Verbind je met ons

coronavirus

Reactie coronavirus: € 183.5 miljoen ter ondersteuning van de Griekse economie

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft de wijziging van drie nationale operationele programma's (OP's) in Griekenland goedgekeurd die 183.5 miljoen euro zullen besteden om de effecten van de coronaviruscrisis op de economie aan te pakken, voornamelijk via de financiering van ondernemerschap in de vorm van werkkapitaal en / of garanties. Elisa Ferreira, commissaris voor cohesie en hervormingen: “Ik ben verheugd dat Griekenland voor de tweede keer gebruikmaakt van de flexibiliteit die het cohesiebeleid biedt om de economie en met name het MKB en de werkgelegenheid te ondersteunen. Het Coronavirus Response Investment Initiative blijft er om de lidstaten te helpen Europese financiering te leiden naar waar die het meest nodig is. " 

Dankzij de overdracht van middelen van het OP 'Infrastructuur' en het OP 'Hervorming van de publieke sector' naar het OP 'Concurrentievermogen, ondernemerschap en innovatie' zullen meer kmo's steun krijgen. Griekenland heeft snel een alomvattend kader voor crisisresponsmaatregelen opgezet en heeft sinds april vier bedrijfsondersteunende regelingen gelanceerd: leninggaranties aan bedrijven door de oprichting van een garantiefonds voor werkkapitaalleningen; rentesubsidie ​​voor bestaande MKB-leningen; rentesubsidie ​​voor nieuwe MKB-werkkapitaalleningen; regeling voor terugbetaalbaar voorschot in de vorm van subsidies aan het MKB.

In totaal zullen naar verwachting ongeveer 105,500 bedrijven via deze regelingen worden ondersteund. Het wijzigen van dit OP is mogelijk dankzij de uitzonderlijke flexibiliteit die wordt geboden onder het Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) en Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +) waardoor de lidstaten financiering uit het cohesiebeleid kunnen gebruiken om de meest aan de pandemie blootgestelde sectoren te ondersteunen. Verdere details zijn beschikbaar Hier kan je daar alles over lezen..

coronavirus

Coronavirus: verklaring van de Commissie over het raadplegen van de lidstaten over het voorstel om het tijdelijke kader voor staatssteun verder te verlengen en aan te passen

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft de lidstaten ter consultatie een ontwerpvoorstel gestuurd om te verlengen tot 31 december 2021 en de reikwijdte van de staatssteun Tijdelijke kaderregeling, oorspronkelijk aangenomen op 19 maart 2020 om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus. Gezien het voortduren en de evolutie van de uitbraak van het coronavirus, beoordeelt de Commissie de noodzaak om het tijdelijke kader verder te verlengen en het toepassingsgebied ervan aan de veranderende behoeften van bedrijven aan te passen, met behoud van waarborgen om effectieve concurrentie te behouden.

Het ontwerpvoorstel houdt rekening met de eerste feedback van de lidstaten naar een onderzoek gelanceerd door de Commissie in december 2020 om hun mening te vragen over de uitvoering van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun.

Op basis hiervan heeft de Commissie de lidstaten ter raadpleging een ontwerpvoorstel toegezonden, met inbegrip van: (i) verlenging van de bestaande bepalingen van het tijdelijke kader tot en met 31 december 2021; ii) de plafonds te verhogen voor beperkte steunbedragen die in het kader van de tijdelijke kaderregeling worden verleend en voor maatregelen die bijdragen tot de vaste kosten van bedrijven die niet door hun inkomsten worden gedekt, rekening houdend met de aanhoudende economische onzekerheid en de behoeften van bedrijven die door de crisis; en (iii) de lidstaten in staat te stellen ook in een later stadium de toegekende terugbetaalbare instrumenten (inclusief leningen) om te zetten tot € 800,000 per bedrijf (€ 120,000 per bedrijf actief in de visserij- en aquacultuursector en € 100,000 per bedrijf actief in de primaire productie van landbouwproducten) in directe subsidies.

De lidstaten hebben nu de mogelijkheid om commentaar te geven op het ontwerpvoorstel van de Commissie. Executive Vice President Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: “Aangezien de tweede golf van de uitbraak van het coronavirus onze levens diepgaand blijft beïnvloeden, hebben bedrijven in heel Europa verdere steun nodig om de crisis te doorstaan. Daarom stellen we voor om de tijdelijke steunkader voor staatssteun te verlengen tot 31 december 2021 en om de steunbedragen die beschikbaar zijn voor bedrijven onder bepaalde maatregelen te verhogen om ervoor te zorgen dat effectieve steun beschikbaar blijft. We zullen beslissen over de te volgen koers, rekening houdend met de standpunten van alle lidstaten en de noodzaak om daadwerkelijke concurrentie op de interne markt te behouden. "

De volledige verklaring is beschikbaar online..

Verder lezen

coronavirus

COVID-19-vaccins: de EU moet met eenheid en solidariteit reageren 

gepubliceerd

on

De leden van het Europees Parlement spraken hun brede steun uit voor de gemeenschappelijke aanpak van de EU om de pandemie te bestrijden en riepen op tot volledige transparantie met betrekking tot contracten en inzet van COVID-19-vaccins.

Tijdens het plenaire debat op dinsdag (19 januari) wisselden de leden van gedachten met Ana Paula Zacarias, de Portugese staatssecretaris van Europese Zaken, en Stella Kyriakides, EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid.

Een grote meerderheid van de leden van het Europees Parlement toonde hun steun voor de eensgezinde EU-aanpak, die ervoor zorgde dat vaccins snel worden ontwikkeld en dat alle Europese burgers toegang krijgen tot vaccins. Tegelijkertijd betreurden ze het "gezondheidsnationalisme", met inbegrip van vermeende parallelle contracten die door de lidstaten waren ondertekend of pogingen om elkaar te verslaan. Om het Europese succesverhaal hoog te houden, moet de EU met eenheid en solidariteit reageren, waarbij alle regeringsniveaus samenwerken, aldus leden van het Europees Parlement.

De leden riepen op om de voorwaarden van contracten tussen de EU en farmaceutische bedrijven waarbij overheidsgeld is betrokken, volledig transparant te maken. Recente inspanningen van de Commissie om leden van het EP in staat te stellen één onvolledig contract te raadplegen, werden onvoldoende geacht. Europarlementariërs herhaalden dat alleen volledige transparantie kan bijdragen aan het bestrijden van desinformatie en het opbouwen van vertrouwen in de vaccinatiecampagnes in heel Europa.

De sprekers erkenden ook de wereldwijde dimensie van de COVID-19-pandemie, die wereldwijde oplossingen vereist. De EU heeft de verantwoordelijkheid om haar sterke positie te gebruiken om haar meest kwetsbare buren en partners te ondersteunen. De pandemie kan pas worden overwonnen als alle mensen gelijke toegang hebben tot vaccins, niet alleen in rijke landen, voegde EP-leden eraan toe.

Het debat raakte ook andere kwesties aan, zoals de behoefte aan vergelijkbare nationale gegevens en wederzijdse erkenning van vaccinaties, de noodzaak om vertragingen te voorkomen en de vaccinatiesnelheid te verhogen, en de onconstructieve aard van het beschuldigen van de EU of de farmaceutische industrie mislukkingen.

Bekijk de video-opname van het debat Hier kan je daar alles over lezen.. Klik op onderstaande namen voor individuele uitspraken.

Ana Paula Zacarias, Portugees voorzitterschap

Stella Kyriakides, EU-commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid

Esther de Lange, EPP, NL

Iratxe García Pérez, S&D, ES

Dacian Cioloş, Renew Europe, RO

Joëlle Mélin, ID, FR

Philippe Lamberts, Groenen / EFA, BE

Joanna Kopcińska, ECR, PL

Marc Botenga, Links, BE

Verband

De Commissie publiceerde op 19 januari een aanvullende mededeling over de COVID-19-strategie van de EU. De EU-leiders zullen de pandemische stand van zaken bespreken tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 januari.

Achtergrond

Op 22 september 2020 hield het Parlement een openbare hoorzitting over "Hoe de toegang tot COVID-19-vaccins veilig te stellen voor EU-burgers: klinische proeven, productie- en distributie-uitdagingen". Tijdens de plenaire vergadering van december 2020 zei het Parlement steun voor de snelle goedkeuring van veilige vaccins en op 12 januari 2021, EP-leden beschuldigde een gebrek aan transparantie voor het aanwakkeren van onzekerheid en desinformatie over COVID-19-vaccinatie in Europa.

Meer informatie 

Verder lezen

China

Onafhankelijk pandemisch beoordelingspanel kritisch over vertragingen in China en WHO

gepubliceerd

on

Een onafhankelijk panel zei maandag (18 januari) dat Chinese functionarissen in januari krachtiger volksgezondheidsmaatregelen hadden kunnen toepassen om de eerste COVID-19-uitbraak te beteugelen, en bekritiseerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omdat ze pas op 30 januari een internationale noodsituatie had uitgeroepen. , schrijft .

De experts die de wereldwijde aanpak van de pandemie beoordeelden, onder leiding van de voormalige premier van Nieuw-Zeeland Helen Clark en de voormalige Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf, riepen op tot hervormingen van het in Genève gevestigde VN-agentschap. Hun tussentijdse rapport werd enkele uren na de belangrijkste noodsituatie van de WHO gepubliceerd. expert, Mike Ryan, zei dat de wereldwijde sterfgevallen als gevolg van COVID-19 "zeer binnenkort" meer dan 100,000 per week zullen bedragen.

"Wat voor het panel duidelijk is, is dat volksgezondheidsmaatregelen in januari krachtiger hadden kunnen worden toegepast door lokale en nationale gezondheidsautoriteiten in China", aldus het rapport, verwijzend naar de eerste uitbraak van de nieuwe ziekte in de centrale stad Wuhan. in de provincie Hubei.

Toen er aanwijzingen kwamen voor overdracht van mens op mens, "werd dit signaal in veel te veel landen genegeerd", voegde het eraan toe.

Het vroeg zich in het bijzonder af waarom het noodcomité van de WHO pas in de derde week van januari bijeenkwam en pas tijdens zijn tweede bijeenkomst op 30 januari een internationale noodtoestand afkondigde.

“Hoewel de term pandemie niet wordt gebruikt of gedefinieerd in de International Health Regulations (2005), dient het gebruik ervan om de aandacht te vestigen op de ernst van een gezondheidsgebeurtenis. Pas op 11 maart gebruikte de WHO de term ”, aldus het rapport.

"Het wereldwijde waarschuwingssysteem voor pandemieën is niet geschikt voor het beoogde doel", zei hij. "De Wereldgezondheidsorganisatie heeft te weinig macht om het werk te doen."

Onder president Donald Trump hebben de Verenigde Staten de WHO ervan beschuldigd "China-centric" te zijn, wat het bureau ontkent. Europese landen onder leiding van Frankrijk en Duitsland hebben aangedrongen op het aanpakken van de tekortkomingen van de WHO op het gebied van financiering, bestuur en wettelijke bevoegdheden.

Het panel riep op tot een "wereldwijde reset" en zei dat het in mei aanbevelingen zou doen in een eindrapport aan de ministers van Volksgezondheid van de 194 lidstaten van de WHO.

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

Trending