderen, de efficiëntie te verhogen en ervoor te zorgen dat er geen onbehandeld afvalwater in het milieu terechtkomt. Deze initiatieven getuigen van onze inzet voor waterbesparing en proactief afvalwaterbeheer wereldwijd.

Een ander gebied dat volgens ons van cruciaal belang is om mee samen te werken, is het bestrijden van antimicrobiële resistentie (AMR), die optreedt wanneer bacteriën evolueren om de effecten van antibiotica te weerstaan. Veel factoren dragen bij aan AMR, waaronder slechte infectiebeheersing, overmatig voorschrijven van antibiotica en antibiotica in het milieu. De meeste antibiotica in het milieu zijn het resultaat van menselijke en dierlijke uitscheidingen, terwijl een aanzienlijk kleinere hoeveelheid afkomstig is van de productie van actieve farmaceutische ingrediënten (API) en hun formulering in medicijnen. We zijn ondertekenaar van de Davos-verklaring over de bestrijding van AMR en een van de oprichters van de raad van bestuur van de AMR Industry Alliance. We hebben het AMR Industry Alliance Common Antibiotic Manufacturing Framework aangenomen en zijn een actief lid van de productiewerkgroep. Het Common Antibiotic Manufacturing Framework biedt een gemeenschappelijke methodologie om het potentiële risico van antibioticalozingen te beoordelen en om waar nodig passende maatregelen te nemen.

Als nieuw gevormd bedrijf kijken we ernaar uit om wetenschappelijk onderbouwde prestatiedoelen vast te stellen, in eerste instantie gericht op klimaat, water en afval. Ook heeft Viatris onlangs het UN Global Compact CEO Water Mandate onderschreven. Het is een belangrijk, wereldwijd initiatief dat zich inzet voor het verminderen van waterstress door kritieke waterrisico's te identificeren en te verminderen, watergerelateerde kansen te grijpen en bij te dragen aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Wat zijn de eventuele lessen die uit de pandemie kunnen worden getrokken op het gebied van ecologische duurzaamheid en het aanpakken van vervuiling? Zal de wereld beter uitgerust zijn om een ​​nieuwe pandemie als deze aan te pakken?

De pandemie heeft urgente kwesties van wereldwijde gezondheidssolidariteit, veiligheid en rechtvaardigheid onderstreept, en de economische gevolgen ervan zullen verstrekkende gevolgen hebben. Als bedrijf hebben we in 2020 onze beleidsinspanningen met betrekking tot COVID-19 gericht op het waarborgen van de continuïteit van de toegang tot medicijnen voor patiënten over de hele wereld, het overwinnen van een steeds veranderend landschap van grensbeperkingen, overheidsvereisten en verstoringen van het gezondheidssysteem.

De inspanningen van honderdduizenden gezondheidswerkers over de hele wereld kunnen niet genoeg worden onderstreept. Hun onvermoeibare inspanningen en de samenwerking tussen publieke en private partners, waaronder de wereldwijde farmaceutische industrie, bewijzen dat wanneer we ons richten op een gemeenschappelijk doel, we het kunnen waarmaken.

Kijkend naar de toekomst, wat ziet u als de belangrijkste vraagstukken/uitdagingen voor beleidsmakers en uw sector?

Om uitdagingen of problemen het hoofd te bieden, moeten we een open en constructieve dialoog voeren met belanghebbenden in heel Europa, ernaar streven oplossingen te vinden die de toegang tot medicijnen garanderen en een antwoord bieden op de gezondheids- en milieu-uitdagingen. Het is mijn sterke overtuiging dat zaken een positieve invloed kunnen hebben. We zijn klaar om samen te werken voor een groener en rechtvaardiger Europa.

Verder lezen
advertentie

coronavirus

VS-EU-agenda voor het verslaan van de wereldwijde pandemie: de wereld vaccineren, nu levens redden en een betere gezondheidsbeveiliging opbouwen

gepubliceerd

on

Vaccinatie is de meest effectieve reactie op de COVID-pandemie. De Verenigde Staten en de EU zijn technologische leiders op het gebied van geavanceerde vaccinplatforms, gezien decennialange investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Het is van vitaal belang dat we agressief een agenda nastreven om de wereld te vaccineren. Gecoördineerd leiderschap van de VS en de EU zal helpen het aanbod uit te breiden, op een meer gecoördineerde en efficiënte manier te leveren en de beperkingen van de toeleveringsketens te beheersen. Dit zal de kracht van een trans-Atlantisch partnerschap demonstreren om wereldwijde vaccinatie te vergemakkelijken en tegelijkertijd meer vooruitgang mogelijk te maken door multilaterale en regionale initiatieven.

Voortbouwend op de resultaten van de G2021-top over gezondheid in mei 20, de G7- en de VS-EU-top in juni, en de komende G20-top, zullen de VS en de EU de samenwerking uitbreiden voor wereldwijde actie om de wereld te vaccineren, waardoor nu levens worden gered, en het opbouwen van een betere gezondheidsbeveiliging.  

advertentie

Pijler I: een gezamenlijk engagement voor het delen van vaccins tussen de EU en de VS: de Verenigde Staten en de EU zullen doses wereldwijd delen om de vaccinatiegraad te verhogen, met prioriteit voor het delen via COVAX en het dringend verbeteren van de vaccinatiegraad in lage- en lage-middeninkomenslanden. De Verenigde Staten doneren meer dan 1.1 miljard doses en de EU zal meer dan 500 miljoen doses doneren. Dit komt bovenop de doses die we via COVAX hebben gefinancierd.

We roepen landen die in staat zijn hun bevolking te vaccineren op om hun toezeggingen over het delen van doses te verdubbelen of om een ​​zinvolle bijdrage te leveren aan de gereedheid van vaccins. Ze zullen een premie hechten aan voorspelbare en effectieve dosisverdeling om de duurzaamheid te maximaliseren en verspilling te minimaliseren.

Pijler II: een gezamenlijke inzet van de EU en de VS om gereed te zijn voor vaccins: de Verenigde Staten en de EU zullen beide de relevante organisaties voor vaccinlevering, koudeketen, logistiek en immunisatieprogramma's ondersteunen en coördineren om doses in injectieflacons om te zetten in wapens. Ze zullen de lessen delen die zijn geleerd van het delen van doses, inclusief levering via COVAX, en een rechtvaardige verdeling van vaccins bevorderen.

advertentie

Pijler III: een gezamenlijk partnerschap tussen de EU en de VS om de wereldwijde levering van vaccins en therapieën te versterken: de EU en de Verenigde Staten zullen gebruikmaken van hun onlangs gelanceerde Joint COVID-19 Manufacturing and Supply Chain Taskforce om de productie en distributie van vaccins en geneesmiddelen te ondersteunen en uitdagingen in de toeleveringsketen te overwinnen. De samenwerkingsinspanningen, zoals hieronder beschreven, omvatten het monitoren van wereldwijde toeleveringsketens, het beoordelen van de wereldwijde vraag ten opzichte van de levering van ingrediënten en productiematerialen, en het identificeren en aanpakken in realtime knelpunten en andere verstorende factoren voor de wereldwijde productie van vaccins en geneesmiddelen, evenals het coördineren van mogelijke oplossingen en initiatieven om de wereldwijde productie van vaccins, kritische inputs en aanvullende benodigdheden te stimuleren.

Pijler IV: Een gezamenlijk EU/VS-voorstel om wereldwijde gezondheidsbeveiliging te bereiken. De Verenigde Staten en de EU zullen tegen eind 2021 de oprichting van een financieel intermediair fonds (FIF) ondersteunen en de duurzame kapitalisatie ervan ondersteunen. De EU en de Verenigde Staten zullen ook de wereldwijde surveillance van pandemie ondersteunen, met inbegrip van het concept van een wereldwijde pandemieradar. De EU en de Verenigde Staten zullen, respectievelijk via HERA en het Department of Health and Human Services Biomedical Advanced Research and Development Authority, samenwerken in overeenstemming met onze G7-toezegging om de ontwikkeling van nieuwe vaccins te versnellen en aanbevelingen te doen over het vergroten van de capaciteit van de wereld om deze vaccins in realtime afleveren. 

We roepen partners op om mee te doen aan de oprichting en financiering van de FIF om landen te helpen voorbereiden op COVID-19 en toekomstige biologische bedreigingen.

Pijler V: Een gezamenlijke routekaart van de EU/VS/partners voor regionale vaccinproductie. De EU en de Verenigde Staten zullen investeringen in regionale productiecapaciteit coördineren met lage- en lage-middeninkomenslanden, evenals gerichte inspanningen om de capaciteit voor medische tegenmaatregelen te vergroten in het kader van de Build Back and Better World-infrastructuur en het nieuw opgerichte Global Gateway-partnerschap. De EU en de Verenigde Staten zullen hun inspanningen bundelen om de lokale productiecapaciteit voor vaccins in Afrika te versterken en de besprekingen voortzetten over de uitbreiding van de productie van COVID-19-vaccins en -behandelingen en ervoor zorgen dat deze op billijke wijze toegang krijgen.

We roepen partners op om mee te doen aan het ondersteunen van gecoördineerde investeringen om de wereldwijde en regionale productie uit te breiden, inclusief voor mRNA-, virale vector- en/of eiwitsubeenheid COVID-19-vaccins.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring over de lancering van de gezamenlijke COVID-19 Manufacturing and Supply Chain Taskforce

Verder lezen

Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde

HERA en Digital Markets Act wijzen de weg voorwaarts voor de EU-gezondheid

gepubliceerd

on

Goedemiddag, gezondheidscollega's, en welkom bij de update van de Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde (EAPM) - EAPM hield vorige week op 18 september een zeer succesvolle conferentie over kanker, 'De noodzaak van verandering: het definiëren van het zorgecosysteem om de waarde te bepalen', met meer dan 167 aanwezigen, en volgende week zal een rapport worden uitgebracht, schrijft EAPM uitvoerend directeur Denis Horgan.

HERA of HELD!

De EU heeft een crisisgezondheidsautoriteit opgericht om toekomstige pandemieën op het hele continent aan te pakken. De nieuwe Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) is ontworpen om gezondheidsnoodgevallen te voorkomen, op te sporen en er snel op te reageren. Volgens de Commissie: “HERA zal anticiperen op dreigingen en mogelijke gezondheidscrises door middel van het verzamelen van inlichtingen en het opbouwen van de nodige responscapaciteiten. 

advertentie

Wanneer zich een noodsituatie voordoet, zal HERA zorgen voor de ontwikkeling, productie en distributie van medicijnen, vaccins en andere medische tegenmaatregelen – zoals handschoenen en maskers – die tijdens de eerste fase van de reactie op het coronavirus vaak ontbraken.”

 De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei: “HERA is een nieuwe bouwsteen van een sterkere gezondheidsunie en een grote stap voorwaarts voor onze crisisparaatheid. Met HERA zullen we ervoor zorgen dat we over de medische apparatuur beschikken die we nodig hebben om onze burgers te beschermen tegen toekomstige gezondheidsbedreigingen. 

HERA zal snel beslissingen kunnen nemen om de voorraden veilig te stellen. Dit is wat ik beloofde in 2020, en dit is wat we waarmaken.” HERA-activiteiten zullen voor de periode 6-2022 steunen op een budget van € 2027 miljard uit het huidige meerjarig financieel kader, waarvan een deel afkomstig zal zijn uit de NextGenerationEU-top-up.

advertentie

EU-innovatiefragmentatie

EU-veiligheidsonderzoek is een van de bouwstenen van de Veiligheidsunie. Het maakt innovatie in technologieën en kennis mogelijk die cruciaal zijn voor het ontwikkelen van capaciteiten om de huidige veiligheidsuitdagingen aan te pakken, om te anticiperen op de bedreigingen van morgen en bij te dragen aan een meer concurrerende Europese veiligheidsindustrie. 

De Commissie heeft besloten een reeks acties op gang te brengen die het concurrentievermogen van de Europese veiligheidsindustrie zullen versterken en zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europese veiligheidsbeleid. Wat betreft het overwinnen van de versnippering van de EU-beveiligingsmarkten voor beveiligingstechnologieën, zonder de betrokkenheid, inzet en investering van de veiligheidstechnologie en industriële basis van de EU, zouden innovatieve oplossingen gevangen blijven in eindeloze onderzoekscycli en nooit in het veld worden ingezet.

Daarom is de consolidering van een interne EU-beveiligingsmarkt die het concurrentievermogen van de industriële basis vergroot, een primaire doelstelling. Deze consolidatie zou niet alleen de continuïteit van de voorziening voor strategische technologieën garanderen, maar ook, indien nodig, de strategische autonomie van de EU vrijwaren voor technologieën, diensten en systemen die van cruciaal belang zijn voor de bescherming van EU-burgers.

Kankerpatiënten 'beschermd door coronavirusvaccins'

Vaccinaties tegen COVID zijn even effectief en veilig voor mensen met kanker als voor mensen zonder kanker, suggereren nieuwe studies. Kankerpatiënten hebben een "passende, beschermende immuunrespons" op de prikken zonder "meer bijwerkingen dan de algemene bevolking", aldus de European Society for Medical Oncology (ESMO). 

De onderzoekers zeiden dat de studies aantonen dat er een noodzaak is om vaccinatie bij patiënten met kanker te bevorderen. De onderzoeken werden uitgevoerd omdat mensen met kanker werden uitgesloten van klinische proeven met vaccins, vanwege hun zwakkere immuunsysteem als gevolg van het ondergaan van behandelingen tegen kanker. Wetenschappers zeiden dat vandaag (21 september) op het jaarlijkse ESMO-congres een "veelheid aan studies" met vergelijkbare conclusies zal worden gepresenteerd. 

Een analyse van 3,813 deelnemers met een voorgeschiedenis van kanker in het verleden of actieve kanker in een gerandomiseerde gecontroleerde studie van het BioNTech/Pfizer-vaccin laat zien dat de meest voorkomende bijwerkingen van vaccinatie even mild waren – en met een vergelijkbare frequentie optraden – als in de algehele studie bevolking van meer dan 44,000 mensen.

De wet op de digitale markten geschikt maken voor het digitale tijdperk 

EU-wetgevers stellen een reeks belangrijke nieuwe regels op die de komende decennia van invloed zullen zijn op de digitaliserende economie van Europa. Een van die voorstellen is de Wet Digitale Markten (DMA), die naar verwachting in de komende periode wordt aangenomen. 

Vóór de zomer werden duizenden amendementen op deze verordening voorgesteld, waarvan vele het gevolg waren van het feit dat leden van het Europees Parlement elkaar probeerden te overtreffen in hoe hard ze kunnen zijn op 'Big Tech'. Maar na de aanvankelijke houding begint het harde werk nu aan het opstellen van wetgeving die ook in de praktijk werkt: een DMA die de ambities van de EU ondersteunt om geschikt te zijn voor het digitale tijdperk. Wil Brussel het tempo bepalen voor technische regelgeving over de hele wereld, dan is een koel hoofd en een doordachte aanpak vereist. Om geschikt te zijn voor het digitale tijdperk, moet de DMA net zo dynamisch en flexibel zijn als de sector die het gaat reguleren.

Parlement steunt plan om dierproeven uit te faseren

Het Europees Parlement stemde woensdag (22 september) met een overweldigende meerderheid voor een resolutie die de Europese Commissie oproept een actieplan op te stellen om dierproeven uit te faseren. Dit is een gedenkwaardige politieke overwinning in een regio waar recente tegenslagen zijn opgetreden voor dieren in laboratoria. 

Bovenaan de lijst met tegenslagen staat de onthulling dat het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen het al lang bestaande verbod op dierproeven voor cosmetica heeft genegeerd door aanvullende diergegevens te eisen voor tientallen cosmetische ingrediënten, waardoor al naar schatting 25,000 dieren zijn gedood. De stop-motion korte film van Humane Society International Red Ralph heeft bijgedragen aan de bewustwording van het feit dat het publiek is misleid over het EU-cosmeticaverbod. 

Veel meer dieren kunnen sterven bij pijnlijke toxiciteitstests als de Europese Commissie haar Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environment implementeert, die, zoals voorgesteld, de EU-aanpakbenadering voor chemische gevarenbeoordeling, voornamelijk gebaseerd op dierproeven, verder zou versterken. 

De resolutie van het Parlement wijst er terecht op dat diervrije benaderingen op basis van menselijke biologie de sleutel zijn om de chemische veiligheid beter te beoordelen. Dat is een van de redenen waarom de Environmental Protection Agency in de VS heeft toegezegd de vereisten voor dierproeven tegen 2035 geleidelijk af te schaffen, en de Humane Cosmetics Act op stoom komt in het Congres. 

De resolutie voor een actieplan om dierproeven uit te faseren werd verdedigd door HSI/Europe en andere dierenbeschermingsorganisaties, vooraanstaande Europese wetenschappers en bedrijven. De overweldigende steun van alle partijen die door de leden van het Europees Parlement wordt getoond, weerspiegelt de groeiende ontsteltenis over recente acties en voorstellen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen en de Europese Commissie.

Gelukkig nieuws om af te ronden: VS stelt open voor volledig gevaccineerde reizigers 

De VS versoepelen de reisbeperkingen voor het coronavirus en gaan weer open voor passagiers uit het VK, de EU en andere landen. Vanaf november mogen buitenlandse reizigers naar de VS vliegen als ze volledig zijn ingeënt en worden getest en contactopsporing ondergaan. In de VS gelden sinds begin vorig jaar strenge reisbeperkingen. 

De verhuizing beantwoordt aan een grote vraag van Europese bondgenoten en betekent dat families en vrienden die door de beperkingen van elkaar gescheiden zijn, herenigd kunnen worden. "Het is een gelukkige dag - Big Apple, here I come!" De Franse ondernemer Stephane Le Breton vertelde het persbureau Associated Press, terwijl hij uitkeek naar een reis naar New York City die was uitgesteld vanwege de beperkingen. 

Covid-19-coördinator van het Witte Huis, Jeff Ziens, kondigde maandag (20 september) de nieuwe regels aan en zei: "Dit is gebaseerd op individuen in plaats van op een landgebaseerde benadering, dus het is een sterker systeem." "Het belangrijkste is dat buitenlanders die naar de VS vliegen, volledig moeten worden gevaccineerd", zei hij. Amerikaanse beperkingen werden aanvankelijk begin 2020 opgelegd aan reizigers uit China en vervolgens uitgebreid naar andere landen.

 De huidige regels verbieden de meeste niet-Amerikaanse burgers die de afgelopen 14 dagen in het VK en een aantal andere Europese landen, China, India, Zuid-Afrika, Iran en Brazilië zijn geweest. Volgens de nieuwe regels moeten buitenlandse reizigers vóór het vliegen een bewijs van vaccinatie kunnen aantonen, binnen drie dagen na het reizen een negatief Covid-19-testresultaat krijgen en hun contactgegevens verstrekken. Ze hoeven niet in quarantaine. 

Dat is alles van EAPM voor nu - zorg ervoor dat je veilig en gezond blijft en een uitstekend weekend hebt, tot volgende week.

Verder lezen

coronavirus

Coronavirus: 200e EU-desinfectierobot geleverd aan Europees ziekenhuis, nog eens 100 bevestigd

gepubliceerd

on

Op 21 september heeft de Commissie de 200e desinfectierobot geleverd aan het Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí-ziekenhuis in Barcelona. De robots, geschonken door de Commissie, helpen bij het saneren van COVID-19-patiëntenkamers en maken deel uit van de actie van de Commissie om ziekenhuizen in de hele EU te bevoorraden om hen te helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de coronaviruspandemie. Naar aanleiding van deze eerste 200 robots aangekondigd in November vorig jaar, zorgde de Commissie voor de aankoop van nog eens 100, waardoor het totaal aan donaties op 300 komt.

Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk, Executive Vice President voor Margrethe Vestager, zei: “Het helpen van lidstaten om de uitdagingen van de pandemie te overwinnen, blijft een prioriteit nummer één en deze donaties – een zeer tastbare vorm van steun – zijn een goed voorbeeld van wat kan worden behaald. Dit is Europese solidariteit in actie en ik ben blij te zien dat de Commissie een extra stap kan zetten door 100 extra desinfectierobots te doneren aan ziekenhuizen in nood.”

Sinds februari werken al 15 desinfectierobots dag en nacht in heel Spanje om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijna elke EU-lidstaat heeft nu minstens één desinfectierobot gekregen, die een standaard patiëntenkamer in minder dan XNUMX minuten desinfecteert, het ziekenhuispersoneel ontlast en hen en hun patiënten meer bescherming biedt tegen mogelijke infecties. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Instrument voor noodhulp en de apparaten worden geleverd door het Deense bedrijf UVD-robots, dat een aanbesteding heeft gewonnen.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending